Hornsberg fond

Företagsgruppen är också medlem i FGS (Företagar Grupperna i Stockholm). Företagsgruppen ska också bidra till ett ökat utbyte medlemmarna emellan vad gäller service, tjänster, information, erfarenhet och kunnande.
Vi har ca 80 medlemmar.

Vi hoppas att du kan dra nytta av vårt arbete. Om du inte redan är medlem kan du fylla i medlemsansökan. Se flik medlemsansökan!

Go to top