Medlemsansökan         

Företagsgruppen Hornsberg ger dig möjligheten att vara med och utforma den framtida utvecklingen i ett av landets mest expansiva och spännande områden. 
Du får också en rad direkta förmåner. Vi erbjuder hjälp med anskaffning av lokaler, nätverksträffar. Du och dina anställda får dessutom olika förmåner och specialerbjudanden från en rad butiker och verksamheter.

Företagsgruppen finansieras huvudsakligen via en årsavgift som består av två delar, en avdragsgill serviceavgift och en medlemsavgift. Årsavgiftens storlek bestäms av årsmötet.

Medlemsavgiften är momsfri men inte avdragsgill.

Serviceavgiften är momsbelagd men avdragsgill.

Avgifter per år för medlemskap i föreningen från och med år 2019

Medlemsavgift för alla                       100 kr

Serviceavgift

1-3 anställda                                        1.500 kr   

4-9 anställda                                        2.000 kr

10-19 anställda                                    2.500 kr

20-49 anställda                                    3.000 kr

50 -   anställda                                     3.500 kr

 

Kommersiella fastighetsägare

1-9.999 kvm                                         3.500 kr

10.000 -   kvm                                      5.500 kr

OBSERVERA

När ni sänder in formuläret enligt nedan anmäler ni er som medlemmar och accepterar att vi fakturerar medlemsavgift enligt våra medlemsavgifter.

Fält med blå ram är obligatoriska och fält med blå text går att klicka på för mer information.

Hur används informationen?

De uppgifter som registreras i vårt medlemsregister används för att skicka information från föreningen. Information kan också skickas från vår paraplyorganisation, Företagsgrupperna Stockholm (FGS) där vår förening är medlem och från Stockholms stads näringslivskontor, Invest Stockholm. Vanligen gäller våra utskick mötesinbjudningar, nyheter och behandling av företagsfrågor. Inom respektive företagsgrupp kan det också förekomma information och reklamutskick från en medlem till övriga medlemmar.

Vi ber er att ange en info-mailadress till företaget.

Ändringar, som ni senare önskar göra i registret, skickas till respektive förenings kansli. De uppgifter som finns registrerade kan ses på hemsidan under MEDLEMMAR.

 

Go to top