Företagsgruppen finansieras huvudsakligen via en årsavgift som består av två delar, en avdragsgill serviceavgift och en medlemsavgift. Årsavgiftens storlek bestäms av årsmötet.

Medlemsavgiften är momsfri men inte avdragsgill.

Serviceavgiften är momsbelagd men avdragsgill.

 

Avgifter per år för medlemskap i föreningen från och med år 2019

Medlemsavgift för alla                       100 kr

Serviceavgift

1-3 anställda                                        1.500 kr    

4-9 anställda                                        2.000 kr

10-19 anställda                                   2.500 kr

20-49 anställda                                   3.000 kr

50 -   anställda                                     3.500 kr

 

Kommersiella fastighetsägare

1-9.999 kvm                                         3.500 kr

10.000 -   kvm                                      5.500 kr

 

 

Go to top