Företagsgruppen finansieras huvudsakligen via en årsavgift som består av två delar, en avdragsgill serviceavgift och en medlemsavgift. Årsavgiftens storlek bestäms av årsmötet.

För att ge alla företag, små som stora, möjlighet att vara medlemmar har årsmötet beslutat att avgiften skall hållas så låg som möjligt för att alla ska kunna vara med. Stor som liten.

Överskott i verksamheten avsätts i kommande pågående eller kommande projekt.

Avgiften för verksamhetsåret är:  Serviceavgift 1500:-   Medlemsavgift 100:-

Fakturan kommer under december månad! 

 

 

Go to top