Idag fick vi information från exploateringskontoret och trafikkontoret om de byggplaner som är aktuella på Kungsholmen. Det är flera projekt på gång och totalt sett kommer byggnationer av olika slag att äga rum under den kommande tioårsperioden. Här görs mycket kortfattade beskrivningar av några av projekten. De presentationer som exploateringskontoret presenterade kommer att distribueras till våra medlemmar så fort vi har fått dem till oss. Presentationen från trafikkontoret bifogas med detta mail. Presentationerna kommer också att läggas upp på vår hemsida.

Krillans Krog och Kristineberg 1:10 utmed Essingeleden.

Krillans Krog är snart färdigbyggd. Öster om Krillans Krog finns fastigheten Kristineberg 1:10 utmed Essingeleden. Här planeras kontor. Naturskyddsföreningen har överklagat planen för att skydda åtta stycken ekar.

Hornsbergskvarteren.

Hornsbergskvarteren omfattar nuvarande bussdepån och några angränsande ytor. Planen för området tas i kommunfullmäktige i vår. Därefter kan den överklagas. Arbeten kommer kanske att starta under hösten 2021. Det blir ett omfattande arbete med nya kvartersbildningar med både kontor och bostäder. I den södra delen av denna plan byggs en ny idrottshall. Det blir mycket viktigt att vi under byggperioden får bra information om hur trafiken skall fungera. Företagsgruppen Hornsberg påpekade under remisstiden förra året att trafikflödena är mycket viktiga för arbetsställena inom området. Vi har från företagsgruppens sida sagt att vi gärna delar med oss om våra synpunkter på trafikplaneringen och att vi distribuerar informationen till våra medlemmar.

Stadshagen.

Planen innehåller byggandet av 1.800 lägenheter och fick laga kraft i november 2018. Detaljprojektering pågår. Garage kommer att byggas under Stadshagens idrottsplats.

Ny idrottsplats.

En ny idrottsplats för 11-mannalag skall byggas någonstans på Kungsholmen, kanske i Fredhällsparken.

Trafikkontoret.

Trafikkontoret redogjorde för arbetet i samband med olika förändringsprojekt. Uppgiften är att minimera påverkan på trafikflödena samtidigt som buggandet måste fungera. En PP bifogas.

Vi återkommer med mer information när vi fått materialet från exploateringskontoret.

Håkan Rosander 20200124

 

 

Bilagor:
FilBeskrivningFilstorlekSenast ändrad
Ladda ner den här filen (Trafikreglering TA.pptx)Trafikreglering TA.pptx 1730 kB2020-01-24 15:54
Go to top