Staffan Ingvarsson, VD för Stockholm Business Region, gästade vårt medlemsmöte den 1 november. Staffan Ingvarsson presenterade det arbete som görs nu och den plan i form av en Näringslivspolicy som håller på att bearbetas. Företagsgruppen Hornsberg lämna sina synpunkter på policyn den 30 oktober. Idag samarbetar Stockholm med 55 kommuner för att skapa en attraktiv plattform för olika typer av investeringar. Stockholm har många huvudkontor för globala företag och ligger därmed på tionde plats bland världens huvudstäder. Vi har många utmaningar för att fortsätta att hålla denna position. Bostäder, tillgång till kommersiella fastigheter, effektiva och hållbara transportsystem, tillgång till elkraft och internationella flygförbindelser är kritiska faktorer idag och i framtiden.

En titt på näringslivssituationen på Kungsholmen visar att antalet arbetsställen och antalet anställda har ökat med 16-17% sedan år 2013. Det finns 76 000 anställda på Kungsholmen och de arbetar främst med yrken med akademisk utbildning, offentlig förvaltning, vård och ICT. 

Stockholms stads nya Näringslivspolicy har som mål att Stockholm skall ha det bästa företagsklimatet 2025. Alla politiker och tjänstemän skall ha näringslivsfrågorna högst på agendan. Det är viktigt därför att företagandet är grunden för vår välfärd. Satsningar kommer att göras på de befintliga mindre företagen eftersom det är där som de flesta nya jobben skapas. Hittills har man koncentrerat sig på de stora företagen. Stockholm kommer att mäta sina prestationer med ett NKI-index (Nöjd Kund Index).

Mer information finns på de bilder som Staffan Ingvarsson visade som ni kan se i bilagan till detta protokoll.

Vi hade en löpande diskussion med många frågor under hela föredragningen. Staffan Ingvarsson föreslog i slutet på mötet att vi skall ses om ett år igen och stämma av vad som har hänt. Det nappade vi på direkt och kommer snart att boka in detta möte.

Nästa medlemsmöte har vi den 24 januari 2020 då Stadsbyggnadskontoret kommer och visar på de förändringar som skall göras i vårt område, främst förändringen av bussdepån.

Håkan Rosander

070-577 7019 

Bilagor:
FilBeskrivningFilstorlekSenast ändrad
Ladda ner den här filen (20191101 Staffan Ingvarssons bilder.pptx)20191101 Staffan Ingvarssons bilder.pptx 14037 kB2019-11-04 19:05
Go to top