20181207 Möte Marriott

 

 

På ett välbesökt möte idag på Courtyard by Marriott Hotel, informerade Stockholms stads representanter om utvecklingsplanerna för Kungsholmen med inriktning på de områden där företagen finns. Projektledarna Monica Almquist och Matilda Lewis från Exploateringskontoret informerade om alla de byggplaner som finns och som framför allt består av bostäder. Men i planerna ingår även förändringar vad gäller idrottsplanen och parkerna. 

Stadsdelsdirektör Maria Laxvik presenterade Stockholms stads organisation och vilket ansvar som finns centralt respektive lokalt i stadsdelarna. 

De PP-presentationer som presenterades på mötet kommer vi att distribuera till våra medlemmar.

Håkan Rosander

 

Go to top