På årsmötet valde vi stadgeenliga årsmötesförhandlingar med val av ny styrelse. Matilda Lewis och Niclas Falkenbert från Stockholms stads exploateringskontor informerade om vad som kommer att hända på den gamla bussterminalens mark. 

Se deras bilder här. På bild 4 finns det ett antal årtal angivna. Dessa gäller med en försening på ungefär två år. Den sjätte bilden som du inte kan se innehåller projektgruppens sammansättning.

Provtagning för sanering av bussterminalens mark startar i vecka 19. När denna är klar kan man beräkna hur stort saneringsjobbet blir och vad vilka transportvolymer som blir nödvändiga. Från föreningens sida har vi begärt att få vara med vid planeringen av transporterna. 

Den på årsmötet nyvalda styrelsen:

Ordförande:

Claes Lundquist, Flinks Järn

Ledamöter:

Petra Rörfors, Courtyard of Marriott 

Fredrik Rister, ICA Maxi

Marika Hedblom, Handelsbanken

Jacob Bergdahl, Octapharma

Christer Lundberg, Stockholm Tennis

Håkan Rosander, Förertagsgruppen Hornsberg

 

Vi kommer att återkomma med mer information om hur arbetet med bussterminaltomten planeras.

Hälsningar

Håkan Rosander

Go to top