BRÅ-möte torsdagen den 11 november 2021.

Brottsförebyggande rådet på Kungsholmen (BRÅ) träffas fyra gånger om året under ledning av stadsdelsförvaltningen på Kungsholmen. Deltagare är stadsdelsförvaltningens olika institutioner, skolan, polisen, kyrkan, brandkåren, MTR (tunnelbanan), stadsmissionen, sprututbytet, Företagsgruppen Hornsberg och ibland några till. Nedan en kort sammanfattning av mötet den 10 november. 

 

Kommunpolis.

Ny kommunpolis för oss i Hornsberg är Ola Åkesson. Han har bara jobbat här ett par veckor men hade konstaterat att det kring Fridhemsplan finns en del problem. Droger, skräpigt och smutsigt. Han har varit med på en trygghetsvandring och upplevt den fina Sankt Göransparken. Vill ni diskutera några polisiära ärenden med Ola träffas han på tel 0708-601095 eller ola.akesson@polisen.se. Uppgifterna finns också på vår hemsida. Gäller det pågående brott skall man naturligtvis ringa 112.

 

Läget på Kungsholmen.

På de flesta håll ganska lugnt. Folk har börjat hitta tillbaka till sina gamla vanor igen. Kyrkan märker ökad aktivitet. ICA Maxi har besök av pundare, tiggare och mycket skolelever som kan stöka till det ibland. Skolorna på Kungsholmen och i Västerort har tagit emot ett 100-tal elever från Kabul i samband med att svenska ambassaden tömdes. Övriga aktörer rapporterar en ganska lugn situation så även tunnelbanan.

 

Stockholmsenkäten.

Ola Åkesson informerade om den trygghetsundersökning som Stockholmspolisen gjort under perioden mars-juni 2021. 83 000 personer fick enkäten varav 52 % svarade. På Kungsholmen svarade 1 356 personer, flest medelålders. Kortfattat gäller för Kungsholmen följande svar:

83% känner sig trygga i sitt område (men 17% gör det alltså inte)

46% undviker vissa platser vissa tider (Kronobergsparken, Fridhemsplan, T-banan)

60% upplever problem med dålig belysning

42% upplever skadegörelse

20% upplever problem med narkotika

28% upplever ungdomar som störande

52% upplever att polisen bryr sig ( men 48% upplever att polisen inte bryr sig)

43% upplever att kommunen brys sig (men 57% upplever att kommunen inte bryr sig).

 

Stadens budget för 2022.

Stadens budget finns att läsa på stadens hemsida här. Sidorna 12-17 är speciellt intressanta för näringslivet i Stockholm. Här sägs många vackra ord om företagarnas betydelse och deras möjligheter. 

Det skall också bli intressant att se om vi kan få ordningsvakter till Hornsbergs Strand nästa sommar. Kungsholmens SDF ansöker i alla fall om ordningsvakter.

 

Fyra BRÅ-möten är inbokade för nästa år.

Vill du att vi skall ta upp någonting på dessa möten är du mycket välkommen att höra av dig till 

Håkan Rosander

070-577 7019

info@hornsberg.nu

Go to top