Möten med stadsdelsförvaltningen på Kungsholmen i februari 2022.

Under föregående vecka hade vi flera möten med stadsdelsförvaltningen på Kungsholmen. Det gällde samverkan mellan företagarföreningarna och stadsdelsförvaltningen, tryggheten och säkerheten på Kungsholmen samt planeringen för sommaren på Hornsbergs Strand.

 

Samverkan mellan företagarföreningarna och stadsdelsförvaltningen.

I förvaltningens verksamhetsplan för år 2022 står det bland annat att företagen även i fortsättningen skall involveras i planeringsfrågor som rör företagen, att ha en aktiv dialog med företagen och att stadens samtliga medarbetare i näringslivsfrågor skall få en fördjupningsutbildning i näringslivsfrågor.

 

Stadens plan för bussterminalen överklagades förra året och den underkändes i Mark- och miljödomstolen. Staden gjorde om planen men fick inte prövningstillstånd i Mark- och miljööverdomstolen. Vad som nu händer är oklart.

 

Årets dialogmöte mellan företagarna på Kungsholmen och Stockholms stad äger rum den 17 juni klockan 8.00-9.30. Då skall vi bland annat ta upp frågan om vad som händer med alla byggprojekt.

 

 

Trygghets- och säkerhetsrådet på Kungsholmen.

I detta möte deltar en mängd personer från förvaltningens olika avdelningar, polisen, brandkåren, kyrkan m flera.

 

Fridhemsplan är en högt prioriterad plats just nu för att öka tryggheten. Det är en otrygg plats enligt undersökningen som gjordes förra året. Här förekommer drogförsäljning, våldsbrott, tillgreppsbrott mm. Varje dags tas en eller flera personer om hand för narkotikabrott. Polisen gör här särskilda insatser.

 

Polisen rapporterar många rån mot både unga och unga vuxna. Äldre utsätts för bedrägerier. Kriminella hyr in sig på hotellrum och har fester. Kriminella tar också över restauranger och andra företag.

 

Narkotikaproblem förekommer även på flera platser i bland annat Stadshagen och på biblioteket.

 

ICA Maxi rapporterar om problem med snatterier och missbrukare som har ökat under pandemin. ICA Maxi startade under förra året ett samarbete med skolorna för att minska elevernas störande besök i butiken. Det har haft en viss effekt.

 

Antalet resenärer på SL är fortfarande bara på halva nivån jämfört med före pandemin och MTR rapporterar att det är lugnt på T-banan och pendeltågen.

 

På sprutbytet vid St Görans är det lugnt. Narkomanerna uppskattar verksamheten.

 

Rålis parklek städas varje dag innan barnen kommer på plats för att göra området så säkert som möjligt för barnen.

 

Skolorna har använts av obehöriga som värmestuga. Inget stulet. På Stadsmissionen kan man få både mat och värme och på torsdagar dessutom vaccinsprutor.

 

 

Hornsbergs Strand.

Aktiviteterna för att få lugna, trevliga sommardagar på Hornsbergs Strand har blivit effektivare för varje år. Det är ett mycket gott samarbete i regi av stadsdelsförvaltningen och samarbete med polisen, brandkåren, sjöpolisen med flera. I år kommer man att vidta i stort sett samma åtgärder som förra året:

 • 632 m sommargågata med farthinder,
 • tydligare skyltar för fordonstrafik förbjuden,
 • farthinder på Elersvägen,
 • P-vakter på plats i samverkan med polisen,
 • geofencing för elsparkcyklarna,
 • förhoppningsvis parkeringsplatser för elsparkcyklar vid geofencinggränserna,
 • polisen skall bevaka droghandeln på Kristinebergs Strand,
 • inbojning för att förhindra vattenscootrarna att köra för nära kaj och strand,
 • bevakning av de två personer som förra året bjöd in till sena, högljudda danser,
 • fler toaletter,
 • större papperskorgar.

 

Ordningsvakter blir inte aktuellt i år. Kanske nästa år då en ny lag träder i kraft.

Vi har ett nytt avstämningsmöte om Hornsbergs Strand den 22 april. Har du förslag eller åsikter om detta hör av dig till info@hornsberg.nu

 

20220224 Håkan R

Go to top