Kungsholmens trygghets- och säkerhetsråd.

Den 17 november 2022 hade Kungsholmens trygghets- och säkerhetsråd möte. Arbetet leds av stadsdelsförvaltningen på Kungsholmen och i rådet ingår representanter för Stockholms stad, polisen, kyrkan, skolan, tunnelbanan, biblioteken, stadsmissionen, fastighetsägare och företagsrepresentanter.

Stadens budget.

Stadens budget hade presenterats för ett par dagar sedan. Av den framgår att trygghet är mycket viktig i stadsdelarnas arbete. På Kungsholmen satsas på platssamverkan på

  • Hornsbergs Strand
  • Fridhemsplan
  • Stadshagen

Platssamverkan innebär att flera aktörer samverkar. Det kan gälla stadens institutioner, företagen, polisen och intresseorganisationer som bostadsrättsföreningar.

Platssamverkan Hornsbergs Strand.

Platssamverkan på Hornsbergs Strand startades på initiativ av Företagsgruppen Hornsberg för tre år sedan och vi har deltagit i arbetet alla åren. På dagens möte konstaterade polisen att arbetet har varit mycket framgångsrikt. I år var det lugnt på stranden. Förberedelserna inför nästa säsong på Hornsbergs Strand startar nu i november.

Höjd beredskap.

I budgeten framgår också att nya mål har satts upp för samhällets beredskap. Det gäller olika krissituationer och även krig. Detta har under många år varit eftersatt och har nu aktualiserats efter världslägets förändring i år. Detta får vi anledning att återkomma till senare för att klargöra vad som gäller för företagen.

Brottsutveckling.

Glädjande nog har antalet brott minskat från föregående år med cirka 20-25%. Det gäller stölder, rån och våldsbrott. Bedrägerier mot äldre har däremot ökat kraftigt.

Fridhemsplan.

Fridhemsplan är det stora problemet ur ordningssynpunkt. Här förekommer droghandel öppet och även mycket rån och våld.

Biblioteken.

Biblioteken har problem med att hemlösa och narkomaner vistas i lokalerna och är stökiga. Det händer också att dessa individer kissar på och i böckerna, som då har fått kasseras.

 

Håkan Rosander

info@hornsberg.nu

070-577 7019

Go to top