BRÅ Kungsholmen.

Mötena i BRÅ Kungsholmen leds av stadsdelsdirektören Ann-Christin Hansson. Preventions- och trygghetssamordnare är Moa Swalling. Dessutom ingår flera tjänstemän från stadsdelen, polisen, brandkåren, Stadsmissionen, Företagsgruppen Hornsberg m fl.

Möte i BRÅ Kungsholmen 22 februari 2024.

Vid dagens möte var många frånvarande.

Rapport från staden med flera.

Vid Fridhemsplan och Stadshagen är det relativt lugnt. Det finns missbrukare som gör olaga intrång, håller till i T-banan, inne på Stadshagens idrottsplats med flera ställen. Olaga bostäder har också observerats. Inbrott har förekommit i byggbodarna vid Electrolux nybyggnad på St Göransgatan.

Rapport från Företagsgruppen Hornsberg.

Stölderna ökar på ICA Maxi. Kött och smink stjäls. Flera personer grips varje dag. Köttet misstänks hamna hos restauranger. ICA Maxi efterlyser kontroller av ursprungsbeteckningar av köttet på restaurangerna.

Från Företagsgruppens sida framförde vi också den osäkerhet som råder på flera gator. Flera gator avstängda, flera gator med avspärrade filer. Detta kommer vi att ta upp på vårt årsmöte den 12 april då vi får besök från bland annat Trafikkontoret.

Ett hot och en möjlighet som kommer att utvecklas under året är AI. AI ger möjligheter för företagen men det ökar också hoten genom att det kan bli svårare att se när man håller på att bli lurad. DÄRFÖR UPPMANAS ALLA ATT LÄRA SIG MER OM AI.

Håkan Rosander

Go to top