FGS

FGS är en paraplyorganisation för företagsgrupperna i Stockholmsregionen. droppe

Medlemmar i FGS är företagsgrupper belägna i regionen.

Varje företagsområde består av 60-1000 företag, som har det gemensamt att de ligger i samma geografiska område. 

FGS är en ideell förening.

FGS styrs av en styrelse där företagsgrupperna är representerade.

En verksamhetschef utför styrelsens beslut och sköter administrationen av föreningen.

 

Kansli

Håkan Rosander

info@fgs.nu

070-577 7019

Postadress:

Företagsgrupperna Stockholm

c/o Håkan Rosander

Grävlingsvägen 25

167 56 Bromma

 

Go to top