HJÄLP!

I dessa coronatider kan det ibland kännas som en djungel när man skall söka stöd till sitt företag. Här är tre adresser där du kan få en heltäckande bild av vad staten och Stockholms stad kan erbjuda.

 

1. Nationella Företagsakuten

2. ALMI Företagsjour

3. Stöd från Stockholms stad

4. Stöd för sänkta lokalhyror.

5. Stöd till enskilda näringsidkare.


 

Välkommen till Företagsgruppen Akalla i Stockholm! 

Akalla verksamhetsområde med 130 företag ligger mycket strategiskt vid E4:an. Förbifart Stockholm kommer att gå precis väster om området. Stockholms stad har klassat Akalla som ett av tio företagsområden som skall finnas kvar med möjlighet till industri och störande verksamheter. Akalla skall utvecklas i takt med att Stockholm utvecklas. Stockholms stad har därför ett önskemål att i samarbete med företagen se till att området blir väl anpassat till företagens behov. Därför har vi bildat Akalla Företagsgrupp. Vi ordnar informationsträffar och samlar in företagens synpunkter, som vi använder i våra kontakter med Stockholms stad och andra myndigheter.

 

Nyheter

Angående coronaviruset
tisdag, 17 mars 2020
Till medlemmarna i företagsgrupperna i Stockholm!   Råd om hur vi skall bete oss i förhållande till coronaviruset utgår vi ifrån att du får från många olika håll. Om du har...

Kalendarium

Inga händelser
Go to top