[BILD]

Kartan visar Akallas verksamhetsområde enligt Stockholms stads senaste Översiktsplan fastställd av kommunfullmäktige i februari 2018. Detta område skall inte bebyggas med bostäder eller annan verksamhet som kan störa företagens existens i området. 

Historik

Akalla nämns första gången 1323 och benämns då Akarli. Namnet betyder troligen Åkarlarnas by. Ån som det då syftas på är Igelbäcken som flyter genom området. Bosättningarna sträcker sig dock ännu längre tillbaka, och här finns ett fornlämningsområde med gravhögar.[1]

Genom riksdagsbeslut 1905 kom staten att disponera hela Järvafältet som övningsområde för militären. Områdetvar fram till 1948 en del av Spånga landskommun. 1949 inkorporerades Järvafältet i Stockholms stad som stadsdelen Järvafältet. Efter att marken sålts till staden 1965 började området exploateras som bostads- och industriområde. Den nya stadsdelen, som fram till 1980 hette Akalla gård, byggdes som en av de sista delarna i miljonprogrammet på 1970-talet. Området ingick i norra Järvastaden, som kom att bli en reaktion på det som man tyckte misslyckade södra Järvastaden, med Tensta i centrum, som byggdes under 1960-talet.

 

 

Go to top