Till medlemmarna i företagsgrupperna i Stockholm!

 
Råd om hur vi skall bete oss i förhållande till coronaviruset utgår vi ifrån att du får från många olika håll. Om du har synpunkter på eller frågor kring hur det skall gå för ditt företag nu och senare under året får du gärna höra av dig till oss. Vi framför gärna synpunkterna till myndigheterna både i Stockholm stad och på riksplanet.
 
Med vänlig hälsning/
Kent Andersson
ordförande i Företagsgrupperna Stockholm

Företagsgruppens styrelse inbjöds till möte med Monika Rudenska och Daniel Andersson, bägge strateger på Stadsbyggnadskontoret.

Monika och Daniel arbetar med frågor rörande bl.a. Järva med Akalla. Vi fick redovisat för oss de planer son finns för vårt område.

De förändringar som planeras rör elektronikbyn, söder om Hanstavägen, där man planera bostäder bland de kommersiella fastigheter som nu finns där. Det blev en diskussion då området tidigare utsett som renodlat företagsområde.

I övrigt planeras inga förändringar för Akalla företagsområde. Lite förvånande då förbifarten kommer att innebära mer trafik och bättre möjligheter för etablering av nya verksamheter. Staden prioriterer söderort för nyetableringar  av arbetsplatser, då antalet arbetsplatser är betydligt lägre där jmf med norrort.

Stadsbyggnadskontoret vill gärna ha våra förslag, tankar och önskemål om utvecklingen av vårt område. Du som medlem i företagsgruppen får gärna kontakta mig i så fall på mail: kjell.lindahl@direkta.nu

 

Intresserade från Akalla företagsgrupp träffade Trafikverkets projektledare Lars Bennhult, projektansvarig för byggnationen Akalla- Häggvik den 31 januari.

Lars berättade bl.a. att projektet försenats fyra år pga en ny upphandling av underleverantör. Hela sträckan från Kungens kurva till Häggvik beräknas vara klar 2030. Däremot kan delar av sträckan, bl.a. Akalla-Häggvik vara klar tidigare, och kan eventuellt öppnas för trafik tidigare. 

I samband med vägomläggningar kan även befintliga vägar komma att  ändras både under byggnation och efter 2030.

Förbifarten med nya transportvägar kommer att göra Akalla industriområde högintressant för etablering och investeringar för näringslivet. 

I bilaga visas ett område som skulle kunna bli aktuellt för nya företag när Förbifarten är klar. Detta kommer vi att ta upp med stadsbyggnadskontoret vid ett möte den 12 feb.

Bilagor:
FilBeskrivningFilstorlekSenast ändrad
Ladda ner den här filen (PP Akallagruppen 2020-01-31.pptx)Trafikplats Akalla 7818 kB2020-02-10 10:11
Go to top