FGS BJUDER IN TILL ETT DIGITALT SEMINARIUM OM SVERIGES FÖRSÖRJNINGSBEREDSKAP.

Mötet arrangeras av Stockholms Länsförbund För Krisberedskap.

Anmäl dig längre ner på sidan.

 

 

 

INBJUDAN LUNCHSEMINARIUM

Seminarier i samhällsberedskapens tjänst

Via Zoom

Torsdagen den 20 januari kl 12.00–12.45 (incheckning 11.50)
 

Klarar det offentliga och näringslivet försörjningsberedskapen?

Totalförsvarets planperiod för 2021-2025 innefattar bland annat den viktiga ambitionen att stärka och utveckla försörjningsberedskapen. Målsättningen är säker tillgång till mat, betalningsmedel, värme, el och transporter i händelse av kris eller krig.
I PANELEN

Möt våra kunniga medverkande och hör hur man ser på nuläget och vad som krävs för att stärka regionens beredskap:
 

Vilka möjligheter finns för att skapa ökad dialog kring krisberedskap mellan det offentliga och näringslivet i Stockholmsregionen?

Hur säkerställer vi ett större engagemang för detta nödvändiga samarbete ?

Vilka är svagheterna i dag och hur kan dessa utmaningar bäst tacklas?

Vad kan nationella aktörer göra för att understödja ökad försörjningsberedskap regionalt?
 
Boka på denna länk:
OBS! ZOOM länk finns på ditt bokningskvitto som skickas
till din angivna epost.

 
 
Varmt välkomna!
 

 
INA UNUNGER, STYRELSEORDFÖRANDE

 
Stockholms Länsförbund För Krisberedskap (SLFK) är en regional samarbetsorganisation för krisberedskap.
Vi vill stödja samhällets aktörer och våra medlemmar.
Organisationen är partipolitiskt och religiöst obunden. 
Facebook
Website
Email
YouTube
LinkedIn
 För våra medlemmar i regionen Stockholm


Ansvarig utgivare: Ina Ununger, Styrelseordförande SLFK
Redaktör : Richard Nyström, ledamot SLFKs styrelse


Our mailing address is:
kansliet@slfk.se

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

                                   

 

FGS och SVN hälsar dig som företagare välkommen till Introduktion till hållbarhet och hållbar verksamhetsutveckling

 

I dag talar alla om hållbara företag och hållbar verksamhetsutveckling för att våra företag skall kunna överleva. Vad betyder det för mig och mitt företag? Det är ämnet då Företagsgrupperna Stockholm (FGS) och Social Venture Network (SVN) bjuder in till ett digitalt seminarium den 24 november klockan 16.00-17.00.

 

Anmälan via länk här. 

 

Välkomna!

 

Företagsgrupperna Stockholm (FGS) är en paraplyorganisation för företagsgrupperna i Stockholmsregionen. Se www.fgs.nu

Social Venture Network (SVN) är ett företagsnätverk som arbetar med långsiktig hållbarhet i affärer och verksamheter enligt FN:s agenda 20230. Se www.svnsweden.se

Den 13:e april hade vi årsstämma via Teams. Protokollet finns att läsa under rubriken dokument.

Den lokala polisen i vårt område har informerat företagsgruppen om situationen angående anmälda brott och otrygghet.

Det totala antalet anmälda  brott har inte förändrats nämnvärt den senaste tiden. Men typen av brott har förändrats något.

Narkotikaförsäljning har minskat då kameror har satts upp i Akalla, däremot har antalet bedrägerier öket med anledning av pandemin.

 

Den dominerande brottstypen i företagsområdet är skadegörelse, följt av klotter. Antalet skadegörelser under åren 2016-20 var ca 2.200, jmf narkotikabrott 200 samma period.

Polisen tar gärna emot information och tips om personer eller företeelser som inte verkar lagliga.

Företagsgruppen kan vidarebefordra sådana tips.

 

Det inställda mötet med lokalpolis planeras att genomföras så snart pandemisituationen tillåter.

Till medlemmarna i företagsgrupperna i Stockholm!

 
Råd om hur vi skall bete oss i förhållande till coronaviruset utgår vi ifrån att du får från många olika håll. Om du har synpunkter på eller frågor kring hur det skall gå för ditt företag nu och senare under året får du gärna höra av dig till oss. Vi framför gärna synpunkterna till myndigheterna både i Stockholm stad och på riksplanet.
 
Med vänlig hälsning/
Kent Andersson
ordförande i Företagsgrupperna Stockholm

Företagsgruppens styrelse inbjöds till möte med Monika Rudenska och Daniel Andersson, bägge strateger på Stadsbyggnadskontoret.

Monika och Daniel arbetar med frågor rörande bl.a. Järva med Akalla. Vi fick redovisat för oss de planer son finns för vårt område.

De förändringar som planeras rör elektronikbyn, söder om Hanstavägen, där man planera bostäder bland de kommersiella fastigheter som nu finns där. Det blev en diskussion då området tidigare utsett som renodlat företagsområde.

I övrigt planeras inga förändringar för Akalla företagsområde. Lite förvånande då förbifarten kommer att innebära mer trafik och bättre möjligheter för etablering av nya verksamheter. Staden prioriterer söderort för nyetableringar  av arbetsplatser, då antalet arbetsplatser är betydligt lägre där jmf med norrort.

Stadsbyggnadskontoret vill gärna ha våra förslag, tankar och önskemål om utvecklingen av vårt område. Du som medlem i företagsgruppen får gärna kontakta mig i så fall på mail: kjell.lindahl@direkta.nu

 

Intresserade från Akalla företagsgrupp träffade Trafikverkets projektledare Lars Bennhult, projektansvarig för byggnationen Akalla- Häggvik den 31 januari.

Lars berättade bl.a. att projektet försenats fyra år pga en ny upphandling av underleverantör. Hela sträckan från Kungens kurva till Häggvik beräknas vara klar 2030. Däremot kan delar av sträckan, bl.a. Akalla-Häggvik vara klar tidigare, och kan eventuellt öppnas för trafik tidigare. 

I samband med vägomläggningar kan även befintliga vägar komma att  ändras både under byggnation och efter 2030.

Förbifarten med nya transportvägar kommer att göra Akalla industriområde högintressant för etablering och investeringar för näringslivet. 

I bilaga visas ett område som skulle kunna bli aktuellt för nya företag när Förbifarten är klar. Detta kommer vi att ta upp med stadsbyggnadskontoret vid ett möte den 12 feb.

Bilagor:
FilBeskrivningFilstorlekSenast ändrad
Ladda ner den här filen (PP Akallagruppen 2020-01-31.pptx)Trafikplats Akalla 7818 kB2020-02-10 10:11
Go to top