Företagsgruppen finansieras huvudsakligen via en årsavgift som består av två delar, en avdragsgill serviceavgift och en medlemsavgift. Årsavgiftens storlek bestäms av årsmötet.

För att ge alla företag, små som stora, möjlighet att vara medlemmar har årsmötet beslutat att avgiften beräknas efter företagets storlek med antalet anställda som beräkningsgrund. För kommersiella fastighetsbolag/förvaltare beräknas årsavgiften efter företagets lokalyta i området.

Övriga intäktskällor är ett frivilligt verksamhetsstöd utöver årsavgiften samt medel som används till gemensamma projekt, t ex marknadsföring av området, kvalitets- och miljöprojekt mm.

Överskott i verksamheten avsätts i kommande pågående eller kommande projekt.
Avgiften för verksamhetsåret är:

Företag:
Antal anställda
Avdragsgill serviceavgift:
Medlemsavgift:
Årsavgift totalt:
 
1-5
                1525:00
50:00
1575:00
6 -49
                3250:00
50:00
3300:00
50-99
                4900:00
50:00
4950:00
100-
                7000:00
50:00
 7050:00
 
Fastighetsbolag/förvaltare:
Lokalyta i området:
> 5 000 kvm
            2150:00
50:00
2200:00
5 000 - 10 000 kvm
            4300:00
50:00
4350:00
> 10 000 kvm
            6500:00
50:00
6.550:00
Go to top