Vad får man som medlem?

Vi arbetar framför allt med praktiska saker på både kort och lång sikt. Det är områden som är viktiga för företagen men som den enskilde företagaren ofta inte hinner med. Det kan gälla bland annat förljande:

  • Stadsbyggnad, vi är remissinstans för stadens planer som berör vårt område
  • Kommunikation, vi är remissinstans för stadens planer när det gäller trafiken i vårt område, när det gäller Trafikverkets och SLs planer, vi informerar om t ex Förbifartens utveckling 
  • Underhåll, vi ser till att det är rent och snyggt i området dvs att staden sköter sitt jobb, att relevanta skyltar finns på plats för att informera om området, att skrotbilar inte står och dräller, att miljön i området är trevlig för de människor som skall vistas där större delen av sin dag
  • Nätverkande, vi ordnar medlemsmöten med information om aktuella ämnen då det också blir tillfälle till kontakter och affärsutbyte med kollegerna i området
  • Säkerhet, vi eftersträvar en god säkerhet i området genom ett samarbete med polisen, stadsdelens tjänstemän, bevakningsföretag, vi skapar gärna områdesbevakning.                                                        

För att detta skall ske på ett smidigt sätt håller vi hela tiden goda kontakter med stadens politiker och tjänstemän. En företagare skall alltid känna sig trygg att vända sig till oss med sina problem.

 

 

Akalla Företagsgrupp är medlem i paraplyorganisationen Företagsgrupperna Stockholm (FGS), som har ett mycket nära samarbete med Stockholms näringslivskontor Invest Stockholm. Genom detta medlemskap får vi en stark ställning i våra samtal och överläggningar med Stockholms stad

 

Bli medlem!

Gå till menyn BLI MEDLEM och fyll i din medlemsansökan.

 

Go to top