Intresserade från Akalla företagsgrupp träffade Trafikverkets projektledare Lars Bennhult, projektansvarig för byggnationen Akalla- Häggvik den 31 januari.

Lars berättade bl.a. att projektet försenats fyra år pga en ny upphandling av underleverantör. Hela sträckan från Kungens kurva till Häggvik beräknas vara klar 2030. Däremot kan delar av sträckan, bl.a. Akalla-Häggvik vara klar tidigare, och kan eventuellt öppnas för trafik tidigare. 

I samband med vägomläggningar kan även befintliga vägar komma att  ändras både under byggnation och efter 2030.

Förbifarten med nya transportvägar kommer att göra Akalla industriområde högintressant för etablering och investeringar för näringslivet. 

I bilaga visas ett område som skulle kunna bli aktuellt för nya företag när Förbifarten är klar. Detta kommer vi att ta upp med stadsbyggnadskontoret vid ett möte den 12 feb.

Bilagor:
FilBeskrivningFilstorlekSenast ändrad
Ladda ner den här filen (PP Akallagruppen 2020-01-31.pptx)Trafikplats Akalla 7818 kB2020-02-10 10:11
Go to top