Företagsgruppens styrelse inbjöds till möte med Monika Rudenska och Daniel Andersson, bägge strateger på Stadsbyggnadskontoret.

Monika och Daniel arbetar med frågor rörande bl.a. Järva med Akalla. Vi fick redovisat för oss de planer son finns för vårt område.

De förändringar som planeras rör elektronikbyn, söder om Hanstavägen, där man planera bostäder bland de kommersiella fastigheter som nu finns där. Det blev en diskussion då området tidigare utsett som renodlat företagsområde.

I övrigt planeras inga förändringar för Akalla företagsområde. Lite förvånande då förbifarten kommer att innebära mer trafik och bättre möjligheter för etablering av nya verksamheter. Staden prioriterer söderort för nyetableringar  av arbetsplatser, då antalet arbetsplatser är betydligt lägre där jmf med norrort.

Stadsbyggnadskontoret vill gärna ha våra förslag, tankar och önskemål om utvecklingen av vårt område. Du som medlem i företagsgruppen får gärna kontakta mig i så fall på mail: kjell.lindahl@direkta.nu

 

Go to top