Möte med BRÅ den 7 maj 2019.

Polisen rapporterar att det är lugnt i området Spånga-Tensta stadsdel. Våld mot polisen har i princip upphört. Det beror bland annat på att många brottslingar nu är inburade. Narkotikaförsäljningen har delvis flyttat på sig, från Tensta mot Hjulsta beroende på kameror och polisens aktiviteter.

MTR rapporterar att plankning fortfarande förekommer. Det är ett tekniskt problem. Att flera personer passerar spärrarna på ett kort genom att gå tätt intill varandra visar på en teknisk svaghet i nuvarande system. Men det fungerar på andra håll i världen.

Räddningstjänsten rapporterar att hoten mot personalen under utryckning är nästan helt borta.

Järva Fastigheter rapporterar att inbrotten har minskat kraftigt från att ha legat på 90-100 inbrott blev det 14 förra året. Fantastiskt.

Spärrvakterna i Tensta tycker att jobbet är trist nu, alla betalar. Man har inte mycket att göra.

Från kommunen rapporteras att man gjort provköp av tobak i 28 av stadsdelens 35 försäljningsställen av tobak. I fyra butiker kunde minderåriga köpa tobak. Trygghetsvandringar kommer att göras i stadsdelen.

Håkan Rosander

 

Möte med BRÅ den 7 maj 2019.

Polisen rapporterar att det är lugnt i området Spånga-Tensta stadsdel. Våld mot polisen har i princip upphört. Det beror bland annat på att många brottslingar nu är inburade. Narkotikaförsäljningen har delvis flyttat på sig, från Tensta mot Hjulsta beroende på kameror och polisens aktiviteter.

MTR rapporterar att plankning fortfarande förekommer. Det är ett tekniskt problem. Att flera personer passerar spärrarna på ett kort genom att gå tätt intill varandra visar på en teknisk svaghet i nuvarande system. Men det fungerar på andra håll i världen.

Räddningstjänsten rapporterar att hoten mot personalen under utryckning är nästan helt borta.

Järva Fastigheter rapporterar att inbrotten har minskat kraftigt från att ha legat på 90-100 inbrott blev det 14 förra året. Fantastiskt.

Spärrvakterna i Tensta tycker att jobbet är trist nu, alla betalar. Man har inte mycket att göra.

Från kommunen rapporteras att man gjort provköp av tobak i 28 av stadsdelens 35 försäljningsställen av tobak. I fyra butiker kunde minderåriga köpa tobak. Trygghetsvandringar kommer att göras i stadsdelen.

Det var mycket positivt på mötet alltså. Vi får hoppas att det håller i sig. Men det finns problem. Vi återkommer när protokollet från mötet är klart.

Håkan Rosander

 

Idag träffade vi Staffan Ingvarsson, nybliven VD för Stockholm Business Region (SBR), och Ulrika Rosén från Invest Stockholm. Från FGS deltog vår ordförande Kent Andersson och Håkan Rosander. Vi påpekade att vi gärna ser att staden utnyttjar vår organisation för att bygga upp relationerna mellan företagen och staden. 

För Stockholms stad är det mycket viktigt att vi får till stånd företagsgrupper i alla verksamhetsområden. Vi kunde rapportera att vi kommer att ha nästa möte i Akalla den 22 maj och att vi har tillräckligt många intresserade företag för att kunna starta upp en förening. Stockholms stad håller på att arbeta fram en näringslivspolicy som skall beskriva hur staden internt skall behandla olika näringslivsfrågor. Ett förslag skall vara klart den 15 juni och då kommer vi att få ta del av den och lämna våra synpunkter. SBR skall också under år 2019 utarbeta en strategi för att utveckla stadens verksamhetsområden.

Pilotprojektet i Årsta är mycket viktigt för utveckling av hur samarbetet mellan staden och företagsgrupperna skall fungera i framtiden. Arbetet är inne i ett intensivt skede och har en egen projektledare från SBR som tillsammans med flera arbetsgrupper i Årsta går igenom konkreta problem. 

Från FGS påpekade vi att det är mycket viktigt för oss att det finns ett aktivt intresse för näringslivsfrågorna i de olika stadsdelarna. Vi kunde meddela att det på flera håll har märkts en positivare inställning i flera stadsdelar under år 2019. SBR meddelade att ett Mayors Advisory Board har bildats och det har haft ett första möte. 

Bostadsbyggandet har under många år varit intensivt vilket har påverkat många företag som tvingats flytta. Vi påpekade att då vi i Stockholm skall bli 50% fler innevånare år 2040 betyder det också att vi behöver skapa 50% fler arbetsplatser. Var skall de vara, hur skall de byggas upp? Eftersom de flesta nya arbetsplatserna består av kontor kan dessa blandas med bostäder. Stockholms stad har sagt att man skall börja göra det. Den senaste presentationen av nya bostäder är Alvik, som idag har 4.000 arbetsplatser. Dessa skall nu rivas för att göra plats för 1.700 lägenheter. Detta rimmar alltså mycket dåligt med planerna på att blanda bostäder och arbetsplatser. Ett annat sorgligt kapitel är Slakthuset. Var skall matproduktionen för stockholmarna ske i framtiden? Detta är en bransch där många företag är beroende av varandra och bör därför finnas samlade inom ett koncentrerat område. Det ser inte ut att bli fallet. Vi hoppas att den nya strategin för byggande av både bostäder och företag kommer att slå igenom i den framtida planeringen av staden. 

Inom FGSs olika medlemsgrupper hjälper vi idag företag att hitta nya lokaler. Detta gäller både befintliga företag och nya företag som SBR informerar om. Det senare skall SBR och FGS utveckla rutiner för.

Håkan Rosander

070-577 7019

 

   

   

Hej!

Stadens plan för bussdepån mm är nu ute på samråd. Projektet heter Detaljplan för Hornsbergskvarteren. Vi har möjlighet att lämna synpunkter på planen. Skicka gärna synpunkterna till info@hornsberg.com så kan vi göra en gemensam skrivelse från Företagsgruppen Hornsberg. Skrivelsen skall vara hos stadsbyggnadskontoret senast den 22 maj. Vi vill ha dina synpunkter senast den 17 maj.

Planbeskrivningen är ganska omfattande så vi har lagt in den på vår hemsida under rubriken Om oss > Dokument. Du hittar sidan här.

Vill du se hela ärendet klickar du här.

Med vänlig hälsning/

Håkan Rosander

070-577 7019

Vi var ett glatt gäng som träffades för en trevlig nätverkslunch på Ballbreaker den 6 maj 2019.

Ny tillförordnad styrelse för Företagsgruppen Hammarby Sjöstad.

Kent M Andersson, Ordförande i Företagsgrupperna Stockholm och Leif Nilsson, Vice Ordförande i samma organisation (tillika nytillträdd verksamhetsansvarig för Företagsgruppen Hammarby Sjöstad) har trätt in som tillförordnad styrelse. Detta då hela gamla styrelsen lämnat sina platser vid mötet den 8 april 2019.

Vi kommer att under maj att kalla till ett extra årsmöte för att försöka att hitta ledamöter till en ny styrelse för företagsgruppen.

På FGSs årsmöte talade fastighetsborgarrådet Dennis Wedin. Förutom att Dennis Wedins revir ansvarar för många bostadshus i staden har man också hand om 2.800 andra fastigheter. Regimen i stadshuset tror mycket på BIDs (Business Improvement Districts), som är en samverkan mellan fastighetsägare och verksamheter inom geografiskt avgränsande områden. Från stadens ledning vill man också se en översyn av regelbördan för företagen. Trafikfrågan i Stockholm är mycket knepig. Daniel Helldén är en man som lyckas mycket bra i kontakterna med massmedia. Staden satsar inga pengar på Förbifarten under de kommande fyra åren. Förändringar för trafiken måste samordnas när det gäller renoveringsarbeten. Allt är mycket bra noteringar men nu vill vi se handling också. För att klara av distributionen måste samlastning och nattdistribution komma till stånd. 

Från de närvarande på mötet påpekades att för att klara nattdistribution måste kollektivavtalen ändras så att distribution får ske även mellan kl 00 och 05. FGS har i sina remissvar strukit under vikten av samlastning och nattdistribution. Skall vi klara av transporterna till 50% fler innevånare år 2040 måste detta fungera. När flera av stadens företagsområden bebyggs med bostäder måste nya områden planeras för företagen. Vi kan inte bara bo vi måste ha arbetsplatser också. Var finns den nya marken för företagen? Frågan blir hängande i luften och det är skrämmande för stadens utveckling. Ett dåligt exempel är bebyggelsen av Slakthusområdet. Ett mycket bra område för bostäder, det medger vi. Och de ursprungliga planerna för matproduktionen, som skulle flytta till Larsboda, såg mycket bra ut. Den fina idén har dock förstörts, speciellt under den förra mandatperioden. Idén med ett samarbete mellan företagens matproduktion, utbildning av nya matkreatörer, utveckling av framtidens mat där Stockholms stad skulle spela en stor roll har förstörts.

Verksamheterna i Stockholms stad, som är i framkant på många områden, kan lätt raseras genom en oförståelse för företagandets villkor. Stockholms stad har halkat långt ner bland kommunerna i Sverige då det gäller att tillgodose företagens behov. Stockholm är den största staden i Sverige och jämförs med andra mindre kommuner där kontakterna mellan politiker, tjänstemän och företagare av naturliga själ är enkla och nära. Men då måste organisationen av Stockholms stad anpassas till dessa förhållanden. Företagens ärenden måste behandlas närmare företagen. Vi hoppas att den nya majoriteten i stadshuset orkar ändra på detta. 

FGS valde en ny styrelse på årsmötet. Den ser ut så här:

          Kent Andersson, ordförande

          Leif Nilsson                                     

          Jonas Nilsson                                  

          Lars Lindberg                                                       

          Margareta Widholm                           

          Rafael Ospino                               

          Claes Lundquist                            

 

Hälsningar

Håkan Rosander

 

 

 

 

 

Tack, alla ni som kom till Företagsgruppens företagsmingel och årsmöte den 21 mars!

Margareta Widholm, företagare och ordförande i Företagsgruppen, öppnade och hälsade samtliga välkomna till företagsminglet. Tillsammans med ett 40-tal företagare och politiker fick vi lyssna till ett informativt möte om hur den nya containerhamnen Norvik kan komma att bli en vitamininjektion för bla Larsboda, hur fastighetsföretaget Stendörren vill utveckla företagsområdet, hur danskompaniet CCAP vill vara en drivkraft för kulturen i Farsta och vad Jobbtorg-Farsta menar med win-win för alla parter.

  

Här finner du ett axplock av presentationerna:

 Farsta Företagsgrupp – Margareta berättade om Företagsgruppens genomförda enkätundersökning. Många efterlyser mer fokus på åtgärder kring städning/renhållning och tryggheten i området. Även mötesplats och samverkan med andra företagare står högt på agendan. En stor del av resultatet kommer vi ta  med oss i det fortsatta arbetet med förbättra oss och företagsområdet. Margareta pekade också på Företagsgruppens utmaning att fortsätta vara relevant och lyhörd för företagen i området.

 Danskompaniet CCAP – Julia Sandberg och Anna Grip har båda lång erfarenhet från dansens värld och kulturområdet. Nu förbereds den hyllade föreställningen TRÄD – en interaktiv dansinstallation för barn i alla åldrar. CCAP producerar scenföreställningar, interdisciplinära konferenser etc. Julia och Anna hoppas på ett aktivt kulturliv där invånare i Farsta kan mötas och skapa attraktiva mötesplatser.

 Stockholm Norvik Hamn - Kajsa Nygren och Nicklas Ebersson från Stockholms Hamnar berättade om möjligheterna för Larsboda med den nya hamnen. Norvik blir ett nytt logistiknav i Stockholms- och Mälardalsregionen. I anslutning till hamnen byggs även en järnväg som ansluter till Nynäsbanan och NCC kommer att anlägga en logistik- och företagspark i anslutning till hamnen. Fördelen med hamnen är många tex bra geografiskt läge och kort insegling till Östersjön jmf med insegling till Frihamnen. Bra infrastruktur till/från hamnen. Vid presentationen framkom flera möjligheter för Larsboda: närheten till en storhamn, skapar intresse av företagsetableringar i Larsboda och utmed väg 73, Larsboda ligger på bästa tänkbara geografiska läge.

 Point Farsta Stendörren – Ksenia Glans och Katarina Stannervik berätta om Stendörrens engagemang i Larsboda och om förhoppningen att företag ska inse fördelarna med området. I Pointhusen utgår man helt från hyresgästens specifika behov och anpassar lokalerna därefter. Point Farsta är den tredje fastigheten som lanseras under Point-konceptet utöver Point Nacka och Point Slagsta.

 OpenLabs KTH – Carl Jonasson, Snigeldesign och ledamot i Farsta Företagsgrupp, berättade om Företagsgruppens samarbete med KTH kring att skapa samarbeten och kunskapsöverföring mellan företag i ett område (utveckling av kluster). Vi behöver hitta nya sätt att tänka kring samarbeten och framförallt göra det tillsammans med andra aktörer och forskning. Larsboda är testbädd för projektet som genomförs av studenter från världens alla hörn, näringslivsrepresentanter och Stockholms stad. Vi ser framemot slutresultatet som kommer att presenteras i juni.

 Jobbtorg Farsta – Suzan Wernström och Bertil Johansson uppmanade företagare att – Våga testa Jobbtorg Farsta! Här finns möjlighet för företag att anställa och ta emot praktikanter. Oftast är det Win-win-situaion för alla parter. Jobbtorg hjälper till med rekryteringsprocessen och här finns möjlighet att få lönestöd från AF.

 

Thomas Windahl,

Verksamhetssamordnare

Bilagor:
FilBeskrivningFilstorlekSenast ändrad
Ladda ner den här filen (Klusterutveckling i Farsta Open Lab KTH 20190124.pdf)Klusterutveckling i Farsta Open Lab KTH 20190124.pdf 1183 kB2019-04-08 12:43
Ladda ner den här filen (Point Farsta presentation.pdf)Point Farsta presentation.pdf 7251 kB2019-04-08 12:42
Ladda ner den här filen (PPT LÅNG presentation 21 mars 2019 Jobbtorg Farsta.pdf)PPT LÅNG presentation 21 mars 2019 Jobbtorg Farsta.pdf 440 kB2019-04-08 12:42
Ladda ner den här filen (Farsta företagsområde - Stockholms Hamnar.pdf)Farsta företagsområde - Stockholms Hamnar.pdf 2635 kB2019-04-08 12:41

 Tack, alla ni som kom till Farsta Företagsgrupps företagsmingel och årsmöte den 21 mars!

Margareta Widholm, företagare och ordförande i Farsta Företagsgrupp, öppnade och hälsade samtliga välkomna till företagsminglet.

Tillsammans med ett 40-tal företagare och politiker fick vi lyssna till ett informativt möte om hur containerhamnen Norvik kan komma att bli en vitamininjektion för t ex Larsboda, hur fastighetsföretaget Stendörren vill utveckla företagsområdet Larsboda, hur danskompaniet CCAP vill vara en drivkraft för kulturen i Farsta, och vad menar Jobbtorg-Farsta menar med win-win för alla parter.

 

 

Här finner du ett axplock av presentationerna:

Farsta Företagsgrupp - Margareta berättade om Företagsgruppens genomförda enkätundersökning. Många efterlyser mer fokus på åtgärder kring städning/renhållning och trygghet i området. Även mötesplats och samverkan mellan företagare står högt på agendan. En stor del av resultatet kommer vi att ta med oss i det fortsatta arbetet med att förbättra oss och området. Margareta pekade också på Företagsgruppens fortsatta utmaning är att dels vara relevant och lyhörd för företagen i området, men också kommunicera med våra medlemmar på ett sätt som de förväntar sig.

Danskompaniet CCAP - Julia Sandberg och Anna Grip har båda lång erfarenhet från dansens värld och kulturområdet. I det gamla Telia-området etablerar sig flera kulturverksamheter. Nu förbereds den hyllade föreställningen TRÄD - en interaktiv dansinstallation för barn i alla åldrar. CCAP producerar scenföreställningar, interdisciplinära konferenser etc. Julia och Anna hoppas på ett aktivt kulturliv i Larsboda där invånare i Farsta kan mötas och skapa attraktiva mötesplatser.

Stockholm Norvik Hamn - Kajsa Nygren och Nicklas Ebersson från Stockholms Hamnar berättade om möjligheterna för Larsboda med den nya hamnen. Norvik blir ett nytt logistiknav i Stockholms- och Mälardalsregionen. I anslutning till hamnen byggs även en järnväg som ansluter till Nynäsbanan. NCC kommer att anlägga en logistik- och företagspark i anslutning till hamnen. Fördelen med hamnen är många t ex bra geografiskt läge och kort insegling till Östersjön jmf med insegling till Frihamnen. Bra infrastruktur till/från hamnen. Vi presentationen fram flera möjlighetr för Larsboda: närheten till en storhamn vilket skapar intresse för företagsetableringar utmed väg 73 och i Larsboda.

Stendörren Point Farsta - Ksenia Glans och Katarina Stannervik berättade om Stendörrens engagemang i Larsboda och om förhoppningen att företag ska inse fördelarna med Larsboda. Point Farsta är den tredje fastigheten som lanseras under Point-konceptet utöver Point Nacka och Point Slagsta. I Pointhusen utgår man helt från hyresgästernas specifika behov.

OpenLabs KTH - Carl Jonasson, Snigeldesign och ledamot i Farsta Företagsgrupp, berättade om Företagsgruppens samarbete med KTH kring att skapa samarbeten och kunskapsöverföring mellan företag i ett område (utveckling av kluster). Vi behöver hitta nya sätt att tänka kring samarbeten och framförallt göra det tillsammans med andra aktörer och forskning. Larsboda är testbädd för projektet som genomförs av studenter från världens alla hörn, näringslivsrepresentanter och Stockholms stad. Vi ser framemot slutresultat som kommer att presenteras i juni.

Jobbtorg Farsta - Suzan Wernström och Bertil Johansson uppmanade företagare att - Våga testa Jobbtorg Farsta! Här finns möjlighet för företag att få hjälp med rekryteringsprocessen och lönestöd från AF.

/Thomas Windahl

I fredags den 22 mars hade vi årsmöte i föreningen. Styrelsen för år 2019 ser ut på följande sätt:

Ordförande: Håkan Rosander

Ledamöter: 

Mona Glans, Swedavia

Björn Mattsson, Maxdialog

Lasse Lehtiheimo, Best Western STHLM BROMMA

Daniel Nidsjö, BRA

Martin Björgell, Handelsbanken

Revisor: Jörgen Nilsson, Swedbank.

 

Dagens gäst var stadsdelsnämndens ordförande i Bromma, Johan Paccamonti, som också är Moderaternas budgetchef på Riksdagskansliet. Johan berörde först de allmänna tendenserna för riket där högkonjunkturen håller i sig men väl antagligen kommer att minska i styrka inom en snar framtid. Johan kom sedan in på förändringarna i vårt närområde där Alvik skall förändras från ett företagsområde till ett bostadsområde. Enligt de planer som finns nu skall nästan alla befintliga byggnader rivas och i stället skall det bli cirka 1800 lägenheter. Men vart skall de befintliga företagen ta vägen? Den frågan hänger i luften. Men det kan betyda möjligheter för fastighetsägarna i Ulvsunda.

När det gäller Ulvsundaområdet, som också är tänkt att förändras med fler bostäder har Johan Paccamonti tillsammans med finansborgarrådet Anna König Jerlmyr bildat en arbetsgrupp som skall se över hur framtiden skall gestalta sig området. Vi har redan erbjudit vår förenings kunskap om området till denna grupp.

Johan Paccamonti var mycket intresserad av synpunkter och frågor från företagarna. Han bad oss kontakta honom direkt på mailadressen: johan.paccamonti@stockholm.se

Hälsningar

Håkan Rosander

Padelverket AB bygger tillsammans med FastPartner i Lunda Sveriges största padelhall. Tolv banor på sammanlagt 4.300 kvm. Anläggningen kommer att invigas i april i år och medlemmarna i Lunda Företagsgrupp kommer att få en speciell inbjudan. Det är mycket glädjande att få in sport- och motionsaktiviteter i området. Det gör det enkelt förr alla anställda att utnyttja banorna och det skapar liv och rörelse i Lunda under längre tid på dygnet. Det är viktigt inte minst ur säkerhetssynpunkt. 

Läs mer här!

Vi återkommer med mer information när öppningsdagen närmar sig.

Håkan Rosander

Vi skiftar perspektiv

Som företagsgrupp vill vi ligga i framkant tillsammans med företagen i Farsta. Här är vi i behov av att hitta nya sätt att tänka kring samarbeten och framförallt att göra det tillsammans med andra aktörer och forskning. Tillsammans med OpenLabs KTH startar Företagsgruppen och Stockholm stad ett samarbete för att hitta nya former för samverkan mao nya sätt att förstå problem och behov. Hypotesen är att nuvarande samverkansmodeller inte ger den utväxling som vi önskar - de adresserar inte komplexiteten för hur företag arbetar idag, med mängder av ömsesidiga beroenden mellan aktörer, processer och människor. Vi behöver tackla företagens, stadens och akademins  utmaningar ur nya perspektiv. 

Inom OpenLabs KTH finns studenter från världens alla hörn, näringslivsrepresentanter, sociala entreprenörer samt stora organisationer som Stockholms stad. Det blir extra kul hur dessa aktörer ska utveckla olika samverkansscenarier med Larsboda företagsområde som testbädd.

Länk till OpenLabs KTH, klicka här.

/Thomas Windahl

 

Bilagor:
FilBeskrivningFilstorlekSenast ändrad
Ladda ner den här filen (Klusterutveckling i Farsta Open Lab KTH 20190124.pdf)Klusterutveckling i Farsta Open Lab KTH 20190124.pdf 1183 kB2019-02-05 12:10

På bilden syns från höger borgarrådssekreterare Gabriel Bergin, Leif Nilsson, vice ordförande i FGS och Kent Andersson, ordförande i FGS. Bakom kameran Håkan Rosander. Som synes är man nyss inflyttad i lokalerna. Flyttkartongerna är inte uppackade ännu. 

FGS har startat samarbetet med den nya regimen i stadshuset. Egentligen startade vi redan förra året med två uppvaktningar hos nuvarande finansborgarrådet Anna König Jerlmyr. Igår skulle vi ha träffat borgarrådet Karin Ernlund (C) som bland annat har hand om arbetsmarknadsfrågor. Hon satt dock upptagen i ett samordningsmöte med de övriga fyra partierna. Men vi pratade med Karins borgarrådssekreterare Gabriel Bergin och informerade om FGS och företagsgruppernas verksamhet. Det blev en bra diskussion med ömsesidigt utbyte av idéer och samarbetsmöjligheter. Innan vi gick fick vi hälsa på Karin och bestämde att vi skall boka ett nytt möte med henne.

Hälsningar

Håkan Rosander

 

 

 

I enlighet med Företagsföreningens tradition så fick vi till ett julbord för alla företagare även detta året. Den här gången var vi på Riddersviks Gård där långborden stod uppdukade med den fantastiskt goda julmaten. Företagsföreningen startade julbordet med extra omtanke kring de småföretagare som jobbade ensamma eller bara några stycken. Att ha ett gemensamt julbord gör att fler kommer med i den gemenskap som det innebär att vara medlem i Företagsföreningen.

Vi på kansliet stänger för det här året och vill passa på att önska er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!! Kansliet har stängt mellan den 21 december till den 14 januari. 

Flera företag i Larsboda har hört av sig till Företagsgruppen och vill att vi genomför en enkätundersökning hos deras anställda om upplevelsen av städning, miljön och  tryggheten i området motsvarande den enkätundersökning som företagarna svarade på. Här är frågor om områdets attraktivitet och vad som kan förbättras i området intressant att få information om tex behov av flera lunchrestauranger, träningsmöjligheter etc. Undersökningen beräknas ske under januari 2019.

/Thomas Windahl

 

I oktober skickade Företagsgruppen ut en enkät till Företagarna i Larsboda och önskade svar på ett antal frågor om städning, tryggheten och miljön i området, men även hur vi som Företagsgrupp kan förbättra oss. Enkäten vände sig i första hand till företagare i området. Vi är glada över att 48% procent av företagen i området valde att delta i undersökningen. Det fanns flera bra tips på hur vi kan bli bättre och en del andra funderingar. Resultatet kommer Företagsgruppen ha med sig i det fortsatta arbete med att förbättra Företagsområdet.

Många efterlyser mer fokus på åtgärder kring städning/renhållning  och trygghet i området. Här upplevde fler att städningen blivit eftersatt i området de senaste åren - tex ökad dumpning av skräp och möbler. Trasig gatubelysning påverkar trygghetskänslan i medarbetare. Även belysning på parkvägar till/från tunnelbanan, pendeltåg och bussar behöver förbättras. Här kommer Farsta stadsdelsförvaltning att genomföra trygghetsvandringar i området. Företagsgruppen kommer tillsammans med Fastighetsägarna i området ta fram ett handlingsprogram över åtgärder som kan förbättras.

Fler vill ha information om vad som händer i området och om nyinflyttade företagsgrannar. Det fanns även en del tips på hur vi som Företagsgrupp kan bli bättre - högt på agendan står områdesinformation och företagsträffar.

Vi tar tillfället i akt och tackar än en gång till alla som ställde upp och svarade!

/Thomas Windahl

Natten mot lördag, den 8 december, startar en gratis taxiservice mellan Gullmarsplan och Hammarby Sjöstad. Det är ett unikt projekt som innebär att en taxi trafikerar sträckan nattetid, varje fredag-lördag och lördag-söndag. Projektet är ett samarbete mellan Taxi Stockholm, Europeiska Motor/Toyota och ElectriCITY/Hammarby Sjöstad 2.0.

Testperioden är två månader, från 8 november till och med söndag 27 januari. Konkret innebär det att en taxibil åker fram och tillbaka, utan några speciella avgångstider och utan stopp på vägen, mellan kl. 01.30 och 04.30 varje helg, natten till lördag och söndag. En shuttle-tjänst, helt enkelt. De fasta hållplatserna för taxin är torget vid Gullmarsplan och Sickla Kaj, utanför MAX-restaurangen, i Hammarby Sjöstad. En resa som tar cirka sju minuter enkel väg.

Inledningsvis kommer det även att finnas en taxivärd på plats för att svara på frågor och vägleda allmänheten vid Gullmarsplan. Bilen är en Toyota Proace Verso, en större taxi med plats för sju passagerare. Den går på HVO-bränsle, det vill säga diesel som tillverkas till 100% av förnybara råvaror och som inte släpper ut ny koldioxid i atmosfären.

En miljövänlig taxi med andra ord.

Om testet faller väl ut kan shuttle-tjänsten bli permanent. Prismodellerna eller prissättningen för en permanent tjänst är inte fastställd, men det kommer definitivt att bli billigare än att ta en vanlig taxi. Snarare kommer kostnaden att vara jämförbar med priset för en enkel bussbiljett.

/Thomas Windahl

taxi

20181207 Möte Marriott

 

 

På ett välbesökt möte idag på Courtyard by Marriott Hotel, informerade Stockholms stads representanter om utvecklingsplanerna för Kungsholmen med inriktning på de områden där företagen finns. Projektledarna Monica Almquist och Matilda Lewis från Exploateringskontoret informerade om alla de byggplaner som finns och som framför allt består av bostäder. Men i planerna ingår även förändringar vad gäller idrottsplanen och parkerna. 

Stadsdelsdirektör Maria Laxvik presenterade Stockholms stads organisation och vilket ansvar som finns centralt respektive lokalt i stadsdelarna. 

De PP-presentationer som presenterades på mötet kommer vi att distribuera till våra medlemmar.

Håkan Rosander

 

 

I går hade vi vårt andra extra årsmöte i Företagsgruppen Norra Djurgårdsstaden (NDS) och tog det slutgiltiga beslutet att lägga ned föreningen. Det känns lite vemodigt men ändå rätt då vårt företagsområde snabbt omvandlas till blandstad där bostäder kommer att dominera.

Jag vill tacka dig för ditt engagemang under dessa år och önska dig lycka till i din gärning.

Ha en GOD JUL och ett riktigt GOTT NYTT ÅR.

Med vänliga hälsningar

Kent M Andersson

Ordförande Norra Djurgårdsstadens Företagargrupp(NDS)

Tele:

+46 (0) 70 348 6222

Mail:

Kent.m.andersson.se@gmail.com

Stort tack till alla ni som kom till Företagsgruppens Fastighetsmöte om Larsboda tisdag den 27 november. Vi är många som känner att vi vill bidra till Larsbodas utveckling. Att skapa möjligheter för nya företag att etablera sig i Larsboda och att ge förutsättningar för befintliga företag att växa och expandera är viktigt för Larsboda och Farstas attraktivitet. I Larsboda finns 15 fastighetsägare och ca 100 företag.

Mötet förde en konstruktiv diskussion om områdets möjligheter och samtliga fastighetsägare var överens om att Larsboda gynnas av att parterna samarbetar. Mötet enades om att ett av de viktigare utvecklingsområdena för Larsboda handlar om att stärka bilden av ett framtida Larsboda. Samtidigt är Livsmedelscentrum-frågan i Larsboda inne i ett avgörande skede. Samtliga var överens om att fortsätta träffas 1-2 gånger per år och att dela information om tilltänkta hyresgäster och områdesspecifik information.

/Thomas Windahl

 

My Post 1

 

Den 21/11 samlades vi på Krossgatan 18 och trotsade det kalla vädret för att genomföra trygghetsvandringen. Vi tittade på att belysningen fungerade, på att städningen i området, skyltning och samtalade om hur området känns att vara i rent trygghetsmässigt och hur vi skulle kunna påverka det. Med oss hade vi också en parkingenjör från Stockholms Stad. Tack till alla som var med och kom med viktiga synpunkter!

Företagsgruppen Hammarby Sjöstad deltog i ett erfarenhetsutbyte för säkerhetsfrågor anordnat av Näringslivets Säkerhetsdelegation (NSD). Här fick vi lyssna på säkerhetsansvariga för Systembolaget, JC-butiker, 7-eleven. Skrämmande berättelser om anställdas utsatthet över hela landet med koncentration till de större städerna. Fler av de anställda startar sin arbetsdag med hot, glåp- och könsord. Anställda uppmanas att begå brott från kriminella gäng med hot om att vi vet var du bor och var dina barn går i skolan.

Jale Poljarevius, engagerad polischef i Uppsala/Knivsta, berättade om sitt hyllade arbete. Polisen har frihetsberövat mer än 150 gängmedlemmar och har tagit 233 bilar i beslag från kriminella i området. Han berättade även om polisens nya arbetssätt i Uppsala/Knivsta. Han påpekar att dagens lagstiftning behöver ses över och anpassas till hur det ser ut i samhället. Att gamla lagar från 40-talet åberopas och appliceras på dagens kriminalitet fungerar inte - det behövs effektivare verktyg.

I en ny studie som HUI Research gjort på uppdrag av Svenskt Näringsliv visar att brottsligheten kostar näringslivet 55 miljarder om året, vilket är lika mycket som Sveriges försvarsbudget. Här kan du läsa rapporten i sin helhet. (Läs här) 

/Thomas Windahl

Farsta nsd

 

 

 

20181121 Vid pulpeten  

     Idag besökte ett antal av våra medlemmar i Bromma-Ulvsunda Företagsgrupp tillsammans med några deltagare från Företagsgruppen Hornsberg Centrum för Näringslivshistoria. Ett mycket intressant företag som för de flesta av oss antagligen lever i det fördolda. Men det är synd för här finns Sveriges företagsutveckling sedan 1700-talet bevarad. De flesta av de stora företagen använder sig av tjänsterna som Centrum för Näringslivshistoria erbjuder. Den huvudsakliga uppgiften är att bevara företagens arkiv. Det gäller t ex dokument, bilder, produkter och förpackningar. Vi fick se en av de 119 m långa arkivgångarna med sammanlagt 70.000 hyllmeter material. Men man börjar bli trångbodd i de befintliga lokalerna och letar nu efter nya. 

Företag kan bli medlemmar men även privatpersoner. Medlemsavgiften för en privatperson är 280 kr/år och då får man

 • Inbjudningar till evenemang och seminarier.
 • En årsprenumeration på tidskriften Företagshistoria (värd 269 kr)
 • Vårt digitala nyhetsbrev
 • Medlemspriser på böcker

Under mötet fick vi också presentationer av två av våra medlemmar. Gunilla Lundqvist från Veteranpoolen informerade om sina tjänster som erbjuds till företag och privatpersoner. Det mesta handlar om vård av hus och trädgård. Arbetskraften är yrkesmänniskor som vill fortsätta att vara aktiva efter att ha blivit pensionärer.

George Pettersson från sitt egna bolag Nordic Credit Management hjälper företag med att analysera bra kreditlösningar, förhandar med banker och tar också hand om bevakning av avtal så att de blir uppsagda i tid.

Kontaktuppgifter till alla våra medlemmar får man lätt på vår hemsida www.fgs.nu/bromma-ulvsunda

20181121 I konferensrummet

Hälsningar

Håkan Rosander

070-577 7019

Den 16 november var det dags för FRAMTIDSSPANARNA i årskurs 4 och 5 att presentera sina smart uppfinningar för en hållbar och miljövänlig värld. Ett åttio tal elever samlades för att presentera sina företagsidéer. Eleverna har under två veckor arbetat med temat entreprenörskap och miljö i skolan. Inför en företagsjury visades allt ifrån mobilappar, pant-tunnan där du får en bonus varje gång du plockar upp skräp, framtidens bil som går på lufthybridsteknik och är betydligt billigare än dagens elhybrider, multigalgen, ekologiska klädmärken och smarta dammsugare. Här gällde det att samarbeta, bygga modell, montel och presentera sin idé för en panelen. De mest innovativa idéerna fick pris - och tröstpriser till alla som framförde sina bidrag. 

Ett lyckat samarbete mellan skola, Företagsgrupp och initiativtagare ElectriCITY.

/Thomas Windahl

Nedan några bilder från presentationerna - tyvärr får vi inte visa bilder på eleverna.

Panel lugnet skola

mulitgalge lugnets skola

Modell Lugnets skola

Välkommen till ett andra extra årsmöte angående nedläggning av föreningen.

Datum: 2018-12-06, klockan 18.00

Plats: Hotell Scandic Foresta, Herserudsvägen 22. Lidingö

Styrelsen

Välkommen på Aperitivo hos Paolo Roberto!

Är du nyfiken på dina företagsgrannar i Sjöstaden? Kom och avrunda veckan tillsammans med företagare, mingla, inspireras och umgås! På fredag den 16:e november smygstartar Företagsgruppen Hammarby Sjöstad och Pane Fresco nätverksträffen Aperitivo (aw på italienska). Här kan du träffa nya företagare, dela med dig av kunskap och inspireras – Aperitivo ett bra sätt att starta helgen. Har du kanske själv någon idé om något du vill informera eller arrangera? Hör av dig till Företagsgruppen Hammarby Sjöstad.

Vi ses på Pane Fresco!

Paolo Roberto Aperitivo

Den 23/10 var det dags att genomföra det årliga höstmötet i föreningen.

Eftermiddagen började med ett extrainsatt årsmöte och vi kan hälsa Erik Nolerstedt, Handelsbanken och Christian Minnhagen, Läkarmissionen välkomna till styrelsen!

Därefter var det fokus på planarbetet i Vinsta och konsekvenserna av förbifarten Stockholm. Nedanför i bilagan hittar ni information från Trafikverket om hur arbetet kommer att se ut i just Vinsta med förbifarten. 

Höstmötet avslutades med ett trevligt fika och mingel uppe på Krossgatan. Vi ses snart igen!

Vänliga hälsningar

VHV Kansli

Bilagor:
FilBeskrivningFilstorlekSenast ändrad
Ladda ner den här filen (181023 Förbifarten i Vinsta.pdf)181023 Förbifarten i Vinsta.pdf 9832 kB2018-10-26 10:53
Vid ett extra föreningsmöte den 6 november beslöts enhälligt om nedläggning av Företagsgruppen Norra Djurgårdsstaden. Enligt stadgarna krävs två föreningsmöten för att beslutet skall kunna verkställas. Nästa extra föreningsmöte kommer att bli den 6 december. En speciell kallelse kommer till alla medlemmar inför detta möte.
Styrelsen för Företagsgruppen Norra Djurgårdsstaden

20180907 IMG 2665 2 100

 

Fredagen den 7 september hade föreningen medlemsmöte på Bromma Flygplats där vi fick höra flygplatschefen Mona Glans informera om den förvandling som pågår på Bromma. Meningen var att vi skulle få se den nya avgångshallen men av byggnadstekniska orsaker fick vi ställa in den fysiska kollen av lokalerna. Mötet ägde rum i den äldsta delen av flygplatsbyggnaderna, som bland annat var avgångshall för de första charterresorna från Sverige år 1955. Förra året reste 2,5 millioner passagerare via Bromma i 60.000 starter eller landningar. Nu har säkerheten höjts och miljöförbättringar gjorts. Landningsbanan är mycket modern med en mängd sensorer som t ex talar om när och var halkbekämpning behöver sättas in. En ny ankomsthall är färdig sedan en tid och nu byggs avgångshallen ut. Det kommer att bli 13 gater, en ökning från dagens 8. Det blir en större restaurang och en större butik.

Mona Glans berättade också att nu utvecklas system för personlig identifikation genom ögats iris eller genom att känna av venerna på armarna. I stället för dagens säkerhetsbågar kommer det att sitta sensorer i väggarna på flygplatsgångarna. Våra smarta apparater, mobiler eller klockor, kommer att tala om för oss att det är dags att gå till gaten.

Under de kommande åren kommer Bromma Blocks att byggas ut kraftigt och bli dubbelt så stort som idag. Mona Glans uttryckte stor oro för att det kommer att bli trafikstörningar i samband med utbyggnaden då en infart till Bromma Blocks troligen kommer att stängas under en lång period. Det kan innebära att Flygplatsinfarten kommer att bli igenkorkad med stora problem för flygpassagerarna. Diskussioner pågår med berörda myndigheter.

Håkan Rosander

Senaste nytt från VHV företagsgrupp!

Den 23/8 2018 genomfördes ett trevligt lunchmöte med tema politik i den vackra inramningen som Hesselby Slott erbjuder.

Ordförande i Hässleby-Vällingby Stadsdelsnämnd Kadir (Socialdemokraterna) och Vice Ordförande Bo (Nya Moderaterna) fick svara på frågor och lyssna på medlemmarnas önskemål och behov. Det som diskuterades under mötet var bland annat detaljplanering och framtiden för Hässelby-Vällingby området samt trygghet, säkerhet och renhållning fram till dess.

Tack till våra politiker och alla som var där för dialogen!

Vänliga hälsningar VHV Kansli.

My Post 2 w600

I Stockholms stads Översiktsplan, som antogs av kommunfullmäktige i februari månad, fastställs att tio industriområden skall bevaras som renodlade områden för industrier, kontor, transporter och andra verksamheter och skall inte bebyggas med bostäder. I sex av dessa områden har vi idag företagsgrupper som är anslutna till FGS. Vi arbetar nu med att skapa företagsgrupper i  de övriga fyra områdena. De tio områdena är:

Akalla (saknar företagsgrupp)

Lunda

Energihamnen

Västberga

Årsta Partihallar

Årsta Park (saknar företagsgrupp)

Älvsjö verksamhetsområde (saknar företagsgrupp)

Högdalen

Farsta-Larsboda

Skrubba (saknar företagsgrupp)

Vi har gjort en folder där vi sammanfattar vad en företagsgrupp betyder för företagen. Foldern återges nedan.

20180315 Broschyr sid 1 Varför en företagsgrupp i mitt område

 20180315 Broschyr sid 2 Varför en företagsgrupp i mitt område

Karin Lekberg (S) ordförande i Farsta näringslivs- och utvecklingsråd, hälsade alla välkomna till ett välbesökt frukostmöte på Teater Moment i Gubbängen den 28 maj. Karin betonade vikten med att samla alla goda krafter i Farsta för att lyfta fram, näringsliv, befolkningstillväxt och framförallt fördelarna och attraktiviteten med att bo och verka i Farsta. Karin passade även på att hylla Företagsgruppens ordförande Margareta Widholm för sitt engagerande arbete med företagandet i området. Även stadsdelsförvaltningen och stadsbyggnadskontoret var representerade för att svara på frågor.

Magnus Thulin, vVD för Invest Stockholm (stadens näringslivskontor) presenterade en unik rapport framtagen av Sweco om stadens tillväxt- och arbetsmarknadsanalys - nedbrutet per stadsdelsområde. I rapporten konstateras att antalet företag ökar snabbare i Farsta än i övriga Stockholm. Utvecklingen drivs av ett ökande antal små företag. Telias flytt från Farsta 2015 har haft stor effekt på antalet anställda, vakansgraden för kontor och lager i området. Här finns ett antal kommande profilnäringar i Farsta t ex Hotell/Restaurang, offentlig verksamhet, företagskonsulter, fastighetsverksamhet. Staden kommer att ta fram en handlingsplan för Farsta för ökad tillväxt och fler arbetstillfällen.

Läs rapporterna i sin helhet (klick på någon av rapporterna nedan):

 1. Nulägesanalys av Stockholms arbetsmarknad,
 2. Stadens företagande och tillväxt analys,
 3. Företagande per stadsdelsområdet,
 4. Företagande i Farsta.

/Thomas Windahl

Farsta Karin

Företagsgrupperna i Farsta och Hammarby Sjöstad deltog i ett erfarenhetsutbyte för säkerhetsfrågor anordnat av Näringslivets Säkerhetsdelegation (NSD). Här fick vi lyssna på säkerhetsansvariga för Systembolaget, JC-butiker, 7-eleven. Skrämmande berättelser om anställdas utsatthet över hela landet med koncentration till de större städerna. Fler av de anställda startar sin arbetsdag med hot, glåp- och könsord. Anställda uppmanas att begå brott från kriminella gäng med hot om att vi vet var du bor och var dina barn går i skolan.

Jale Poljarevius, engagerad polischef i Uppsala/Knivsta, berättade om sitt hyllade arbete. Polisen har frihetsberövat mer än 150 gängmedlemmar och har tagit 233 bilar i beslag från kriminella i området. Han berättade även om polisens nya arbetssätt i Uppsala/Knivsta. Han påpekar att dagens lagstiftning behöver ses över och anpassas till hur det ser ut i samhället. Att gamla lagar från 40-talet åberopas och appliceras på dagens kriminalitet fungerar inte - det behövs effektivare verktyg.

I en ny studie som HUI Research gjort på uppdrag av Svenskt Näringsliv visar att brottsligheten kostar näringslivet 55 miljarder om året, vilket är lika mycket som Sveriges försvarsbudget. Här kan du läsa rapporten i sin helhet. (Läs här) 

/Thomas Windahl

 

Farsta nsd

 

 

Remissvar på Förslag till handlingsplan för godstrafik i Stockholms stad, T2017-03649.

 Enligt remisshandlingarna gäller handlingsplanen för perioden 2018-2022. Vi måste emellertid se det hela över en längre tidsperiod för att göra rätt saker, vilket också planen gör. Planen beskriver väl de åtgärder som behöver vidtas. Vårt svar har vi valt att dela upp i fyra delar:

 1. Förutsättningarna för hämtning och lämning. Vi skall transportera från en fysisk plats där vi gärna skall samla gods från flera leverantörer i en nod. Vi skall transportera godset till en plats där vi smidigt skall kunna lasta av godset, ibland även på natten.
 2. Transportmedlen bil, båt, cykel, järnväg.
 3. Systemet som samordnar och styr flödena.
 4. Forskning om godsflödena. Vi måste veta mer om volymerna och typer av förflyttning som kan vara lämpliga för olika typer av gods.
 5. Samarbete, Stockholms Transportakademi?

De tre förslag som anges som mål är inga mätbara mål utan mer ett antal filosofier som i sin tur är underordnade andra mål. Denna luddighet är förklarlig eftersom vi vet för lite om dagens godsflöden.

Handlingsplanen med sina tio punkter innehåller i stort sett alla de möjligheter för godshantering som man kan tänka sig. Denna breda ansats är bra.

Transportkriterier.

Det gäller nu att mejsla ut de planer som passar för de olika behoven av transporter med hänsyn tagen till miljöpåverkan, arbetsmiljö, snabbhet, kvalitet, effektivitet och kostnad.

Vi kommer i detta svar att ge de synpunkter och poängtera de åtgärder som vi anser vara viktigast. Framför allt kommer vi att behandla godstransporter som berör företagen i Stockholm.

 1. Förutsättningarna för hämtning och lämning.

Godset skall transporteras från en punkt till en annan. Det gäller här att samla ihop så mycket gods som möjligt för att fylla transportfordonen så bra som möjligt. Vi tror på att ha samlingspunkter i många av 29 områden med koncentrationer av företag. Det gäller både de 10 verksamhetsområdena (VO) som fastställts i Stockholms nyligen antagna Översiktsplan (ÖP) och de andra 29 blandstäderna (BS). Här finns behov av transporter mellan olika företag i områdena och mellan företagen och handelsplatser runt om i staden. Här finns också behov av transporter till andra platser i landet och utlandet. I dessa områden kan man tänka sig att ha uppsamlingsplatser för godset eller uppsamling via digitala system. Företagsgrupperna i områdena kan vara en partner för uppstart och hjälp för kartläggning av behoven.

Vid avlämningsställena måste det finns plats för uppställning av fordon. Dessa platser måste ha en kontinuerlig bevakning så att de inte utnyttjas för andra ändamål. De bör vara försedda med sensorer som via GPS kan tala om att det finns plats eller inte finns plats på en speciell adress. Felaktigt utnyttjande av dessa platser skall vara mycket dyrt. Då nattransporter blir aktuella måste avlastningsställena vara förberedda för tyst hantering av godset. Fastighetsägarna är en mycket viktig part. De skall tillsammans med företag och andra hyresgäster (företag, butiker mm) se till att gods kan emottas och förvaras på ett säkert sätt.

 1. Transportmedlen.

Alla transportmedel skall användas under hänsynstagande till kriterierna som specificerats ovan. Vi tror mycket på off peak-leveranser. De försök som gjordes under åren 2014-2016 såg bra ut så när som på störningarna med transporten från bil till fastighet då skramliga vagnar störde. Vi tycker att detta skall utvecklas vidare. Här borde studium göras av transportlösningar i andra städer. London lär ju ha en utvecklad nattdistribution. Här måste normer utvecklas för vad som är tillåtet t ex:

 • Vilka tider får nattdistribution ske och på vilka platser?
 • Vilka ljudnivåer är tillåtna?
 • Vilken typ av vagnar som skall användas.
 • Vilka trottoarkanter och trösklar, som skall vara tillåtna.

Säkerheten är här också av största vikt och kanske den svåraste att lösa. Det gäller säkerheten för personalen och för godset som levereras. Det kan behövas speciell säkerhetspersonal på vissa ställen. Säkerhetsproblemen måste lösas av de berörda parterna, transportören, mottagaren, fastighetsägaren och bevakningsföretagen.

Idag görs en hel del servicearbeten under off peak-tid. Det borde undersökas om mer av detta arbete kunde utföras nattetid. Servicearbeten av olika slag är ju beroende av att både personal och varor smidigt kan transporteras till aktuella platser.

Samlastning är en annan distributionstyp som vi tror borde utvecklas. Vi skulle få ett bättre utnyttjande av fordonens kapacitet. Här spelar samlingspunkter för godset i t ex VO och BS en stor roll vilket beskrevs under punkt 1 ovan.

 1. Styrningssystemen.

För att utnyttja transportmedlen på bästa sätt fordras ett styrningssystem som grundar sig på de transportbehov som finns. Dels kan det vara fasta uppsamlingspunkter och fasta leveranspunkter och det kan vara digitala system dit man anmäler sitt transportbehov. Här finns redan vissa system utvecklade men det finns säkert en stor utvecklingspotential. Dessa styrningssystem är grundläggande för att hela transportarbetet skall bli bra ur alla synpunkter. Kanske kan Uber- eller tiptapp-lösningar tjäna som inspiration.

Forskning.

Egentligen vet vi alldeles för lite om transporterna i staden för att med bestämdhet kunna säga att så här gör vi. Stockholms stad måste alltså satsa på att forskning startar angående godsförsörjningen till stockholmarna i framtiden. De digitala systemen som nämns under punkt 3 ovan kommer att ge viss information, men det tar lång tid innan den verklighet som då mäts blir användbar.

Det är också mycket intressant att utreda hur e-handeln kommer att påverka transporterna. Skall en mängd paket levereras hem till stockholmarna på kvällar och helger?  Detta kan bli en jättestor fråga som vi idag vet mycket lite om när bara cirka 10 % av handeln sker via nätet.

 1. Framtida samarbete.

Med syftet att fördjupa samarbetet mellan inblandade parter och öka trycket på att saker genomförs föreslås ett årligt möte med deltagare från näringslivet (transport, distribution, företag), staden (de tekniska kontoren m fl) akademien och konsumenterna.

Det kunde kallas Stockholms Transportakademi.

Med vänlig hälsning

Företagsgruppen Norra Djurgårdsstaden

Kent Andersson

2018-04-23

Medlemsenkät

I samband att den nya stadsdelen Norra Djurgårdsstaden växer fram har medlemmarna i NDS Företagsgrupp minskat. Det är naturligtvis en effekt av den snabba omdaningen av området från ett rent industri/företagsområde till en så kallad blandstad med både bostäder och verksamheter. De av staden utlovade 35.000 nya arbetsplatserna tycks inte alls kunna uppnås. Parallellt med vår organisation har de kommersiella fastighetsägarna gått ihop och bildat ett bolag som skall ta tillvara fastighetsägarnas intresse speciellt i Värtahamnen. Vid samtal med denna nya organisation har det framkommit att de har samma agenda som NDS Företagsgrupp (rent/ säkert/ snyggt/ kommunikationer/ skyltar/ bredband etc.) men från ett rent fastighetsägarperspektiv.

NDS företagargrupp kommer att via mail sända ut en enkät om föreningens framtid. Var vänlig svara på den senast den 25 maj till leif@hornsberg.com.

Kent M Andersson och Leif Nilsson enligt uppdrag från Styrelsen

2018-04-15

Info från Näringslinsrådet vid Östermalms Stadsdelsnämnd.

Vid Näringslivsrådets möte den 13 april informerades om följande:

 • Vårmarknad i Norra Djurgårdsstaden den 6 maj kl. 11-15 på Storängstorget, ett lokalt evenemang där handlarna flyttar ut på torget, Stockholm konst håller i en konstinvigning, en loppmarknad anordnas och Östermalms stadsdelsförvaltning och exploateringskontoret finns på plats för att bland annat visa upp och berätta om projektet.
 • Recycling i Norra Djurgårdsstaden Ett ”bokbytarskåp” kommer att ställas ut vid Jaktparken i Norra Djurgårdsstaden för att på ett miljövänligt och enkelt sätt uppmuntra till läsning och bokbyten i området. Invigning den 16 maj.
 • Vårstädning/sandsopning i parkerna – skall vara färdig sista april.
 • En uppdaterad arbetsmarknads- och tillväxtanalys håller på att tas fram. Invest Stockholm återkommer med mer info om den under maj månad.
 • En utredning genomförs om hur näringslivsarbetet ser ut i staden. Syftet är bland annat att undersöka hur staden kan bli bättre på att arbeta med lokala näringslivsfrågor inom Stockholms stad.
 • Amplify – en music tech hub – har öppnat på Östermalm. De samarbetar med Kungliga Musikhögskolan, där de även har sina lokaler. De  har bland annat ett inkubatorprogram, som riktar sig till dem, som har en affärsidé, som kan utgöra grunden för uppstart eller utveckling av ett företag inom musik/musiketnologi.
 • Talangattraktion – kontakter med Migrationsverket

Det kan av olika anledningar uppstå svårigheter för personer som ansöker om förlängt uppehållstillstånd/arbetstillstånd, vilket även ställer till det för företag. Invest Stockholm arbetar med frågan tillsammans med Migrationsverket. Om vi träffar på företag på Östermalm med sådana problem kan vi hänvisa dem till Invest Stockholm.

2018-03-20

Fastighetsägarna i Norra Djurgårdsstaden bildar nytt bolag.

De kommersiella fastighetsägarna, bestående av Stockholms Hamnar, Bonnier fastigheter, Wallfast, Kungsleden och Niam, har bildat ett eget fastighetsbolag som har till syfte att främja utvecklingen av Norra Djurgårdsstaden, främst Värtahamnen, i samband med att fler och fler bostäder byggs.

Styrelsen

2018-02-15

I Trygghetsrådet ingår personal från olika förvaltningar i staden och representanter från skolor, kyrkan, stadsmissionen, polisen samt NDS. Ledorden för gruppens arbete är tryggt, rent och snyggt. Ordförande är Christina Klang från stadsdelsförvaltningen.

Leif Nilsson

2018-01-30

NDS har blivit invald i Östermalms Stadsdelsnämnds Näringslivsråd, som drivs av Maria Antonsson, ordförande i SDN, och stadsdelsdirektör Christina Klang. Gruppen är ett informations- och stödforum till de politiskt valda personerna och till tjänstemännen på stadsdelen rörande företagarfrågor .

Kent M Andersson

20180418 IMG 1866 2

Hej!

Onsdagen den 18 april hade vi årsmöte i FGS. Talare var Anna König Jerlmyr (m) och Stefan Hansson (s). De skulle besvara en fråga från FGS: Spelar det någon roll för företagen vem som vinner valet i höst. Någon klar bild vari skillnaderna mellan partierna finns framgick inte av deras framföranden. Nedan en sammanfattning av vad som sades.

Annas tal:

Anna tror att det kommer att behövas mer av dygnetruntservice för människorna i Stockholm speciellt genom en ökande e-handel. Trygghetsfrågan är väsentlig för företagarna och kanske speciellt för butikerna. Om alla butiksstölder skulle anmälas skulle rättssystemet haverera. Anna tror på BIDs (Business Improvement District) för ökad trygghet och trivsel. Trafiken bör ledas under jord i stor utsträckning, bort från city. Anna vill att ett företagsborgarråd tillsätts i Stockholm. I London har borgmästaren ett företagsråd ett par gånger om året. När det gäller skatter vill hon minska regelverket och tillåta optionsprogram i företagen. Enkla bostäder måste byggas och kollektivboende kan vara en dellösning på bostadsmarknaden. Det skall vara möjligt att driva företag som pensionär. Företagens betydelse för välfärden måste poängteras, en attitydförändring måste till med enklare regler för företagen och Stockholms kommun måste bli bäst i Sverige för företagande.

Stefans tal:

Stefan hade gjort en graf över de senaste 15-20 åren som visade hur många företag som hade startats per år och hur många som hade lagts ner. Kurvorna hade han kopplat till vilket majoritet som suttit vid makten. Det gick lite upp och ner i stort sett oberoende av vem som satt vid makten. Stefan konstaterade att det i stort sett var dött lopp mellan det röda och det blå laget. Stefan sade att han idag fungerar som ett företagsborgarråd även om han inte har den titeln. Detta har dock inte kommunicerats till företagen. Det var en nyhet. Bostäder, arbetsmarknadspolitiska åtgärder och trygghet är områden som Stefan vill satsa på. När det gäller bostäder tog han upp målet att bygga 140.000 nya lägenheter fram till år 2030 och att vi är på god väg att göra detta. Staden har också satsat 200 mnkr i en trygghetsfond för att öka säkerheten. Där ingår bland annat kameror. 

En fråga i publiken till Stefan handlade om de planerade miljözonerna för trafiken i Stockholm. Stefan svarade att det är inte färdigförhandlat ännu. En kritisk röst tyckte också att Stefan behövde vara mer konkret i sina utfästelser mot företagen. 

Håkan Rosander

 

 

 

 

På vårt årsmöte presenterades de nya byggplanerna för Bromma handelsplats. ICA Fastigheter skall bygga ett stort hus på nio våningar utmed Ulvsundavägen och Vencom, som äger Bromma Blocks, skall bygga tre nya block och bygga ut sin galleria. Tillsammans innebär detta att byggytan i totalt blir dubbelt så stor som idag.

ICA Fastigheter.

Byggnaden kommer att bli nio våningar hög och skall rymma en ICA-butik på cirka 10.000 kvm och ett hotell med 250-420 rum. Rummen blir små och skall vara relativt billiga avsedda för långtidsboende på upp till flera månader. Det kommer också att bli ett P-hus i anslutning till butiken och hotellet. Spårvägsbrom över Ulvsundavägen börjar byggas hösten 2018. Det blir också en gång- och cykelväg parallellt med spårvägsbron. Även fly-over-bron från Ulvsundavägen in mot flygplatsen är beslutad och kommer att byggas även om det troligen dröjer ett par år. Totalt sett blir ICA-fastigheten 45.000 kvm och kommer att kosta 2 mdkr.

Vencom.

Bromma Blocks och Gallerian kommer att byggas ut med nästan 60.000 kvm till 135.000 kvm. Bland annat byggs just nu ett antal kuber för snabbmat utmed Flygplatsvägen. År 2021 räknar man med att ha 12 millioner besökare i Bromma Blocks och 7 millioner i Gallerian. Antalet butiker och andra verksamheter kommer att fördubblas från cirka 150 till 300.  Det kommer att bli mer inriktning på aktiviteter, underhållning, kultur och hälsa, skönhet och andra serviceföretag. Konkurrenter till Bromma handelsplats är Stockholms city och e-handel. Mall of Scandinavia ser man inte som en konkurrent. I upptagningsområdet bor 700.000 människor och 15.000 nya lägenheter skall byggas de närmaste sex åren.

Vi återkommer med mer information när vi har erhållit material från ICA och Vencom.

Hälsningar

Håkan Rosander 

  

Dalarö Båtvård är ett systerföretag till Örby Bilvård och företaget har sitt säte i Högdalen med filial i Dalarö. Bernte (ordf. i HG) vet ni nog vem det är men ni kanske inte vet vem Janne är som kommit in "på ett bananskal" från forskarvärden. Janne & Bernte har i många år jobbat samman i Dalarö Båtklubb men nu gör de gemensam sak och satsar hårt på att förbättra vår skärgårdsmiljö. Kolla bara vad som händer på www.dalaröbåtvård.se

Janne har 15-års miljöforskning i baken och känner nästan hela forskar-Sverige.
Janne kommer också att hålla er informerade om vad som händer i och runt Högdalen genom att sköta info på denna hemsida! Vill ni ha in något så mejla till janne@dabv.se

Välbesökt företagarråd i Forum Högdalen!

Stadsdelsdirektör Lena Lundströms Stoltz höll i mötet
Stadsdelsdirektör Lena Lundström Stoltz höll i mötet. Klicka för fler bilder!

Den 23:e september höll Stadsdelsnämnen i Enskede-Årsta-Vantör ett företagarråd i Forum Högdalen på Stallarholmsvägen 49.

Mötet hade lockat ett 30-tal besökare från stadsdelen, men även intresserade från, bland annat, Farsta. I anslutning till detta berättade Högdalsgruppen och Stokab om hur du, både som fastighetsägare och företagare, kan dra bästa möjliga nytta av fiberprojektet och hur du går tillväga för att få tillgång till fibern. Knut Sahlström från Sahlströms IT Etablering höll en uppskattad presentation av vad vi bör ta hänsyn till när vi väljer bredbandsleverantör.
Andra punkter som avhandlades var:

• Trafikläget—gatustädning
• Aktuella byggen
• Stadsodlingar
• Detaljplanen

Den som inte kunde närvara men som vill inkomma med synpunkter kan sända ett mejl till info@hogdalsgruppen.se

Den som behöver hjälp med upphandling eller utvärdering av anbud för bredbandsanslutning kan kontakta Knut Sahlström:
http://itetablering.se/
knut@itetablering.se

Minnesanteckningar Företagarråd 23 sept 2015

 

 

 

.

 

 

 

Jobbar i Stockholm Business Region Development
Jobbar i Stockholm Business Region Development

Jag heter Petra Dalunde och jobbar som projektledare och företagslots på Stockholm Business Region Development (SBRD). Tidigare i Stockholms stad har jag jobbat som kommunikationschef på exploateringskontoret och borgarrådssekreterare på Gatu- och fastighetsroteln. Jag håller på att utveckla Stockholms stads företagslots, driver projektet Företagsområden i världsklass - hur ska stadens företagsområden utvecklas och sitter med som representant för SBRD i de stora stadsutvecklingsprojekt som finns i staden.

 

Hej!

Ett stort tack till alla er som deltog i årsmötet i onsdags den 21 mars 2018. Det blev en mycket givande stund angående både behov av personal och deras utbildning samt om Tenstaledningen som kommer att störa trafiken på framför allt Fagerstagatan under de kommande två åren.

Flera av de närvarande representanterna för företagen sade att man har behov av att anställa. Det gäller t ex IT-personal, lagerpersonal, truckförare, lagerarbetare och fastighetsskötare. Lars-Gustaf Jonsson från Tensta gymnasium håller på att starta upp gymnasiet igen, efter ett par år med mycket låg verksamhet. Man skall inrikta sig på att yrkesutbilda unga-vuxna (20-30 år gamla). Lars-Gustaf Jonsson tar mycket gärna emot förslag och synpunkter från företagen. Han nås på telefon 08-508 382 24 eller 073-917 99 80. Mailadressen är lars-gustaf.jonsson@stockholm.se

Wiktor Westerdahl visade oss planerna för Tenstaledningens dragning genom Lunda . Den kommer att under de kommande två åren störa trafiken på framför allt Fagerstagatan. Under långa tider kommer gatan bara att ha en körbar fil. Det betyder att vi måste köra omvägar för att komma fram. Var ledningen kommer att läggas och i vilka etapper den byggs framgår av de bifogade ritningarna. På översiktsbilden finns planerade tider för de olika etapperna. Dessa tider är än så länge preliminära och kommer troligen att ändras efter hand. Vi kommer från Lunda Företagsgrupps sida att informera mera om detta under projektets gång. Det går också bra att kontakta projektledaren Wiktor Westerdahl direkt på tel 076- 628 05 09 eller wiktor.westerdahl@fjarrvarmeprojekt.se

OBS! En del av filerna i bilagorna innehåller flera bilder.

På årsmötet hade vi naturligtvis stadgeenligt årsmöte för föreningen. Till detta återkommer vi med protokollet när detta är justerat.

Hälsningar

Håkan Rosander

070-577 7019

Bilagor:
FilBeskrivningFilstorlekSenast ändrad
Ladda ner den här filen (Lunda företagsgrupp 2018-03-21_.pdf)Lunda företagsgrupp 2018-03-21_.pdf 642 kB2018-03-23 11:24
Ladda ner den här filen (Industriområdet Etapper.pdf)Industriområdet Etapper.pdf 407 kB2018-03-23 11:23
Ladda ner den här filen (Industriområdet Etapper Överskådligt.pdf)Industriområdet Etapper Överskådligt.pdf 463 kB2018-03-23 11:23
Ladda ner den här filen (8V1-8809 Översikt Del A.pdf)8V1-8809 Översikt Del A.pdf 481 kB2018-03-23 11:23

elbilsmätare

Elbilstaxi

Bidra till en tystare och renare närmiljö i Farsta. Allt fler ansluter sitt företag till NOLLZON. Åk eltaxi till och från företaget, utan extra kostnad eller administration. Genom att ansluta sitt företag till Nollzon får man alltid en elbilsprioritet när taxi beställs - finns ingen tillgänglig elbilstaxi i närheten kommer en "vanlig" taxi. Härigenom skapas en stor efterfrågan, fler elbilar köps in av taxibolagen och fler snabbladdare sätts upp. Nollzon hjälper företag att sänka sin miljöbelastning och hjälper samtidigt elbilsmarknaden. Det är gratis och har ingen påverkan på befintliga avtal eller rabatter - de flesta taxiföretag är anslutna till Nollzon.

Det tar bara 20 sekunder att ansluta sig.

Nollzon är en ideell förening grundad av Vattenfall, IBM, Gröna Bilister, ABB och Sustainable Innovation,

 Läs mer och Registrera Er nu:    WWW.NOLLZON.SE

Farsta Företagsgrupp verkar för tyst och ren trafik. 

/Thomas Windahl

 

20180313 Anna König IMG 1734

Möte moderaterna i Stadshuset den 13 mars 2018.

I mötet deltog:

Anna König Jerlmyr            oppositionsborgarråd (M)

Börje Häggman                    kommunfullmäktige (M)

Thord Swedenhammar    Kanslichef Moderaterna (M)

Kent Andersson                  FGS

Leif Nilsson                            FGS

Håkan Rosander                  FGS

I höst är det val och det är därför viktigt att vi framför våra önskemål till politikerna. Idag träffade vi därför moderaterna och lite senare skall vi också träffa socialdemokraterna och kanske några andra partier. Här är några av våra krav:

1. Nu när Översiktsplanen (ÖP) är beslutad med tio fastställda verksamhetsområden är det viktigt att dessa områden får vara reserverade för företagande under lång tid så att företagen vågar investera.

2. Vi vill att staden satsar på ett lokalt näringslivsarbete där företagarna kan få en ingång till stadens olika institutioner och lokal tillståndsgivning i olika frågor.

3.  Vi vill också ha ett företagsborgarråd som har näringslivet överst på agendan varje dag. Ett borgarråd som i huvudsak sysslar med stadens intäkter.

4. Befolkningen i Stockholm skall växa med 50% enligt ÖP. Vi behöver inte bara bostäder utan också arbetsplatser. Bygg utmed trafiklederna. Det blir en bullerskärm mot bostäder. Förbifarten är ett bra exempel.

5. I verksamhetsområdena tillbringar personalen 8-10 timmar av sin vardag. Det skall vara en inspirerande och kreativ miljö som måste skötas som parker.

Håkan Rosander

Förutom en genomgång av arbetet som gjorts sedan föregående år så kommer ni att bli bjudna på en härlig lunch och få höra det senaste kring utvecklingen av området från Eleonor Eklind Forslin som är projektchef för Hagastaden på Exploateringskontoret och Johan Ohlsson, projektledare för Norra Stationsgatan.

NÄR: 27 mars - 11:30-13:00
VAR: Elite Palace Hotel, S:t Eriksgatan 115

Vi hoppas på att se er alla där, anmäl er på länken senast 26 mars!

 

ANMÄL ER HÄR!

Hagastaden växer fram och vi blir mer och fler spännande företag i området, därför vill vi bjuda in till en sprudlande, inspirerande AW där ni får möjligheten att träffa varandra och knyta lite nya kontakter. 

Kom och ta ett glas och en munsbit med oss på Stockholms Krogbolags (Vassa Eggen, Tako, Tennstopet m.fl.) nya satsning Haga Bottega som ligger på gatuplan i nyöppnade Elite Hotel Carolina Tower i hjärtat av Hagastaden.

Då Hagastaden har ett tydligt fokus på Life Science så kommer vi att under kvällen även att bli inspirerade av Thomas Ehrengren, grundare av Medicheck  - en ny tjänst där man har möjlighet att träffa specialistläkare direkt - utan omvägen förbi vårdcentralen. 

NÄR: 14 mars - från 16:00
VAR: Haga Bottega, Eugeniavägen 6

Så ta med kollegorna och ta ett glas med oss, träffa grannar och knyt nya kontakter. 
Vi lovar er en härlig kväll! Hoppas vi ses där!

mer info och OSA: https://aw-med-fretagsgruppen-hagastaden.confetti.events/

Karin Lekberg, ordförande i Farsta Utvecklings- och Näringslivsråd, tillsammans med representanter från rådet hälsade Farsta Företagsgrupp styrelse välkomna till diskussion om näringslivsutvecklingen i Farsta. Samtalet var öppet, ärligt, generöst och präglades av konstruktiv diskussion kring fyra fokusområden.

Samverkan

Det behövs organiserad samverkan mellan kommun/stadsdelsförvaltning och näringslivet på lokal nivå. Den befintliga strukturen där den lokala näringslivssekreteraren är lättillgänglig och har en övergripande bild av vad som pågår och planeras för området är bra.

Näringslivet har behov av att komma i kontakt med kommunens myndigheter/förvaltningar och behöver en kontaktyta som snabbt kan ta ansvar för att frågan aktualiseras och handläggs i rätt forum.

Representanter för lokala näringslivet har behov av kontaktytor till lokala politiker i strategiska frågor som inte löses på tjänstemannanivå. Det skulle vara bra att kunna bredda samverkan genom att även få med fler fastighetsägare för att diskutera angelägna frågor. Det kan handla om trygghet, renhållning samt fokus på kommersiella lokaler.

 

Kompetensförsörjning

Önskemål att få stadens näringslivskontor SBR (Stockholm Business Region) att förlägga intressanta seminarier och kurser för företagare här i Farsta istället för i centrala staden.

En annan viktig fråga för kompetensförsörjning men även för stadsdelens attraktivitet är skolorna. Farsta behöver bra grundskolor men även ett gymnasium är nödvändigt. Även  eftergymnasial utbildning är önskvärt.

Här finns möjlighet att samverka med arbetsmarknadsförvaltningen för att genomföra vissa yrkesutbildningar för arbetslösa ifall företagen har särskilda behov.

Företagen har generellt bra kommunaktion med arbetsförmedlingen i Farsta. Ett problem är att rekrytera experter.

 

Företagsservice

Företagsgruppen framhöll behovet av fler lunchrestauranger utanför Farsta C. Karin berättade om hur Nacka kommun har en gemensam digital plattform med företagarna. Det vore mycket positivt om Start-up kontor etableras i Farsta. Idéer om en företags-HUB diskuterades, en plats här i Farsta där företagare kan koppla upp sig och sitta och arbeta vid behov.

Den mest prioriterade företagsservicen är att staden underlättar, förenklar och minskar handläggningstiderna gällande myndighetsbeslut. Förslag är att staden ökar digitaliseringen gällande kommunikation och underlag vid ansökningar och rapportering.

 

Farsta som attraktivt område

Konstaterades att Farsta är ett mycket attraktivt område men att det behöver kommuniceras. Prioriterade områden är att det skapas fler arbetsplatser i Farsta/söderort och att Farsta har företag som attraherar kvalificerad arbetskraft. För att locka välutbildade individer och familjer bland 25-45 åringar idag behövs bra kommunikationer, tillgång till bra bostäder, bra förskolor och skolor och en attraktiv miljö.

Om företag vill etablera sig här ska de enkelt kunna hitta rätt i staden. Förvaltningen har en viktig funktion som lokal företagslots. Eventuellt kan SBR hjälpa oss att hitta en struktur för att lotsa företag. Även här har fastighetsägarna en viktig roll.

Mötet ägde rum den 17 januari i Farsta.

//Farsta Företagsgrupp

Det är viktigt med fakta för att bedöma den aktuella situationen och utvecklingen inom brottsutvecklingen. Vår kommunpolis kunde meddela att den statistiska redovisningen av brotten nu blivit betydligt bättre än tidigare. Man kan t ex se redovisade brott per gata. Inbrott och narkotikabrott har ökat varje år från år 2014. Garaget i Tensta centrum och gallerian är centraler för narkotikahandeln. I Lunda har det förekommit en del stölder av bildelar. De kameror som under förra året sattes upp i Tensta får nu sitta kvar. Däremot är det tveksamt om man får sätta upp fler kameror. Det gäller t ex Spånga centrum där det förekom några otäcka rån förra året. Det är för få brott på samma plats för att motivera kameror. Polisen vill ha fler kameror men man får inte tillstånd. Idag jobbar polisen med två mål:

5-årsmålet innebär att inget av delområdena i Spånga-Tensta skall bli sämre ur brottssynpunkt.

15-årsmålet innebär att inget område skall betraktas som ett utsatt område.

Tuffa mål men polisen tror att det går genom samverkan mellan alla instanser i stadsdelen.

Stadsdelen har inrättat en styrgrupp för de lokala utvecklingsprogrammen som syftar till att öka säkerheten och tryggheten. Ditte Westin blir ordförande i styrgruppen och kommer under aderton månader bara jobba med detta.

Stadsdelen har ansökt och fått pengar till ett antal åtgärder för att höja säkerheten. Där ingår t ex att skapa bättre belysning på parkeringsplatser, högre kantstenar och pollare för att förhindra okynneskörningar. Vi skall också få något som kallas smart belysning med bland annat bättre belysning vid Spånga station. Det skall bli spännande att se vad detta innebär.

Vi har begärt att få mer siffror på brottsutveckling vilket vi får återkomma till.

Håkan Rosander

Poliserna Stefan Berg och Anders Göransson besökte vår förening fredagen den 23 februari och ett 20-tal medlemmar lyssnade och ställde frågor. Stefan Berg är kommunpolis i Bromma och Anders är kommunpolis i Hässelby-Vällingby. Idag är man cirka 90 poliser totalt i Västerort men man borde vara minst 140 för att klara av uppgifterna. Västerort har cirka 175.000 innevånare. Det anmäls drygt 4.000 inbrott per år i västerort. Man hinner inte med allt utan får idag prioritera bort en mängd värdemässigt mindre brott. Just nu flyttar Brommapolisens kontor till Vällingby och detta sker efter att den stora omorganisationen av polisen precis har blivit färdig. Inbrott är det vanligaste brottet som anmäls i Bromma. Någon lösning på övernattare som vi har i Ulvsunda finns inte. Det är inget brott att vistas i Sverige om man kommer från ett EU-land. Begår man ett brott är det emellertid lätt att visa ut personer. Tiggeri skulle till exempel bli ett brott om ett förbud införs och då skulle personerna kunna utvisas. Vi kan hjälpa polisen med att anmäla saker som vi tycker att polisen bör få reda på. I och med dagens möte kommer vi att etablera ett nära och regelbundet samarbete med polisen där vi även skall involvera vår områdesbevakning, som utförs av Rapid Säkerhet. För att få denna mer effektiv vill vi se alla våra medlemmar anslutna till områdesbevakningen. Då blir den ännu effektivare.

Vi hade datastrul under denna informationsstund och några bilder kunde ej visas. Vi återkommer därför senare med kompletterande uppgifter och kontaktuppgifter.

Håkan Rosander

Tack, alla ni som kom till Företagsgruppen Hammarby Sjöstad och ElectriCITYs gemensamma frukostmöte hos Smart City Sweden den 8 februari!

Tillsammans med företagen ElBIL 2020, Renault, Hertz och Taxi Stockholm samlades ett 40-tal morgonpigga företagare till ett informativt möte om elbilar och elbilsutvecklingen i Sverige och i Hammarby Sjöstad.

ElBil 2020 och ElectriCITY är de ledande aktörerna i Sjöstan som ligger i framkant och driver utvecklingen av antalet laddplatser för boende i Sjöstan. Bensinbilarna är på väg ut och intresset för elbilar/hybrider är stort hos privatpersoner och företag. Försäljningsstatistiken pekar uppåt. För stimulera intresset och drivkraft föreslår regeringen en premie om 60 000 kr för elbilar och 45 000 för hybrider.

Det ska vara enkelt att ladda en elbil och tillgången till laddningsmöjligheter är en avgörande faktor för att byta till elbil. Men för att få en hävstångseffekt på försäljning krävs en kraftfullare utbyggnadstakt av laddningsmöjligheter hos de kommunala aktörerna och övriga aktörer. Hammarby Sjöstad är Stockholms laddtätaste stadsdel.

Allan Larsson, ordförande i ElectriCITY, konstaterar att elektrifiering och digitalisering ger oss ökade möjligheter att utveckla och utforska en väg mot hållbar utveckling.

Hertz – Nya smarta former av bilanvändande utvecklas. Elbilspooler är ett smart sätt att få tillgång till bil utan att äga en och samtidigt slippa de krav som finns med ett bilägande. Med hjälp av bokningsapp i mobilen bokar du enkelt bilen.

Taxi Stockholm berättade om Nollzon Taxi – Genom att registrera ditt företag på www.nollzon.se får man automatiskt förtur till elbilstaxi. Om elbilen inte finns i närheten skickas en vanlig taxi. Här skapas en ny taxipolicy som driver fram efterfrågan på elbilstaxi. Att alltid välja en elbilstaxi, så bygger vi en renare och tystare stadsmiljö. Vem kan säga nej till en sådan sak.

Renault som är en av de ledande aktörerna i Sverige med att driva på elbilsutvecklingen berättade om sina eldrivna bilmodeller och om kommande utvecklingstakt. Tidigare räckvidder har länge varit en barriär, men nu har bilarna uppdaterats. Med den uppdaterade elbilen ZOE så har man fördubblat tidigare räckvidd från 200 km till 400 km.

Testkörning - Det var stort intresse att provköra elbilarna Renault ZOE och Volvos laddhybrid XC60. Efter att ha provkört båda bilarna kan jag konstatera att det känns rätt coolt att kunna köra elbil med gott samvete utan att behöva må klimatdåligt när man sätter sig i en bil. En häftig funktion som jag uppskattade är möjligheten tidsinställa uppvärmningen av elbilen med mobilen, så den är varm när man sätter sig i den en kall vintermorgon i januari - härligt.

Thomas Windahl,

verksamhetssamordnare Företagsgruppen Hammarby Sjöstad

På VHV:s nätverkslunch den 18/1 presenterade Patrik Hamberg från Trafikverket vad som händer med Förbifarten. 

Vi fick se bilder från tunnlarna och Patrik berättade att man har nått fram till Hässelby Gård nu.

Det innebär att man snart är framme vi huvudtunnlarna och då kommer sprängningarna att närma sig Vinsta igen.

Presentationen med bilder från tunnlarna, vad som händer i år och information om hur du kontaktar Trafikverket hittar du i bilagan.

 

Bilagor:
FilBeskrivningFilstorlekSenast ändrad
Ladda ner den här filen (180118 VHV Företagarförening PH Förbifarten.pdf)180118 VHV Företagarförening PH Förbifarten.pdfPresentation från Trafikverket av läget med Förbifarten3349 kB2018-01-19 09:04

Dagens Industris seminarium Världen 2018.

Onsdagen den 17 januari hölls seminariet Världen 2018 på Grand Hotel med ett imponerande antal prominenta deltagare. Vi var 360 personer i publiken som fick lyssna till två ministrar, Ericssons forskningschef, utrikeskorrespondenten på The Economist, tre IT-entreprenörer från de baltiska länderna, chefen för Nasdaq i Stockholm, biträdande finansborgarrådet i Stockholm, Moderaternas ekonomiskpolitiska talesperson, Dagens industris korrespondent i Silicon Valley på direktlinje från Kalifornien och många fler. Vi fick lära oss om IT-säkerhet, andra länders syn på Sverige och om framtiden. Man var ganska överens om att 2018 bör bli ett bra år. Konjunkturtoppen är inte nådd ännu. Nedan några korta referat från konferensen.

EU- och handelsminister Ann Linde.

Ann Linde målade upp en ljus bild av Sveriges situation som ett av de mest konkurrenskraftiga länderna i världen. Vår export till EU växte med 14% förra året men exporten till Kina växte med 50% men vi borde kunna exportera mer. Sverige är den sjätte största bidragsgivaren till FN och svarar därmed för 1% av FNs budget, men FN köper bara 0,01% från Sverige. America first har hindrat en del affärer. EU vill skapa en digital inre marknad men många länder tvekar till att dataflödena skall få fritt spelrum. Sverige måste ta ledningen i digitaliseringsracet. England svarar för 7% av både vår export och import och det vill vi behålla även efter Brexit. Men hur sade inte Ann Linde. Angående Kinas eventuella investering i hamnen i Lysekil sade Ann Linde att lagarna kan komma att förändras. Men hur sade hon inte.

Generaldirektör Annika Rembe från Svenska Institutet.

Sverige har 0,14% av världens befolkning och vi är som en mycket liten stat beroende av ett gott omdöme i övriga länder. Och Sverige ligger bra till. Annika Rembe visade ett tiotal olika index över världens länder och Sverige var bland de fem eller tio bästa i alla indexen. Trumps uttalande Last night in Sweden gav överlägset flest artiklar i pressen över hela världen. Ironiskt nog fick alla talare fotoboken Last night in Sweden som visar vad som händer under en dag i Sverige, för det mesta lugnt och stillsamt för det mesta i familjemiljö.

 

20180117 IMG 1628 2

Magnus Kempe, Director Retail & Finance på Kairos Future.

Magnus försökte i en rasande fart att förklara blockchain-tekniken där bland annat Bitcoin är ett exempel. Finansiella transaktionskostnader är mycket stora i världen, 70% av BNP, och de kan sänkas drastiskt med blockchain. Det gäller att skapa digitala original och digitala underskrifter och det görs med hjälp av Scrive, ett svenskt bolag. För att tekniken skall slå igenom behövs en del lagändringar. På gång att utnyttja tekniken är fastighetskontrakt, bokföring och bolån. Den som är mer intresserad kan studera bilden ovan som Magnus visade.

20180117 IMG 1630 2

Alasdair Ross Editor, The Economist Intelligence Unit

Alasdair Roos är en rolig man och framhöll bland annat att Japans kejsare kommer att avgå mot slutet av detta år. Han kommenterade detta med att fler borde fundera på att göra detsamma. Under 2018 kommer Kina att bromsa in till 6% BNP-ökning medan Indien ångar på med 8% och skulle antagligen nå ännu högre men den medelklass som finns där är fortfarande för fattig. 2018 blir ett återhämtningens år för Europa. USA kommer att fortsätta på nuvarande nivå men kommer att mattas av under 2019-2020. Robotisering kommer. År 2026 kör robotar lastbilar, år 2050 skriver de ledare i NY Times och år 2140 sköter de produktionen helt och hållet.

Paneldebatt om trender.

I panelen ingick Katarina Lundahl, samhällspolitisk chef på Unionen, Anna Öster, chefsekonom på Länsförsäkringar, Lauri Rosendahl VD på Nasdaq och Stefan Hansson, biträdande finansborgarråd i Stockholm.

Anna Öster, chefsekonom på Länsförsäkringar, önskar att Riksbanken verkligen börjar höja räntan under 2018. Anna framhöll också att om nu bostadsbyggandet börjar minska så kommer vi snart att få ökande problem i Stockholm. Lauri Rosenthal, VD på Nasdaq, sade att 2018 blir minst lika bra som 2017. Vi har en globalt synkroniserad tillväxt vilket är mycket ovanligt. Senast vi hade det var 2006. Vi kan leva med en viss politisk turbulens. Men vi måste förstå att vi alla är dopade (av den låga räntan). Statsskulderna ute i Europa är för höga, därför behöver fler år med god ekonomisk utveckling. En skuldkris kan komma i Kina.

New Nordic.

Deltagare var Adam Rang, Estlands e-Residency program, Aurelija Petrauskyte, Transfergo och Davis Krastins, Aerones.

Detta var ett nytt begrepp bestående av de baltiska staterna. De tre representerade start-up-aktiviteterna i de baltiska länderna som bland annat handlar om förbilligade pengatransaktioner och drönare som tvättar vindkraftverk, släcker bränder och putsar fönster. New Nordic vill visa att de kan något, att vi är mer lika än olika. En fördel för dessa små länder är att de är snabba på att anpassa lagarna, t ex för tester av nya produkter.

Silicon Valley.

Andreas Cervenka är Dagens Industris man i Silicon Valley. Han konstaterade att livet i Silikon Valley domineras av de stora IT-bolagen. Men de har fått dåligt rykte, speciellt under 2017, då t ex Facebook har fått problem med trovärdigheten och vad som publiceras på sidorna. Man skäms. I Facebook och Google är det vi människor som är både kunden och produkten. Genom att allt vi gör registreras så vet företagen vilka intressen vi har och kan styra informationen, dvs reklamen, till oss. Det finns sju dominerande molnverksamheter i världen, fyra i USA, två i Kina och ett i Indien. IT-bolagen har blivit system viktiga, som bankerna, de får inte gå omkull. Makten i USA har förskjutits från Wall Street till Silicon Valley.

Cyberhotet.

Anne-Marie Eklund Löwinder, säkerhetschef på IIS.

IIS = Internetstiftelsen i Sverige. De ansvarar för domännamnen .se och .nu. Anne-Marie pratade om hur dåliga vi är på att skydda våra lösenord och vi har för enkla lösenord. Hur gör hon själv då. Hon använder en lösenordsgenerator på nätet som väljer lösenordet och sedan sparar hon det i sin egen lösenordsbank på nätet.

Önskelista-Sverige efter valet.

Therese Guovelin, förste vice ordf LO, Mikael Damberg, närings- och innovationsminister, Elisabeth Svantesson, ekonomisk-politisk talesperson för Moderaterna, Lena Apler, grundare och styrelseordf i Collector Bank.

Uttalanden utan någon ordning.

Ny översyn av skattesystemet kommer. Fastighetsskatten ökar kanske. Optionsprogrammen utvecklas. Ingen tror på ett högre totalt skattetryck. Instegsjobb kommer. Nya regler för invandring, vi kan inte ha samma regler för IT-personer och bärplockare. Dieselbilar kommer kanske att förbjudas. Omställningstakten för ändrad energianvändning och större miljöhänsyn kommer att öka därför att företagen vill det av konkurrensskäl. Under nästa mandatperiod sker stora förändringar.

Kultur i affärslivet.

Jan Gradvall intervjuades.

Jan poängterade hur viktigt det kan vara med kultur i affärsumgänget. Han berättade att i Frankrike så drar fransmännen lott och den som förlorar får gå ut och äta middag med svenskarna. Svenskarna är tråkiga, vill bara prata golf och pengar.

5G är bara början.

Sara Mazur, forskningschef på Ericsson.

Idag har vi 7,5 mdr mobilabonnemang, år 2022 9mdr och 2023 30 mdr. 5G kommer 2020. 5G är nödvändigt för självkörande bilar och för avancerad maskinkommunikation. All kommunikation kommer att vara omedelbar, skall bilen bromsas måste det ske på en bråkdel av en sekund, inte efter en sekund för då smäller det.

Håkan Rosander

100 % grön el

Fastighetsbolaget Fabege har bytt ut alla sina servicebilar till eldrivna Renault Kangoo. Sedan i september 2017 använder de bara elbilar. De nya bilarna  innebär att Fabege kan minska sina koldioxidutsläpp med över sex ton per år – motsvarande 1,3 varv jorden runt i fossilbil. Här kan du läsa mer.
 
//Thomas Windahl

Farsta Företagsgrupp gästade Svenskt Näringslivs frukostmöte den 8 december. Här debatterades företagsklimatet i Stockholm stad av både företagare och ledande politiker inom staden. Under 3 år har Stockholm halkat ned 100 placeringar till 123:e plats i Svenskt Näringslivs stora ranknings undersökning av Företagsklimatet i staden. Olle Nylund från Svenskt Näringsliv modererade samtalet. Parkeringsbrist, problem med varuförsörjning till butiker i staden, stadens tjänstemän och kommunpolitikers attityd till stadens företagare har försämrats, långa handläggningstider av bygglovs- och alkoholutskänkningsärenden, och vinstbegränsningarna i välfärden var några av de frågor som diskuterades livligt. Flera av de närvarande företagarna berättade om att de är ständigt uppvaktade av närliggande kommuner med erbjudande om bättre villkor och möjligheter. Tydligt framkom att företagen vill ha bättre service och attityd till företagande, ökad dialog och snabbare ärendehanteringar. Stadens majoritetspolitiker berättade om SBR:s (Stockholm stads näringslivskontor) arbete med att upprätta lokala näringslivsdialoger i stadsdelarna. Oppositionen menar att det räcker inte utan pekar på att det behövs kraftfullare satsningar för att hjälpa företagare och att staden behöver ta ett tydligare grepp om näringslivsfrågorna. Politiskt paneldiskussion av Jan Valeskog (S), Daniel Helldén (MP), Erik Slottner (KD), Anna König Jerlmyr (M).

//Thomas Windahl

Bild från Svenskt Näringsliv

Svenskt näringsliv

IMG 0236

Den 17 november hölls Unga Företagare i Sjöstadsskolan. Ett femtio tal elever samlades för att presentera sina företagsidéer under temat hållbarhet inför Företagsgruppen och ElectriCITY. Initiativtagare till projektet är Per Andersson från ElectriCITY. Fler av Företagsgruppens medlemmar har bidragit med kunskap och erfarenhet under projektets gång. Elever från årskurs 7-9 har under oktober månad arbetat fram egna företag med miljön i fokus. Inför en företagsjury visades affärsidéerna upp, det var allt ifrån mobilappar, uthyrning av cyklar, ekologiska klädmärken och en smart dammsugare. De tre mest innovativa idéerna fick pris - och tröstpriser till alla som framförde sina bidrag.

Ett lyckat samarbete mellan skola, Företagsgrupp, Sjöstadsföreningen (sammanslutning av bostadsrättsföreningar i Sjöstaden) och initiativtagare ElectriCITY.

 

 

/Thomas Windahl

 

20171127 Förbifarten

 

Vid medlemsmöte den 27 nov 2017 informerade Patrik Hamberg och Magnus Enblom från Trafikverket om byggandet av Förbifarten.

Trafikleden kommer att öppnas år 2026. Under byggtiden kommer som mest 300 lastbilar per dag att forsla bort bergmassorna. Idag kör det cirka 3000 lastbilar per dag på Bergslagsvägen.  Det råder borrförbud mellan klockan 22 och 07. 

När Förbifarten är klar beräknas den södergående trafiken på Bergslagsvägen vara kvar på nuvarande nivå och den norrgående trafiken att ha halverats från cirka 33.000 fordon per dag till 15.000.

Mer detaljer om bygget kan ses HÄR.

Håkan Rosander

 

20171128 IMG 1520 2

20171128 IMG 1528 2

Den 28 november deltog FGS i evenemanget Mitt Företag i den gamla kyrkan på Folkungagatan 90. 250 företagare som varit igång i några år fick här inspiration till att vidareutveckla sina företag. Evenemangets skapare Gustaf Oscarsson berättade om sin egen utveckling som företagare. Tio utställare visade vad vi kan hjälpa entreprenörerna med. En av dem var Företagsgrupperna Stockholm som samarbetade med Invest Stockholm. Företagarna får en kort där man skall redovisa sina besök hos utställarna eller kontakter som man skapat. Det sätter fart på besökarna eftersom man deltar i en tävling då man redovisat minst tio kontakter. Under dagen utsågs också årets stjärnföretagare Joyvoice World Choirs, som drivs av Hanna Rydman och Calle Bäck från Linköping. Joyvoice vill genom körsång få människor att må bättre, bli stärkta och få mer positiv energi i sina liv. Kul val! Dagen avslutades med att företagaren Charlie Söderberg talade om hur man blir en rikare företagare. Under hela dagen betonades hur man blir rik på flera plan, rik på pengar, rik på tid och får balans i livet.

Håkan Rosander

 

  

Här byggs framtida biljetthall

Just nu är det full aktivitet inne på byggområdet vid Mårtensdal i Hammarby Sjöstad. Här ska det stå ett 109 meter högt kontorshus. Under jord byggs en biljetthall för tunnelbanan.

Redan nu pågår förberedelser inför de stora arbetena med tunnelbanan. Det mesta handlar om att lägga om ledningar i marken, men här i Mårtensdal pågår ett större arbete, här byggs en biljetthall:

- Det är just nu, när de nya husen grundläggs, som vi har möjlighet att bygga stommen till den nya biljetthallen, säger Anna Sandahl, projektchef för nya tunnelbanan i söderort.

Även den övre delen av det kommande rulltrappsschaktet kommer att sprängas ut under vintern.

- Nu byggs de 15 översta metrarna. Så småningom kommer vi att spränga ut resten av schaktet nerifrån plattformen och uppåt och koppla samman schakten, säger Anna Sandahl. Här kan du läsa mer.

annas red 700x440

 

Gång- och cykelvägen mellan Barkarby och Spånga fortsatt avstängd

Vi för just nu en dialog med berörda kommuner, men vi kommer på grund av pågående arbeten och av säkerhetsskäl behöva hålla gång- och cykelvägen stängd fram till senare i vår.

Vi ska bland annat färdigställa grundläggningsarbeten för bron och spränga för det stora schakt som vägbanorna ska gå i.

Under somrarna 2018 och 2019 måste vi stänga av cykelvägen en månad samtidigt som Mälarbanan stänger av järnvägen för att kunna bygga bron över spåren. Dessa arbeten kräver att tågbanan är spänningsfri och fri från trafik.

Vi återkommer med mer detaljerad information om hur länge vi stänger av gång- och cykelvägen och när vi kan öppna den igen.  Gående och cyklister hänvisas med skyltning.

Nyhet ligger på webben www.trafikverket.se/forbifartstockholm-Hjulsta

./a

Med vänlig hälsning

Anna Weston

Projektkommunikatör

E4 Förbifart Stockholm

anna.weston@trafikverket.se

Direkt: 010-123 02 87

Mobil: 072-147 22 69

Trafikverket

Solna Strandväg 98

172 90 Stockholm

Besöksadress: Finspångsgatan 42 (Lunda)

Telefon: 0771-921 921

www.trafikverket.se

Konferensen med Klimatpakten och Fossilfritt Sverige hölls i Stadshuset den 7 november 2017. 

20171107 IMG 1482 2

Klimatpakten startades år 2007 av dåvarande miljöborgarrådet Ulla Hamilton och från början ingick sju företag. Nu är 227 stockholmsföretag med i pakten vars syfte är att sprida kunskap och skapa smarta lösningar för ett hållbart företagande. Och i år är det alltså 10-årsjubileum.

 

Värd för mötet var miljöborgarrådet Katarina Luhr, som började med att intervjua Ulla Hamilton om hur det hela startade med att Ulla tyckte att man borde göra klimatinsatser på det lokala planet. Katarina Luhr konstaterade att det blir varmare och varmare varje månad samtidigt som dock Stockholms stad minskat energianvändningen med 50% sedan år 1990.

 

20171107 IMG 1490 2

Svante Axelsson är nationell samordnare för ett Fossilfritt Sverige. Han konstaterade att det numera är hälsofrågan som styr klimatutvecklingen vilket är mycket tydligt i Kina där befolkningen stundtals har svårt att andas. Det finns andra positiva utvecklingstendenser som att år 2026 kan alla bilar vara eldrivna om trenderna håller i sig. Priset på solceller har sjunkit med 80% sedan Köpenhamnskonferensen 2009. Svante Axelsson sammanfattade situationen med att vi troligen underskattar hotbilden men att vi samtidigt överskattar omställningsproblemen. Det är ur flera synpunkter lönsamt att driva klimatarbete. Sverige har större möjligheter än de flesta andra länder. Vi har fossilfri el sedan länge, bergvärme för uppvärmning och nu skall vi fixa transporterna med bioetanol och batterier (Northvolt).

 

20171107 IMG 1485 3 

Klimatarbetet i tre företag redovisades. Annica Ånäs, VD för Atrium-Ljungberg berättade att fastigheter står för 30% av energianvändningen i Sverige. Atrium-Ljungberg har minskat sin energianvändning med 20%. Rosanna Zalbo Lundgren från Avisera har sänkt sina totala utsläpp med 50%. Cathrine Löfqvist från Bring Norden berättade att man samarbetar med Ragnsells vilket innebär att man kör paket på ena hållet och sopor på tillbakavägen och å så sätt undviker att köra med tomma bilar. 

 

Catarina Luhr avslutade med att konstatera att det är viktigt att företagen berättar vad man gör för att sprida idéerna och tala om att det är lättare än man tror att göra omställningen.

 

Håkan Rosander

Inbjudan:

I takten med den snabbväxande ekonomin i Kina har de kinesiska direktinvesteringarna till utlandet ökat i snabb takt. EU har varit en favoritdestination för många kinesiska investerare med Tyskland som största mottagarlandet.

Kinesiska intressen för Sverige och Norden har också ökat. Geelys förvärv av Volvo Cars har visat sig vara en av de mest framgångsrika exempel på inkommande direktinvesteringar från Kina. Detta kommer säkert att  driva ytterligare  intresse för den svenska marknaden.

Hur kan då svenska SME- bolag fånga affärsmöjligheterna i detta sammanhang? Seminariet kommer att ge värdefull information kring hur ditt företag blir attraktivt för kinesiska investerare och vad som gäller kring upphovsrättsliga frågor. Du får en förståelse för hur du bildar partnerskap med kinesiska bolag och samt  hur man hanterar skillnader mellan affärskulturen.

Seminariet är kostnadsfritt.

Länk till anmälan

Fredagen 24 november 08:30-16:00

Lokal: Ljusgården, Invest Stockholm, Drottninggatan 33, Stockholm

Jenny Berthling

Business Development Manager

Invest Stockholm Jenny.berthling@stockholm.se

+46 (0) 8 508 28 008

+46 (0) 7047 28 008

NYHETSBREV – HÖSTEN 2017

Tack alla medlemmar för ert engagemang!

Företagsgruppen är en pådrivande aktör och ett stöd för att främja företagandet och utvecklingen av Farsta. Vi är övertygande om att Farsta vinner på att vi tillsammans med fastighetsägare, polis, politiker och stadens förvaltningar tar ett gemensamt ansvar för utvecklingen och de utmaningar som Farsta står inför. Stockholm är en växande stad och Farsta är ju en del av den utvecklingen.

Nedan följer ett antal utmaningar i ett växande Farsta kopplat till näringsliv som vi vill informera om i nyhetsbrevet.

 

LIVSMEDELSCENTRUM

Att staden bygger ett nytt livsmedelsområde på cirka 30 000 kvadratmeter för ett tjugotal företag som lämnar Slakthusområdet har väl inte lyckats undgå någon. Utformningen av området sker i dialog med företagarna. Klicka här för att fortsätta att läsa.

/Företagsgruppen

Bilagor:
FilBeskrivningFilstorlekSenast ändrad
Ladda ner den här filen (Nyhetsbrev hösten 2017.pdf)Nyhetsbrev hösten 2017.pdf 362 kB2017-11-06 13:49

Har ditt företag förberett sig för den nya datalagen?

Snart börjar EU:n nya dataskyddsförordning gälla, även kallad GDPR. GDPR börjar gälla den 25 maj 2018. Den ställer stora krav på dig och ditt företag att skydda uppgifter om fysiska personer. EU har i april 2016 beslutat om ett nytt regelverk för behandling av personuppgifter som ska börja tillämpas i medlemsstaterna i maj 2018. Regelverket kommer att innebära en hel del förändringar för de som behandlar personuppgifter. 

Alla företag ska följa de grundläggande reglerna och har nytta att ha det dokumenterat. Men det är bara vissa företag som måste ha dataskyddsombud eller föra register över behandlingar av personuppgifter. På Datainspektionens webb-plats kan du läsa mer vad som gäller för ditt företag, länk till webb-platsen.

Läs även mer i bifogad informations material från Datainspektionen genom att klicka här!

/Företagsgruppen 

 

Bilagor:
FilBeskrivningFilstorlekSenast ändrad
Ladda ner den här filen (Dataskydd - Bättre regler för små företag.pdf)Dataskydd - Bättre regler för små företag.pdfNya datalagen - GDPR1140 kB2017-11-06 12:02

20171020 SBK möte IMG 1433 2

20171020 SBK möte IMG 1431 2

 

Fredagen den 20 oktober 2017 gästades BUF av Tua Sandberg från Stadsbyggnadskontoret, som redovisade en förstudie över planerade bostadsbyggen i Ulvsunda. Utmed Bällstaån planeras det för bostäder ända fram till Prippsbryggeriet. Planeringen är i ett tidigt stadium än så länge och vad som skall hända med själva Prippsbyggnaden (K-märkt) är inte klart. I kvarteren Archimedes, hörnan vid Karsbodavägen-Gårdsfogdevägen, och i kvarteret Masugnen, mitt emot Archimedes vid Bällstaån, pågår nu detaljplanearbetet för cirka 1.100 lägenheter och en förskola. Vid Solvalla travbana planeras för Solvallastaden med cirka 2.000 lägenheter. Här är detaljplanearbetet inte uppstartat ännu. Utmed Bällstaån vill staden skapa en promenadväg och öppna upp med grönytor. Övriga byggplaner i Bromma omfattar cirka 10.000 lägenheter vid Brommaplan, Alvik, och i de södra delarna av stadsdelen.

Detta var det andra informationsmötet i år av planerade tre möten. Mötet var välbesökt, men vi har plats för flera. Nästa möte skall handla om trafiken i området. Trafikplaneraren för vårt område, Victoria Herslöf, började sin tjänst nu i oktober månad, vilket innebär att vi måste ge henne en chans att sätta sig in i trafiksituationen. Planen är att vi skall ha det tredje mötet i november månad men det är möjligt att vi får skjuta på det till nästa år.

Håkan Rosander

 

 

Nu har vi dragit igång en serie med gratis träning och föreläsning för välmående företag och medarbetare. Hälso- och träningsföretaget True Workout och Företagsgruppen Hammarby Sjöstad bjuder in dig som är företagare till en serie träningstillfällen med föreläsning. Ta chansen att diskutera fördelarna med välmående medarbetares betydelse för företagsutveckling. Träningen ligger inte på att uppnå max-puls utan på insikten vad träning och hälsa kan göra för ditt företag och medarbetare.

Välkomna!


Träning med TRUE WORKOUT

20170929 Martin Lindah från SL

20170929 SL info

 

Idag fick vi information om Tvärbanans fortsatta utbyggnad mot Kista. Martin Lindahl från SL, ansvarig för Teknik och Design av den nya bansträckningen, förklarade hur man arbetar med olika konstruktioner för att få banan att smälta in i omgivningen. När banan går i gatumiljö eller bland gående eller på egen banvall krävs olika typer av skydd samtidigt som banan skall vara tillgänglig på ett smidigt sätt. I Bromma Blocksområdet kommer det att bli två hållplatser, en som går igenom de kommande affärsbyggnaderna vid Ulvsundavägen och en utanför Best Western Hotel. I bästa falla kan den senare hållplatsen bli klar för användning i slutet av år 2020 och hela sträckningen till Kista under år 2023.

Mer information i ärendet kommer att distribueras inom några dagar. 

Efterpresentationen bjöds deltagarna på lunch.

Du kan läsa mer om Tvärbanan HÄR.

Du kan prenumerera på SLs nyhetsbrev om Tvärbanan HÄR.

Deltagarna på dagens möte kommer att få nyhetsbrevet.

Hälsningar

Håkan Rosander

 

 

Håkan Rosander

Tack, alla ni som kom till Företagsgruppens Frukostmöte på Vittraskolan!

Under temat mötesplats för företagare i Sjöstaden samlades ett 25-tal morgonpigga företagare till ett informativt möte. Vittraskolan dukade upp till en trevlig frukostbuffé i skolans matsal.

Thomas Windahl, Företagsgruppen, och Per Andersson, ElectriCITY, var värdar. 

Ole Hass, rektor på Vittraskolan, berättade om skolans satsning på entreprenörskap och hur man vill närma sig företagarna i Sjöstaden. Alexander Wannervik, elev på Vittraskolan, berättade om sin uppfinning som ett led i skolans satsning på entreprenörskap – mobiltelefonen som laddar sig själv.

Henric Gustafson, projektledare ElectriCITY, berättade om vad omställningen till elbilar innebär för energianvändningen och vad företagen kan göra för att påskynda utvecklingen. Intresset är stort från privatpersoner och företagare att investera i en elbil. Här måste Stockholm stad bli mer snabbfotad och pådrivande i omställningen. Vid årsskiftet 2017/18 kommer Sjöstaden att ha minst 250 garageplatser, utöver de publika laddplatserna, utrustade med laddning för elbilar och är då den stadsdel i Stockholm som har bäst utbyggd infrastruktur i förhållande till antalet invånare.

Allan Larsson berättade om satsning på delningsekonomi i Sjöstaden. KTH har valt Hammarby Sjöstad som Stockholms testbädd i ett projekt om delningsekonomin, mao byten av tjänster, bättre användning av lokaler och offentliga ytor. Start höst 2017 och pågår till 2020.

Thomas Windahl presenterade branschstatistik om området. Sjöstaden är det 4:e största företagsområdet i Stockholm. Här finns över 1500 företag registrerade därav 900 aktiebolag. Det finns ett fåtal större företag med över 100 anställda. Din Bil är det största företaget med en nettoomsättning över 10 miljarder. Övrigt företagande har färre än 15 anställda. Inpendlingen är stor till området, främst från de södra förorterna. Vakansgraden är mindre än 5 procent. Tillväxtbolagen väljer att flytta till Sjöstaden. Under 2018/19 flyttar flera spännande företag in i Sjöstaden b la Naturvårdsverket och det snabbväxande spel/animeringsföretaget Goodbye Kansas.

/Thomas Windahl

 

IMG 0185 2

Möte med oppositionsborgarrådet Anna König Jerlmyr

2017-09-13 i stadshuset.

20170913 IMG 1305 2

Deltagare:

Anna König Jerlmyr            oppositionsborgarråd (M)

Börje Häggman                    kommunfullmäktige (M)

Carolina Zandén                  borgarrådssekreterare (M)

Kent Andersson                  FGS

Leif Nilsson                            FGS

Håkan Rosander                  FGS

Bakgrunden till mötet var att Anna ville veta mer om vad FGS gör. Vi förklarade FGSs arbetsområden alltifrån saknade papperskorgar till stadsplanering i Översiktsplanen. Vi hade en mycket givande diskussion om förutsättningarna för näringslivsarbetet i Stockholm. Något av det vi berörde återges nedan.

FGS framförde önskemål om ett mycket mer aktivt näringslivsarbete i stadsdelarna. Näringslivsråd och näringslivssekreterare, med tillräcklig tid för detta arbete, borde finnas i alla stadsdelarna.

Ulla Hamilton var företagsborgarråd under 2010-2014 och var mycket aktiv och lyssnade på företagens önskemål. Tyvärr fungerar det inte på samma sätt längre. Vi vill gärna se ett nytt företagsborgarråd i framtiden.

Anna informerade oss om att man har studerat olika områdesstyrningar i bland annat New York. Det omfattade områden med företag och boende. Något som alltså kan bli aktuellt att titta på i våra verksamhetsområden och blandstäder.

Trafiksituationen i Stockholm är oundviklig i en sådan här diskussion. Staden planeras mot att bilen inte skall finnas. Bilen kommer alltid att finnas därför att det finns ett mänskligt behov av personliga transporter och godstransporter där endast bilen är det effektiva transportmedlet. Vi framförde önskemål om bland annat en österled, parkeringar och anslutningar från verksamhetsområdena till trafikleder.

Varuförsörjningen till en växande befolkning i Stockholm sker idag huvudsakligen via de stora terminalområdena i Lunda Västberga. Om befolkningen ökar med 50% fram till år 2040 skall varuvolymen också öka med cirka 50% och den kapacitetsökningen finns troligen inte i Västberga och Lunda. Distributionen kommer därför i framtiden att flytta från Stockholm till kranskommunerna. Det innebär längre transporter för en mängd distributionsbilar in mot Stockholm vilket påverkar miljön negativt. Vi framförde vårt önskemål om samdistribution, nattdistribution och distribution på tunnelbanan under nätterna.

Håkan Rosander

070-577 7019

     
 

Nyhetsbrev - september 2017

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning

 
  Råcksta träsk

(Bild: Den 2-8 oktober anordnas Hässelby-Vällingbys första våldsförebyggande vecka. Målet är att inspirera fler till att vara med och förebygga våld, för tillsammans kan vi göra skillnad!)

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd sammanträder den 21 september

Välkommen till stadsdelsnämndens sammanträde torsdagen 21 september kl.19.00, på stadsdelsförvaltningens huvudkontor, ingång från Astrakangatan 19 i Hässelby gård. Klockan 18.00 har nämnden en öppen frågestund då du kan ställa frågor till politikerna i stadsdelsnämnden.

Stadsdelsnämnden kommer från kl.19.00 bland annat att behandla följande ärenden: 

 • Tertialrapport 2-2017 Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd.
 • Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholm stad 2018-2022, remiss från kommunstyrelsen.
 • Program för ett jämställt Stockholm 2018-2022, remiss från kommunstyrelsen.
 • Utställning av förslag till reviderade föreskrifter för avfallshantering för Stockholms kommun.

Läs mer: Föredragningslista, handlingar, med mer hittar du via Insyn

Ett tryggt Hässelby-Vällingby

Den 2-8 oktober anordnas Hässelby-Vällingbys första våldsförebyggande vecka med start på FN:s internationella ickevåldsdag. Under veckan uppmärksammar vi hur vi tillsammans kan förebygga psykiskt, fysiskt och sexuellt våld. Du kan lyssna på författarsamtal, se på teater och ta del av en massa andra aktiviteter. Vi kan alla bidra till ett tryggt samhälle! Missa inte chansen att få inspiration och kunskaper i hur du kan påverka. Alla aktiviteter är gratis och ingen föranmälan krävs. Kadir Kasirga, ordförande i stadsdelsnämnden, inleder veckan på Vällingby torg 2/10 klockan 16.00.  

Snart kommer mer information och hela programmet på stockholm.se/tryggtHV.

Fästmanssoffan – Nytt center för dig 65+

Måndag den 2 oktober startar Fästmanssoffans aktivitetscenter på Strarbovägen 63 i Nälsta. Du senior i Hässelby och Vällingby är välkommen på roliga aktiviteter och fika här under hela hösten.

Måndagar kl. 13.00-16.00, gympagrupp kl 14.00 
Onsdagar kl. 13.30-16.00, gympagrupp kl 14.30
Torsdagar kl. 12.45-15.00, bingo kl 13.00

Västerorts billigaste loppis!

Fredagen den 22 september kl. 10.00-15.00 är du välkommen till Västerorts billigaste loppis! Den hålls vid träfflokalen Kompassen, Kirunagatan 10, nära busstorget i Vällingby centrum!

Läs mer om träfflokalen Kompassen på stadens webbplats

Västerorts ungdomsmottagning för dig 12–22 år

Välkommen till ungdomsmottagningen i Vällingby. Vi hjälper dig med bland annat med frågor kring sex och samlevnad, graviditetstest, dagen-efter-piller, test för könssjukdomar och samtal med kurator. Vi har tystnadsplikt och alla besök är gratis!

Höstens tider för drop-in: måndagar kl. 9-10.30, onsdagar kl. 14-16, fredagar kl. 8.30-10. Tänk på att drop-in stänger när det är fullt.

Bräckegatan 16, Vällingby, 08-123 360 70. 
Läs mer om ungdomsmottagningen på stockholm.se/vum!

Stresshantering för dig som är ung

Är du 14–23 år? Stressad? Svårt att få tid till det du vill? Välkommen till vår grupp i stresshantering! Gruppen är gratis och ger dig tips i att hantera stress i ditt liv. Anmäl dig via telefon 08-123 360 70 eller via vum@stockholm.se.

Vi träffas fyra gånger: 17/10, 9/11, 14/11 och 28/11 klockan 16.00–19.00.  
Plats: Västerorts Ungdomsmottagning, Bräckegatan 16 i Vällingby.
Läs mer om vår grupp i stresshantering!

Inspiration Hässelby

Välkommen till Inspiration Hässelby! Möt familjejurist Stefan Person från Fonus och ställ frågor kring arv, testamente, fullmakt, pension och begravning. Hässelby hembygdsförening berättar sedan om gamla Hässelby.

När: Tisdag 26 september kl. 10-12
Var: Hässelbystrandskyrkan, Maltesholmstorget 8

Anhörigcirkel med tema demens

Har du en partner med demens och vill träffa andra i liknade situation? Välkommen att ta del av en anhörigcirkel där du får information om avlastning och boende, träffa biståndshandläggare, sjuksköterska och ansvariga chefer. Träffarna är gratis och vi bjuder på kaffe.

När: Fjärde tisdagen i månaden, med start 26/9, klockan 13.00-15.00.
Var: Ångermannagatan 162, Vällingby centrum
Anmälan till anhörigkonsulent peter.forslund@stockholm.se, 08-508 05 407. 

Välkommen till naturen i Stockholms stad

I den stadsnära naturen ryms det ett myller av liv och det är nära till upplevelser och aktivitet eller ro och avkoppling. I Naturkartan hittar du tips på vad som finns att uppleva på respektive plats, som vandringsleder, grillplatser, utsikts- och badplatser och där du kan fiska.

Läs mer om flera av Stockholms naturområden i Naturkartan på http://naturkartan.se/stockholmsstad!

Vi har utökade öppettider!

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltnings reception på Hässelby torg 20-22, 2 trappor, har utökat sina öppettider fram till 30 november. Vi har nu öppet följande tider:

Måndag, onsdag, torsdag klockan 8.00–16.50 
Tisdag klockan 8.00–19.00
Fredag klockan 8.00–16.00

Jobba på höstlovet?

Fredagen den 15 september är sista dagen att söka feriejobb under höstlovet på Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning! Du måste vara född år 2001, 2000 eller 1999 och vara folkbokförd inom Hässelby eller Vällingby. Läs mer om feriejobb och gör din ansökan här!

 

Besöksadress

Hässelby torg 20-22, Hässelby gård
Visa på karta

Öppettider

Må-to kl. 8.00-16.50, fre kl. 8.00-16.00

Kontaktperson

Anne-Kaisa Johansson

Telefon växel

08-508 04 000

Telefontider

Mån-tors kl. 8.00-16.00, fre kl. 8.00-15.00

Telefax

08-508 04 099

E-postadress

Webbplats

Hässelby-Vällingby

Ansvarig utgivare

Ulla Thorslund
stadsdelsdirektör

 
     

Vi kan nu se ett bra resultat av områdesvandringen som VHV företagsgrupp gjorde tillsammans med representanter för kommunen och fastighetsägarna i området.

Hässelby-Vällingby stadsdel har röjt dungen mellan Siktgatan och Sorterargatan vid COOP-parkeringen.

Det gör det svårare att gömma skräp och annat.

2017 09 11 Dungen 3 lowres

2017 09 11 Dungen 2 lowres

Vill du vara med och bidra till att skapa Stockholms bästa företagsklimat i Sjöstaden! Besök oss under Sjöstadsdagen, så berättar vi mer. Du finner oss vid LUMA hållplats (Tvärbanan).

Välkommen!

Sjöstadsdagen 2017

Företagsgruppen har nyligen lämnat yttrande på Stockholms stads översiktsplan. Vi ser att stadens tydliga mål om ett fortsatt kraftigt ökat bostadsbyggande är en förutsättning för Stockholms regionen. Stadens invånare förväntas öka med 50% till 1,3 miljoner år 2040. Stadstillväxt är inte synonymt med endast bostäder, utan det är lika viktigt med förutsättningar för nya arbetsplatser och företagande. Men även om bostadsbehovet är akut behöver byggandet av bostäder sättas i ett sammanhang som också belyser förutsättningarna för näringslivet.

Här kan du ladda ned Företagsgruppens remissvar. Ladda ned.

Farsta Företagsgrupp har nyligen lämnat yttrande på Stockholms stads översiktsplan. Vi ser att stadens tydliga mål om ett fortsatt kraftigt ökat bostadsbyggande är en förutsättning för Stockholms regionen. Stadens invånare förväntas öka med 50% till 1,3 miljoner år 2040. Stadstillväxt är inte synonymt med endast bostäder, utan det är lika viktigt med förutsättningar för nya arbetsplatser och företagande. Men även om bostadsbehovet är akut behöver byggandet av bostäder sättas i ett sammanhang som också belyser förutsättningarna för näringslivet.
 
Här kan du ladda ned Företagsgruppens remissvar. Ladda ned.

VHV företagsgrupp har nu lämnat in ett remissvar på översiktsplanen för Stockholm.

I remissvaret trycker vi på de två stora utmaningarna som VHV står inför: införandet av blandstaden där både boende och företagande ska finnas på samma ställe och byggandet av Förbifarten med tillgänglighetsproblematiken under byggandet och de stora möjligheterna som skapas när det är klart.

Läs vårt svar: länk till remissvar

 

Hälsningar

Styrelsen för VHV företagsgrupp

Nu drar hösten igång med full fart och givetvis fortsätter vi med våra frukostmöten där du har möjlighet att träffa andra entreprenörer. Kom och bli inspirerad av likasinnade, hitta samarbeten och utöka ditt nätverk av personer som vill se fler framgångsrika företag växa i Sjöstaden.

Anmälan till: thomas.windahl@foretagsgrupperna.se

 

Frukostbricka i Sjöstaden 20170921

Vi i VHV företagsgrupp har tagit fram en ny folder som används för att presentera föreningen för nya företag och andra intressenter.

Foldern finns på vår hemsida och du hittar den här: VHV Presentationsfolder

Trevlig läsning önskar VHV Styrelse!

 

Här kan du läsa Företagsgruppens sommarbrev till medlemmar och samarbetspartners,

klicka här för sommarbrev!

Ha en härlig sommar önskar Företagsgruppen!

/Thomas Windahl

NDSsommar

Bilagor:
FilBeskrivningFilstorlekSenast ändrad
Ladda ner den här filen (Soliga hälsningar från Farsta Företagsgrupp.pdf)Soliga hälsningar från Farsta Företagsgrupp.pdf 495 kB2017-06-09 12:03

Entreprenörskap i skolan rustar elever för framtiden

Sverige behöver kunniga unga företagare och innovativa krafter. Ungdomar som vill förverkliga sina egna idéer, starta eller ta över företag och som vågar tro på sin egen innovationsförmåga. För att inspirera och uppmuntra elever till innovativa tankar som för utvecklingen framåt behövs entreprenörskap i skolan. 

I Vittraskolan har elever från årskurs 8 och 9 under maj månad arbetat fram egna företag med miljön i fokus. Inför en företagsjury visades affärsidéerna upp, det var allt ifrån mobilappar, uthyrning av cyklar, ekologiskt klädesmärke och en smart dammsugare. Initiativtagare till projektet är Per Andersson från ElectriCity. Under projektet har Handelsbanken i Hammarby Sjöstad bidragit med uppskattande kunskaper om ekonomi och finansiering i företag.

Företagsgruppen Hammarby Sjöstad har medverkat i företagsjuryn och korat vinnarna i tävlingen. I samtliga förslag fanns många intressanta idéer till ökat miljömedvetande. Omdömen var positiva från både elever och lärare - "Det bästa vi gjort under hela högstadiet", sa en elev.

Fredag den 2 juni ska elever från årskurs 4 - 6 presentera sina framtidsspaningar kring smarta uppfinningar som kan förenkla tillvaron och förbättra miljön.

Här kan du läsa mer om projektet.

Thomas Windahl/Företagsgruppen Hammarby Sjöstad

 

Ett stort Grattis till alla som arbetat med detta projekt!

Företagsgruppen Hammarby Sjöstad - stolt samarbetspartner till ElectriCity!

Goa nytt HS

Foto: Pixabay

Läs mer i Sjöstadsliv artikel nedan:

Ännu en gång är Hammarby Sjöstad förebild för framtidens städer. Bland sex länder är Sverige en av de som ska hjälpa Indien att utveckla klimatsmarta städer. 

Under ett möte i Indien, tillsammans med bland annat Confederation of Indian Industries och flertalet bygg- och teknikföretag, slöts i veckan ett avtal om att Sverige ska bidra till Indiens arbete med att utveckla 100 städer till klimatsmarta.

Med i projektet är Sjöstadsbaserade föreningen ElectriCity, som bidrar i arbetet med de två Indiska delstater som Sverige tilldelats arbete: Goa och Uttar Pradesh. Även IVL svenska miljöinstitutet skrev på avtalet tillsammans med ElectriCity och handelsminister Ann Linde (S) deltog som svenska regeringens representant.

”Indien ska bygga 100 nya smarta städer under de kommande fem åren. Ombyggnation av medelstora städer som ett led i den modernisering som regeringen Modi vill genomföra och som ett sätt att uppfylla klimat och FN-målen. Sammanfattningsvis: Vi tar Hammarby Sjöstad till Indien”, skriver Allan Larsson, ordförande i ElectriCity, bland annat i en sammanfattning om mötet.

För ElectriCitys, och Sjöstadens, del så hoppas de att för första gången kunna nyttja den nyligen invigda exportplattformen för Sveriges klimat- och miljöteknikföretag kallad Smart Cities Sweden, som Sjöstadsliv tidigare skrivit om (läs mer här).

Deltar gör även Swedish-Indian Business Council, en organisation bestående av svenska företag som är verksamma i Indien. Organisationens VD, Robin Sukhia, är dessutom sjöstadsbo.

Allan Larsson tror att organisationen kommer att vara en viktig del för Sveriges inflytande i projektet.

– De är, tror jag, avgörande för att svenska företag ska kunna spela en roll i det stora indiska stadsbyggnadsprogrammet.

Projektet finansieras och är på initiativ av den Indiska regeringen. Övriga länder som är delaktiga i projektet är USA, Japan, Spanien, Frankrike och Tyskland.

–Indierna har valt ut länder som de anser har kompetens och teknik. Hedrande för Sverige att som ett litet land bli inbjuden, säger Allan Larsson.

Text: Philip Erdtman

Läs artikeln i sin helhet i Sjöstadsliv, här.

Tack, alla ni som kom och bidrog till en informativ Företagslunch i Fryshuset!

Under temat HÅLLBARHET i Sjöstaden samlades ett 20-tal företagare till ett informativt möte och diskussion. Fryshuset dukade upp till en trevlig lunch.

Anja Frey, Fryshuset, och Thomas Windahl, Företagsgruppen, var värdar.

Filip Lundin grundare och vd för Sopköket berättade om sin resa. Han beskrev resor och situationer som påverkat hans syn på hållbarhet i samhället. Efter en längre resa i Indien grundades Sopköket sommaren 2015. Här lärde sig han recept som sauterat bananskal men framför allt vikten av att ta tillvara på varje råvara. Tillbaka i Stockholm började han studera Retail Management på Handelshögskolan och fick upp synen för branschens utmaningar.

I dag har Sopköket cateringsuppdrag för flera kända företag b la H&M. Sopköket är mer än bara catering. Här tar företaget ett totalgrepp om svinnet man lagar högkvalitativ catering av råvaror som annars skulle slängas. Även lokalsvinn, arbetskraft och materialsvinn tillvaratas. I köket arbetar nyalända tillsammans med volontärer och mästerkockar i svensktalande miljö. Idag har man 40 volontärer, 2 kockar på michelin-nivå och partners med ICA, Paradiset och Refugees Welcome Stockholm.

Därefter fördes en intressant diskussion om hur vi kan synliggöra och möjliggöra det lokala näringslivet i Hammarby Sjöstad bl a hur speed-dating, mötesplattformar och möten med utländska delegationer som besöker Hammarby Sjöstad kan vara en möjlighet för att synliggöra företagande. Inspelen gav upphov till reflektion och funderingar för Företagsgruppen - mycket bra och energigivande.

Vill du veta mer om Sopköket, kontakta Filip Lundin

Thomas Windahl/Företagsgruppen Hammarby Sjöstad

 

sopköket

Välkommen på Företagslunch på Fryshuset den 18 maj!

500 000 ton mat slängs varje år hos butiker och leverantörer enbart i Sverige. Samtidigt står många utan arbete. Likaså står många lokaler och kök outnyttjade. Hur kan vi ta tillvara på detta resursslöseri?

Filip Lundin på Fryshuset har ägnat stor del av sin tid med att söka lösningar.

Anmälan till thomas.windahl@foretagsgrupperna.se

Företagslunch med mingel den 18 maj på Fryshuset

Välkommen till Företagsgruppens företagsmingel på Fryshuset!

Anmälan till: thomas.windahl@foretagsgrupperna.se

 

Inbjudan till Företagsmingel 27 april

Axplock från Sjöstadsliv: Den 25 mars stängs tvärbanan av fram till oktober för ett omfattande arbete. Bland annat ska hela signalsystemet bytas ut, för att tvärbanan ska kunna gå hela vägen till Solna station. Vi på Sjöstadsliv har tagit reda på vad som gäller för sjöstadsborna inför avstängningen.

Den 25 mars stängs Sicklalinjen av, som är tvärbanetrafiken mellan Sickla Udde och Alvik. Det är för att byta ut signalsystemet till ett modernare, som gör att tvärbanan kan kopplas ihop med linjen mot Solna Station – detta trots att det nuvarande signalsystemet installerades så sent som 2009.
Arbetet påbörjas i slutet av månaden.
– Även fast det kan vara tufft med ersättningstrafik så kan de dra nytta av det i slutändan, säger Ronnie Johansson, presskontakt hos SL, om avstängningsperioden. Läs mer i Sjöstadsliv, här!

 

tvärbanan bro e1393882273383 650x400

Den 23 mars höll VHV Företagsgrupp årsmöte i förenings hörsal. Totalt var 21 personer närvarande varav 17 var röstberättigade.

Mötet inleddes att  Patrik Hamberg, Kicki Man och Magnus Felldin från Trafikverket berätta om arbetena med Förbifart Stockholm (framtida E4). Deras presenation biläggs.

 

Vid årsmötet (alla handlingar hittar du under fliken dokument) valdes följande styrelse och förtroendevalda personer: 

Marie Engström, Ordförande (vald till 2018)

Johan Lilja, Vice Ordförande (vald till 2018)

Åsa Eriksson-hedensiö (vald till 2018)

Ulf Ekenman (vald till 2018)

Eva Refsgaard (fyllnadsval till 2018)

Niklas Gahm (omval till 2019)

Ewa Månsson-Brandt (nyval till 2019)

Henrik Andersson, Revisor (ett år)

Tom Mellkvist,  Valberedning (ett år)

Lars Jakobsson, Valberedning (ett år)

 

 

Bilagor:
FilBeskrivningFilstorlekSenast ändrad
Ladda ner den här filen (170323 Info VHV företagarförening.pdf)170323 Info VHV företagarförening.pdf 5334 kB2017-03-25 18:40

Tack, alla ni som kom till Företagsgruppens Frukostmöte i LUMA!

Under temat mötesplats för företagare i Sjöstaden samlades ett 40-tal morgonpigga företagare till ett informativt möte. LUMA Sodexo dukade upp till en trevlig frukostbuffe i restaurangen.

Per Andersson, ElectriCITY och Thomas Windahl, Företagsgruppen, var värdar. Jan-Erik Lundberg, Mäklarhuset, berättade om bostadsmarknaden – det är populärt att bo i Sjöstan, stor efterfrågan på bostäder, inte så många som vill sälja, var tredje bostadsrätt som säljs köps av någon som redan bor i Sjöstan! Per Andersson, informerade om ett projekt för att intressera ungdomar för entreprenörskap – Vittraskolan är redan med. Selene Samuelsson informerade om projektet Nattvandring som snart ska starta. Bertil Stockhaus gav en kort rapport om förberedelserna för Valborgsbrasan i Hammarbybacken – i år med ”olympisk eld” på toppen för att uppmärksamma SOKs och Stockholm stads planer på vinter-OS 2026. Mattias Andersson informerade om Fryshusets framgångsrika verksamhet för ungdomar. Magnus Svenningsson talade om media i Hammarby Sjöstad - papperstidningar och digitala medier som en väg för företagen att nå ut. Allan Larsson presenterade Hammarby Sjöstad 2.0, det arbete som ElectriCITY driver för att omsätta klimatavtalet i Paris i handfasta energiåtgärder i Hammarby Sjöstad – ladda hemma, energi hemma och återvinning hemma.

luma2

Tack, för ett informativt möte!

I tisdags, 14:e mars, ordnade Farsta Företagsgrupp ett informativt och välbesökt årsmöte för ett 30-tal medlemmar och samarbetspartners på restaurang Lucky Asian. Margareta Widholm, ordförande i Företagsgruppen, var värd.

Per Högdin, Telestaden, berättade om den nya stadsdelen som kommer att innehåll ca 3 000 lägenheter, grundskolor, förskolor, service, handel och verksamheter, ca 80% bostadsrätter och 20% hyreslägenheter. Gustaf Kukacka från NordFastighet informerade om planerna med gamla hotellet – här planeras 1 000 nya lägenheter med spännande fasadlösningar som kan ge liv åt området, förslaget kräver ändring av detaljplanen från hotellverksamhet till bostäder. Thomas Levander från Atrium Ljungberg och ny styrelseledamot i Företagsgruppen, informerade om hur Farsta Centrum växer, plats för nya butiker då kundunderlaget växer i Farsta, omvandlingen av Farsta Centrum innebär en blandning av funktioner och verksamheter, ökad yta för handel, yta för arbetsplatser och samhällsservice mm. Kevin Kors från Arbetsförmedlingen informerade kort om den rådgivning och de tjänster som Arbetsförmedlingen kan hjälpa företagen med att hitta rätt personer.

Jag presenterade kort Stockholms nya Livsmedelscentrum i Larsboda, Fastighetskontorets största investering om 1,3 miljarder kr, beslut tas i kommunfullmäktige i början på april, därefter kommer projektering med systemdokumentation att tas fram innan hyreskontrakt kan tecknas under 2018, livsmedelsföretagen är intresserade av att flytta till Larsboda, osäkerhet kring den höga hyresnivån om 3000 kr/kvm att jmf med dagens ca 1200 kr/kvm, beräknad inflyttning i området sker etappvis 2021.

Hälsningar och ha en fin dag!

Thomas Windahl (Verksamhetsutvecklare i Farsta Företagsgrupp)

 Visionsbild Farsta Centrum

 

Välkommen till Företagsgruppens årsmöte!

Vad händer i Farsta Företagsområde? Här hittar du en ny stadsdel, Telestaden, där Ikano och Rikshem bygger 3 000 nya bostäder. Farsta centrum utvecklas. På Företagsgruppens årsmöte får det veta mer ....och lite till.

Välkommen!

Företagsgruppens årsmöte 2017 14 mars

Obs! Ny plats: H2 Health hub, Hälsingegatan 45.

Alla är välkomna och vi bjuder på lätt lunch.

Anmäl dig till klara.gustafsson@ssci.se.

Lounge_530x345_01.jpg

Nu kan du läsa tidningen Västerort Vinner digitalt.

Klicka här.

Stort tack till alla som hade möjlighet att komma på Företagsgruppens lunchmöte hos Infront IT-Partner. Här hittar du, Karin Olofsson och Dan Bergmans inspirerande presentation om utbyggnaden av T-banan till Hammarby Sjöstad. Tack även till Fredrik Pürkner, Infront IT-partner, för att vi fick kika in i ett spännande företag och miljö. 

/Thomas Windahl

 

ladda ned guide

 

 

 

Innovationsprogrammet Smart Sustainable Cities - med KTH som samordnare - har fått klartecken om finansiering från Energimyndigheten, Vinnova och Formas.  Programmet har en ram på 120 milj kr för de fyra första åren, kan sedan förlängas upp till 12 år beroende på resultat av verksamheten.

- Detta kommer att blir en kraftsamling som har potential att få stor betydelse för området, både i Sverige och globalt, och vi är väl förberedda att starta programmet. KTH har redan under arbetet med ansökan inlett samarbeten med ett stort antal aktörer i branschen, säger Olga Kordas, programchef för Smarta och hållbara städer vid KTH

ElectriCITY är en av medlemmarna i det konsortium som nu får ansvaret för att genomföra programmet.

Från Företagsgruppen vill vi gratulera vår samarbetspartner till ett imponerande arbete. Projektet utgör en bra hörnsten för att Sverige med Hammarby Sjöstad ska kunna bli en världsledare i transformationen till hållbara, fossil-fria städer genom digitalisering som en nyckelstrategi.

Tack för alla ni som kom på Företagsgruppens Jul pub den 8 december i VHV´s lokaler. Det var en hög stämning och bra underhållning av coverbandet, Sound Like Us.

Styrelsen för VHV

 

Grimstaskolan (medlem i VHV) fick i går, den 9 december,  fint besök då Nobelpristagaren i Kemi Ben Feringa var på besök och förläste om sin forskning.

 

Grattis önskar styrelsen för VHV

Välkommen på frukostmöte den 13 oktober med Farsta Företagsgrupp och Atrium Ljungberg.

 

Frukostmöte3

Grimstaskolan (medlem i VHV) fick i går (9 december) fint besök då nobelpristagaren i Kemi Ben Feringa röreläste som sin forskning.

Vi i styrelsen inom VHV vill passa på att gratulera Grimstskolan för det fina besöket.

 

NYHETSBREV 1

Tillsammans – snacka om magiskt!

Smaka på ordet tillsammans – vad väcker det för känslor hos dig? Hos oss på Företagsgruppen väcker det något positivt, något meningsfullt och kraftfullt, något som skapar en skön känsla i kroppen. Jag tycker att det är en intressant fråga att ställa sig, särskilt nu när många människor upplever utanförskap och svårigheter i tillvaron. I Företagsgruppen är vi övertygande om att Farsta vinner på att tillsammans med företagare, fastighetsägare, politiker tar ett gemensamt ansvar för utveckling och de utmaningar som Farsta står inför.

Vi vill med detta nyhetsbrev hälsa alla medlemmar välkomna till ett nytt spännande 2016 i Företagsgruppen. Under året kommer vi att fortsätta vårt arbete med att Företagsgruppen är en pådrivande aktör för att främja ett blomstrande företagsområde. Några av fokusområdena under året kommer bl.a. att vara behovet av flera företag och arbetstillfällen till Farsta.

Det händer mycket i vårt område just nu och från Företagsgruppen vill vi börja året med att informera om vårt arbete under året som varit.

 

Stokab

Stokab (Stockholms stads IT-infrastrukturbolag) har under året som varit dragit in fiber till flera företag som anmält sig till fiberanslutning. Kostnaden för företaget som fått fiber indraget har varit 0 kronor. På Stokabs hemsida, www.stokab.se, framgår vilka operatörer som finns. Du kan även kontakta Företagsgruppen för en rekommendations-lista över operatörer.

Larsboda (Krosstomten)

Äntligen kom det efterlängtade beslutet i Stockholms kommunfullmäktige om Livsmedelscentrum till Larsboda (Krosstomten) – ett välkommet beslut för utvecklingen av Larsboda. Företagsområdet blir då en viktig och tydligare resurs i utvecklingen av hela Farstaområdet.  Ingen har väl undgått Företagsgruppens dröm om att Larsboda ska bli ett blomstrande företagsområde. Vi har bearbetat, skrivit brev, haft otaliga diskussioner med

våra politiker och tjänstemän i stadshuset - små stegens väg ger till slut utdelning. Nu startar arbetet med att bygga ett modernt livsmedelscentrum för Slakthusområdets livsmedels-företag.

 

 

 

Farsta Centrum

Både Hemköp och Coop har byggts om till nya fräscha mataffärer som ger matinspiration. Garaget har fått nya ingångar upp Centrumet. En matpiazza har byggts på torget mellan Systembolaget och mataffärerna. Passa på och avnjut en härlig lunch.

Teliaområdet

När TeliaSonera flyttar sitt huvudkontor från Farsta till Solna, med start under 2016, så försvinner ca 3 000 arbetsplatser i Farsta. Samtidigt påbörjas en förvandling av området från kontorslokaler till bostäder. Rikshem och Ikano Bostad har förvärvat fastigheten av Nordisk Renting. Ambitionen är att bygga minst 3 000 bostäder, varav minst 1 000 hyresrätter.

– Vi ser en oerhörd potential i detta område och ser fram emot att utveckla det tillsammans med Ikano Bostad, säger Ilija Batljan, vice vd och chef för affärsutveckling på Rikshem. Vi vill bygga ”den moderna ABC-staden” genom att skapa attraktiva bostäder i en fin miljö med handel, samhällsservice och bra kommunikationer.

Tillträde sker den 1 juli och byggstart planeras ske under 2017-2018.

Tyngdpunkt Farsta

Fram till år 2030 planeras Stockholm växa med 140 000 nya bostäder, varav 8000 av dessa bostäder är förlagda i Farsta. Företagsgruppen har under året som varit ingått i Stockholms stads programgrupp som arbetat med att utveckla Farsta till en tyngdpunkt – en komplett, modern och promenadvänlig stadsdel. Utöver bostäder föreslår programmet handel, verksamheter, service, arbetsplatser, skolor, parker och grönområden.

Sjukhus till Farsta

Ett nytt akutsjukhus ska byggas – frågan är var det hamnar. Det finns tre tänkbara platser och under första kvartalet 2016 ska politikerna besluta var det nya storsjukhuset ska ligga - i Älvsjö, Årsta eller Larsboda. Självklart vore det ett välkommet inslag med ett akutsjukhus till Larsboda. Vilket skulle främja arbetstillfällena.

Årsmöte 16 mars kl 15.30

Och så avslutar jag med att påminna om årsmötet. Vill du höra mer om vad som händer i vårt område och kanske träffa några av våra politiker – Hur ska de locka nya företag till Farsta och vad gör de för oss företagare? Välkomna! – program och inbjudan kommer inom kort.

Vi ser fram emot att höras och ses under året!

Margareta Widholm

Ordförande i Farsta Företagsgrupp

Nu finns hela Novus-undersökningen tillgänglig om Sjöstadsbornas syn på elbilar, återvinning, energi, klimat och trygghet.

Här är några av resultaten:

 • Mer än åtta av tio sjöstadsbor rekommenderar sina vänner att flytta hit, nio av tio av männen
 • Nio av tio känner sig trygga att vara ute sena kvällar i Sjöstan
 • Sex av tio är engagerade i klimatfrågan
 • Nästan sju av tio sjöstadsbor har tillgång till elbil, egen bil, eller i bilpool; åtta av tio använder den minst en gång i veckan eller oftare
 • Sex av tio säger att de sannolikt skulle köpa en elbil, nästa gång det är dags för byte, om det fanns laddutrustning vid deras p-plats hemma

Det är ElectriCITY Stockholm i samarbete med ElBil2020 och Envac som låtit Novus undersöka de boendes syn på Sjöstaden. Undersökningen genomfördes den3-26 juni. Sammanlagt 294 Sjöstadsbor intervjuades. Undersökningen kommer bland att användas i arbetet på att förbättra användningen av energi i bostadsrättsföreningarna

Hela undersökningen finns att läsa här

Bilagor:
FilBeskrivningFilstorlekSenast ändrad
Ladda ner den här filen (Novusrapporten-för-Hammarby-Sjöstad-2016.pdf)Novusrapporten-för-Hammarby-Sjöstad-2016.pdfSjöstadsborna om klimat, energi och säkerhet643 kB2016-10-24 09:44

NDS svarar på stadens remiss om inriktning på företagsområden.

Norra Djurgårdsstadens Företagsgrupp är en medlemsorganisation som består av ca 100-tal företagare som tillsammans representerar mer än 3 000 arbetsplatser. Vår främsta uppgift är att verka, för att Norra Djurgårdsstaden blir en ännu bättre plats för företag, företagande och företagsamhet. Stockholm växer och Norra Djurgårdsstaden är en naturlig del av den utvecklingen. Både bostäder och ett dynamiskt näringsliv behövs för att skapa tillväxt och en hållbar stadsutveckling.

Företagsgruppen välkomnar därför det angreppssätt som presenteras i ”inriktnings”förslaget ”Strategisk inriktning för företagsområden” med att ta fram övergripande planeringsinriktningar för framtida och långsiktigt hållbar utveckling av näringslivet i Stockholms stad, med fokus på stadens företagsområden.

Företagsgruppen finner dock en oro för att nuvarande ambitionsnivå i materialet är för låg, framförallt när det gäller utvecklingen av nuvarande blandstad och de företagsområden som ska utvecklas till blandstad. I allt större utsträckning förändras förutsättningarna för Norra Djurgårdsstaden då det planeras 35 000 nya arbetsplatser och 12 000 nya bostäder.

Hållbar stadsutveckling är en fråga av största vikt för Norra Djurgårdsstaden. Utvecklingen till blandstad sker oftast genom ett intrikat samspel mellan beslut i staden och marknadsbeslut. Läs mer här:

I samarbete med Företagsgruppen / Infront IT Partner / Food Village

Vill du veta mer om utbyggnaden av T-banan till Sjöstaden?

 

Planen är att bygga 2 mil ny tunnelbana och 10 nya stationer i Stockholm. Sll berättar hur det

ska gå till och vad det innebär för Sjöstaden.

Därutöver får vi en kortare presentation av våra värdar. Här träffar du grannföretagen över en lunch

och får höra vad som är på gång i området. 

När: Torsdag den 10 november kl 11.00 – 13.00.  

Var: Samling hos Infront på Hammarby Allé 93 kl 11.00

Anmälan senast den 7 november till: thomas.windahl@foretagsgrupperna.se eller sms:a till 070-470 05 41

Vi bjuder på lunchen och tillämpar principen ”först till kvarn”

Välkommen!

Inbjudan till Företagsgruppens lunchmöte den 20 okt

Tisdagen den 21 juni öppnade delar av Värtaterminalen, den nya passagerarterminalen i Värtahamnen. Värtaterminalen nås som tidigare enklast från Gärdets t-bana, följ skyltarna. Tallink Siljas anslutningsbussar och Båtbussen från Cityterminalen ankommer direkt till Värtaterminalens entré. Arbeten pågår fortfarande runt terminalen och på de övriga våningsplanen.

Bistro Bar öppnar i oktober. Fram till dess finns det möjlighet att köpa vatten, läsk och enklare förtäring via automater. Här kan du läsa mer om Värtaterminalen, klicka här!

vartaterminalen oppnar tisdagen den 21 juni

Den 21 oktober släpps biljetterna till Hammarby Sjöstads största evenemang, missa inte det! Du finner hela programmet här. Den 31 januari 2017 tänds rampljuset för andra gången. Årets adrenalinkick 2017 närmar sig. Man mot man, kvinna mot kvinna, sida vid sida.. parallellslalomtävling,  2 miljoner kronor i prispotten.  Nu är det åter dags för World cup Stockholm och Hammarby Sjöstad att bjuda in till en kväll i … snabbast ner för Hammarbybacken i Hammarby Sjöstad. Läs mer här!

slalom888

Klocktornet, som var en del av stationsbyggnaden i Norra station, ska enligt planerna återuppbyggas vid ingången till den blivande Norra Stationsparken i hörnet Hälsingegatan/Norra stationsgatan. 

Just nu projekterar stadens projektorganisation hur klocktornet mer exakt ska byggas upp. Originalritningen finns kvar och det gamla teglet ligger lagrat i väntan på att byggas upp, men en del av fasaden kommer att få en ny utformning.

- Den del av tornet som var hopbyggd med stationshuset ska inte vara ett hål utan måste ju utformas på något sätt. Det är viktigt att markera vad som inte är det gamla utan nytillverkat, samtidigt som det nya och gamla estetiskt ska smälta ihop och få en fin gestaltning, säger projekteringsledare Stefan Lundberg, Stockholms stad.

Det löser man genom att använda ett specialtillverkat ljusgrått tegel av det äldre storformatet som täcker den tomma delen. Projekteringen av klocktornet ska vara klart i sommar men själva uppbyggnaden kan inte bli aktuell förrän Norra stationsparken kommit så långt i färdigställandet att det är tekniskt möjligt, någonstans 2018 eller 2019. Sedan överlämnas byggnaden till stadens fastighetskontor som har planer på att hyra ut det till någon som vill driva caféverksamhet i tornet, och det blir en levande del av det nya Hagastaden.

Ritande arkitekter är ON arkitekter.

Till Stockholms stads webbplats för Hagastaden

Sida 1 av 3

Go to top