Den 9 december är du och ditt företag inbjuden till Årets Lokala Företagsdag 2022 i Hägersten – Älvsjö. Ett evenemang du inte vill missa. Det är inte bara ett evenemang utan tre. Det börjar med Stockholms Stads Företagsdialog. Därefter blir det en mingelmässa där även ditt företag kan ställa ut (se speciell inbjudan i bifogas dokument). Dagen avslutas med att Årets Lokala Företag skall koras i fem kategorier.

 

Allt sker på Liljeholmsgallerian enligt följande tidsplan den 9 december

 • 09.30–10.30.    Stockholms Stads Företagsdialog. 
 • 11.00–13.30.    Mingelmässa.
 • 14.00-16.00.     Lunch och prisceremoni för Årets lokala företag Hägersten-Älvsjö

 

Vill du anmäla dig på Stockholms Stads Företagsdialog så gör det på länken: https://foretagsdialoghagerstenalvsjo.confetti.events

 

Vill du nominera något till Årets Lokala Företag Hägersten-Älvsjö så gör det innan den 15 oktober på länk:

https://www.battrestadsdel.se/arets-lokala-foretag/

 

Vill du delta som utställare på Mingelmässan så anmäl detta senast den 15 november till  vår projektledare på mail, bengt.jansson@spiderevent.se

 

Välkommen till en fullspäckad företagsdag.

 

 

 

 

 

Den 9 december är du och ditt företag inbjuden till Årets Lokala Företagsdag 2022 i Hägersten – Älvsjö. Ett evenemang du inte vill missa. Det är inte bara ett evenemang utan tre. Det börjar med Stockholms Stads Företagsdialog. Därefter blir det en mingelmässa där även ditt företag kan ställa ut (se speciell inbjudan i bifogas dokument). Dagen avslutas med att Årets Lokala Företag skall koras i fem kategorier.

 

Allt sker på Liljeholmsgallerian enligt följande tidsplan den 9 december

 • 09.30–10.30.    Stockholms Stads Företagsdialog. 
 • 11.00–13.30.    Mingelmässa.
 • 14.00-16.00.     Lunch och prisceremoni för Årets lokala företag Hägersten-Älvsjö

 

Vill du anmäla dig på Stockholms Stads Företagsdialog så gör det på länken: https://foretagsdialoghagerstenalvsjo.confetti.events

 

Vill du nominera något till Årets Lokala Företag Hägersten-Älvsjö så gör det innan den 15 oktober på länk:

https://www.battrestadsdel.se/arets-lokala-foretag/

 

Vill du delta som utställare på Mingelmässan så anmäl detta senast den 15 november till  vår projektledare på mail, bengt.jansson@spiderevent.se

 

Välkommen till en fullspäckad företagsdag.

 

Kent M Andersson,

Ordförande i Företagsgruppen Liljeholmen.

 

Joakim Burén från NCC, som äger Hangar 5, hälsade oss välkomna och informerade om den 50 000 kvm stora byggnaden. Det finns 5 000 kvm lediga kontorsytor bland annat i den eleganta runda byggnaden. Därifrån har man också en fin utsikt. Hyresgäster idag är bland annat ICA Maxi Storhandel, Quick Office, SATS, BIZ Apartments, Sharp, BRA och XXL. Byggherreforumet Brommastaden består i dagsläget av fastighetsägarna NCC, CBRE GI samt Swedavia. Fler fastighetsägare i Ulvsunda är välkomna att deltaga i forumet. Naturligtvis är byggnaden en grön byggnad som utnyttjar smarta lösningar för att vara så klimatsmart som det bara går.

Ett problem återstår att lösa. Det gäller infarterna till flygplatsen och hela Bromma Blocks-området. Tillsammans med Stockholms stad håller man på med olika förslag som kommer att gynna oss alla i Ulvsunda.

Nedan utsikt från runda rummet.

 

 

Företagsgruppen Liljeholmen inbjuder tillsammans med Västberga Företagsgrupp  till Årets Lokala Företag Hägersten- Älvsjö.

Nu startar nomineringen till Årets Lokala Företag i Hägersten-Älvsjö! Bakom tävlingen står Företagsgruppen Liljeholmen/Västberga Företagsgrupp och nyhetssajten Bättre Stadsdel i samarbete med Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning, som tillsammans med sina partners har tagit fram fem nomineringskategorier:

 • Årets lokala Nyföretagare med partnern Stockholm Business Region.

 • Årets lokala Innovativa företag med partnern ALMI.

 • Årets lokala Företagare med partnern Företagarna Stockholms stad.

 • Årets lokala Trygghetsskapande företag med partnern Hägersten-Älvsjö

    stadsdelsförvaltning.

 • Årets lokala Inkluderande företag med partnern

  Arbetsmarknadsförvaltningen/Integrationspakten.

    

Var med och nominera!

Nu inbjuds alla intresserade att vara med och nominera företag inom de olika kategorierna. Nomineringskriterier och normeringsformulär finner du på nomineringssidan på adressen www.battrestadsdel.se/arets-lokala-foretag. Nominera före den 15 oktober!

Prisutdelning i samband med företagsdialog och mingelmässa den 9/12

Vinnarna i de olika kategorierna kommer att tillkännages på en prisceremoni i samband med en mingelmässa i Liljeholmstorget galleria den 9 december. Tidigare på dagen genomförs även Stockholms stads företagsdialog. Boka gärna in hela den inspirerande heldagen redan nu!

 

PROGRAM 9/12, LILJEHOLMSTORGET GALLERIA

09.30–10.30.   Företagsdialog. Mer info:https://foretagsdialoghagerstenalvsjo.confetti.events 

11.00–13.30.    Mingelmässa. Intresseanmälan görs till projektledare Bengt Jansson, (bengt.jansson@spiderevent.se)

14.00-16.00.     Lunch och prisceremoni för Årets lokala företag Hägersten-Älvsjö 2022!

 

 
 
Bilagor:
FilBeskrivningFilstorlekSenast ändrad
Ladda ner den här filen (Nomineringsinbjudan_ÅretsLokalaFöretag2022 copy.pdf)Nomineringsinbjudan Årets Lokala Företag Hägersten Älvsjö 955 kB2022-09-03 12:06

 

Nu startar nomineringen till Årets Lokala Företag i Hägersten-Älvsjö! Bakom tävlingen står Företagsgruppen Liljeholmen och nyhetssajten Bättre Stadsdel i samarbete med Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning, som tillsammans med sina partners har tagit fram fem nomineringskategorier:

 •   Årets lokala Nyföretagare med partnern Stockholm Business Region.

 •   Årets lokala Innovativa företag med partnern ALMI.

 •   Årets lokala Företagare med partnern Företagarna Stockholms stad.

 •   Årets lokala Trygghetsskapande företag med partnern Hägersten-Älvsjö

  stadsdelsförvaltning.

 •   Årets lokala Inkluderande företag med partnern

  Arbetsmarknadsförvaltningen/Integrationspakten.

  Var med och nominera!

  Nu inbjuds alla intresserade att vara med och nominera företag inom de olika kategorierna. Nomineringskriterier och normeringsformulär finner du på nomineringssidan på adressen https://www.battrestadsdel.se/arets-lokala-foretag/.  Nominera före den 15 oktober!

Prisutdelning i samband med företagsdialog och mingelmässa den 9/12. Vinnarna i de olika kategorierna kommer att tillkännages på en prisceremoni i samband med en mingelmässa i Liljeholmstorget galleria den 9 december. Tidigare på dagen genomförs även Stockholms stads företagsdialog. Boka gärna in hela den inspirerande heldagen redan nu! mer information kommer senare om mingelmässan. 

 

Kent M Andersson

Ordförande i Företagsgruppen Liljeholmen

 
Bilagor:
FilBeskrivningFilstorlekSenast ändrad
Ladda ner den här filen (Nomineringsinbjudan_ÅretsLokalaFöretag2022 copy.pdf)Nomineringsinbjudan Årets Lokala Företag Hägersten Älvsjö.. 955 kB2022-09-02 11:00

Här kommer slutrapporten från årets Sommartorg som är ett samarbete mellan VHV Företagarföreningen och Sdf Hässelby- Vällingby. Ett 60 tal ungdomar i åldern 15-18 år har arbetat åt företagsgruppen. 

Arbetet var en del av Stockholms Stad feriearbete Sommartorget med inriktning mot Företagande och Ung Företagsamhet.  Arbetsuppgifterna har bestått av att:

 • genomföra företagsenkäter,
 • genomföra medborgarenkäter,
  • presentera resultatet i en rapport till VHV Företagsgrupp och Företagsgrupperna Stockholm,
  • delge (presentera) materialet för Stadsdelsförvaltning Hässelby-Vällingby och Stockholm Business Region.
 • vara områdesvärde på torg inom stadsdelen,
 • ge förbättringsförslag och utvecklingsförslag till företagarna i området,
 • ge förslag på utveckling av alla offentliga rum inom stadsdelen,
 • ge konkreta förslag av utveckling av VHV Företagsgrupps hemsida,
 • göra studiebesök på företag och på jobbtorget,
 • lära sig vad det innebär att arbete såsom komma i tid, genomföra ålagda uppgifter, sammanställa material och presentera resultat inför grupp etc.
 • rapportera (skadegörelse/klotter m.m.) i Stockholms Stads TyckTill app,
 • Genomfört presentation och efterföljande inom:
  • bildande och driva företag,
  • CV skrivning och personlig brev,
  • mentorskap,
  • demokrati,
  • ungt företagande och entreprenörskap
 • deltagit vid ett Almedalsseminarium (via Zoom) med efterföljande diskussion
 • genomfört besök på Stockholms Stads Medeltidsmuseum och Hässelby Museum.

Sommartorget har varit en stor succé och vi hoppas kunna genomföra den även nästa år. Vi vill också passa på att tacka alla de företag som ställt upp på studiebesök och svarat på enkäterna.

Hela slutrapporten hittar du i bilagd fil och en Powerpoint presentation hittar du på VHV:s hemsidan (längst ned).  

 

Christian Minnhagen, Ordförande i VHV Företagsgrupp

Kent M Andersson, Ordförande i Företagsgrupperna Stockholm (FGS)

 

 

Bilagor:
FilBeskrivningFilstorlekSenast ändrad
Ladda ner den här filen (Slutrapport Sommartorget 2022.pdf)Sommartorget 2022 slutrapportSommartorget 2022 slutrapport1567 kB2022-08-29 13:41

Extra årsmötet tog i dag det andra och slutgiltiga beslutet att lägga ned Företagargruppen Hammarby Sjöstad. Nedläggning kommer att ske den 31/12-2022. Kvarvarande kassa kommer att föras till vår moder-organisation Företagsgrupperna  Stockholm (FGS).

 

Jag vill passa på att tacka som varit engagerade i föreningen under många år och önska lycka till med er företagande.

 

Kent M Andersson,

Ordförande i Företagsgruppen Hammarby Sjöstad.

Uppvaktning hos finansborgarrådet Anna König Jerlmyr den 20 juni 2022.

Från vänster på bilden Staffan Ingvarsson, VD på SBR (med ryggen mot kameran) Margareta Widholm från Farsta Företagsgrupp (delvis skymd), Jonas Nilsson från Årsta Partihallar, borgarrådssekreterare Daniel Carlsson-Mård, finansborgarrådet Anna König Jerlmyr och Claes Lundqvist från Företagsgruppen Hornsberg. Foto: Håkan Rosander från Företagsgrupperna Stockholm.

FGS uppvaktar borgarråden i Stockholm för att rädda hotade företag och företagsområden.

De små och medelstora företagen i Stockholm lever i stor osäkerhet om att få finnas kvar och att få utvecklas. Det gäller framför allt i våra renodlade verksamhetsområden. Men även i övriga företagsområden utsätts företagen för avflyttningshot eller trakasserier i form av plötsligt avstängda gator utan föregående
information på kanaler, som når företagen. 

Näringslivspolicy och dialoger.

Vi ser positivt på att Stockholms stad år 2020 beslutade om en näringslivspolicy med ambitionen att Stockholms stad skall bli Sveriges bästa kommun för företagande år 2025. För att få en bättre förståelse för företagandet har staden startat en utbildning för tjänstemännen. Företagsdialogerna som nu har pågått i ett år har blivit en nystart i kommunikationen och stadens budget har tydliggjort flera uppdrag kring de renodlade verksamhetsområdena.

 

Hot mot företagen i Larsboda.

Det allvarligaste hotet gäller Larsboda verksamhetsområde i Farsta. Larsboda är ett av Stockholms tio renodlade verksamhetsområden där endast verksamheter av olika slag skall få förekomma. Bostäder får inte byggas. Allt enligt den Översiktsplan som Stockholms stad tog beslut om år 2018. I Larsboda har Stadsbyggnadskontoret föreslagit att en byggnad på fastigheten Sillö 5 skall omvandlas till 500 bostadslägenheter och en förskola. Bredvid den berörda fastigheten ligger Mathems nya anläggning där man kommer att göra 700 lastbilstransporter varje dag. Risken är stor att de boende kommer att känna sig störda av inte bara Mathems lastbilar utan också av andra företag som ligger granne med bostäderna. Företagarna är oroliga för att de inte kan finnas kvar i Larsboda. Den 25 augusti sammanträder Stadsbyggnadsnämnden nästa gång och då avgörs troligen frågan om Sillö 5.

 

Oroväckande attityd till företagandet.

Det som är oroväckande är den attityd till företagande som finns inom Stockholms stads administration, där det viktigaste tycks vara att bygga bostäder. Det kanske inte är så konstigt efter att politiker under många år har lovat att bygga bostäder och uppmanat Exploateringskontoret och Stadsbyggnadskontoret att hitta möjliga platser för bostadsbyggande. Det har resulterat i att företagens önskemål inte har fått den prioritet som de förtjänar. Detta är oroväckande då företagandet är grunden för vår välfärd.

De negativa attityderna till företagandet visar sig på flera sätt. Genom nya detaljplaner kan företagen inte vara kvar i sina lokaler. Detta gäller i flera företagsområden. Vi förstår att staden måste utvecklas men då måste vi ta hänsyn till de verksamheter och de boende som påverkas. I stadens planer tas det alltid stor hänsyn till de boende. I de konsekvensanalyser som görs i planerna nämns inte de konsekvenser som detta får för företagen.  

Årsta Partihallar behöver ordning och reda.

I det renodlade företagsområdet Årsta Partihallar finns det stora problem med att hålla ordning och reda inom området. Härifrån försörjs staden med frukt, grönsaker, fisk och blommor. Effektivitet, trygghet och hygien är viktigt. Det är sedan 1962 ett öppet område där vem som helst när som helst kan åka in och slänga skräp eller bedriva olaglig eller olovlig verksamhet. Så är det inte i partihallsområden i Europa. Det finns heller sedan strukturförändringarna på 90 talet ingen upplevd och tydlig huvudman för Årsta Partihallar. För att få en god ordning borde området stängslas in i tillräcklig omfattning och kontroll ordnas av dem som åker in och ut i området. Då kan också varje kvadratmeter i området planeras för verksamhetens behov, och ge möjligheter till utveckling liksom lösningar på t ex utrymme för avfallshantering. Det blir också tryggare för framväxande bostadsområden i närheten.

 

Idag är det sex olika förvaltningar i Stockholms stad som huvudsakligen är inblandade för skötsel och utveckling i Årsta Partihallar, ett tiotal fastighetsägare och ett hundratal företagare, utan tydlig samordning. Årsta Partihallar har tillsammans med Stockholm Business Region under flera års tid utrett frågan. I arbetet har alla de sex förvaltningarna deltagit, företagsgruppen samt de övriga förvaltningar och statliga myndigheter som berör området. Förhoppningsvis kommer detta ärende upp i kommunfullmäktige i höst med en lösning som håller över tid för området och skapar tillförsikt hos alla parter inför de kommande årtiondena, helt i enlighet med Översiktsplanens inriktning och utblick.

 

Uppvaktningar hos tre borgarråd.

I fallet med Sillö 5 ovan har FGS under de senaste veckorna gjort tre uppvaktningar hos berörda borgarråd. Joakim Larsson (m), ordförande i Stadsbyggnadsnämnden, uppvaktades den 31 maj, Jan Valeskog (s) uppvaktades den 1 juni och den 20 juni uppvaktades finansborgarrådet Anna König Jerlmyr (m). De intryck vi har fått vid dessa uppvaktningar är att moderaterna vill få en bred uppslutning bakom ett nej till bostäder i fastigheten Sillö 5. Jan Valeskog anser att varje företagsområde är unikt och därför bör behandlas från fall till fall utan att ta hänsyn vad som vi kommit överens om i Översiktsplanen. Och då undrar vi från företagen: Vad är det som gäller för företagen i Stockholm? Skall vi våga satsa på att etablera eller expandera företagen när det finns risk för att de inte får vara kvar?     

Håkan Rosander

Företagsgrupperna Stockholm

Nu i juni utsågs Årets Småföretagare i Hässelby-Vällingby 2021

Detta är ett initiativ från Rotary Stockholm-Vällingby i samarbete med Handelsbanken och Företagsgruppen i Vinsta-Hässelby-Vällingby. En rad företag har nominerats under våren.

Jurryn som består av Lars-Åke Davidsson Rotary Stockholm-Vällingby, Per Onning Hässelby-Vällingby SDF, trygghets och näringslivsansvarig, Christian Minnhagen Ordförande VHV företagsgrupp, den lokala företagarföreningen samt Anna Sjöwall Corem ( fd Klövern) i Vinsta. Största fastighetsägaren i Vinsta, har efter genomfört arbete utsett följande företag till vinnare.

 

Vinnaren av Årets Småföretagare i Hässelby -  Vällingby 2021 är Sigges Cykel AB i Vinsta.

 

Juryn lämnar följande motivering:

 • Niklas Hedlund och Johannes Heinonen tog över Sigges cykel för 2 år sedan och driver butiken tillsammans. De har utvecklat butiken med god lönsamhet, ökad försäljning och sund ekonomi.
 • De deltar i Stadsdelens utveckling med att ta in sommarjobbande ungdomar och stöd till Hantverksladan i Riddersvik. Cyklar är perfekta för att begränsa miljöskadorna i lokalsamhället.
 • Priset är ett stipendium på 10.000 från Handelsbanken samt ett unikt diplom designat av konstnären Lisa-Maria Green.

Prisutdelningen ägde rum på Riddersviks Gård den 14 juni 2022.

 

PS. Det är första gången priset delas ut, en det kommer att följas av flera. Vi återkommer till er alla inför nomineringsperioden för utdelande av Årets Småföretagare i Hässelby - Vällingby 2022. DS.

 

Trevlig sommar! Önskar VHV

Christian Minnhagen 

Bilagor:
FilBeskrivningFilstorlekSenast ändrad
Ladda ner den här filen (20220614_131505.jpg)20220614_131505.jpg 2352 kB2022-06-20 15:42
Ladda ner den här filen (20220614_125827.jpg)20220614_125827.jpg 3567 kB2022-06-20 15:42

Sommarhälsning till medlemmarna i Företagsgruppen Liljeholmen

Vänner,

Nu har äntligen pandemin ”tagit slut” och vi trodde alla att vi kunde återgå till det normala igen och då bröt kriget ut som har påverkat alla företagare. Men vi som företagare måste se framåt. Vi som finns inom Liljeholmensområdet har en mycket intressant framtid tillsammans.  Men före det går vi mot en efterlängtad sommar Vi som arbetar med företagsföreningen i vårt företagsområde som vill önska er alla en skön sommar och samtidigt skicka med några rader.

Trygghetsvandringen

Vi har under året tillsammans med flera anda aktörer verkat för ett renare, tryggare och mer välkomnande Liljeholmen. Den 11 maj genomförde vi i företagsgruppen tillsammans med Citycon och SdF  den traditionella trygghetsvandringen. Vårt arbeta har givit resultat då området är renare och säkrare än förut. Det är glädjande men detta arbete tar aldrig slut…

Ny chef för Liljeholms gallerian

Under våren har Liljeholms gallerian  (ägd av Citycon) fått en ny chef. Hon heter Lotta Moos. Vi hälsar henna välkommen och ser fram ett givande samarbetet.

Stadsplaneändringar

Det pågår många stadsplaneändringar inom vårt område. Det är allt från utbyggnad av Liljeholmsgallerian, bostäder, nya tunnelbanelinje till hanteringen av Södertäljevägen. Här spelar företagsgruppen en viktig roll att föra in företagares krav in i planarbetet. Tillsammans är vi starkare.

Årets lokala företagare

Vi inom företagsgruppen har påbörjat arbete med årets lokala företagare. Med externa partners kommer vi att i samband med Staden Företagsdialog och företagsmässan den 9 december att dela ut vinnarna inom fem kategorier. Mer information om nomineringar, tider etc. kommer senare.

Tillsammans gör vi skillnad

I dagarna kommer en faktura på medlemsavgiften i Företagarföreningen dimpa ner i mailboxen. Det är min förhoppning att du som företagare även fortsättningsvis tror på ett samarbeta för ett bättre företagsklimat i hela vårt område. Jag vill rikta ett varmt tack till dig som läst dessa rader och ber dig att sprida informationen om föreningens verksamhet och uppdrag till andra företagare, liten som stor. Tillsammans gör vi skillnad.

Med önskan om en riktigt fin sommar!

Bästa hälsningar

Kent M Andersson

Ordförande Företagsgruppen Liljeholmen

 

Sommarhälsning till medlemmarna i Företagsgruppen VHV

Vänner,

Nu har jag varit ordförande för föreningen i ett år, och har under året haft förmånen att träffa många företagare, olika företrädare för Stadsdelen, flera engagerade fastighetsägare och många andra.

Vi går mot en efterlängtad sommar i en orolig tid i så många avseenden. Vi som arbetar med företagsföreningen i vårt företagsområde som sträcker sig från Råcksta i öster till Hässelby i Väster vill önska er alla en skön sommar och samtidigt skicka med några rader.

Förbifarten

Arbetet med förbifarten framskrider och vi kan alla ta del av aktuell information om vad som händer på trafikverket.se. Visst får man erkänna att det tar tid. Vi som ser det mesta ur ett företagarperspektiv skulle nog vilja fokusera på en snar invigning, men vi får ge oss till tåls.

Invigning av Nya Hässelby Torg

Under våren ha omdaningen av Hässelby Torg färdigställts. En högtidlig och innehållsrik invigning ägde rum i början av april. Man har gjort stora insatser för att göra torget och anslutningar till detsamma både öppnare, vackrare och säkrare. Grattis ni som bor och verkar på och runt Hässelby Torg.

Utmaningar i Vinsta

Vi har under året tillsammans med flera anda aktörer verkat för ett renare, tryggare och mer välkomnande Vinsta. Många insatser har gjorts. Vi ser flera positiva resultat, men är också väl medvetna om att det är en hel del kvar att jobba vidare med.

Årets företagare

På initiativ av, och i samarbete med Rotary Stockholm-Vällingby har företagsgruppen haft förmånen att tillsammans med representanter från Rotary, Stadsdelsförvaltningen och Fastighetsägaren Corem vara med att utse Årets småföretagare i Hässelby – Vällingby 2021. Vinnare blev Sigges Cykel AB och prisceremoni äger rum den 14 juni.

Feriearbetande ungdomar – Sommartorg 2022

Förra sommaren hade Företagsgruppen ett samarbete med Stadsdelsförvaltningen där man erbjöd 20 ungdomar att under en treveckorsperiod arbeta med olika uppgifter i Företags-gruppens regi. I år har vi fått förmånen att ta emot 60 ungdomar fördelade på tre 3-veckors-perioder. I arbetsuppgifterna ingår allt från protokollförda trygghetsvandringar med Tycktill-appen som ett av redskapen till studiebesök på olika företag. Ungdomarna kommer också besöka företag och privatpersoner i hela området för att lyssna in och sammanställa åsikter och önskemål om området. Man får också lära sig att formulera ett CV och mycket mer.

Tillsammans gör vi skillnad

I dagarna kommer en faktura på medlemsavgiften i Företagarföreningen dimpa ner i mailboxen. Det är min förhoppning att du som företagare även fortsättningsvis tror på ett samarbeta för ett bättre företagsklimat i hela vårt område. Jag vill rikta ett varmt tack till dig som läst dessa rader och ber dig att sprida informationen om föreningens verksamhet och uppdrag till andra företagare, liten som stor. Tillsammans gör vi skillnad.

Med önskan om en riktigt fin sommar!

Bästa hälsningar

Christian Minnhagen

Ordförande VHV Företagsgrupp

 

 

Det är mycket som händer i Stockholm v22, stort klimatmöte på Stockholmsmässan, skolavslutningar mm. Det kan vara bra att vara beredd på att det kan bli svårt att ta sig fram och problem med  kommunikationer etc.

Se bifogad ppt.

 

Med vänliga hälsningar

 

 

Kent M Andersson, Eu

Bilagor:
FilBeskrivningFilstorlekSenast ändrad
Ladda ner den här filen (Informationsmöte 2022-05-25.pptx)Vecka 22 och Stockholm 50+ 866 kB2022-05-25 21:18

Det är mycket som händer i Stockholm v22, stort klimatmöte på Stockholmsmässan, skolavslutningar mm. Det kan vara bra att vara beredd på att det kan bli svårt att ta sig fram och problem med  kommunikationer etc.

Se bifogad ppt.

 

Med vänliga hälsningar

 

 

Kent M Andersson, Ordförande

Bilagor:
FilBeskrivningFilstorlekSenast ändrad
Ladda ner den här filen (Informationsmöte 2022-05-25.pptx)veckan 22 och Stockholm 50 + 866 kB2022-05-25 21:16

Trygghetsvandring

 

Den 11 maj genomförde Företagarföreningen en trygghetsvandring tillsammans med SdF och Citycon. Denna gång kring Liljeholmstorget och angränsande park och områden.

Resultat av årets Trygghetsvandring

Men glädje kunde konstateras att den nedklottring och nedskärning i området är åtgärdat. Området är i stort snyggt och ren. Från företagarna sida har även säkerheten blivit bättre. Den ständiga bevakningen och avhysningen som har skett har givit resultat.

Hela rapporten hittar du i bifogat dokument.

 

Kent M Andersson, Ordförande

 

 

Bilagor:
FilBeskrivningFilstorlekSenast ändrad
Ladda ner den här filen (Trygghetsvandring 1 Liljeholmen 2022-05-11.docx)Trygghetsvandring 2022-05-11 1363 kB2022-05-18 10:02

Ny styrelse för Företagsgruppen i Liljeholmen 

 

Vid årsmötet valdes följande personer till styrelsen:

Ordförande 1 år

 • Kent M Andersson, FGS, Omval

 

Ordinarie ledamöter 2 år

 • Maria Norin, AMF fastigheter, Kvarstår ett år
 • Nahir Oussi, Handelsbanken, Kvarstår ett år
 • Mats Flack, Bättre Stadsdel, Omval
 • Bengt Spider Jansson, Stadsdelsförvaltningen, Omval
 • Joakim Dahlberg, Älvsjö Företagarförening, Omval
 • Donald Molander, Företagarna, Nyval
 • Vakant, Citycon, Nyval

 

Till övriga uppdrags valdes:

Revisor ett år

 • Håkan Rosander, Omval

Revisorssuppleant 1 år

 • Kjell Lindahl, Omval 

Valberedning 1 år

 • Bengt Spider Jansson, Omval

Trygghetspromenad i Ulvsunda 6 maj 2022.

Tillsammans med polisen och stadens tjänstemän gjordes en trygghetspromenad i Ulvsunda företagsområde den 6 maj 2022. Skrotbilar och skräp rapporterades. Staden tar hand om skräp på stadens mark, dvs gator, trottoarer och parkmark. Men det finns även skräp på fastighetsägarnas mark som dessa måste ta bort. Vi rapporterar problemen till berörda parter.  

 

ÅRETS SMÅFÖRETAGARE 2021

 
Rotary i Stockholm-Vällingby inbjuder till Årets småföretagare i Hässelby-Vällingby år 2021.
 
Kriterier:
Max 50 anställda
Verksam i Stadsdelen Hässelby-Vällingby
Miljötänk och stöd för lokala verksamheter
Välskött och ha god lönsamhet
Ägaren skall vara aktiv i företaget
 
Förslag välkomnas från alla boende och verksamma i stadsdelen senast den 10 maj 2022.
 
Förslagen skickas till:
 
Prissumman är 10.000:- samt ett lokalt unikt konstnärligt  Diplom av Lisa Mari Green.
 
Juryn som består av följande representanter väljer ut tre pristagare.
 
Lars-Åke Davidsson   Ordförande Rotary
 
Per Onning                   Hässelby-Vällingby SDF
 
Christian Minnhagen Ordförande VHV företagsgrupp
 
Anna Sjöwall               Corem Fastigheter( fd Klövern)

Välkomna till VHV Företagsgrupps årsmöte den 26 april kl 16.00 på VHV kontor, Krossgatan 18 eller via Zoom:

https://us02web.zoom.us/j/82870469827?pwd=K0lSMmRaZnJyY0tlUlNhTTNhREplUT09

 

Förutom ett traditionellt årsmöte kommer vi att få höra:

 • Vad har hänt inom Företagsgruppen VHV 2021, Christian Minnhagen, Ordförande i VHV
 • Business Improvment District (BID) planer för Vinsta, Christian Minnhagen, Ordförande i VHV och Bengt Jansson, Sdf
 • Vad kan Jobbtorget erbjuda oss inom VHV, Gry Andersson, Sdf

 

Handlingar till årsmötet hittar du i bilagt dokument.

 

Välkomna

 

Christian Minnhagen, Ordörande i VHV Företagsgrupp

 

Bilagor:
FilBeskrivningFilstorlekSenast ändrad
Ladda ner den här filen (Årsmöteshandlingar VHV 2021.pdf)Årsmöteshandlingar 2021 2529 kB2022-04-12 12:39

 

Årsmöte.

Den 28 mars hade vi årsmöte med besök av Gustaf Bergeröd från trafikkontoret.

Årsmötet löpte på smidigt som vanligt. Protokollet skickas till medlemmarna.

 

Trafiken i och omkring Lunda.

Vi hade skickat över ett antal idéer och förslag angående trafiken i och omkring Lunda till Gustaf Bergeröd på trafikkontoret. Gustaf har varit ansvarig för vårt område i fem år och är väl insatt i trafikens förutsättningar. Trots det uppskattade Gustaf mycket att få den insiderinformation som våra representanter från Best Transport och Schenker kunde bidra med. Vi fick också uppmaningen att gärna höra av oss direkt till Gustaf med trafikfrågor gällande Lunda (gustaf.bergerod@stockholm.se).

  

 

 

 

Bilagor:
FilBeskrivningFilstorlekSenast ändrad
Ladda ner den här filen (20220328 Möte med trafiklontoret om trafiken i Lunda.pdf)20220328 Möte med trafiklontoret om trafiken i Lunda.pdf 130 kB2022-04-06 17:35

 

Årsmöte och framtidsplaner för Ulvsunda

Fredagen den 25 mars hade vi årsmöte i vår förening. Själva årsmötet löpte på smidigt som vanligt. Protokollet skickas ut till medlemmarna och det kan också läsas på vår hemsida.

Vi hade fina gäster från Stockholms stad som informerade om stadens planer för området. Läs mer nedan om detta. De planer som presenterades finns som bilaga till denna nyhet och finns också på vår hemsida under OM OSS > Dokument> Projekt.

Bilagor:
FilBeskrivningFilstorlekSenast ändrad
Ladda ner den här filen (20220325 Pågående Planering Ulvsunda industriområde.pdf)20220325 Pågående Planering Ulvsunda industriområde.pdf 3085 kB2022-04-06 16:28

Välkommen till årsmötet för Företagsgruppen Liljeholmen

Mötet äger rum den 20 april klockan 16.00 och är digitalt via Zoom:


https://us02web.zoom.us/j/83251460267?pwd=ejcySUt6NnVqWUErWXVURUYrdjhQdz09

 

Handlingar finns i bifogad file.

 

Kent M Andersson, Ordförande Företagsgruppen Liljeholmen

 

Bilagor:
FilBeskrivningFilstorlekSenast ändrad
Ladda ner den här filen (Årsmötet FG Liljeholmen 2021.pdf)Årsmöteshandlingar 1334 kB2022-04-06 16:16

 

Möten med stadsdelsförvaltningen på Kungsholmen i februari 2022.

Under föregående vecka hade vi flera möten med stadsdelsförvaltningen på Kungsholmen. Det gällde samverkan mellan företagarföreningarna och stadsdelsförvaltningen, tryggheten och säkerheten på Kungsholmen samt planeringen för sommaren på Hornsbergs Strand.

 

Samverkan mellan företagarföreningarna och stadsdelsförvaltningen.

I förvaltningens verksamhetsplan för år 2022 står det bland annat att företagen även i fortsättningen skall involveras i planeringsfrågor som rör företagen, att ha en aktiv dialog med företagen och att stadens samtliga medarbetare i näringslivsfrågor skall få en fördjupningsutbildning i näringslivsfrågor.

 

Stadens plan för bussterminalen överklagades förra året och den underkändes i Mark- och miljödomstolen. Staden gjorde om planen men fick inte prövningstillstånd i Mark- och miljööverdomstolen. Vad som nu händer är oklart.

 

Årets dialogmöte mellan företagarna på Kungsholmen och Stockholms stad äger rum den 17 juni klockan 8.00-9.30. Då skall vi bland annat ta upp frågan om vad som händer med alla byggprojekt.

 

 

Trygghets- och säkerhetsrådet på Kungsholmen.

I detta möte deltar en mängd personer från förvaltningens olika avdelningar, polisen, brandkåren, kyrkan m flera.

 

Fridhemsplan är en högt prioriterad plats just nu för att öka tryggheten. Det är en otrygg plats enligt undersökningen som gjordes förra året. Här förekommer drogförsäljning, våldsbrott, tillgreppsbrott mm. Varje dags tas en eller flera personer om hand för narkotikabrott. Polisen gör här särskilda insatser.

 

Polisen rapporterar många rån mot både unga och unga vuxna. Äldre utsätts för bedrägerier. Kriminella hyr in sig på hotellrum och har fester. Kriminella tar också över restauranger och andra företag.

 

Narkotikaproblem förekommer även på flera platser i bland annat Stadshagen och på biblioteket.

 

ICA Maxi rapporterar om problem med snatterier och missbrukare som har ökat under pandemin. ICA Maxi startade under förra året ett samarbete med skolorna för att minska elevernas störande besök i butiken. Det har haft en viss effekt.

 

Antalet resenärer på SL är fortfarande bara på halva nivån jämfört med före pandemin och MTR rapporterar att det är lugnt på T-banan och pendeltågen.

 

På sprutbytet vid St Görans är det lugnt. Narkomanerna uppskattar verksamheten.

 

Rålis parklek städas varje dag innan barnen kommer på plats för att göra området så säkert som möjligt för barnen.

 

Skolorna har använts av obehöriga som värmestuga. Inget stulet. På Stadsmissionen kan man få både mat och värme och på torsdagar dessutom vaccinsprutor.

 

 

Hornsbergs Strand.

Aktiviteterna för att få lugna, trevliga sommardagar på Hornsbergs Strand har blivit effektivare för varje år. Det är ett mycket gott samarbete i regi av stadsdelsförvaltningen och samarbete med polisen, brandkåren, sjöpolisen med flera. I år kommer man att vidta i stort sett samma åtgärder som förra året:

 • 632 m sommargågata med farthinder,
 • tydligare skyltar för fordonstrafik förbjuden,
 • farthinder på Elersvägen,
 • P-vakter på plats i samverkan med polisen,
 • geofencing för elsparkcyklarna,
 • förhoppningsvis parkeringsplatser för elsparkcyklar vid geofencinggränserna,
 • polisen skall bevaka droghandeln på Kristinebergs Strand,
 • inbojning för att förhindra vattenscootrarna att köra för nära kaj och strand,
 • bevakning av de två personer som förra året bjöd in till sena, högljudda danser,
 • fler toaletter,
 • större papperskorgar.

 

Ordningsvakter blir inte aktuellt i år. Kanske nästa år då en ny lag träder i kraft.

Vi har ett nytt avstämningsmöte om Hornsbergs Strand den 22 april. Har du förslag eller åsikter om detta hör av dig till info@hornsberg.nu

 

20220224 Håkan R

FÖRETAGSGRUPPERNA STOCKHOLM TILLSAMMANS MED SOCIAL VENTURE NETWORK BJUDER IN TILL ETT DIGITALT MÖTE.

 

INTRODUKTION TILL HÅLLBARHET OCH HÅLLBAR VERKSAMHETSUTVECKLING

Den 8 februari klockan 16.00 till 17.00.

 

Utveckla din kompetens inom hållbarhetsområdet och bli mer hållbar som person och organisation. Vi går igenom begrepp och teorier för hållbarhet och hållbar utveckling och ger dig verktyg för att anta ett hållbart förhållningssätt, gå från ord till handling och agera mer hållbart som person, organisation och i de sammanhang där du är verksam.

 

Introduktionen belyser

 • Teori om hållbarhet och hållbar utveckling
 • Från personlig till organisatorisk hållbarhet
 • Hållbarhet och Agenda 2030 i ett verksamhetsperspektiv
 • Strategier för att utveckla och integrera hållbarhetsarbetet
 • Handlingsplaner för att implementera hållbarhet på ett organisatoriskt plan
 • Metoder för att utveckla ett hållbart ledarskap som stöd i förändringsarbetet
 • Nästa steg för dig och din organisation och att gå från låsning till lösning

 

Anmälan via länk: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMetS6lQjscvBmReOVyiRw94dRqLol81MUR8b7h6v9cMvTHw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

 

 

Välkomna!

Hej företag i VHV vill ni vara med och bygga upp ett Fritidsbiblotek i Starbo ?

 

Under våren 2022 planerar vi att starta ett Fritidsbibliotek i parkleken Starbo. Tanken är att vuxna och ungdomar som behöver eller vill låna fritidsutrustning skall kunna vända sig dit och få vad de behöver.

Det blir praktiskt för den som behöver låna skridskor till sina barns skolidrott, men också för den som bara vill prova på något nytt, t.ex. att åka skateboard. Kombinerat med detta kommer events och prova-på-dagar med olika föreningar att genomföras på platsen för att skapa intresse för de olika aktiviteterna.

Nu vänder vi oss till er som förening för att undersöka ert intresse av att bistå med materiel. Det kan vara allt från bollar till stavar för stavgång eller koner. Vi i Staden kommer att fixa till reparera vid behov, så det behöver ni inte tänka på- Allt är välkommet!

 

Inlämning av materiel

Materiel kan lämnas på parkleken Starbo

Tisdag 15/2 kl 15:00-17:00 och torsdag 17/2 kl 15:00-17:00

Vi kommer att finnas där för att ta emot och sortera.

Det som behöver lagas/slipas kommer vi at skicka vidare till vår verkstad.

Fritidssponsor

Inne på utlåningsstället kommer vi att sätta upp anslag med de företag och föreningar som är med och sponsrar verksamheten (d.v.s. bidrar med materiel). Vill du att din logga skall finnas med efter namnet så går det bra och då skickar du den till oss i en mail så lägger vi in den.

Naturligtvis är ni alltid välkomna att höra av er med frågor och funderingar:

Företag

bengt.jansson@spiderevent.se

Övergripande

Johan.idegard@stockholm.se

Varma hälsningar Fritidsbiblioteket Starbo

 

 

Hej!

Jag vill göra er uppmärksamma på att det kommer spelas in film i Vinsta där det kan förekomma skottlossning enligt nedanstående datum och tider.

25/1:12-24

26-28/1: 16-04

 Per Onning

Trygghetssamordnare

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning 

Telefon: +46 08-508 04 045

E-post: per.onning@stockholm.se

 

Hållbarhet och hållbar utveckling för ditt företag.

 

Företagsgrupperna Stockholm tillsammans med Social Venture Network bjuder in till ett digitalt möte.

 

Introduktion till hållbarhet och hållbar verksamhetsutveckling

Den 8 februari klockan 16.00 till 17.00.

 

Utveckla din kompetens inom hållbarhetsområdet och bli mer hållbar som person och organisation. Vi går igenom begrepp och teorier för hållbarhet och hållbar utveckling och ger dig verktyg för att anta ett hållbart förhållningssätt, gå från ord till handling och agera mer hållbart som person, organisation och i de sammanhang där du är verksam.

 

Introduktionen belyser

 • Teori om hållbarhet och hållbar utveckling
 • Från personlig till organisatorisk hållbarhet
 • Hållbarhet och Agenda 2030 i ett verksamhetsperspektiv
 • Strategier för att utveckla och integrera hållbarhetsarbetet
 • Handlingsplaner för att implementera hållbarhet på ett organisatoriskt plan
 • Metoder för att utveckla ett hållbart ledarskap som stöd i förändringsarbetet
 • Nästa steg för dig och din organisation och att gå från låsning till lösning

 

Anmälan via länk här. 

 

Välkomna

FGS BJUDER IN TILL ETT DIGITALT SEMINARIUM OM SVERIGES FÖRSÖRJNINGSBEREDSKAP.

Mötet arrangeras av Stockholms Länsförbund För Krisberedskap.

Anmäl dig längre ner på sidan.

 

 

 

INBJUDAN LUNCHSEMINARIUM

Seminarier i samhällsberedskapens tjänst

Via Zoom

Torsdagen den 20 januari kl 12.00–12.45 (incheckning 11.50)
 

Klarar det offentliga och näringslivet försörjningsberedskapen?

Totalförsvarets planperiod för 2021-2025 innefattar bland annat den viktiga ambitionen att stärka och utveckla försörjningsberedskapen. Målsättningen är säker tillgång till mat, betalningsmedel, värme, el och transporter i händelse av kris eller krig.
I PANELEN

Möt våra kunniga medverkande och hör hur man ser på nuläget och vad som krävs för att stärka regionens beredskap:
 

Vilka möjligheter finns för att skapa ökad dialog kring krisberedskap mellan det offentliga och näringslivet i Stockholmsregionen?

Hur säkerställer vi ett större engagemang för detta nödvändiga samarbete ?

Vilka är svagheterna i dag och hur kan dessa utmaningar bäst tacklas?

Vad kan nationella aktörer göra för att understödja ökad försörjningsberedskap regionalt?
 
Boka på denna länk:
OBS! ZOOM länk finns på ditt bokningskvitto som skickas
till din angivna epost.

 
 
Varmt välkomna!
 

 
INA UNUNGER, STYRELSEORDFÖRANDE

 
Stockholms Länsförbund För Krisberedskap (SLFK) är en regional samarbetsorganisation för krisberedskap.
Vi vill stödja samhällets aktörer och våra medlemmar.
Organisationen är partipolitiskt och religiöst obunden. 
Facebook
Website
Email
YouTube
LinkedIn
 För våra medlemmar i regionen Stockholm


Ansvarig utgivare: Ina Ununger, Styrelseordförande SLFK
Redaktör : Richard Nyström, ledamot SLFKs styrelse


Our mailing address is:
kansliet@slfk.se

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

FGS BJUDER IN TILL ETT DIGITALT SEMINARIUM OM SVERIGES FÖRSÖRJNINGSBEREDSKAP.

Mötet arrangeras av Stockholms Länsförbund För Krisberedskap.

Anmäl dig längre ner på sidan.

 

 

 

INBJUDAN LUNCHSEMINARIUM

Seminarier i samhällsberedskapens tjänst

Via Zoom

Torsdagen den 20 januari kl 12.00–12.45 (incheckning 11.50)
 

Klarar det offentliga och näringslivet försörjningsberedskapen?

Totalförsvarets planperiod för 2021-2025 innefattar bland annat den viktiga ambitionen att stärka och utveckla försörjningsberedskapen. Målsättningen är säker tillgång till mat, betalningsmedel, värme, el och transporter i händelse av kris eller krig.
I PANELEN

Möt våra kunniga medverkande och hör hur man ser på nuläget och vad som krävs för att stärka regionens beredskap:
 

Vilka möjligheter finns för att skapa ökad dialog kring krisberedskap mellan det offentliga och näringslivet i Stockholmsregionen?

Hur säkerställer vi ett större engagemang för detta nödvändiga samarbete ?

Vilka är svagheterna i dag och hur kan dessa utmaningar bäst tacklas?

Vad kan nationella aktörer göra för att understödja ökad försörjningsberedskap regionalt?
 
Boka på denna länk:
OBS! ZOOM länk finns på ditt bokningskvitto som skickas
till din angivna epost.

 
 
Varmt välkomna!
 

 
INA UNUNGER, STYRELSEORDFÖRANDE

 
Stockholms Länsförbund För Krisberedskap (SLFK) är en regional samarbetsorganisation för krisberedskap.
Vi vill stödja samhällets aktörer och våra medlemmar.
Organisationen är partipolitiskt och religiöst obunden. 
Facebook
Website
Email
YouTube
LinkedIn
 För våra medlemmar i regionen Stockholm


Ansvarig utgivare: Ina Ununger, Styrelseordförande SLFK
Redaktör : Richard Nyström, ledamot SLFKs styrelse


Our mailing address is:
kansliet@slfk.se

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

FGS BJUDER IN TILL ETT DIGITALT SEMINARIUM OM SVERIGES FÖRSÖRJNINGSBEREDSKAP.

Mötet arrangeras av Stockholms Länsförbund För Krisberedskap.

Anmäl dig längre ner på sidan.

 

 

 

INBJUDAN LUNCHSEMINARIUM

Seminarier i samhällsberedskapens tjänst

Via Zoom

Torsdagen den 20 januari kl 12.00–12.45 (incheckning 11.50)
 

Klarar det offentliga och näringslivet försörjningsberedskapen?

Totalförsvarets planperiod för 2021-2025 innefattar bland annat den viktiga ambitionen att stärka och utveckla försörjningsberedskapen. Målsättningen är säker tillgång till mat, betalningsmedel, värme, el och transporter i händelse av kris eller krig.
I PANELEN

Möt våra kunniga medverkande och hör hur man ser på nuläget och vad som krävs för att stärka regionens beredskap:
 

Vilka möjligheter finns för att skapa ökad dialog kring krisberedskap mellan det offentliga och näringslivet i Stockholmsregionen?

Hur säkerställer vi ett större engagemang för detta nödvändiga samarbete ?

Vilka är svagheterna i dag och hur kan dessa utmaningar bäst tacklas?

Vad kan nationella aktörer göra för att understödja ökad försörjningsberedskap regionalt?
 
Boka på denna länk:
OBS! ZOOM länk finns på ditt bokningskvitto som skickas
till din angivna epost.

 
 
Varmt välkomna!
 

 
INA UNUNGER, STYRELSEORDFÖRANDE

 
Stockholms Länsförbund För Krisberedskap (SLFK) är en regional samarbetsorganisation för krisberedskap.
Vi vill stödja samhällets aktörer och våra medlemmar.
Organisationen är partipolitiskt och religiöst obunden. 
Facebook
Website
Email
YouTube
LinkedIn
 För våra medlemmar i regionen Stockholm


Ansvarig utgivare: Ina Ununger, Styrelseordförande SLFK
Redaktör : Richard Nyström, ledamot SLFKs styrelse


Our mailing address is:
kansliet@slfk.se

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

FGS BJUDER IN TILL ETT DIGITALT SEMINARIUM OM SVERIGES FÖRSÖRJNINGSBEREDSKAP.

Mötet arrangeras av Stockholms Länsförbund För Krisberedskap.

Anmäl dig längre ner på sidan.

 

 

 

INBJUDAN LUNCHSEMINARIUM

Seminarier i samhällsberedskapens tjänst

Via Zoom

Torsdagen den 20 januari kl 12.00–12.45 (incheckning 11.50)
 

Klarar det offentliga och näringslivet försörjningsberedskapen?

Totalförsvarets planperiod för 2021-2025 innefattar bland annat den viktiga ambitionen att stärka och utveckla försörjningsberedskapen. Målsättningen är säker tillgång till mat, betalningsmedel, värme, el och transporter i händelse av kris eller krig.
I PANELEN

Möt våra kunniga medverkande och hör hur man ser på nuläget och vad som krävs för att stärka regionens beredskap:
 

Vilka möjligheter finns för att skapa ökad dialog kring krisberedskap mellan det offentliga och näringslivet i Stockholmsregionen?

Hur säkerställer vi ett större engagemang för detta nödvändiga samarbete ?

Vilka är svagheterna i dag och hur kan dessa utmaningar bäst tacklas?

Vad kan nationella aktörer göra för att understödja ökad försörjningsberedskap regionalt?
 
Boka på denna länk:
OBS! ZOOM länk finns på ditt bokningskvitto som skickas
till din angivna epost.

 
 
Varmt välkomna!
 

 
INA UNUNGER, STYRELSEORDFÖRANDE

 
Stockholms Länsförbund För Krisberedskap (SLFK) är en regional samarbetsorganisation för krisberedskap.
Vi vill stödja samhällets aktörer och våra medlemmar.
Organisationen är partipolitiskt och religiöst obunden. 
Facebook
Website
Email
YouTube
LinkedIn
 För våra medlemmar i regionen Stockholm


Ansvarig utgivare: Ina Ununger, Styrelseordförande SLFK
Redaktör : Richard Nyström, ledamot SLFKs styrelse


Our mailing address is:
kansliet@slfk.se

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

FGS BJUDER IN TILL ETT DIGITALT SEMINARIUM OM SVERIGES FÖRSÖRJNINGSBEREDSKAP.

Mötet arrangeras av Stockholms Länsförbund För Krisberedskap.

Anmäl dig längre ner på sidan.

 

 

 

INBJUDAN LUNCHSEMINARIUM

Seminarier i samhällsberedskapens tjänst

Via Zoom

Torsdagen den 20 januari kl 12.00–12.45 (incheckning 11.50)
 

Klarar det offentliga och näringslivet försörjningsberedskapen?

Totalförsvarets planperiod för 2021-2025 innefattar bland annat den viktiga ambitionen att stärka och utveckla försörjningsberedskapen. Målsättningen är säker tillgång till mat, betalningsmedel, värme, el och transporter i händelse av kris eller krig.
I PANELEN

Möt våra kunniga medverkande och hör hur man ser på nuläget och vad som krävs för att stärka regionens beredskap:
 

Vilka möjligheter finns för att skapa ökad dialog kring krisberedskap mellan det offentliga och näringslivet i Stockholmsregionen?

Hur säkerställer vi ett större engagemang för detta nödvändiga samarbete ?

Vilka är svagheterna i dag och hur kan dessa utmaningar bäst tacklas?

Vad kan nationella aktörer göra för att understödja ökad försörjningsberedskap regionalt?
 
Boka på denna länk:
OBS! ZOOM länk finns på ditt bokningskvitto som skickas
till din angivna epost.

 
 
Varmt välkomna!
 

 
INA UNUNGER, STYRELSEORDFÖRANDE

 
Stockholms Länsförbund För Krisberedskap (SLFK) är en regional samarbetsorganisation för krisberedskap.
Vi vill stödja samhällets aktörer och våra medlemmar.
Organisationen är partipolitiskt och religiöst obunden. 
Facebook
Website
Email
YouTube
LinkedIn
 För våra medlemmar i regionen Stockholm


Ansvarig utgivare: Ina Ununger, Styrelseordförande SLFK
Redaktör : Richard Nyström, ledamot SLFKs styrelse


Our mailing address is:
kansliet@slfk.se

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

FGS BJUDER IN TILL ETT DIGITALT SEMINARIUM OM SVERIGES FÖRSÖRJNINGSBEREDSKAP.

Mötet arrangeras av Stockholms Länsförbund För Krisberedskap.

Anmäl dig längre ner på sidan.

 

 

 

INBJUDAN LUNCHSEMINARIUM

Seminarier i samhällsberedskapens tjänst

Via Zoom

Torsdagen den 20 januari kl 12.00–12.45 (incheckning 11.50)
 

Klarar det offentliga och näringslivet försörjningsberedskapen?

Totalförsvarets planperiod för 2021-2025 innefattar bland annat den viktiga ambitionen att stärka och utveckla försörjningsberedskapen. Målsättningen är säker tillgång till mat, betalningsmedel, värme, el och transporter i händelse av kris eller krig.
I PANELEN

Möt våra kunniga medverkande och hör hur man ser på nuläget och vad som krävs för att stärka regionens beredskap:
 

Vilka möjligheter finns för att skapa ökad dialog kring krisberedskap mellan det offentliga och näringslivet i Stockholmsregionen?

Hur säkerställer vi ett större engagemang för detta nödvändiga samarbete ?

Vilka är svagheterna i dag och hur kan dessa utmaningar bäst tacklas?

Vad kan nationella aktörer göra för att understödja ökad försörjningsberedskap regionalt?
 
Boka på denna länk:
OBS! ZOOM länk finns på ditt bokningskvitto som skickas
till din angivna epost.

 
 
Varmt välkomna!
 

 
INA UNUNGER, STYRELSEORDFÖRANDE

 
Stockholms Länsförbund För Krisberedskap (SLFK) är en regional samarbetsorganisation för krisberedskap.
Vi vill stödja samhällets aktörer och våra medlemmar.
Organisationen är partipolitiskt och religiöst obunden. 
Facebook
Website
Email
YouTube
LinkedIn
 För våra medlemmar i regionen Stockholm


Ansvarig utgivare: Ina Ununger, Styrelseordförande SLFK
Redaktör : Richard Nyström, ledamot SLFKs styrelse


Our mailing address is:
kansliet@slfk.se

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

FGS BJUDER IN TILL ETT DIGITALT SEMINARIUM OM SVERIGES FÖRSÖRJNINGSBEREDSKAP.

Mötet arrangeras av Stockholms Länsförbund För Krisberedskap.

Anmäl dig längre ner på sidan.

 

 

 

INBJUDAN LUNCHSEMINARIUM

Seminarier i samhällsberedskapens tjänst

Via Zoom

Torsdagen den 20 januari kl 12.00–12.45 (incheckning 11.50)
 

Klarar det offentliga och näringslivet försörjningsberedskapen?

Totalförsvarets planperiod för 2021-2025 innefattar bland annat den viktiga ambitionen att stärka och utveckla försörjningsberedskapen. Målsättningen är säker tillgång till mat, betalningsmedel, värme, el och transporter i händelse av kris eller krig.
I PANELEN

Möt våra kunniga medverkande och hör hur man ser på nuläget och vad som krävs för att stärka regionens beredskap:
 

Vilka möjligheter finns för att skapa ökad dialog kring krisberedskap mellan det offentliga och näringslivet i Stockholmsregionen?

Hur säkerställer vi ett större engagemang för detta nödvändiga samarbete ?

Vilka är svagheterna i dag och hur kan dessa utmaningar bäst tacklas?

Vad kan nationella aktörer göra för att understödja ökad försörjningsberedskap regionalt?
 
Boka på denna länk:
OBS! ZOOM länk finns på ditt bokningskvitto som skickas
till din angivna epost.

 
 
Varmt välkomna!
 

 
INA UNUNGER, STYRELSEORDFÖRANDE

 
Stockholms Länsförbund För Krisberedskap (SLFK) är en regional samarbetsorganisation för krisberedskap.
Vi vill stödja samhällets aktörer och våra medlemmar.
Organisationen är partipolitiskt och religiöst obunden. 
Facebook
Website
Email
YouTube
LinkedIn
 För våra medlemmar i regionen Stockholm


Ansvarig utgivare: Ina Ununger, Styrelseordförande SLFK
Redaktör : Richard Nyström, ledamot SLFKs styrelse


Our mailing address is:
kansliet@slfk.se

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

FGS bjuder in till ett digitalt seminarium om Sveriges försörjningsberedskap.

Mötet arrangeras av Stockholms Länsförbund För Krisberedskap.

Anmäl dig längre ner på sidan.

 

 

 

INBJUDAN LUNCHSEMINARIUM

Seminarier i samhällsberedskapens tjänst

Via Zoom

Torsdagen den 20 januari kl 12.00–12.45 (incheckning 11.50)
 

Klarar det offentliga och näringslivet försörjningsberedskapen?

Totalförsvarets planperiod för 2021-2025 innefattar bland annat den viktiga ambitionen att stärka och utveckla försörjningsberedskapen. Målsättningen är säker tillgång till mat, betalningsmedel, värme, el och transporter i händelse av kris eller krig.
I PANELEN

Möt våra kunniga medverkande och hör hur man ser på nuläget och vad som krävs för att stärka regionens beredskap:
 

Vilka möjligheter finns för att skapa ökad dialog kring krisberedskap mellan det offentliga och näringslivet i Stockholmsregionen?

Hur säkerställer vi ett större engagemang för detta nödvändiga samarbete ?

Vilka är svagheterna i dag och hur kan dessa utmaningar bäst tacklas?

Vad kan nationella aktörer göra för att understödja ökad försörjningsberedskap regionalt?
 
Boka på denna länk:
OBS! ZOOM länk finns på ditt bokningskvitto som skickas
till din angivna epost.

 
 
Varmt välkomna!
 

 
Ina Ununger, styrelseordförande

 
Stockholms Länsförbund För Krisberedskap (SLFK) är en regional samarbetsorganisation för krisberedskap.
Vi vill stödja samhällets aktörer och våra medlemmar.
Organisationen är partipolitiskt och religiöst obunden. 
Facebook
Website
Email
YouTube
LinkedIn
 För våra medlemmar i regionen Stockholm


Ansvarig utgivare: Ina Ununger, Styrelseordförande SLFK
Redaktör : Richard Nyström, ledamot SLFKs styrelse


Our mailing address is:
kansliet@slfk.se

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list
 

 

Styrelsen för Företagsgruppen Liljeholmen vill önska er alla en God Jul och Gott Nytt År.

 

Kent M Andersson, Ordförande

Medlemsmöte om säkerheten för företag och deras personal i Bromma-Ulvsunda Företagsgrupp.

 

Hur skall företagen skydda sig och sin personal mot brottslighet? Det var frågan som gällde på föreningens möte om säkerheten i Ulvsunda. Som experter och rådgivare hade vi Maria Östman, som är trygghets- och säkerhetssamordnare på stadsdelsförvaltningen i Bromma, kommunpolisen Tomas Gramén, Dan Stalenhag från Rapid Säkerhet och Ove Viktor från Stanley Security. De båda bolagen Rapid Säkerhet och Stanley Security är medlemmar i Bromma-Ulvsunda Företagsgrupp.

 

Det aktuella läget i Ulvsunda beskrevs av experterna som relativt lugnt jämfört med många andra delar av Stockholm. Vi har inte några kriminella gäng som härjar i vårt område. Det vanligaste brottet i Bromma är tillgreppsbrott, dvs att folk stjäl av varandra. På Bromma Blocks parkering stjäls det ur bilar varje dag. Lägenhetsinbrott och villainbrott ligger på ungefär samma nivå som på andra platser. Oroliga platser är Brommaplan och Mariehäll. Personer sover i bilar på platser där de inte får stå. Vanligt är att katalysatorer på Prius-bilar stjäls liksom Grythyttans trädgårdsmöbler.

 

Råd och tips för att öka säkerheten för företagen och dess personal:

 

 • Gör en säkerhetsplan för företaget och anpassa olika säkerhetsanordningar till planen. Rapid Säkerhet och Stanley Security kan hjälpa till med detta. Det är viktigt att säkerhetsplanen innehåller en åtgärdslista vid olika typer av larm. Vem skall väktaren kontakta för att åtgärda problemen?

 

 • Var med i områdesbevakningen som sköts av Rapid Bevakning, få fritt abonnemang till larmcentralen, fria utryckningar, tillsyn av området kl. 20-06, hemgångseskort mm. Kontakta Rapid Bevakning.

 

 • Använd DNA på företagets inventarier t ex datorer, skärmar, skrivare. Då kan polisen härleda stöldgods till ägaren och man kan konstatera att det är stöldgods

 

 • Se till att det finns bra belysning på fastigheten och även hos grannarna.

 

 • Använd skyddsfilm på fönstren. Mycket effektivt.

 

 • Säkerställ användning av rätt säkerhetsteknik för varje unikt objekt. Exempel på säkerhetsteknik för att trygga utomhusytor är intelligenta kameror med larmfunktion kombinerat med högtalarutrop.
  För personlig säkerhet; Trygghets- och säkerhetsapplikation i mobilen med olika typer av larmfunktioner.
  Kontakta Stanley Security.

 

 • När bilen låses med fjärrstängningen känn efter fysiskt att dörren verkligen är stängd.

 

 • Håll rent och snyggt på fastigheten.

 

 • Personer som sover över i bilar på fastigheterna måste störas ut med ideliga påstötningar om att de inte får vara där.

 

 • Kontakter

 

Rapid Säkerhet, Dan Stalenhag, dan.stalenhag@rapidsakerhet.se, 070-943 9314

 

Stanley Security, Ove Viktor, ove.viktor@sbdinc.com, 070-234 96 86

 

Trygghets- och säkerhetssamordnare, Maria Östman, maria.ostman@stockholm.se,

08-5080 7491

 

Kommunpolis, Tomas Gramén, tomas.gramen@polisen.se

 

 

 

Hälsningar

Håkan Rosander

070-577 7019

 

Swedavia, BRA och Tvärbanan vid Bromma flygplats.

Bilden ovan är från det gamla flygtornet på Bromma flygplats som några av oss besökte igår. Vi medlemmar som samlats, tyvärr bara åtta personer, fick information om Swedavia, flygbolaget BRA och om Tvärbanan.

 

Swedavia på Bromma flygplats.

Under pandemins värsta period försvann 99% av passagerarna från Bromma flygplats. Man har nu hämtat sig något och ligger på 50 %av nivån före pandemin. Under år 2122 prognostiserar man att  nå upp till 70% vilket innebär 149 000 flygrörelser för affärsflyget och 135 000 för affärsflyget. På flygplatsen fanns före pandemin 250 personer anställda av Swedavia. Nästan alla sades upp under 2020 och nu är man 100 anställda.

Under de senaste fem åren har 1,7 mdkr investerats i flygplatsen och under de kommande åren kommer många av byggnaderna att rustas upp. Flera byggnader är kulturminnesmärkta. Bromma flygplats är en mycket modern flygplats och ligger i framkant vad det gäller teknisk utrustning, som har imponerat på utländska flygexperter. Bland annat finns det sensorer i den 1,7 km långa landningsbanan, som känner av temperatur och fuktighet, så att man kan anpassa t ex halkbekämpning på rätt ställen.  I april överraskades alla av att regeringen tillsatte en utredning angående flyttning av trafiken till Arlanda och nedläggning av Bromma. Riksdagen sade dock nej till regeringens förslag om nedläggning nu under hösten. Verksamheten vid flygplatsen går nu vidare som vanligt.

Swedavias verksamhet är idag fossilfri.

 

Tvärbanan.

Det är fortfarande problem med gnistbildningen på kontaktledningen. Vid frost på ledningen bildas gnistorna och de kan störa radiokommunikationen med flygplanen. Nu pågår ett arbete med att lägga en värmande kabel ovanpå kontaktledningen, som skall hålla frosten borta. Dessutom har ett sju meter högt stängsel satts upp utmed Tvärbanan för att ta bort störningarna. Nu hoppas man på en start för Tvärbanan den 13 december i år, ett år försenad.

 

BRA.

BRA har haft många namn under de 75 år som bolaget har funnits. Det startade som Braathen och under en period hette bolaget Malmö Aviation. Då pandemin bröt ut hade man 1 200 anställda. Alla utom åtta sades upp under 2020. Den 12 maj i år startade man upp flygtrafiken igen med fyra plan, som nu har blivit tolv plan och i vår skall man få ytterligare sju nya plan. Strategin är att täcka in många rutter inom Sverige under 2021, lägga till flygningar till Norden under 2022 och under 2023 öppna fler baser på andra flygplatser.

BRA satsar mycket på punktlighet och hållbarhet. Man håller tiderna vid 92% av flygningarna och planerar att vara klimatneutrala år 2030. Då skall man flyga med 100% biobränsle. Våren 2022 kommer man att testa att flyga med de nya planen, ATR 72-600, med 100% biobränsle. Idag kan resenärerna välja att åka med biobränsle genom att betala 300 kr extra per biljett. Man gör då en utsläppskompensation för extrapengarna. El-plan för 19 passagerare kommer att testas år 2024. BRA har gjort flera klimataktiviteter och fått mycket god respons - i utländsk media. Svensk media har inte skrivit om detta och visat ett mycket svalt intresse för att delta på klimatövningarna. Miljöpartiet har lyckats skrämma upp befolkningen med att flyg är skamligt och inget vi skall ägna oss åt. Hur skall vi då förflytta oss långa sträckor på rimlig tid? Det kravet kommer att finnas kvar om än kanske i mindre omfattning är tidigare. 

40% av resenärerna är idag statligt och kommunalt anställda. En verksamhet som vuxit under pandemin är charter för idrottsmän och andra organisationer.

Ett stort tack till Gunnar Boijsen på Swedavia, Martin Ekenborn på BRA och Christian Mattsson som informerade om Tvärbanan.

   

Håkan Rosander

070-577 7019

Företagsgruppen bjuder in dig och ditt företag till glöggmingel den 10 december klockan 13.00-15.00 på vårt kansli Krossgatan 18, 4 tr.

 

Styrelsen för VHV Företagsgrupp.

 

Svar på hur många som kommer från ert företag till info@vinsta.com senaste den 6 december. Begränsat antal platser - Först till kvarn gäller!

Bilagor:
FilBeskrivningFilstorlekSenast ändrad
Ladda ner den här filen (Glöggmingel.docx)Glöggmingel 201 kB2021-11-24 10:14

  

 

VACCINERA DIG MOT COVID-19!

Det här glada och omhändertagande gänget möter dig vid vaccinationsbussen hos MediCarrier på Finspångsgatan 44. Du kan få 1:a, 2:a och 3:e dosen. För att få tredje dosen måste du vara mer än 65 år gammal. Jag vaccinerade mig själv idag, tredje dosen. Fungerade alldeles utmärkt.

SPRID DETTA PÅ DITT FÖRETAG.

BUSSEN FINNS PÅ PLATS 17-18 NOVEMBER KLOCKAN 9-16.

Håkan Rosander

 

 

  

 

Vaccinera dig mot covid-19!

Det här glada och omhändertagande gänget möter dig vid vaccinationsbussen hos MediCarrier på Finspångsgatan 44. Du kan få 1:a, 2:a och 3:e dosen. För att få tredje dosen måste du vara mer än 65 år gammal. Jag vaccinerade mig själv idag, tredje dosen. Fungerade alldeles utmärkt.

Sprid detta på ditt företag.

Bussen finns på plats 17-18 november klockan 9-16.

 

Hälsningar

Håkan Rosander

070-577 7019 

STOCKHOLMS STAD OCH VHV FÖRETAGSGRUPP BJUDER IN DIG SOM FÖRETAGARE TILL EN DIGITAL FÖRETAGSDIALOG/2021 

Den 19/11 klockan 8.00-9.00 är du välkommen till en dialog med Stockholms stad där du kan påverka utvecklingen av näringslivet i ditt område. Mingla med tjänstemän, politiker och företagare, få information och ta chansen att lyfta dina önskemål.

Klockan 09.00-09-30 har vi inom VHV Företagsgrupp ett speciellt mingel för oss företagare. 

Allt är kostnadsfritt och sker digitalt - boka in datumet i kalendern redan idag och anmäl dig via länken:

https://start.stockholm/aktuellt/kalendarium/2021/11/foretagsdialog-hasselby-vallingby/

 

Välkommen

Christian Minnhagen, Ordförande i VHV Företagsgrupp.

 

 

BRÅ-möte torsdagen den 11 november 2021.

Brottsförebyggande rådet på Kungsholmen (BRÅ) träffas fyra gånger om året under ledning av stadsdelsförvaltningen på Kungsholmen. Deltagare är stadsdelsförvaltningens olika institutioner, skolan, polisen, kyrkan, brandkåren, MTR (tunnelbanan), stadsmissionen, sprututbytet, Företagsgruppen Hornsberg och ibland några till. Nedan en kort sammanfattning av mötet den 10 november. 

 

Kommunpolis.

Ny kommunpolis för oss i Hornsberg är Ola Åkesson. Han har bara jobbat här ett par veckor men hade konstaterat att det kring Fridhemsplan finns en del problem. Droger, skräpigt och smutsigt. Han har varit med på en trygghetsvandring och upplevt den fina Sankt Göransparken. Vill ni diskutera några polisiära ärenden med Ola träffas han på tel 0708-601095 eller ola.akesson@polisen.se. Uppgifterna finns också på vår hemsida. Gäller det pågående brott skall man naturligtvis ringa 112.

 

Läget på Kungsholmen.

På de flesta håll ganska lugnt. Folk har börjat hitta tillbaka till sina gamla vanor igen. Kyrkan märker ökad aktivitet. ICA Maxi har besök av pundare, tiggare och mycket skolelever som kan stöka till det ibland. Skolorna på Kungsholmen och i Västerort har tagit emot ett 100-tal elever från Kabul i samband med att svenska ambassaden tömdes. Övriga aktörer rapporterar en ganska lugn situation så även tunnelbanan.

 

Stockholmsenkäten.

Ola Åkesson informerade om den trygghetsundersökning som Stockholmspolisen gjort under perioden mars-juni 2021. 83 000 personer fick enkäten varav 52 % svarade. På Kungsholmen svarade 1 356 personer, flest medelålders. Kortfattat gäller för Kungsholmen följande svar:

83% känner sig trygga i sitt område (men 17% gör det alltså inte)

46% undviker vissa platser vissa tider (Kronobergsparken, Fridhemsplan, T-banan)

60% upplever problem med dålig belysning

42% upplever skadegörelse

20% upplever problem med narkotika

28% upplever ungdomar som störande

52% upplever att polisen bryr sig ( men 48% upplever att polisen inte bryr sig)

43% upplever att kommunen brys sig (men 57% upplever att kommunen inte bryr sig).

 

Stadens budget för 2022.

Stadens budget finns att läsa på stadens hemsida här. Sidorna 12-17 är speciellt intressanta för näringslivet i Stockholm. Här sägs många vackra ord om företagarnas betydelse och deras möjligheter. 

Det skall också bli intressant att se om vi kan få ordningsvakter till Hornsbergs Strand nästa sommar. Kungsholmens SDF ansöker i alla fall om ordningsvakter.

 

Fyra BRÅ-möten är inbokade för nästa år.

Vill du att vi skall ta upp någonting på dessa möten är du mycket välkommen att höra av dig till 

Håkan Rosander

070-577 7019

info@hornsberg.nu

Det är en viktig fråga i dessa dagar då vi har utvärderingen av coronapandemin i färskt minne. Totalförsvaret (det militära och det civila) har ambitionen att stärka och utveckla försörjningsberedskapen under åren 2021-2025.

 • Är ditt företag förberett?
 • Hur kan ditt företag hjälpa till?
 • Vilka krav ställs på ditt företag?

Det är några av de frågor som kommer att diskuteras på seminariet:

 

Klarar det offentliga och näringslivet försörjningsberedskapen?  

Stockholms Länsförbund För Krisberedskap inbjuder oss företagare till ett gratis digitalt seminarium den 26 november klockan 8.00 - 8.45.

 Inbjudan och länk till anmälan:

https://mailchi.mp/2f199d1468af/inbjudan-frukostseminarium-26-november-800-845?e=d3c43c12e0

 

 

Välkomna!

Det är en viktig fråga i dessa dagar då vi har utvärderingen av coronapandemin i färskt minne. Totalförsvaret (det militära och det civila) har ambitionen att stärka och utveckla försörjningsberedskapen under åren 2021-2025.

 • Är ditt företag förberett
 • Hur kan ditt företag hjälpa till?
 • Vilka krav ställs på ditt företag?

Det är några av de frågor som kommer att diskuteras på seminariet:

 

Klarar det offentliga och näringslivet försörjningsberedskapen?

 

Stockholms Länsförbund För Krisberedskap inbjuder oss företagare till ett gratis digitalt seminarium den 26 november klockan 8.00 - 8.45.

 

Inbjudan och länk till anmälan:

https://mailchi.mp/2f199d1468af/inbjudan-frukostseminarium-26-november-800-845?e=d3c43c12e0

 

Välkomna!

 

                                  

 

FGS och SVN hälsar dig som företagare välkommen till Introduktion till hållbarhet och hållbar verksamhetsutveckling

 

I dag talar alla om hållbara företag och hållbar verksamhetsutveckling för att våra företag skall kunna överleva. Vad betyder det för mig och mitt företag? Det är ämnet då Företagsgrupperna Stockholm (FGS) och Social Venture Network (SVN) bjuder in till ett digitalt seminarium den 24 november klockan 16.00-17.00.

 

Anmälan via länk här. 

 

Välkomna!

 

Företagsgrupperna Stockholm (FGS) är en paraplyorganisation för företagsgrupperna i Stockholmsregionen. Se www.fgs.nu

Social Venture Network (SVN) är ett företagsnätverk som arbetar med långsiktig hållbarhet i affärer och verksamheter enligt FN:s agenda 20230. Se www.svnsweden.se

                                  

 

FGS och SVN hälsar dig som företagare välkommen till Introduktion till hållbarhet och hållbar verksamhetsutveckling

 

I dag talar alla om hållbara företag och hållbar verksamhetsutveckling för att våra företag skall kunna överleva. Vad betyder det för mig och mitt företag? Det är ämnet då Företagsgrupperna Stockholm (FGS) och Social Venture Network (SVN) bjuder in till ett digitalt seminarium den 24 november klockan 16.00-17.00.

 

Anmälan via länk här. 

 

Välkomna!

 

Företagsgrupperna Stockholm (FGS) är en paraplyorganisation för företagsgrupperna i Stockholmsregionen. Se www.fgs.nu

Social Venture Network (SVN) är ett företagsnätverk som arbetar med långsiktig hållbarhet i affärer och verksamheter enligt FN:s agenda 20230. Se www.svnsweden.se

                                  

 

FGS och SVN hälsar dig som företagare välkommen till Introduktion till hållbarhet och hållbar verksamhetsutveckling

 

I dag talar alla om hållbara företag och hållbar verksamhetsutveckling för att våra företag skall kunna överleva. Vad betyder det för mig och mitt företag? Det är ämnet då Företagsgrupperna Stockholm (FGS) och Social Venture Network (SVN) bjuder in till ett digitalt seminarium den 24 november klockan 16.00-17.00.

 

Anmälan via länk här. 

 

Välkomna!

 

Företagsgrupperna Stockholm (FGS) är en paraplyorganisation för företagsgrupperna i Stockholmsregionen. Se www.fgs.nu

Social Venture Network (SVN) är ett företagsnätverk som arbetar med långsiktig hållbarhet i affärer och verksamheter enligt FN:s agenda 20230. Se www.svnsweden.se

                                  

 

FGS och SVN hälsar dig som företagare välkommen till Introduktion till hållbarhet och hållbar verksamhetsutveckling

 

I dag talar alla om hållbara företag och hållbar verksamhetsutveckling för att våra företag skall kunna överleva. Vad betyder det för mig och mitt företag? Det är ämnet då Företagsgrupperna Stockholm (FGS) och Social Venture Network (SVN) bjuder in till ett digitalt seminarium den 24 november klockan 16.00-17.00.

 

Anmälan via länk här. 

 

Välkomna!

 

Företagsgrupperna Stockholm (FGS) är en paraplyorganisation för företagsgrupperna i Stockholmsregionen. Se www.fgs.nu

Social Venture Network (SVN) är ett företagsnätverk som arbetar med långsiktig hållbarhet i affärer och verksamheter enligt FN:s agenda 20230. Se www.svnsweden.se

                                  

 

FGS och SVN hälsar dig som företagare välkommen till Introduktion till hållbarhet och hållbar verksamhetsutveckling

 

I dag talar alla om hållbara företag och hållbar verksamhetsutveckling för att våra företag skall kunna överleva. Vad betyder det för mig och mitt företag? Det är ämnet då Företagsgrupperna Stockholm (FGS) och Social Venture Network (SVN) bjuder in till ett digitalt seminarium den 24 november klockan 16.00-17.00.

 

Anmälan via länk här. 

 

Välkomna!

 

Företagsgrupperna Stockholm (FGS) är en paraplyorganisation för företagsgrupperna i Stockholmsregionen. Se www.fgs.nu

Social Venture Network (SVN) är ett företagsnätverk som arbetar med långsiktig hållbarhet i affärer och verksamheter enligt FN:s agenda 20230. Se www.svnsweden.se

                                   

 

FGS och SVN hälsar dig som företagare välkommen till Introduktion till hållbarhet och hållbar verksamhetsutveckling

 

I dag talar alla om hållbara företag och hållbar verksamhetsutveckling för att våra företag skall kunna överleva. Vad betyder det för mig och mitt företag? Det är ämnet då Företagsgrupperna Stockholm (FGS) och Social Venture Network (SVN) bjuder in till ett digitalt seminarium den 24 november klockan 16.00-17.00.

 

Anmälan via länk här. 

 

Välkomna!

 

Företagsgrupperna Stockholm (FGS) är en paraplyorganisation för företagsgrupperna i Stockholmsregionen. Se www.fgs.nu

Social Venture Network (SVN) är ett företagsnätverk som arbetar med långsiktig hållbarhet i affärer och verksamheter enligt FN:s agenda 20230. Se www.svnsweden.se

                                   

 

FGS och SVN hälsar dig som företagare välkommen till Introduktion till hållbarhet och hållbar verksamhetsutveckling

 

I dag talar alla om hållbara företag och hållbar verksamhetsutveckling för att våra företag skall kunna överleva. Vad betyder det för mig och mitt företag? Det är ämnet då Företagsgrupperna Stockholm (FGS) och Social Venture Network (SVN) bjuder in till ett digitalt seminarium den 24 november klockan 16.00-17.00.

 

Anmälan via länk här. 

 

Välkomna!

 

Företagsgrupperna Stockholm (FGS) är en paraplyorganisation för företagsgrupperna i Stockholmsregionen. Se www.fgs.nu

Social Venture Network (SVN) är ett företagsnätverk som arbetar med långsiktig hållbarhet i affärer och verksamheter enligt FN:s agenda 20230. Se www.svnsweden.se

FGS och SVN hälsar dig som företagare välkommen till Introduktion till hållbarhet och hållbar verksamhetsutveckling

 

I dag talar alla om hållbara företag och hållbar verksamhetsutveckling för att våra företag skall kunna överleva. Vad betyder det för mig och mitt företag? Det är ämnet då Företagsgrupperna Stockholm (FGS) och Social Venture Network (SVN) bjuder in till ett digitalt seminarium den 24 november klockan 16.00-17.00.

 

Anmälan via länk här. 

 

Välkomna!

 

Företagsgrupperna Stockholm (FGS) är en paraplyorganisation för företagsgrupperna i Stockholmsregionen. Se www.fgs.nu

Social Venture Network (SVN) är ett företagsnätverk som arbetar med långsiktig hållbarhet i affärer och verksamheter enligt FN:s agenda 20230. Se www.svnsweden.se

Bilagor:
FilBeskrivningFilstorlekSenast ändrad
Ladda ner den här filen (Inbjudan FGS o SVN 24 nov 2021_uppdat.docx)Hållbar Verksamhetsutveckling 72 kB2021-10-31 13:27

FGS och SVN hälsar dig som företagare välkommen till Introduktion till hållbarhet och hållbar verksamhetsutveckling

 

I dag talar alla om hållbara företag och hållbar verksamhetsutveckling för att våra företag skall kunna överleva. Vad betyder det för mig och mitt företag? Det är ämnet då Företagsgrupperna Stockholm (FGS) och Social Venture Network (SVN) bjuder in till ett digitalt seminarium den 24 november klockan 16.00-17.00.

 

Anmälan via länk här. 

 

Välkomna!

 

Företagsgrupperna Stockholm (FGS) är en paraplyorganisation för företagsgrupperna i Stockholmsregionen. Se www.fgs.nu

Social Venture Network (SVN) är ett företagsnätverk som arbetar med långsiktig hållbarhet i affärer och verksamheter enligt FN:s agenda 20230. Se www.svnsweden.se

Bilagor:
FilBeskrivningFilstorlekSenast ändrad
Ladda ner den här filen (Inbjudan FGS o SVN 24 nov 2021_uppdat.docx)Inbjudan seminarium 24 november 72 kB2021-10-31 13:08

Stockholms Stad och VHV Företagsgrupp bjuder in dig som företagare till en digital Företagsdialog/2021 

Den 19/11 klockan 8.00-9.00 är du välkommen till en dialog med Stockholms stad där du kan påverka utvecklingen av näringslivet i ditt område. Mingla med tjänstemän, politiker och företagare, få information och ta chansen att lyfta dina önskemål.

Klockan 09.00-09-30 har vi inom VHV Företagsgrupp ett speciellt mingel för oss företagare. 

Allt är kostnadsfritt och sker digitalt - boka in datumet i kalendern redan idag och anmäl dig via länken:

https://start.stockholm/aktuellt/kalendarium/2021/11/foretagsdialog-hasselby-vallingby/

Nedan hittar du inbjudan.

 

Välkommen

Christian Minnhagen, Ordförande i VHV Företagsgrupp.

 

 

 

Bilagor:
FilBeskrivningFilstorlekSenast ändrad
Ladda ner den här filen (Inbjudan ftgsdialog 19 november hby-vby.docx)Inbjudan Företagsdialog. 200 kB2021-10-29 13:07

46 personer !! så många deltagare var det på fredagens (22 oktober) företagsdialog mellan oss företagare och Stockholms Stad/SdF.  Stadens olika aktörer gav bra kortfattad information om vad som händer i vår Stadsdel (presentationerna hittar du i den fil som finns bifogas och på Företagsgruppens hemsida). Efter presentation var det ett mingel med frågor/svar mellan företagarna och staden.

Efter det ”officiella programmet” hade vi som företagare ett mingel tillsammans med SBR där vi kunde lyfta föreningsfrågor såsom företagsluncher, årets lokala företag, mer lokalt samarbete, göra affärer med varandra etc.  Frågor som vi inom företagsgruppens styrelse tar med oss, - i vår strävan att utveckla vår företagsgrupp efter medlemmarnas önskemål.

Som sagt bra möte som leder oss framåt.

Lars Lindberg, Västberga Företagsgrupp

Bilagor:
FilBeskrivningFilstorlekSenast ändrad
Ladda ner den här filen (20211015 Företagsdialog Hägersten-Älvsjö 20211022 (1).pdf)20211015 Företagsdialog Hägersten-Älvsjö 20211022 (1).pdf 6591 kB2021-10-27 17:03

46 personer !! så många deltagare var det på fredagens (22 oktober) företagsdialog mellan oss företagare och Stockholms Stad/SdF.  Stadens olika aktörer gav bra kortfattad information om vad som händer i vår Stadsdel (presentationerna hittar du i den fil som finns bifogas och på Företagsgruppens hemsida). Efter presentation var det ett mingel med frågor/svar mellan företagarna och staden.

 

Efter det ”officiella programmet” hade vi som företagare ett mingel tillsammans med SBR där vi kunde lyfta föreningsfrågor såsom företagsluncher, årets lokala företag, mer lokalt samarbete, göra affärer med varandra etc.  Frågor som vi inom företagsgruppens styrelse tar med oss, - i vår strävan att utveckla vår företagsgrupp efter medlemmarnas önskemål.

 

Som sagt bra möte som leder oss framåt.

 

Kent M Andersson, Ordförande i Företagsgruppen Liljeholmen

Bilagor:
FilBeskrivningFilstorlekSenast ändrad
Ladda ner den här filen (Företagsdialog Hägersten-Älvsjö 20211022.pdf)Företagsdialog Liljeholmen 6591 kB2021-10-27 11:28

 VHV Företagsgrupp har tillsammans med Stadsdelsförvaltning, Stockholms Stad, Polisen, Trafikkontoret, EU-teamet, Vaktbolag, Parkeringsbolag samt flera Fastighetsägare i området startat ett 6 veckor långt program för att få bort problematiken med nedskräpning, kriminalitet och de personer som sover i bilar och på andra platser i Vinsta företagsområde.

Vi upplever alla de stora problem som finns och som måste få en lösning, och det är nu!

Stadsdelsnämnden har tagit fram en informationsfolder som delas ut till de personer som olovligen bor i området, se länk.

Vi kommer kontinuerligt att hålla er informerade om vad som händer via mail. Information läggs också upp löpande här på föreningens hemsida.

Avslutningsvis vill vi rikta ett varmt tack till alla er som på olika sätt engagerar er för ett tryggt, rent och välkomnande företagsområde.

 

Christian Minnhagen

Ordförande / Kansliet

VHV Företagsgrupp

 
Bilagor:
FilBeskrivningFilstorlekSenast ändrad
Ladda ner den här filen (Flyer Vinsta A4-B.pdf)info.brev VHV 196 kB2021-10-21 07:51

Webb tidningen Bättre Stadsdel har gjort en intervju med Staffan Ingvarsson som är vd för Stockholm Business Region (SBR), - om hur det är att driva förtag inom vår stadsdel etc. Läs artikeln genom att fälja länken nedan:

https://www.battrestadsdel.se/hagersten-alvsjo/sa-ska-det-bli-enklare-att-driva-foretag-i-hagersten-alvsjo/

 

Staffan kommer också att delta på vårt Dialogmöte den 22 oktober. Välkomna dit att höra och att diskutera med bl.a. honom. Anmäl dig via länken: https://start.stockholm/aktuellt/kalendarium/2021/10/foretagsdialog-hagersten-alvsjo

Mvh.

 

Kent M Andersson

Ordförande i Företagsgruppen Liljeholmen.

 

 

Du har väll inte glömt bort Stadens tillsammans med Företagsgruppens inbjudan till Företagsdialog den 22 oktober klockan 08.00-09.30 via Zoom (se bifogad inbjudan).

Anmäl dig via länken: https://start.stockholm/aktuellt/kalendarium/2021/10/foretagsdialog-hagersten-alvsjo 

Inloggningslänk till mötet skickas dig efter anmälan.

VAR MED OCH PÅVERKA !! 

Kent M Andersson,

Ordförande i Företagsgruppen Liljeholmen.

 

 

 

 
 
 
 
Bilagor:
FilBeskrivningFilstorlekSenast ändrad
Ladda ner den här filen (Foretagsdialog Hagerste n-Älvsjö 22 okt 2021.pdf)Företagsdialog Liljeholmen 577 kB2021-10-08 13:36

Vi vill påminna om erbjudandet att bli språkmentor. Där du kan dela med dig av dina erfarenheter för att en nyanländ skall komma närmare jobbmarknaden. Gör en mycket viktig och värdefull insats.

Du hittar mer information i foldern nedan.

VHV Styrelse

Bilagor:
FilBeskrivningFilstorlekSenast ändrad
Ladda ner den här filen (FORETAGStockholmsmentor-digit alt-språkprogram-VBY210505.pdf)Språkmentor 397 kB2021-10-03 10:09

Nu kan företagare återigen söka omsättningsstöd

Den 1 oktober öppnar ansökan för stöden till enskilda näringsidkare och handelsbolag som har drabbats ekonomiskt till följd av coronapandemin. Stöden kommer fortsatt att handläggas av länsstyrelserna och samordnas av Länsstyrelsen Östergötland.

Se länken nedan från länstyrelsen.

https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/om-oss/pressrum/nyheter/nyheter---stockholm/2021-10-01-nu-kan-foretagare-aterigen-soka-omsattningsstod.html

 

Kent M Andersson, E:U.

Nu kan företagare återigen söka omsättningsstöd

Den 1 oktober öppnar ansökan för stöden till enskilda näringsidkare och handelsbolag som har drabbats ekonomiskt till följd av coronapandemin. Stöden kommer fortsatt att handläggas av länsstyrelserna och samordnas av Länsstyrelsen Östergötland.

Se länken nedan från länstyrelsen.

https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/om-oss/pressrum/nyheter/nyheter---stockholm/2021-10-01-nu-kan-foretagare-aterigen-soka-omsattningsstod.html

 

Mvh Kent M Andersson

Ordförande i FG Liljeholmen.

 

Stockholms stad beslutade i sin senaste Översiktsplan från år 2018 att tio verksamhetsområden i staden skall vara reserverade för företag och andra verksamheter, inte bostäder. Nu har staden planerat att bygga bostäder i två av dessa områden vilket innebär att befintliga företag kan tvingas flytta. Sådan är lagen. Blir de boende störda får företagen flytta. Många företagare har nu blivit mycket oroliga och undrar om man kan lita på vad staden har beslutat.

Vi har också upplevt att information från staden, angående t ex kommande gatuarbeten i våra företagsområden, saknas, vilket har förorsakat problem för leveranser och kunder till företagen.

Med anledning av detta har vi skrivit ett brev till finansborgarrådet Anna König Jerlmyr eftersom hon också är högste ansvarige politiker för näringslivet i Stockholm. 

Brevet bifogas detta mejl.

Hälsningar

Håkan Rosander

 

 

Den 22/10 är du och ditt företag välkommen till en företagsdialog med Stockholms stad  (centralt, Stadsdelsförvaltning, bolag) tillsammans med Företagsgruppen Liljeholmen.

Fokus på dialog

 • Vad behöver du som företagare av din lokala omgivning just nu? 
 • Vad kommer du att behöva när vi återgår till mer normala omständigheter efter pandemin?

Under mötet kan du ställa frågor, framföra ditt företags behov och föreslå lokala åtgärder. Det kan röra allt ifrån parkering, klottersanering och ökad områdesbelysning till nätverksträffar, temadagar och större projekt. Dessutom får du information om stadens planer och investeringsmöjligheter i din stadsdel. Efter mötet finns det möjlighet att nätverka med andra företag och representanter för de lokala företagarföreningarna i området mellan klockan 09.00–09.30.

Representanter från stadens olika förvaltningar och bolag
Utöver lokala företagare möter du representanter från Stockholm Business Region, Hägersten-Älvsjös stadsdelsnämnd, Hägersten-Älvsjös stadsdelsförvaltning, stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret och trafikkontoret.

Datum och tid: 22 oktober 2021 klockan 08.00–09.30 (Mingel med lokala företagsföreningar m fl 9.00–9.30)

Plats: Digitalt. Inloggningslänk skickas efter anmälan via https://start.stockholm/aktuellt/kalendarium/2021/10/foretagsdialog-hagersten-alvsjo

Se inbjudan nedan.

 

Hjärtligt välkommen 

 

Kent M Andersson,

Ordförande i Företagsgruppen Liljeholmen.

 

 

Bilagor:
FilBeskrivningFilstorlekSenast ändrad
Ladda ner den här filen (Foretagsdialog Hagerste n-Älvsjö 22 okt 2021.pdf)Företagsdialog Företagsdialog 2021-10-22577 kB2021-09-28 17:16

Föreningen genomförde sin andra trygghetsvandring för året. Denna gång var trygghetsvandringen inriktad på  Liljeholmstorget och Marievik. Rapporten hittar du nedan.

 

Kent M Andersson

Ordförande i Företagsgruppen Liljeholmen. 

Bilagor:
FilBeskrivningFilstorlekSenast ändrad
Ladda ner den här filen (20210922 Trygghetsvandring Foretagsgrup pen Liljeholmen 2021-09-22.docx)20210922 Trygghetsvandring Foretagsgrup pen Liljeholmen 2021-09-22.docx 2428 kB2021-09-27 10:52

Föreningen genomförde den andra trygghetsvandringen för året tillsammans med polisen och fastighetsägare. Trygghetsvandring var inriktad till de platser där de boende EU-medborgare finns.

Läs rapporten nedan.

 

Styrelsen

 

Bilagor:
FilBeskrivningFilstorlekSenast ändrad
Ladda ner den här filen (Trygghetsvandring 2021-09-22 Vinsta VHV (003).docx)Trygghetsvandring 2021-09-22 7489 kB2021-09-27 08:28

Du som är företagare eller medarbetare har nu möjlighet att dela med dig  av din erfaren i det svenska språket till en nyanländ. 

Stockholm stad har utvecklats ett program där vi alla kan delta för att få in nyanlända in i det svenska samhället. Se bilagan nedan och kontakta Michael Eyre om du har några frågor.

 

Välkomna att hjälpa till. VHV Företagsgruppen

Bilagor:
FilBeskrivningFilstorlekSenast ändrad
Ladda ner den här filen (FORETAGStockholmsmentor-digit alt-språkprogram-VBY210505.pdf)Stockholms mentor 397 kB2021-08-30 19:03

Efter tre intensiva veckor är nu sommartorget 2021 slut för i år. Det fantastiska samarbetet mellan VHV Företagsgrupp och Stadsdelsförvaltningen har fungerat över förväntan. VHV Företagsgrupp har under tre veckor haft 10 ungdomar i åldern 16-19 som jobbat åt företagargruppen i Vinsta och i Vällingby. Ungdomarna har nästa genomfört 600 intervjuer (se resultat längt ned på första sidan) och rapporterat över 150 fel (nedskräpning, klotter m.m.) främst i Vinsta (se deras rapport längts ned på VHV hemsida). Vidare har de varit på studiebesök hos flera företagare. 

Detta har givit mersmak att till nästa år....

 

Tack för allt arbeta, Kent och Malek (handledare)  

 

Nu är den andra vecka slut för våra 10 ungdomar som arbetar på Sommartorget ett samarbeta mellan VHV Företagsgrupp och Stadsdelsförvaltningen. 

Vinsta gruppen

 Arbetet vecka 2 påbörjades med att vi gick runt i Vinsta och tyckte till om b.la. nedskräpning, felanmälning och vi berömde t.ex. upplockat skräp. Under tiden hjälpte vi också människor hitta till olika ställen, t.ex. toaletter och butiker. Efter lunch så åkte vi till Vällingby och gjorde enkäter med den andra gruppen. Under vecka 2 så gick vi på två studiebesök, den ena var i Vällingby i jobbtorget/arbetsförmedlingen, där våran guide visade oss runt i kontoret och förklarade vad de jobbade med. Efter det så hade hon en presentation om de olika jobbtorgen och hur infrastrukturen i Stockholms Stad funkar. Det andra studiebesöket var hos 3R i Vinsta, där de hade en presentation om företaget och maskinerna de skapat. Sedan fick vi gå runt i lokalen, kolla närmare på maskinerna och ställa frågor. Efter studiebesöket sammanställde vi enkäterna och gjorde diagram med statistik. Under denna vecka har vi lärt oss lite mer om hur vissa företag funkar, vi har fortsatt utveckla vårt bemötande till olika personer och vi har skapat ett tryggare torg under vår tid här.

Vällingby gruppen 

Den andra veckan av sommartorget 2021 är avklarad. Den här veckan intervjuade vi förbipasserande i Vällingby centrum om trivseln i området.

Vi gick även på två studiebesök. Det första studiebesöket var på jobbtorget i Vällingby där vi fick lära oss mer om deras verksamhet, och hur systemet för arbetssökande är uppbyggt i kommunen.

Idag besökte vi 3R som är en del av GF. De sätter ihop och utvecklar maskiner och robotar som sedan skickas vidare till företag. Studiebesöket var väldigt givande och det var intressant att se maskinerna testas innan de tas i bruk.

Denna vecka har Sommartorget 2021 påbörjats. Ett samarbete mellan Stadsdelsförvaltningen och VHV Företagsgrupp. Här kommer första veckan rapport från de 10 ungdomar som deltar.  

Gruppen i Vinsta

Vi ungdomar (sommartorget 2021) i Vinsta har nu jobbat i en vecka. Varje morgon har vi börjat med klotterrundor och rapporterat skräp mm. genom ”Tyck till” appen vilket har varit väldigt effektivt.

På eftermiddagen har vi stått vid de stora butikerna Coop och Willys här i Vinsta och intervjuat kunderna, framförallt angående området. Dessa intervjuer utgår från enkäter som vi sedan ska sammanställa och i slutet av jobbperioden framföra för företagsgruppen.

I torsdags fick vi gå på studiebesök hos Elanders vilket var mycket lärorikt och spännande. Vi fick följa med in till tryckeriet och se hur de jobbar.

/Noor, Melak, Leo, Mehrdad och Ekaterina

 

Gruppen i Vällingby

Arbetet påbörjades på tisdag där vi fick gå i par och fick 10 enkäter per person. Enkäterna handlade om bl.a trygghet och centrumets serviceutbud. Medan vi gick runt med enkäterna, letade vi även efter saker att fel anmäla och berömma i ”tyck till” appen samtidigt som vi hjälpte människor hitta till t.ex toaletter och olika butiker. I slutet av veckan sammanställde vi enkäterna och vi gjorde ett diagram med statistik. Under denna vecka har vi lärt oss hur man bemöter människor på ett bra sätt och hur man skapar ett tryggare centrum.

/Sandra, Jesaya, Andreas, Paulus och Mandé

Sommartorget har startat. 

Tio ungdomar (i åldern 16 till 19 år) påbörjade i dag sitt jobb i Sommartorget 2021. Ett samverkansprojekt som drivs av VHV Företagsgrupp och  Stadsdelsförvaltningen.  

Ungdomarna skall i tre veckors tid arbete i Vinsta Företagsområde (fem personer) och i Vällingby centrum (fem personer) med att:

 • Vara områdesvärdar
 • Gör felanmälningar i Stadens App Tyck till.
 • Genomföra företagsbesök.
 • Genomföra en företags- och trivselenkät bland företagare, anställda, boende och besökare. Denna enkät skall presenteras för Företagsgruppen och Stadsdelsförvaltningen.
 • Ge förslag hur vi kan utveckla VHV hemsida så att den även passar ”unga” människor.
 • Skriva veckoreportage som skall publiceras på vår hemsida.

Om ni träffar på dem (i sina gröna ”Sommartorgsjackor”) tar er då tid att tala med dem och svara på enkäten.  Vill ni som företagare bjuda in dem till ert företag för att visa upp er verksamhet är ni välkomna att kontakta mig.

 

Kent M Andersson,

070-348 6222,  kent.m.andersson.se@gmail.com

 

  

Så här inför sommaren och återstart av hösten sänder jag en bra forskarartikel om, - Åtta förslag för en levande handel

https://www.dagenshandel.se/article/view/796953/forskare_atta_forslag_for_en_levande_handel

Trevlig läsning och en skön midsommar 

 

Kent M Andersson, eu.

Så här inför sommaren och återstart inför hösten sänder jag en bra forskarartikel om, - Åtta förslag för en levande handel

https://www.dagenshandel.se/article/view/796953/forskare_atta_forslag_for_en_levande_handel

Trevlig läsning och en skön midsommar 

 

Kent M Andersson, Ordförande i Företagaregruppen Liljeholmen

Webbsidan Bättre Stadsdel utvecklas till en prenumerationstjänst. 

 

Mats Flack som är redaktör och ansvarig utgivare ger lite bakgrund:

Varför en prenumerationstjänst?
För att få mer resurser till redaktionen, skapa ännu bättre bevakning av området, göra fler röster hörda, utveckla sajten, anställa journalister och ge ännu bättre service till användarna. 

Varför just nu?
Expansiva Hägersten-Älvsjö är ett attraktivt område och här byggs allt fler bostäder. Vet vet alla att förtätningen är stor, det byggs helt enkelt överallt. Om tre år har vår del av Stockholm vuxit om Södermalm och blivit Sveriges största stadsdelsområde med cirka 135 000 invånare. Ett så stort bevakningsområde med så många invånare behöver en ännu bättre journalistisk bevakning. 

Förra året slogs Hägersten-Liljeholmen ihop med Älvsjö, och samtidigt gick de lokala gratistidningarna Direktpress och Mitti ihop, och i ett slag försvann en av tre redaktioner med ambitionen att bevaka det växande området. 

Ganska snart efter sammanslagningen började allt fler läsare höra av sig till redaktionen med nyhetstips och förslag på vad vi ska bevaka. Att området förlorat nyhetsbevakande lokalredaktioner blev påtagligt, behovet av att veta vad som händer lokalt är stort.

Du hittar hela artikeln på https://www.battrestadsdel.se/hagersten-alvsjo/nu-kan-du-prenumerera-pa-lokala-nyheter-i-hagersten-alvsjo-valkommen/. Där du också ser hur du kan börja prenumera på tjänsten.

 

Kent M Andersson

Ordförande i Företagsgruppen Liljeholmen

 

 

 

 

 

Sommarhälsning från Företagsgruppens Styrelse

Efter ”åter” en vinter och vår där vi alla har lidit av Corona är det äntligen sommar. Det är hög tid för lite vila och tid för att ladda upp sina batterier inför ett spännande höst.

Vi i styrelsen ser med tillförsikt inför hösten då vi hoppas på ett  ”normal” företagsläge utan större påverkan av Corona pandemin och de restriktioner som vi haft under lång tid.

Inom Företagsgruppen planeras en hel aktiviteter som är riktade mot er som företagare typ mässor och större nätverksträffar etc. Läs lite mer på Styrelsens aktivitetsplan som ni hittar längt ned på sida.

Vi inom Företagsgruppens Styrelsen vill önska er alla en fin och skön sommar.

Styrelsen

Sommarhälsning från Företagsgruppens Styrelse

Efter ”åter” en vinter och vår där vi alla har lidit av Corona är det äntligen sommar. Det är hög tid för lite vila och tid för att ladda upp sina batterier inför ett spännande höst.

Vi i styrelsen ser med tillförsikt inför hösten då vi hoppas på ett  ”normal” företagsläge utan större påverkan av Corona pandemin och de restriktioner som vi haft under lång tid.

Inom Företagsgruppen planeras en hel aktiviteter som är riktade mot er som företagare typ mässor och större nätverksträffar etc. Läs lite mer på Styrelsens aktivitetsplan som ni hittar längt ned på sida.

Vi inom Företagsgruppens Styrelsen vill önska er alla en fin och skön sommar.

Styrelsen

 

Utvecklingsprogram för Lunda.

Idag beslutade Lunda Företagsgrupps styrelse ett utvecklingsprogram för att göra Lunda till ett än mer trevligt och effektivt område för företagen och dess personal. Det är ett omfattande program där vissa saker går fort att genomföra och en del saker kommer att ta tid.

Vi behöver samarbeta med dig som jobbar i Lunda och vi ser fram emot att få dina synpunkter och kanske förslag på ytterligare saker som vi inte har tänkt på. Vi kommer också att be om hjälp från stadsdelsförvaltningen och andra delar av stadens administration.

Vi har redan börjat arbeta med vissa punkter i programmet och fortsätter framför allt med de punkter som har prio 1 i listan. Vi kommer att löpande informera dig om vad som händer. 

Hälsningar

Styrelsen

 

 

Bilagor:
FilBeskrivningFilstorlekSenast ändrad
Ladda ner den här filen (20210610 Program för utveckling av Lunda tabell.pdf)20210610 Program för utveckling av Lunda tabell.pdf 193 kB2021-06-10 15:50
"Jag känner mig hedrad att ta över ordförandeklubban efter Marie Engström som varit ordförande i 10 år” säger Christian som till vardags arbetar som Verksamhetschef på Läkarmissionens Second Hand i Vinsta".
 


“Coronapendemin, som ännu pågår,  har påverkat många av våra företag och företagare, så även den verksamhet jag själv är engagerad i. Men jag ser ljust på framtiden, inte minst nu när vaccineringen har kommit igång ordentligt. Under hösten hoppas jag att vi kan få en mer “normal” tid för oss företagare och för oss som Företagargrupp. Då hoppas jag att vi i styrelsen kan återuppta en närmare dialog och även fysiska möten med våra medlemmar".


“ I Föreningens planer ligger dels de basala uppgifterna såsom rent, snyggt och säkert, dels kontakter med staden och dess förvaltningar och bolag samt en närmare dialog och inte minst nätverkande med/mellan företag och företagare i vårt område”.


“På vår hemsida finns vår aktivitetsplan för 2021 och ett viktigt datum är den 19:e november då staden skall ha en Företagsdialog med oss i Västerort. Vid samma tillfälle planerar vi att genomföra en företagsmässa”.


Vi hälsar Christian välkommen och ser fram ett givande samarbete för våra företag och vårt områdes bästa.


Styrelsen för VHV Företagsgrupp.  

Stadsdelsdirektörens föredragning på årsmötet.

Om du missade Susanna Halldin Olssons, Stadsdelsdirektörs föredragning på årsmötet kan du ser den igen via vår YouTube kanal.

 https://youtu.be/8ONQAGyPjPw

En intressant föredragning om samverkar med Sdf och näringslivet.

Kent M Andersson, eu

Bilagor:
FilBeskrivningFilstorlekSenast ändrad
Ladda ner den här filen (VHV årsmöte 2021-04-21.pptx)Sdf presenation 6629 kB2021-04-25 17:48

Stadsdelsdirektörens föredragning på årsmötet.

Om du missade Susanna Halldin Olssons, Stadsdelsdirektörs föredragning på årsmötet kan du ser den igen via vår YouTube kanal.

 https://youtu.be/8ONQAGyPjPw

En intressant föredragning om samverkar med Sdf och näringslivet.

Kent M Andersson, eu

Vi dagens årsmöte lämnade Marie Engström över ordförandeklubban till Christian Minnhagen (från Läkarmissionen) efter en lång tids arbete inom VHV Företagsgrupp. Marie har varit en profil som kommer att saknas. Hon har alltid ställt upp för företagarna i VHV även när det blåste hårda vindar. Hennes entreprenörshjärta slår alltid för att utveckla företagandet inom området och Stockholm stad. Hennes diplomatiska gåva har medfört att hon även alltid haft bra kontakter med stadens politiker och tjänstemän.

Vi önskar henne lycka till i sitt “nya” liv på Gotland.

Styrelsen för VHV Företagsgrupp 

Bildresultat för anna könig
jerlmyr

 

Finansborgarrådet Anna König Jerlmyr och Staffan Ingvarsson, VD i Stockholm Business Region, med flera från SBR, deltog i FGS årsmöte den 15 april. Det var ett välbesökt möte med 30 deltagare. Målet för Stockholms stad är att bli Sveriges bästa näringslivskommun år 2025. Anna König Jerlmyr sade att alla anställda i Stockholms stad skall arbeta för näringslivet och man skall känna till näringslivspolicyn. Idag har man lokala företagsdagar för tjänstemännen. Man skall också från stadens sida gynna mindre företag vid stadens upphandlingar. Den stora frågan för oss i Stockholms företagsområden är hur stadsplaneringen skall utformas. För närvarande finns två bostadsprojekt som direkt strider emot stadens Översiktsplan, som antogs år 2018. Enligt Anna König Jerlmyr säger borgarrådet Joakim Larsson, ordförande i stadsbyggnadsnämnden, att man tar hänsyn till företagen i planeringen.

Från FGS sida hävdade flera deltagare att i de två aktuella fallen tar man inte hänsyn till näringslivet. Byggs det en lägenhet inom ett företagsområde är det stor risk för framtida problem då man kan hävda att företagen låter, luktar eller kör med för stora lastbilar. De tio verksamhetsområden som finns definierade i Översiktsplanen är avsedda för företag och där får de bullra, lukta och transportera varor frekvent och i stora lastbilar. De andra cirka tjugo gamla industriområdena får blandas upp med bostäder enligt en överenskommelse under arbetet med Översiktsplanen.

Om planerna verkställs innebär det att man kör över företagsamheten i Stockholm och begränsar dess utveckling. I Översiktsplanen står det mycket tydligt vad som gäller: I renodlade verksamhetsområden kommer staden inte tillmötesgå enskilda aktörers önskemål om förändring av inriktning.

Staffan Ingvarsson presenterade arbetet med att nå målet år 2025. Stockholm Business Region skall utbilda stadens tjänstemän i näringslivsfrågor. Det görs en mängd att-göra-listor över de aktiviteter som måste genomföras. Staffan Ingvarsson kunde också informera om att man håller på att utarbeta en robottjänst för bygglovsärenden. Frågan är väl om vi vill ha en robot som bestämmer våra företags framtid.

Vi påpekade att det behövs tydligare linjer från politikerna till tjänstemännen när det gäller den strategiska inriktningen för stadens planering. Det fungerar inte att säga en sak i de politiskt fastställda planerna och sedan låta tjänstemännen agera emot dessa planer. Förtroendet för gjorda överenskommelser och förtroendet för politikerna raseras. Då vet ingen vad som gäller.

Håkan Rosander

Den 13:e april hade vi årsstämma via Teams. Protokollet finns att läsa under rubriken dokument.

Kallelse till årsmöte 2021 för Företagsgruppen Liljeholmen

Den 26 april klockan 16.00 på tele:

070-194 00 06 där deltagare anger åtkomstkod: 7057367#

 

Dagordning

 • 1. Val av mötesordförande
 • 2. Val av mötessekreterare
 • 3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera mötesprotokollet
 • 4. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
 • 5. Fastställande av röstlängd
 • 6. Fastställande av dagordning
 • 7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
 • 8. Revisorns berättelse
 • 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • 10. Beslut om medlemsavgiftens storlek
 • 11. Behandling av förslag från styrelse och medlemmar
 • 12. Val av styrelse:
 • ordförande på ett år
 • högst tio och lägst fem ledamöter på två år, där valperioderna varieras så att kontinuitet uppnås.
 • 13. Val av revisor och revisorssuppleant på ett år
 • 14. Förslag till valberedning på ett år
 • 15. Övriga frågor
 • 16. Mötes avslutande

 

Välkomna

Kent M Andersson, Ordförande

 

 
Bilagor:
FilBeskrivningFilstorlekSenast ändrad
Ladda ner den här filen (Kallelse årsmötet 2021 .pdf)Kallelse 137 kB2021-04-08 15:22
Ladda ner den här filen (ÅRS 2020.pdf)Bokslut 2020 389 kB2021-04-08 15:22
Ladda ner den här filen (Verksamhetsberättelse Liljeholmen 2020.pdf)Verksamhetsberättelse 2020 174 kB2021-04-08 15:21
Ladda ner den här filen (REV 2020, Liljholmen.pdf)Revisionsberättelse 2020 208 kB2021-04-08 15:21
Ladda ner den här filen (Valberednings förslag 2021.pdf)Valberednings förslag 111 kB2021-04-08 15:20

Hjärtligt välkomna till VHV Företagsgrupps digitala årsmöte 2021 den 21 april klockan 16.00. Länken till Zoom mötet är:

https://us02web.zoom.us/j/81949269867?pwd=RDMvNzBKSUl0bXVQVnVhNUZvNEt3Zz09

 

Program:

 • Stadsdelsdirektör Susanna Halldin Olsson berättar om stadsdelsförvaltningens ambitioner om närmare samverkan mellan företagare och civilsamhälle.
 • Årsmöte i VHV Företagsgrupp (se nedan). 

Välkomna

Marie Engström, Ordförande

 

Dagordning årsmötet

 1. Val av mötesordförande, sekreterare och två justeringsmän
 2. Fråga om årsmötet utlysts i behörig ordning.
 3. Fastställande av röstlängd.
 4. Fastställande av dagordning.
 5. Protokolljustering (två personer).
 6. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse.
 7. Föredragning av revisorernas berättelse
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 9. Styrelsen lägger fram förslag till budget och verksamhetsplan för kommande verksamhetsår för medlemsbeslut.
 • Fastställande av medlemsavgifter för kommande verksamhetsår.
 • Behandling av förslag från styrelse och medlemmar. Förslag från medlem skall vara skriftlig och mottagen senast fyra veckor före årsmötet.
 • Fastställande av arvoden till styrelsens ordförande, styrelseledamöter och revisorer.
 • Val av styrelse av:
  1. ordförande att väljas för 2 år.
  2. högst tio ledamöter och lägst sex ledamöter på två år
 • Val av revisor och revisorssuppleant på ett år
 • Förslag till valberedning på ett år
 • Övriga frågor.
 • Mötets avslutande.

 

Bilagor:
FilBeskrivningFilstorlekSenast ändrad
Ladda ner den här filen (Valberedningsförslag 2021.pdf)Valberednings förslag 129 kB2021-04-10 15:00
Ladda ner den här filen (REv 2020, VHV.pdf)Revisionsberättelse 2020 212 kB2021-04-08 15:06
Ladda ner den här filen (Kallelse VHV Årsmötet 2021.pdf)Kallelse 124 kB2021-04-08 09:21
Ladda ner den här filen (Verksamhetsberättelsen VHV 2020.pdf)Verksamhetsberättelse 2020 113 kB2021-04-08 09:21
Ladda ner den här filen (Bokslut 2020-12-31.pdf)Bokslut 2020 72 kB2021-04-08 09:21
Ladda ner den här filen (Verksamhetsplan 2021.pdf)Verksamhetsplan 2021 254 kB2021-04-08 09:19

Den 19 mars 2021 hade vi årsmöte i föreningen. Förutom de stadgeenliga årsmötesförhandlingarna hade vi besök av Tua Sandberg från stadsbyggnadskontoret som redovisade de byggprojekt som är på gång i Ulvsunda. Se Tuas presentation och protokollet från årsmötesförhandlingarna nedan.

Byggprojekt i Ulvsunda.

Årsmötesprotokoll 20210319.

Kallelse till årsmöte i Företagsgrupperna Stockholm (FGS).

Till årsmötet kommer finansborgarrådet Anna König Jerlmyr och från Stockholm Business Region kommer VD Staffan Ingvarsson, Hans Aspgren tf VD för Invest Stockholm och avdelningschef Julika Lamberth.

 

Hur skall Stockholm bli bästa kommun för företagare år 2025?

Anna König Jerlmyr

 Bildresultat för anna könig jerlmyr

 

Stockholms Näringslivspolicy och ansvarsfördelningen inom staden.

Staffan IngvarssonHans Aspgren och Julika Lamberth 

 Picture of Staffan Ingvarsson, CEOPicture of Hans Aspgren, Acting CEOPicture of Julika Lamberth, Head of Business and Development

Har du frågor till talarna får du gärna skicka in dem i förväg så skall vi se till att de kan ge ordentliga svar.

Vi kommer också att ha ett stadgeenligt årsmöte.

Handlingar till mötet kommer att skickas ut inom några dagar.

 

Tidpunkt: 15 april 2021 klockan 16.00-17.00

Anmäl ditt deltagande till: info@fgs.nu

ZOOM-möte med följande länk:


https://us02web.zoom.us/j/84294608292?pwd=U2thMHBpc0F6dnNXUlIxTFdpalRSUT09

Meeting ID: 842 9460 8292
Passcode: 571174

Om du vill delta via telefon:
+46 8 4468 2488 Sweden
+46 8 5016 3827 Sweden

Meeting ID: 842 9460 8292
Passcode: 571174

Mycket välkommen till årsmötet!

Kent Andersson

ordförande

Kallelse till årsmöte i Företagsgrupperna Stockholm (FGS).

Till årsmötet kommer finansborgarrådet Anna König Jerlmyr och från Stockholm Business Region kommer VD Staffan Ingvarsson, Hans Aspgren tf VD för Invest Stockholm och avdelningschef Julika Lamberth.

 

Hur skall Stockholm bli bästa kommun för företagare år 2025?

Anna König Jerlmyr

 Bildresultat för anna könig jerlmyr

 

Stockholms Näringslivspolicy och ansvarsfördelningen inom staden.

Staffan IngvarssonHans Aspgren och Julika Lamberth 

 Picture of Staffan Ingvarsson, CEOPicture of Hans Aspgren, Acting CEOPicture of Julika Lamberth, Head of Business and Development

Har du frågor till talarna får du gärna skicka in dem i förväg så skall vi se till att de kan ge ordentliga svar.

Vi kommer också att ha ett stadgeenligt årsmöte.

Handlingar till mötet kommer att skickas ut inom några dagar.

 

Tidpunkt: 15 april 2021 klockan 16.00-17.00

Anmäl ditt deltagande till: info@fgs.nu

ZOOM-möte med följande länk:


https://us02web.zoom.us/j/84294608292?pwd=U2thMHBpc0F6dnNXUlIxTFdpalRSUT09

Meeting ID: 842 9460 8292
Passcode: 571174

Om du vill delta via telefon:
+46 8 4468 2488 Sweden
+46 8 5016 3827 Sweden

Meeting ID: 842 9460 8292
Passcode: 571174

Mycket välkommen till årsmötet!

Kent Andersson

ordförande

Kallelse till årsmöte i Företagsgrupperna Stockholm (FGS).

Till årsmötet kommer finansborgarrådet Anna König Jerlmyr och från Stockholm Business Region kommer VD Staffan Ingvarsson, Hans Aspgren tf VD för Invest Stockholm och avdelningschef Julika Lamberth.

 

Hur skall Stockholm bli bästa kommun för företagare år 2025?

Anna König Jerlmyr

 Bildresultat för anna könig jerlmyr

 

Stockholms Näringslivspolicy och ansvarsfördelningen inom staden.

Staffan IngvarssonHans Aspgren och Julika Lamberth 

 Picture of Staffan Ingvarsson, CEOPicture of Hans Aspgren, Acting CEOPicture of Julika Lamberth, Head of Business and Development

Har du frågor till talarna får du gärna skicka in dem i förväg så skall vi se till att de kan ge ordentliga svar.

Vi kommer också att ha ett stadgeenligt årsmöte.

Handlingar till mötet kommer att skickas ut inom några dagar.

 

Tidpunkt: 15 april 2021 klockan 16.00-17.00

Anmäl ditt deltagande till: info@fgs.nu

ZOOM-möte med följande länk:


https://us02web.zoom.us/j/84294608292?pwd=U2thMHBpc0F6dnNXUlIxTFdpalRSUT09

Meeting ID: 842 9460 8292
Passcode: 571174

Om du vill delta via telefon:
+46 8 4468 2488 Sweden
+46 8 5016 3827 Sweden

Meeting ID: 842 9460 8292
Passcode: 571174

Mycket välkommen till årsmötet!

Kent Andersson

ordförande

Kallelse till årsmöte i Företagsgrupperna Stockholm (FGS).

Till årsmötet kommer finansborgarrådet Anna König Jerlmyr och från Stockholm Business Region kommer VD Staffan Ingvarsson, Hans Aspgren tf VD för Invest Stockholm och avdelningschef Julika Lamberth.

 

Hur skall Stockholm bli bästa kommun för företagare år 2025?

Anna König Jerlmyr

 Bildresultat för anna könig jerlmyr

 

Stockholms Näringslivspolicy och ansvarsfördelningen inom staden.

Staffan IngvarssonHans Aspgren och Julika Lamberth 

 Picture of Staffan Ingvarsson, CEOPicture of Hans Aspgren, Acting CEOPicture of Julika Lamberth, Head of Business and Development

Har du frågor till talarna får du gärna skicka in dem i förväg så skall vi se till att de kan ge ordentliga svar.

Vi kommer också att ha ett stadgeenligt årsmöte.

Handlingar till mötet kommer att skickas ut inom några dagar.

 

Tidpunkt: 15 april 2021 klockan 16.00-17.00

Anmäl ditt deltagande till: info@fgs.nu

ZOOM-möte med följande länk:


https://us02web.zoom.us/j/84294608292?pwd=U2thMHBpc0F6dnNXUlIxTFdpalRSUT09

Meeting ID: 842 9460 8292
Passcode: 571174

Om du vill delta via telefon:
+46 8 4468 2488 Sweden
+46 8 5016 3827 Sweden

Meeting ID: 842 9460 8292
Passcode: 571174

Mycket välkommen till årsmötet!

Kent Andersson

ordförande

Kallelse till årsmöte i Företagsgrupperna Stockholm (FGS).

Till årsmötet kommer finansborgarrådet Anna König Jerlmyr och från Stockholm Business Region kommer VD Staffan Ingvarsson, Hans Aspgren tf VD för Invest Stockholm och avdelningschef Julika Lamberth.

 

Hur skall Stockholm bli bästa kommun för företagare år 2025?

Anna König Jerlmyr

 Bildresultat för anna könig jerlmyr

 

Stockholms Näringslivspolicy och ansvarsfördelningen inom staden.

Staffan IngvarssonHans Aspgren och Julika Lamberth 

 Picture of Staffan Ingvarsson, CEOPicture of Hans Aspgren, Acting CEOPicture of Julika Lamberth, Head of Business and Development

Har du frågor till talarna får du gärna skicka in dem i förväg så skall vi se till att de kan ge ordentliga svar.

Vi kommer också att ha ett stadgeenligt årsmöte.

Handlingar till mötet kommer att skickas ut inom några dagar.

 

Tidpunkt: 15 april 2021 klockan 16.00-17.00

Anmäl ditt deltagande till: info@fgs.nu

ZOOM-möte med följande länk:


https://us02web.zoom.us/j/84294608292?pwd=U2thMHBpc0F6dnNXUlIxTFdpalRSUT09

Meeting ID: 842 9460 8292
Passcode: 571174

Om du vill delta via telefon:
+46 8 4468 2488 Sweden
+46 8 5016 3827 Sweden

Meeting ID: 842 9460 8292
Passcode: 571174

Mycket välkommen till årsmötet!

Kent Andersson

ordförande

Kallelse till årsmöte i Företagsgrupperna Stockholm (FGS).

Till årsmötet kommer finansborgarrådet Anna König Jerlmyr och från Stockholm Business Region kommer VD Staffan Ingvarsson, Hans Aspgren tf VD för Invest Stockholm och avdelningschef Julika Lamberth.

 

Hur skall Stockholm bli bästa kommun för företagare år 2025?

Anna König Jerlmyr

 Bildresultat för anna könig jerlmyr

 

Stockholms Näringslivspolicy och ansvarsfördelningen inom staden.

Staffan IngvarssonHans Aspgren och Julika Lamberth 

 Picture of Staffan Ingvarsson, CEOPicture of Hans Aspgren, Acting CEOPicture of Julika Lamberth, Head of Business and Development

Har du frågor till talarna får du gärna skicka in dem i förväg så skall vi se till att de kan ge ordentliga svar.

Vi kommer också att ha ett stadgeenligt årsmöte.

Handlingar till mötet kommer att skickas ut inom några dagar.

 

Tidpunkt: 15 april 2021 klockan 16.00-17.00

Anmäl ditt deltagande till: info@fgs.nu

ZOOM-möte med följande länk:


https://us02web.zoom.us/j/84294608292?pwd=U2thMHBpc0F6dnNXUlIxTFdpalRSUT09

Meeting ID: 842 9460 8292
Passcode: 571174

Om du vill delta via telefon:
+46 8 4468 2488 Sweden
+46 8 5016 3827 Sweden

Meeting ID: 842 9460 8292
Passcode: 571174

Mycket välkommen till årsmötet!

Kent Andersson

ordförande

Missade du medlemsmötet i vecka? då kan du se det på vår YouTube kanal

Den första mars genomförde FGS tillsammans med företagsgrupperna VHV, Hammarby Sjöstad och Liljeholmen ett medlemsseminarium. Frågan om hur vi kan utveckla samarbetet mellan näringslivet och Skolförvaltningen/Kulturförvaltningen i enlighet med Stockholms stads Näringslivspolicy diskuterades. Ett mycket bra digitalt möte som vi spelade in.

För dig som inte kunde vara med på seminariet finns det nu inspelat i sin helhet på föreningens YouTube kanal, som du hittar på föreningens hemsida. Presentationerna som Skol-, respektive Kulturförvaltningen visade finns på hemsidan längst ned.

Mvh Kent M Andersson, eu.

Missade du medlemsmötet i vecka? då kan du se det på vår YouTube kanal

Den första mars genomförde FGS tillsammans med företagsgrupperna VHV, Hammarby Sjöstad och Liljeholmen ett medlemsseminarium. Frågan om hur vi kan utveckla samarbetet mellan näringslivet och Skolförvaltningen/Kulturförvaltningen i enlighet med Stockholms stads Näringslivspolicy diskuterades. Ett mycket bra digitalt möte som vi spelade in.

För dig som inte kunde vara med på seminariet finns det nu inspelat i sin helhet på föreningens YouTube kanal, som du hittar på föreningens hemsida. Presentationerna som Skol-, respektive Kulturförvaltningen visade finns på hemsidan längst ned.

Mvh Kent M Andersson, Ordförande i Liljeholmens företagsgrupp

Missade du medlemsmötet i vecka? då kan du se det på vår YouTube kanal

Den första mars genomförde FGS tillsammans med företagsgrupperna VHV, Hammarby Sjöstad och Liljeholmen ett medlemsseminarium. Frågan om hur vi kan utveckla samarbetet mellan näringslivet och Skolförvaltningen/Kulturförvaltningen i enlighet med Stockholms stads Näringslivspolicy diskuterades. Ett mycket bra digitalt möte som vi spelade in.

För dig som inte kunde vara med på seminariet finns det nu inspelat i sin helhet på föreningens YouTube kanal, som du hittar på föreningens hemsida. Presentationerna som Skol-, respektive Kulturförvaltningen visade finns på hemsidan längst ned.

Mvh Kent M Andersson, Ordförande i Liljeholmens företagsgrupp

Fredagen den 26 februari 2021 deltog drygt 40 personer i Företagsdialog på Kungsholmen. Cirka 15 personer var från stadens olika instanser. Vi fick information om de planer som är på gång på Kungsholmen. De större förändringarna sker i Marieberg, Kristineberg och Stadshagen. I Stadshagen är planen att bygga cirka 1800 lägenheter och en ny skola. Inflyttning beräknas ske från början av år 2023 med cirka 200 lägenheter per år. I Kristineberg pågår arbete med en ny detaljplan för kvarteret Hornsberg 10, där Flinks ligger. Här blir det stora problem för Flinks då kundernas parkeringsplatser försvinner och Flinks inte kan ligga kvar om planen genomföres. En annan stor detaljplaneförändring är Hornsbergskvarteren där bussterminalen nu ligger. Planen är överklagad. Domstolsarbetet är igång och ett avgörande kommer troligen under våren.

Bilderna som visades under mötet kan du se här.

Efter presentationerna från stadens tjänstemän följde en frågestund där bland annat bristande information från staden angående de olika planerna togs upp. Information om planerna när de vunnit laga kraft kan ses på vaxer.stockholm. Men det viktiga för oss är att kunna vara med och påverka planerna innan de har fastställts. Och det är denna information som saknas. Vi vill gärna ha någon form av regelbunden återkommande information om de olika projekten.

Håkan Rosander

070-577 7019

 

 

Till medlemmarna i Företagsgruppen Hornsberg!

Stockholms stad håller företagsdialoger med stadens företag. Man gör det stadsdel för stadsdel. Den 25 februari klockan 8.00-9.00 är det dags för företagen på Kungsholmen att vara med. Under den första halvtimmen berättar stadens tjänstemän om det som är på gång på Kungsholmen och under den andra halvtimmen får företagen ställa frågor och framföra sina åsikter och förslag. Missa inte denna chans till kontakt med Stockholms stad.

Förbered dina frågor och synpunkter. Det kan gälla stort som smått, t ex:

Stadsplanering

Parkering

Klotter

Säkerhet

Kommunikationer

Bussterminalens rivning

Idrottsanläggningar.

Du kan också skriva ner frågorna och skicka dem till oss på: info@hornsberg.nu 

 

Länk till video och bild:

https://drive.google.com/open?id=1F3PeimSh3o5MvCKbK67hzUKublE0lPpm

 

Länk till inbjudan:

https://start.stockholm/aktuellt/kalendarium/2021/02/foretagsdialog-kungsholmen/

 

Hälsningar

Håkan Rosander

Företagsgruppen Hornsberg

070-577 7019

 

- Vi kommer att flyga igen, men inte lika mycket som före pandemin.

Det sade flygplatschefen Mona Glans vid vårt medlemsmöte fredagen den 19 feb 2021. Flgplatsen har tidigare haft 50% affärsresenärer och 50% privatresenärer. Efter pandemin räknar man med att de privata resorna återkommer helt och hållet men bara hälften av affärsresorna. Digitala möten är naturligtvis orsaken till det minskade affärsresandet. 

Detta fick vi lära oss: Bromma är terminal 1 i Stockholm Airport, terminal 2-5 finns på Arlanda. Bromma flygplats är en mycket modern flygplats. Man nådde 0-utsläpp av koldioxid i december 2020, man har det modernaste banljussystemet och har sensorer i landningsbanan som känner av när man skall vidta försiktighetsåtgärder.

Mona har också haft ett nära samarbete med parterna i Tvärbaneprojektet och kunde berätta att spårvägen är klar fram till flygplatsen men trafiken har inte kunnat starta än då det varit problem med att avisa ledningarna. Om det är frost på ledningarna slår blixtar ut och dessa stör radiotrafiken på flygplatsen. Förhoppningsvis är detta klart inom några veckor då också ICA öppnar sin nya butik i den nya Hangar 5.

Brommastaden är ett samarbetsprojekt mellan fastighetsägarna runt flygplatsen. 

Läs mer här.

Hälsningar

Håkan Rosander 

 

 

 

 

Företagsgrupperna Stockholm tillsammans med VHV Företagsgrupp inbjuder medlemmar till ett Zoom Seminarium.

------------------------------------------------------

Enligt Stockholms stads Näringslivspolicy skall Stadens stadsdelar, förvaltningar och bolag öka sitt samarbeta och samverkan med näringslivet i Stockholm. Som en del i detta bjuder Företagsgrupperna Stockholm in till möte där Stockholms stads Utbildnings- och Kulturförvaltningar informerar om sin verksamhet och inom vilka områden en ökad samverkan med företagare kan leda till både ett bättre företagande och samhälle.

Programmet ser ut enligt följande:

16.00    Välkomna - presentation av program och gästtalare.

16.05    Utbildningsförvaltningen talar om hur skolan och företagarna kan öka sitt samarbete.

16.30    Kulturförvaltningen ger förslag på konkreta samarbete med företagare.

16.55    Kent M Andersson och Bengt Jansson (Hässelby-Vällingby & Hägersten-Älvsjö Sdf) leder fråge-, och diskussionen.

17.15    Tack för i dag.

Detta möte kan vara intressant inte minst för fastighetsägarna, som kan finna alternativa användningar för sina lokaler om kontorsuthyrningen minskar och även för de företag som vill uppnå ett bättre samarbete med kultur, idrott och utbildningssidan av Stockholm Stad.

 

Mötet arrangerar tillsammans mellan FGS och företagsgrupperna i VHV, Hammarby Sjöstad-och Liljeholmen.

Tidpunkt: 1 mars 2021 klockan 16.00-17.15.

Länk till mötet:

https://us02web.zoom.us/j/82604575787?pwd=V3MvVGhzZ2lEcnA1dzJXcHZ5aWwyQT09

 

Mycket välkommen!

Kent M Andersson, Ordförande i FGS och Marie Engström ordförande i FS Hammarby Sjöstad.

 

 

Företagsgrupperna Stockholm tillsammans med Företagsgruppen Liljeholmen inbjuder medlemmar till ett Zoom Seminarium om

------------------------------------------------------

Enligt Stockholms stads Näringslivspolicy skall Stadens stadsdelar, förvaltningar och bolag öka sitt samarbeta och samverkan med näringslivet i Stockholm. Som en del i detta bjuder Företagsgrupperna Stockholm in till möte där Stockholms stads Utbildnings- och Kulturförvaltningar informerar om sin verksamhet och inom vilka områden en ökad samverkan med företagare kan leda till både ett bättre företagande och samhälle.

Programmet ser ut enligt följande:

16.00    Välkomna - presentation av program och gästtalare.

16.05    Utbildningsförvaltningen talar om hur skolan och företagarna kan öka sitt samarbete.

16.30    Kulturförvaltningen ger förslag på konkreta samarbete med företagare.

16.55    Kent M Andersson och Bengt Jansson (Hässelby-Vällingby & Hägersten-Älvsjö Sdf) leder fråge-, och diskussionen.

17.15    Tack för i dag.

Detta möte kan vara intressant inte minst för fastighetsägarna, som kan finna alternativa användningar för sina lokaler om kontorsuthyrningen minskar och även för de företag som vill uppnå ett bättre samarbete med kultur, idrott och utbildningssidan av Stockholm Stad.

 

Mötet arrangerar tillsammans mellan FGS och företagsgrupperna i VHV, Hammarby Sjöstad-och Liljeholmen.

Tidpunkt: 1 mars 2021 klockan 16.00-17.15.

Länk till mötet:

https://us02web.zoom.us/j/82604575787?pwd=V3MvVGhzZ2lEcnA1dzJXcHZ5aWwyQT09

 

Mycket välkommen!

Kent M Andersson, Ordförande i FGS och i FS Liljeholmen.

 

Den lokala polisen i vårt område har informerat företagsgruppen om situationen angående anmälda brott och otrygghet.

Det totala antalet anmälda  brott har inte förändrats nämnvärt den senaste tiden. Men typen av brott har förändrats något.

Narkotikaförsäljning har minskat då kameror har satts upp i Akalla, däremot har antalet bedrägerier öket med anledning av pandemin.

 

Den dominerande brottstypen i företagsområdet är skadegörelse, följt av klotter. Antalet skadegörelser under åren 2016-20 var ca 2.200, jmf narkotikabrott 200 samma period.

Polisen tar gärna emot information och tips om personer eller företeelser som inte verkar lagliga.

Företagsgruppen kan vidarebefordra sådana tips.

 

Det inställda mötet med lokalpolis planeras att genomföras så snart pandemisituationen tillåter.

Ett ovanligt år.

Nu är det tid att lägga ett mycket märkligt år bakom oss. För vissa av våra medlemmar har det varit ett gott år men för andra medlemmar har det varit ett år då de slagits för sin överlevnad.Vi väntar alla på att vi skall bli vaccinerade och att vändningen skall komma. Som väl är hade Sverige som land en god ekonomi så att vi kunde stötta företagen. Samtidigt befinner vi oss i ett av det mest intressanta företagsområden i  Stockholm.

Hjälpinsatser från stat och kommun.

Det finns många hjälpinsatser från både statens och Stockholms stads sida för att stötta företagen i pandemin. En enkel sammanställning finns på vår hemsidas första sida (https://fgs.nu/vinsta).

Digitala möten.

En sak som Corona pandemin har förändrat att hur vi möts. Då de fysiska mötena varit starkt begränsade har vi inom företagsgruppen  övergått till digitala möten och inte minst digitala medlemsmöten. Om du missade vårt höstmöte kan du se det igen på förenings YouTube kanal (https://www.youtube.com/watch?v=Gw4cvS7uyL8).

Som du kan se på förenings hemsidas kalendarium (https://fgs.nu/vinsta) fortsätter vi att planera digitala medlemsmöten. Våren inriktning är utökat samarbete med Staden och vår Stadsdelsförvaltning. Men vi planerar även fler seminarier som syftar till att utöka nätverkande mellan företag inom området. Vill du eller ditt företag delta och visa upp ditt företag eller era produkter på dessa möten? Hör då av dig till mig (kent.m.andersson.se@gmail.com). 

Aktivitetsplan våren 2021.

Styrelsen har arbetat fram en aktivitetsplan för våren 2021. Även den hittar du på första sida av vår hemsida.

Samarbete med Staden och Stadsdelsförvaltningen

Under året har samarbetet med Staden och inte minst Stadsdelsförvaltningen utvecklats. Under hösten 2021 planerar vi fördjupa denna dialog genom ett Företagsdialogmöten mellan våra företag och  Stockholm bolag/förvaltningar och vår Stadsdelsförvaltning. Vi återkommer med inbjudan till en senare under 2021.

 

God jul och Gott Nytt år önskar Styrelsen för VHV Företagsgruppen och samtidigt vill vi tacka för ett gott samarbete under år 2020 och ser fram emot året 2021.

 

 

 

Till dig som deltog eller inte kunde delta på Företagarförenings Zoom möte den 27 januari där vi fick träffa och samtala med :

 • SBR (Näringslivskontoret i Stockholm Stad).
 • Integrationspakten och stadsdelsförvaltningen

kan du se seminariet inspelat i vår egen You-Tube Kanal som du hittar på vår hemsida https://fgs.nu/liljeholmen

De bilder som visades  på mötet hittar du längs ned på hemsidan https://fgs.nu/liljeholmen 

 

En viktig information på mötet var ingångarna till staden viktiga kontaktytor:

 

Kent M Andersson, Ordförande

Då kan du se den på företagsgruppens YouTube kanal https://www.youtube.com/watch?v=Gw4cvS7uyL8

Styrelsen för VHV Företagsgrupp

Till dig som deltog eller inte kunde delta på Företagarförenings Zoom möte den 25 januari där vi fick träffa och samtala med :

 • SBR (Näringslivskontoret i Stockholm Stad).
 • Integrationspakten och stadsdelsförvaltningen

kan du se seminariet inspelat i vår egen You-Tube Kanal som du hittar på vår hemsida https://fgs.nu/vinsta.

 

De bilder som visades  på mötet hittar du längs ned på hemsidan https://fgs.nu/vinsta.

 

En viktig information på mötet var ingångarna till staden olika viktiga kontaktytor:

 

Kent M Andersson, e.u.

Ett ovanligt år.

Nu är det tid att lägga ett mycket märkligt år bakom oss. För vissa av våra medlemmar har det varit ett gott år men för andra medlemmar har det varit ett år då de slagits för sin överlevnad.Vi väntar alla på att vi skall bli vaccinerade och att vändningen skall komma. Som väl är hade Sverige som land en god ekonomi så att vi kunde stötta företagen. Samtidigt befinner vi oss i ett av det mest intressanta företagsområden i  Stockholm.

Hjälpinsatser från stat och kommun.

Det finns många hjälpinsatser från både statens och Stockholms stads sida för att stötta företagen i pandemin. En enkel sammanställning finns på vår hemsidas första sida (https://fgs.nu/liljeholmen).

Digitala möten.

En sak som Corona pandemin har förändrat att hur vi möts. Då de fysiska mötena varit starkt begränsade har vi inom företagsgruppen  övergått till digitala möten och inte minst digitala medlemsmöten. Om du missade vårt höstmöte kan du se det igen på förenings YouTube kanal (https://www.youtube.com/watch?v=QSQnxqhAyP8).

Som du kan se på förenings hemsidas kalendarium (https://fgs.nu/liljeholmen) fortsätter vi att planera digitala medlemsmöten. Våren inriktning är utökat samarbete med Staden och vår Stadsdelsförvaltning. Men vi planerar även fler seminarier som syftar till utöka nätverkande mellan företag inom området. Vill du eller ditt företag delta och visa upp ditt företag eller era produkter på dessa möten? Hör då av dig till mig (kent.m.andersson.se@gmail.com).

Aktivitetsplan våren 2021.

Styrelsen har arbetat fram en aktivitetsplan för våren 2021. Även den hittar du på första sida av vår hemsida

 Samarbete Staden och Stadsdelsförvaltningen

Under året har samarbetet med Staden och inte minst Stadsdelsförvaltningen utvecklats. Under hösten 2021 planerar vi fördjupa denna dialog genom ett Företagsdialogmöten mellan våra företag och  Stockholm bolag/förvaltningar och vår Stadsdelsförvaltning. Vi återkommer med inbjudan till en senare under 2021.

 

God jul och Gott Nytt år önskar Styrelsen för Företagsgruppen Liljeholmen och samtidigt vill vi tacka för ett gott samarbete under år 2020 och ser fram emot året 2021.

 

 

Företagsgrupp Liljeholmen bjuder in dig och dina medarbetare till ett kostnadsfritt Zoomseminarium

Där vi gästas av:

 • SBR (Näringslivskontoret i Stockholm Stad).
 • Integrationspakten och stadsdelsförvaltningen

 

Välkommen att delta på detta Zoommöte som medlem i Företagsgruppen Liljeholmen, politiker eller tjänsteman i Stadsdelsförvaltning/nämnd eller du som ännu inte är medlem i Företagsgruppen (men som kanske vill bli det).

 Datum:            27 januari klockan 16.00 till ca 17.15

Program:

16.00                 Kort inledning och presentation av dagens gäster. 

16.05                 SBR. Hur arbetar SBR och hur kan vi öka vår samverkan?

 

16.35                 Integrationspakten och stadsdelsförvaltningen talar om, - hur kan

     näringslivet vara en viktig spelare gällande integration?

17.00                 Kent M Andersson berättar lite om föreningens pågående arbete.

Anmälan senast 22 januari till: kent.m.andersson.se@gmail.com

Anslut dig via Zoomlänken:  

 https://us02web.zoom.us/j/84010705738?pwd=ZXJ1RjRUbmc0Unc4WGVjVHBnVE5LZz09

Varmt välkommen att delta!

 

Kent M Andersson, Ordförande i Företagsgruppen Liljeholmen

Välkommen Värmex som ny medlem i Företagsgruppen Liljeholmen.

 

Värmex är specialister på inomhusklimat. Vi skapar behagliga klimat inomhus och samtidigt minimerar vi påverkan på jordens klimat. Vi omsätter Parisavtalet i verkligheten utan att ge avkall på komfort.

Med över 35 års erfarenhet av värme, kyla, ventilation, vatten och avlopp kan vi leverera effektiva energilösningar på gamla problem. Men vi kan också skapa nya lösningar på nya utmaningar. Detta gör vi i alla typer av byggnader. Våra 40-talet medarbetare utreder, räknar, installerar, trimmar och leder uppdragen till fungerande lösningar.

Värmex växer på marknaden, mycket tack vare vår unika kombination av erfarna tekniker och kunniga ingenjörer. Kompetens både vid ventilen och vid CAD-programmet. Jag är själv andra generationens medarbetare bland verklighetens konsulter.

Välkommen att kontakta oss med din utmaning eller ditt problem.

Mattias Ericsson, VD

Mobil: 070- 516 76 19

mattias.ericsson@varmex.se

 

Återigen välkomna.

 

Kent M Andersson, Ordförande i Företagsgruppen Liljeholmen  

VHV Företagsgrupp bjuder in dig och dina medarbetare till ett kostnadsfritt Zoomseminarium

Där vi gästas av:

 • SBR (Näringslivskontoret i Stockholm Stad).
 • Integrationspakten och stadsdelsförvaltningen

 

Välkommen att delta på detta Zoommöte som medlem i VHV Företagsgruppen, politiker eller tjänsteman i Stadsdelsförvaltning/nämnd eller du som ännu inte är medlem i Företagsgruppen (men som kanske vill bli det).

 Datum:            25 januari klockan 16.00 till ca 17.15

Program:

16.00                 Kort inledning och presentation av dagens gäster. 

16.05                 SBR. Hur arbetar SBR och hur kan vi öka vår samverkan?

16.35                 Integrationspakten och stadsdelsförvaltningen talar om,- hur kan

   näringslivet vara en viktig spelare gällande integration?

17.00                 Kent M Andersson berättar lite om föreningens pågående arbete.

Anmälan senast 22 januari till: kent.m.andersson.se@gmail.com

https://us02web.zoom.us/j/84018230112?pwd=VUY1ZDNwZHhrU0V5dGxQZkVmbUhGQT09

Anslut dig via Zoomlänken:  

Varmt välkommen att delta!

Marie Enström, Ordförande i VHV Företagsgrupp

Sida 1 av 3

Go to top