Idag hade vi det första och det sista BRÅ-mötet i år. Att det blivit så beror på sammanslagningen av stadsdelarna Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista då många varit upptagna med processen att skapa stadsdelen Järva. I lokala BRÅ deltar stadsdelsförvaltningen med många inblandade avdelningar, polisen, fastighetsägarna, skolan, bussbolaget, centrumförvaltarna, några politiker och företagarföreningarna. Alla deltagarna delger sina erfarenheter av utvecklingen. Några noteringar från mötet:

  • Generellt kan sägas att det har varit en mycket positiv utveckling i Järva under några år.
  • I år har det inte varit en enda skjutning i området.
  • Den upplevda och den faktiska tryggheten har ökat. Detta intygar flera av de medverkande genom de intervjuer som gjorts och de incidenter som har registrerats. 
  • Mycket arbete sker genom att lära känna enskilda individer och fånga upp dem innan det blir för sent. Så arbetar polisen, stadsdelsförvaltningen och skolan. Man träffas varje vecka och utbyter information.
  • Positiv utveckling sker genom samverkan mellan olika parter. Det gäller t ex de olika centrum som finns.
  • Efter pandemin har det blivit mycket lugnare på bussarna, även om 179:an lider av kapacitetsbrist. Det finns inte tillräckligt med bussar. Beställda men ej levererade.
  • Folkbokföringsbrott kommer att undersökas i större utsträckning. 
  • I Lunda har det varit lugnt under året. En och annan bil har försvunnit när den observerats av vår väktare på nätterna. Det finns så få rapporter så jag frågar mig om detta verkligen är sanningen. Till detta återkommer vi från Lunda Företagsgrupp.  

Tensta, Rinkeby med flera områden i Järva förknippas nog av många med djupa problem. Efter dagens möte kanske det är en felaktig bild. I så fall borde detta spridas utanför Järva. 

Under år 2024 kommer BRÅ Järva att träffas fyra gånger.

Vill du att något skall framföras till politikerna, tjänstemännen eller de andra aktörerna, hör av dig till mig.

Hälsningar

Håkan Rosander

info@lundaforetagsgrupp.se

070-577 7019

Go to top