Möte med BRÅ den 7 maj 2019.

Polisen rapporterar att det är lugnt i området Spånga-Tensta stadsdel. Våld mot polisen har i princip upphört. Det beror bland annat på att många brottslingar nu är inburade. Narkotikaförsäljningen har delvis flyttat på sig, från Tensta mot Hjulsta beroende på kameror och polisens aktiviteter.

MTR rapporterar att plankning fortfarande förekommer. Det är ett tekniskt problem. Att flera personer passerar spärrarna på ett kort genom att gå tätt intill varandra visar på en teknisk svaghet i nuvarande system. Men det fungerar på andra håll i världen.

Räddningstjänsten rapporterar att hoten mot personalen under utryckning är nästan helt borta.

Järva Fastigheter rapporterar att inbrotten har minskat kraftigt från att ha legat på 90-100 inbrott blev det 14 förra året. Fantastiskt.

Spärrvakterna i Tensta tycker att jobbet är trist nu, alla betalar. Man har inte mycket att göra.

Från kommunen rapporteras att man gjort provköp av tobak i 28 av stadsdelens 35 försäljningsställen av tobak. I fyra butiker kunde minderåriga köpa tobak. Trygghetsvandringar kommer att göras i stadsdelen.

Håkan Rosander

 

Möte med BRÅ den 7 maj 2019.

Polisen rapporterar att det är lugnt i området Spånga-Tensta stadsdel. Våld mot polisen har i princip upphört. Det beror bland annat på att många brottslingar nu är inburade. Narkotikaförsäljningen har delvis flyttat på sig, från Tensta mot Hjulsta beroende på kameror och polisens aktiviteter.

MTR rapporterar att plankning fortfarande förekommer. Det är ett tekniskt problem. Att flera personer passerar spärrarna på ett kort genom att gå tätt intill varandra visar på en teknisk svaghet i nuvarande system. Men det fungerar på andra håll i världen.

Räddningstjänsten rapporterar att hoten mot personalen under utryckning är nästan helt borta.

Järva Fastigheter rapporterar att inbrotten har minskat kraftigt från att ha legat på 90-100 inbrott blev det 14 förra året. Fantastiskt.

Spärrvakterna i Tensta tycker att jobbet är trist nu, alla betalar. Man har inte mycket att göra.

Från kommunen rapporteras att man gjort provköp av tobak i 28 av stadsdelens 35 försäljningsställen av tobak. I fyra butiker kunde minderåriga köpa tobak. Trygghetsvandringar kommer att göras i stadsdelen.

Det var mycket positivt på mötet alltså. Vi får hoppas att det håller i sig. Men det finns problem. Vi återkommer när protokollet från mötet är klart.

Håkan Rosander

 

Padelverket AB bygger tillsammans med FastPartner i Lunda Sveriges största padelhall. Tolv banor på sammanlagt 4.300 kvm. Anläggningen kommer att invigas i april i år och medlemmarna i Lunda Företagsgrupp kommer att få en speciell inbjudan. Det är mycket glädjande att få in sport- och motionsaktiviteter i området. Det gör det enkelt förr alla anställda att utnyttja banorna och det skapar liv och rörelse i Lunda under längre tid på dygnet. Det är viktigt inte minst ur säkerhetssynpunkt. 

Läs mer här!

Vi återkommer med mer information när öppningsdagen närmar sig.

Håkan Rosander

 

Hej!

Ett stort tack till alla er som deltog i årsmötet i onsdags den 21 mars 2018. Det blev en mycket givande stund angående både behov av personal och deras utbildning samt om Tenstaledningen som kommer att störa trafiken på framför allt Fagerstagatan under de kommande två åren.

Flera av de närvarande representanterna för företagen sade att man har behov av att anställa. Det gäller t ex IT-personal, lagerpersonal, truckförare, lagerarbetare och fastighetsskötare. Lars-Gustaf Jonsson från Tensta gymnasium håller på att starta upp gymnasiet igen, efter ett par år med mycket låg verksamhet. Man skall inrikta sig på att yrkesutbilda unga-vuxna (20-30 år gamla). Lars-Gustaf Jonsson tar mycket gärna emot förslag och synpunkter från företagen. Han nås på telefon 08-508 382 24 eller 073-917 99 80. Mailadressen är lars-gustaf.jonsson@stockholm.se

Wiktor Westerdahl visade oss planerna för Tenstaledningens dragning genom Lunda . Den kommer att under de kommande två åren störa trafiken på framför allt Fagerstagatan. Under långa tider kommer gatan bara att ha en körbar fil. Det betyder att vi måste köra omvägar för att komma fram. Var ledningen kommer att läggas och i vilka etapper den byggs framgår av de bifogade ritningarna. På översiktsbilden finns planerade tider för de olika etapperna. Dessa tider är än så länge preliminära och kommer troligen att ändras efter hand. Vi kommer från Lunda Företagsgrupps sida att informera mera om detta under projektets gång. Det går också bra att kontakta projektledaren Wiktor Westerdahl direkt på tel 076- 628 05 09 eller wiktor.westerdahl@fjarrvarmeprojekt.se

OBS! En del av filerna i bilagorna innehåller flera bilder.

På årsmötet hade vi naturligtvis stadgeenligt årsmöte för föreningen. Till detta återkommer vi med protokollet när detta är justerat.

Hälsningar

Håkan Rosander

070-577 7019

Bilagor:
FilBeskrivningFilstorlekSenast ändrad
Ladda ner den här filen (Lunda företagsgrupp 2018-03-21_.pdf)Lunda företagsgrupp 2018-03-21_.pdf 642 kB2018-03-23 11:24
Ladda ner den här filen (Industriområdet Etapper.pdf)Industriområdet Etapper.pdf 407 kB2018-03-23 11:23
Ladda ner den här filen (Industriområdet Etapper Överskådligt.pdf)Industriområdet Etapper Överskådligt.pdf 463 kB2018-03-23 11:23
Ladda ner den här filen (8V1-8809 Översikt Del A.pdf)8V1-8809 Översikt Del A.pdf 481 kB2018-03-23 11:23

Det är viktigt med fakta för att bedöma den aktuella situationen och utvecklingen inom brottsutvecklingen. Vår kommunpolis kunde meddela att den statistiska redovisningen av brotten nu blivit betydligt bättre än tidigare. Man kan t ex se redovisade brott per gata. Inbrott och narkotikabrott har ökat varje år från år 2014. Garaget i Tensta centrum och gallerian är centraler för narkotikahandeln. I Lunda har det förekommit en del stölder av bildelar. De kameror som under förra året sattes upp i Tensta får nu sitta kvar. Däremot är det tveksamt om man får sätta upp fler kameror. Det gäller t ex Spånga centrum där det förekom några otäcka rån förra året. Det är för få brott på samma plats för att motivera kameror. Polisen vill ha fler kameror men man får inte tillstånd. Idag jobbar polisen med två mål:

5-årsmålet innebär att inget av delområdena i Spånga-Tensta skall bli sämre ur brottssynpunkt.

15-årsmålet innebär att inget område skall betraktas som ett utsatt område.

Tuffa mål men polisen tror att det går genom samverkan mellan alla instanser i stadsdelen.

Stadsdelen har inrättat en styrgrupp för de lokala utvecklingsprogrammen som syftar till att öka säkerheten och tryggheten. Ditte Westin blir ordförande i styrgruppen och kommer under aderton månader bara jobba med detta.

Stadsdelen har ansökt och fått pengar till ett antal åtgärder för att höja säkerheten. Där ingår t ex att skapa bättre belysning på parkeringsplatser, högre kantstenar och pollare för att förhindra okynneskörningar. Vi skall också få något som kallas smart belysning med bland annat bättre belysning vid Spånga station. Det skall bli spännande att se vad detta innebär.

Vi har begärt att få mer siffror på brottsutveckling vilket vi får återkomma till.

Håkan Rosander

20171127 Förbifarten

 

Vid medlemsmöte den 27 nov 2017 informerade Patrik Hamberg och Magnus Enblom från Trafikverket om byggandet av Förbifarten.

Trafikleden kommer att öppnas år 2026. Under byggtiden kommer som mest 300 lastbilar per dag att forsla bort bergmassorna. Idag kör det cirka 3000 lastbilar per dag på Bergslagsvägen.  Det råder borrförbud mellan klockan 22 och 07. 

När Förbifarten är klar beräknas den södergående trafiken på Bergslagsvägen vara kvar på nuvarande nivå och den norrgående trafiken att ha halverats från cirka 33.000 fordon per dag till 15.000.

Mer detaljer om bygget kan ses HÄR.

Håkan Rosander

 

Gång- och cykelvägen mellan Barkarby och Spånga fortsatt avstängd

Vi för just nu en dialog med berörda kommuner, men vi kommer på grund av pågående arbeten och av säkerhetsskäl behöva hålla gång- och cykelvägen stängd fram till senare i vår.

Vi ska bland annat färdigställa grundläggningsarbeten för bron och spränga för det stora schakt som vägbanorna ska gå i.

Under somrarna 2018 och 2019 måste vi stänga av cykelvägen en månad samtidigt som Mälarbanan stänger av järnvägen för att kunna bygga bron över spåren. Dessa arbeten kräver att tågbanan är spänningsfri och fri från trafik.

Vi återkommer med mer detaljerad information om hur länge vi stänger av gång- och cykelvägen och när vi kan öppna den igen.  Gående och cyklister hänvisas med skyltning.

Nyhet ligger på webben www.trafikverket.se/forbifartstockholm-Hjulsta

./a

Med vänlig hälsning

Anna Weston

Projektkommunikatör

E4 Förbifart Stockholm

anna.weston@trafikverket.se

Direkt: 010-123 02 87

Mobil: 072-147 22 69

Trafikverket

Solna Strandväg 98

172 90 Stockholm

Besöksadress: Finspångsgatan 42 (Lunda)

Telefon: 0771-921 921

www.trafikverket.se

Lunda FG har lämnat synpunkter på ett förslag angående ombyggnad av Spånga station. En ny utgång i den norra delen av stationen skulle underlätta betydligt för personalen i Lunda att ta sig till och från jobbet. Det skulle också främja Stockholms stads mål om att nå en 0-nivå på CO2-utsläppen till år 2050. bilaga

Bilagor:
FilBeskrivningFilstorlekSenast ändrad
Ladda ner den här filen (20130918 Remissvar angående Mälarbanan.pdf)20130918 Remissvar angående Mälarbanan.pdf 224 kB2015-03-09 20:30
Go to top