Padelverket AB bygger tillsammans med FastPartner i Lunda Sveriges största padelhall. Tolv banor på sammanlagt 4.300 kvm. Anläggningen kommer att invigas i april i år och medlemmarna i Lunda Företagsgrupp kommer att få en speciell inbjudan. Det är mycket glädjande att få in sport- och motionsaktiviteter i området. Det gör det enkelt förr alla anställda att utnyttja banorna och det skapar liv och rörelse i Lunda under längre tid på dygnet. Det är viktigt inte minst ur säkerhetssynpunkt. 

Läs mer här!

Vi återkommer med mer information när öppningsdagen närmar sig.

Håkan Rosander

Go to top