Kommersiella fastighetsägare

 
       
 

Medlemsavgift

Serviceavgift

 
 

100

25 öre/m²

 

Minimiavgift

 

825/fastighet

 

Maximiavgift

 

5000/fastighet

 
       
       
       
       
       

Rörelsedrivande företag, institutioner

 
       
 

Medlemsavgift

Serviceavgift

 

1 anställd

100

330

 

2-20 anställda

100

825

 

21-35 anställda

100

1540

 

36-50 anställda

100

2090

 

Fler än 50 anställda

100

2640

 
       

På serviceavgiften tillkommer moms

   

Alla avgifter gäller för ett år.

     

Företag som bedriver verksamhet i egen fastighet bedöms som

rörelsedrivande företag.

     

 

 

Go to top