LUNCHMENYER:    LUNDA KONDITORI            

 

 https://www.thefork.se/restaurang/golden-kitchen-r738709/meny#booking=


 Lundas utvecklingsprogram.

 

Trygghets- och trevnadspromenad i Lunda.

Pernilla Takacs, Charlotte Helmersson, Friedrich Klasson och Emelie Resbeck. Pernilla, Charlotte och Emelie från stadsdelsförvaltningen i Spånga-Tensta och Friedrich från Rapid Säkerhet, vårt bevakningsföretag i Lunda.

Måndagen den 7 november gjorde vi en trygghets- och trevnadspromenad i Lunda. Lunda är i stort ett snyggt och välordnat företagsområde. Under promenaden kunde vi konstatera att det finns skräp på trottoarer och parkeringsplatser på flera ställen Gräsklippning pågick under vår promenad av de stora grönområdena. Problem med underhåll uppstår ofta i gränsområden mellan fastighetsmark, parkmark och gatumark. Och dessa problem ser vi på flera platser i Lunda. Vem skall rensa bort buskar på utsidan av staketet? I stort kan sägas att området var i ett bra skick denna dag. Det berodde bland annat på att skräp rensats från parkeringsplatsen nere vid vändplanen på Fagerstagatan mitt emot parkeringshuset. Rensningen hade gjorts av hyresgästen. Men här samlas skräp väldigt ofta och rensning måste göras flera gånger per år. Vem som har ansvaret för parkeringsplatsen var oklart. Måste utredas. 

En rapport från promenaden med specifika åtgärder kommer lite senare. 

Hälsningar

Håkan Rosander

   

 

 

 

Företagsdialog med Stockholms stad i Spånga Center fredagen den 14 oktober 2022.

Dialogen med Stockholms stad hölls för första gången som ett fysiskt möte i Spånga Center. Dialogerna startades under pandemin och hölls då digitalt. Fysiskt eller digitalt? Digitala eller fysiska möten har sina för- och nackdelar, men det var verkligen trevligt att träffa människorna från skärmen. Den stora skillnaden uppträdde på minglet efter själva dialogen. Vi kunde sitta ner med tjänstemännen och förklara idéer och höra reaktioner. Det bildades många små grupper där särskilda problem kunde framföras och tjänstemännen från staden verkade glada för den direkta kontakten.

Tjänstemännen från exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret och trafikkontoret presenterade de projekt som pågår eller planeras i Spånga-Tensta. Dessa syns på bilder som visades. Du kan se bilderna genom att klicka på LÄNK nedan i brevet från Stockholms stad. I brevet finns också information om den service du kan få från Stockholms stad.

En del punkter som diskuterades under dialogen:

- Eventuell etablering av företag i Lunda. System 3R som ligger i Vinsta idag behöver bygga ut och samla sin verksamhet under ett tak. I Vinsta hotas man av bostäder som hindrar en utbyggnad. System 3R är ett företag med cirka 200 anställda. Ett rent verkstadsföretag. Världens största i sin nisch. Förslaget är att etablera företaget på den idag gröna ytan mellan den västra och östra delen av Lunda. För att få detta i mål måste Stockholms stad reservera marken för System 3R. System 3R är mycket beroende av sin personal och man vill därför inte flytta för långt.

- Aktiviteterna på Spånga Torg med ungdomar har uppskattats av företagarna.

- Önskemål om en saluhall likt Hötorgshallen i nordvästra Stockholm

- Etablering av olika matprojekt

- Nytida, Spånga Nord daglig verksamhet, söker kontakt med företag för samarbete 

- Företagen i Lunda efterlyser ett antal förändringar i trafiken för att få bättre tillgänglighet för företagen och dess personal. Det gäller t ex ny infart till området vid Bilskroten, bättre hantering av trafiken vid korsningen Bergslagsvägen-Avestagatan och vid korsningen Bergslagsvägen- Fagerstagatan. Allt detta och mer därtill är framfört till trafikkontoret och vi hoppas att en förbättring kan påbörjas under år 2023.       

Från företagsgruppens sida såg vi mycket positivt på denna mänskliga kontakt med Stockholms stad och vi ser fram emot samarbetet för:

Företagandet är grunden för vår välfärd

Utan företagande ingen välfärd 

Alternativet är nämligen självhushåll och då har vi ingen välfärd.

Ett stort tack till Stockholm Business Region och till stadsdelsförvaltningen i Spånga-Tensta som varit mycket aktiva för att få detta möte till stånd. Och inte minst till vår stadsdelsdirektör Victoria Callenmark som var mycket aktiv under hela mötet.

Nästa gång vi har en foretagsdialog med Stockholms stad hoppas vi att alla våra medlemmar ställer upp. 

Väl mött nästa gång

Håkan Rosander

ordförande

 

header image

Stort tack för ditt deltagande i företagsdialog Spånga-Tensta

 

Här hittar du bilderna som visades under mötet: LÄNK

Om du har fler frågor än de som ställdes under företagsdialogen eller vill ge feedback, så mejla: foretagsdialog@stockholm.se

Vill du delta i fler företagsdialoger? Du finner dem här: Kalendariet

Nedan hittar du mer information samt kontaktuppgifter till Stockholms stads funktioner som berör dig som företagare:

Företagsservice - Stockholms stad 

Stockholm Business Region

Företagsdialog

 

Lunda Företagsgrupp

 

Lunda företagsområde ligger lätt tillgängligt i nordvästra Stockholm, i en av Sveriges mest expansiva regioner. Inom området finns många olika företag etablerade, såväl stora som små industri- och tjänsteföretag.

Inom området finns det bl.a:

  • Kafé

  • Restauranger 

  • Hotell

  • Padelhall

  • Gym 

 

 

Vi samarbetar med företagarna i Spånga centrum. 

Läs mer om Spånga centrum här!

 

Nyheter

Trygghets- och trevnadspromenad i Lunda
tisdag, 08 november 2022
Trygghets- och trevnadspromenad i Lunda. Pernilla Takacs, Charlotte Helmersson, Friedrich Klasson och Emelie Resbeck. Pernilla, Charlotte och Emelie från stadsdelsförvaltningen i...

Kalendarium

Inga händelser
Go to top