Konstantin Spinos från Trafikverket informerade oss Förbifartens framväxt den 1 november 2023.Konstantin var en mycket engagerad projektledare, som tycktes brinna för sitt jobb.

Vi fick en heltäckande redogörelse för detta stora projekt som kommer att kosta cirka 42 miljarder kronor när det är färdigt.

Och färdigt är det 2030 enligt Konstantin. Och kanske också lite före detta år.

Kortfattade fakta om Förbifarten:

  • Skall klara 140 000 fordon per dygn
  • Vägen är 21 km varav 18 km i tunnel
  • Sprängningen började i januari 2016 och avslutades i oktober 2023
  • Öppnar för trafik 2030. Tror fortfarande att detta håller.
  • Säker väg – utrymningsvägar varje 100 m
  • Trafikplats Hjulsta blir vår anknytning till Förbifarten
  • Vid grävningarna i Hjulsta hittades 100 gravar från bronsåldern

Lunda Företagsgrupp har tidigare framfört önskemål om en förlängning av den nordöstra infartsfilen från Bergslagsvägen till Avestagatan för att undvika den köbildning som ofta uppstår på Bergslagsvägen. En slutsats vi kunde dra vid samtalet med Konstantin var att denna förlängning inte blir aktuell före 2030 då Förbifarten öppnar. 

Håkan Rosander

ordförande i Lunda Företagsgrupp

 

 

Go to top