Vad innebär ett medlemskap?

Du sparar tid och resurser eftersom företagsgruppen engagerar sig i viktiga frågeställningar som det enskilda företaget sällan har varken tid eller resurser till, tex infrastrukturfrågor, områdets gestaltning, p-platser, närservice eller andra förutsättningar för ett bra fungerande näringsliv.

Som medlem får du

göra reklam till övriga medlemmar i föreningen - gratis

delta i våra föreningsmöten

en förening som tar hand om praktiska problem i området

en förening med kontakter till Stockholms politiker och tjänstemän

en förening som utvecklar området till gagn för företag och dess personal

 

 

Go to top