Omoss 1

Vad gör Lunda Företagsgrupp (LFG)?                                                                                                                                               

I LFG jobbar vi intensivt med de frågor som är aktuella för vårt område. Vi arbetar för att Lunda företagsområde skall vara trivsamt och säkert. Företagen skall vara med och påverka utvecklingen. Nedan några av de aktiviteter som vi arbetar med.

 

 • LFG har tillsammans med Rapid Bevakning skapat en områdesbevakning som innebär att en bevakningsbil finns i området hela natten och stör ut buset. Som medlem i LFG får du rabatt på bevakningen.
 
 • Orienteringstavlor som visar var respektive företag finns.
 
 • LFG föreslår ändringar vad gäller trafik och parkering för att få ett bra trafikflöde på gatorna och säkra in- och utfarter till fastigheterna. Vi jobbar för att lastbilar och personbilar skall få bra parkeringsplatser. 
 
 • LFG påverkar och bevakar stadens planering i vårt närområde. Vi ingår i Spånga-Tenstas näringslivsråd där både politiker och tjänstemän sitter med.
 
 • De stora vägprojekten, Förbifart Stockholm och ombyggnaden av E18, bevakas. Vi har lämnat synpunkter på planerna till Stockholms stad och till Trafikverket. Företagsgruppen skickar ut aktuell information i samband med tillfälliga eller permanenta omläggningar av trafiken.
 
 • LFG är en mötesplats för företagarna i Lunda. Vi ordnar medlemsmöten och lunchmöten
 
 • Företagen finns samlade i ett mailregister som kan användas för reklam och information utan kostnad för medlemmarna.
 
 • LFG informerar sina medlemmar om aktuella händelser i området,
 
 • Trivsel- och trygghetsvandringar görs varje år för att öka säkerheten på gator, trottoarer och cykelvägar. Träd och buskar får inte skymma sikten eller blockera trottoar. Belysningen skall skapa trygghet.
 
 • LFG samarbetar med Arbetsförmedlingen och Jobbtorg Stockholm och informerar om deras arbete.
 
 • LFG har mycket goda kontakter med kommunens politiker och tjänstemän på både lokal och central nivå. Har du problem kan vi hjälpa dig att hitta rätt personer att prata med. Vi deltar i stadens utveckling genom att vi är remissinstans.
 

 

Go to top