Trygghets- och trevnadspromenad i Lunda.

Pernilla Takacs, Charlotte Helmersson, Friedrich Klasson och Emelie Resbeck. Pernilla, Charlotte och Emelie från stadsdelsförvaltningen i Spånga-Tensta och Friedrich från Rapid Säkerhet, vårt bevakningsföretag i Lunda.

Måndagen den 7 november gjorde vi en trygghets- och trevnadspromenad i Lunda. Lunda är i stort ett snyggt och välordnat företagsområde. Under promenaden kunde vi konstatera att det finns skräp på trottoarer och parkeringsplatser på flera ställen Gräsklippning pågick under vår promenad av de stora grönområdena. Problem med underhåll uppstår ofta i gränsområden mellan fastighetsmark, parkmark och gatumark. Och dessa problem ser vi på flera platser i Lunda. Vem skall rensa bort buskar på utsidan av staketet? I stort kan sägas att området var i ett bra skick denna dag. Det berodde bland annat på att skräp rensats från parkeringsplatsen nere vid vändplanen på Fagerstagatan mitt emot parkeringshuset. Rensningen hade gjorts av hyresgästen. Men här samlas skräp väldigt ofta och rensning måste göras flera gånger per år. Vem som har ansvaret för parkeringsplatsen var oklart. Måste utredas. 

En rapport från promenaden med specifika åtgärder kommer lite senare. 

Hälsningar

Håkan Rosander

Go to top