Lokala brottsförebyggande rådet, BRÅ, i Järva  

Järva stadsdelsnämnd och stadsdelsförvaltning är mycket aktiva i det brottsförebyggande arbetet. Brå-mötena leds av stadsdelsnämndens ordförande Rashid Mohammed (v) med flera politiker, tjänstemän och polisen närvarande. Rådet möts fyra gånger per år. Lunda Företagsgrupp har i många år varit med i rådet.

 

Möte 22 februari 2024.

Idag kunde alla närvarande rapportera att det är ganska lugnt i området. Det finns områden som är starkt utsatta. Det gäller Rinkeby, Tensta och Husby. Förra året var det inga skjutningar i Järva. Perioden 2017-2021 var det 20-25 skjutningar per år. En fastighetsägare meddelade att inbrott via fönster hade ökat. På en del håll efterlyses fler kameror.

För att förhindra att personer glider in på en brottslig bana har man i stadsdelen börjat att på olika sätt arbete med yngre barn för att kartlägga deras förhållanden. Man informerar även havande kvinnor för att förebygga att deras barn blir brottslingar.

 

Lunda företagsgrupp meddelade följande på mötet.

Från Lunda Företagsgrupps sida framhöll vi att det är lugnt i vårt område. Men det är skräpigt. Och skräp föder skräp. Vi har dock konstaterat att ett kylskåp och annan köksutrustning som funnits i den östra delen på Finspångsgatan nu hade försvunnit efter att vi anmält detta på stadens Tyck till-app. Likaså har ett stort potthål försvunnit på Finspångsgatan utanför Däckia efter vår anmälan på Tyck till-appen. 

Ur säkerhetssynpunkt framhöll vi på mötet att det är mycket viktigt att företagen lär sig AI. AI kommer att bli ett positivt redskap för företagen genom att hjälpa företagen med vissa arbetsuppgifter. Men det kommer också att kunna utnyttjas av brottslingar för att lura oss. DÄRFÖR ÄR DET VIKTIGT ATT VI LÄR OSS AI.

Som ett led i att hjälpa varandra i Lunda har vi skapat en säkerhetsgrupp för Lundaföretagen. Gruppen ingår i Svensk Handels säkerhetsapp. I den kan de anslutna personerna/företagen varna varandra då vi utsätts för något obehagligt. Vi kan också snabbt göra polisanmälningar.

Nästa möte i BRÅ Järva är den 23 maj 2023.

Vill du framföra någon synpunkt på det mötet hör av dig till undertecknad.

 

Hälsningar

Håkan Rosander

info@lundaforetagsgrupp.se

Go to top