Den 5 juni gjordes en trygghetsvandring i Lunda på initiativ från Lunda Företagsgrupp. Deltagare var Annelie Hemström, preventionssamordnare i Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning, polismannen Frank Carlsson och Håkan Rosander från Lunda Företagsgrupp. Vi uppmärksammade en del brister som redovisas i det bifogade protokollet.

 

Hälsningar

Håkan Rosander

Plats

Problem

Ansvar

Bild

Fagerstagatan, vid RagnSells

Överhängande träd över cykelgången

Hässelby-Vällingby SDF

 

Högforsgränd

Grusdumpning

Trafikkontoret, om det är på vägen

 

Fagerstagatan 55

Grushög på vändplan

Trafikkontoret

 

Fagerstagatan 55

Träflis dumpad på gräsmatta

SDF

 

Fagerstagatan 48

Buskar och snår går ut över gångbana.

Trafikkontoret

 

Domnarvsgatan10-12

Överhängande träd och buskage på gångväg

 

Fastighetsägare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domnarvsgatan 12

 

Fastighetsägare/hyresgäst

 

Domnarvsgatan 21

Uppbruten stolpe från stängsel slängd i vägrenen.

Fastighetsägare/hyresgäst.

Stolpen hör till stängslet runt fastigheten/verksamheten på Domnarvsgatan 21.

 

 

 

Plats?

Omkullvälta och flyttade farthinder

SDF – men redan löst

 

Högforsgränd 4

Oklippt och oskött.

Hässelby-Vällingby SDF

 

 

 

Go to top