Gång- och cykelvägen mellan Barkarby och Spånga fortsatt avstängd

Vi för just nu en dialog med berörda kommuner, men vi kommer på grund av pågående arbeten och av säkerhetsskäl behöva hålla gång- och cykelvägen stängd fram till senare i vår.

Vi ska bland annat färdigställa grundläggningsarbeten för bron och spränga för det stora schakt som vägbanorna ska gå i.

Under somrarna 2018 och 2019 måste vi stänga av cykelvägen en månad samtidigt som Mälarbanan stänger av järnvägen för att kunna bygga bron över spåren. Dessa arbeten kräver att tågbanan är spänningsfri och fri från trafik.

Vi återkommer med mer detaljerad information om hur länge vi stänger av gång- och cykelvägen och när vi kan öppna den igen.  Gående och cyklister hänvisas med skyltning.

Nyhet ligger på webben www.trafikverket.se/forbifartstockholm-Hjulsta

./a

Med vänlig hälsning

Anna Weston

Projektkommunikatör

E4 Förbifart Stockholm

anna.weston@trafikverket.se

Direkt: 010-123 02 87

Mobil: 072-147 22 69

Trafikverket

Solna Strandväg 98

172 90 Stockholm

Besöksadress: Finspångsgatan 42 (Lunda)

Telefon: 0771-921 921

www.trafikverket.se

Go to top