Det är viktigt med fakta för att bedöma den aktuella situationen och utvecklingen inom brottsutvecklingen. Vår kommunpolis kunde meddela att den statistiska redovisningen av brotten nu blivit betydligt bättre än tidigare. Man kan t ex se redovisade brott per gata. Inbrott och narkotikabrott har ökat varje år från år 2014. Garaget i Tensta centrum och gallerian är centraler för narkotikahandeln. I Lunda har det förekommit en del stölder av bildelar. De kameror som under förra året sattes upp i Tensta får nu sitta kvar. Däremot är det tveksamt om man får sätta upp fler kameror. Det gäller t ex Spånga centrum där det förekom några otäcka rån förra året. Det är för få brott på samma plats för att motivera kameror. Polisen vill ha fler kameror men man får inte tillstånd. Idag jobbar polisen med två mål:

5-årsmålet innebär att inget av delområdena i Spånga-Tensta skall bli sämre ur brottssynpunkt.

15-årsmålet innebär att inget område skall betraktas som ett utsatt område.

Tuffa mål men polisen tror att det går genom samverkan mellan alla instanser i stadsdelen.

Stadsdelen har inrättat en styrgrupp för de lokala utvecklingsprogrammen som syftar till att öka säkerheten och tryggheten. Ditte Westin blir ordförande i styrgruppen och kommer under aderton månader bara jobba med detta.

Stadsdelen har ansökt och fått pengar till ett antal åtgärder för att höja säkerheten. Där ingår t ex att skapa bättre belysning på parkeringsplatser, högre kantstenar och pollare för att förhindra okynneskörningar. Vi skall också få något som kallas smart belysning med bland annat bättre belysning vid Spånga station. Det skall bli spännande att se vad detta innebär.

Vi har begärt att få mer siffror på brottsutveckling vilket vi får återkomma till.

Håkan Rosander

Go to top