Tisdagen den 21 april hade vi ett möte i Näringslivsrådet i Spånga-Tensta.

En eloge till Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning för att man håller igång näringslivsrådet. Under mötet utbyttes många åsikter om den situation som råder och tips om åtgärder utbyttes. De permitteringsregler som nu gäller uppskattas av företagen men en stor kostnad är också företagens hyreskostnader. Här utbyttes många åsikter angående förhandlingar med fastighetsägarna.

Stadsdelsförvaltningen.

Stadsdelsförvaltningen har varit mycket aktiv under coronaperioden, information på flera språk till innevånarna, en evakueringsaktivitet startade i tisdags för att minska på trångboddheten i vissa delar av stadsdelen, Fristads sjukhem har iordningställts på rekordtid, dock inga patienter än. 

Viktigt att vara medlem i föreningar.

Information till företagen har skickats ut till företagen via Lunda Företagsgrupp vid flera tillfällen med bland annat information om stadens hjälp till företagen. Saknar du detta hör av dig till undertecknad så fixar vi det.

I sådana här lägen är det viktigt att vara medlem i föreningarna i området. Informationen från staden sker i stor utsträckning via föreningarna.

Information från Invest Stockholm.

Det finns dock ett liv efter Corona. Invest Stockholm, som är Stockholms stads näringslivskontor informerade på mötet om: 

  • näringslivspolicyn, där stadens alla anställda skall ha företagarfrågor i fokus,
  • servicekedjor för etablering av nya företag
  • etableringslots
  • Starta eget Stockholm.

Det kan låta bra med alla dessa tankar, men det gäller att få struktur på det hela så att det blir lätt att förstå och detta påpekade vi under mötet.

En ny NKI-mätning (Nöjd-Kund-Index) görs nu i Stockholm för att ta reda på vad företagen tycker om stadens byråkrati. Stockholm har under de senaste åren legat på plats 100-150 bland Sveriges kommuner. Målet är att vi skall bli nummer 1. Staden har alltså en lång väg att gå. 

Under hösten kommer Invest Stockholm att ordna stadsdelsmöten för företagarna med bland annat följande frågeställningar: Vad saknas? och Vad kan vi göra?

Go to top