Fastighetsborgarrådet Dennis Wedin och stadsdelsnämndens ordförande Ole-Jörgen Persson.

 

Spångas-Tensta stadsdelsnämnd hade bjudit in till ett stormöte om näringslivs- och utvecklingsfrågor i Spånga. Närvarande var trafikborgarrådet Daniel Helldén och fastighetsborgarrådet Dennis Wedin. Inbjudare var stadsdelsnämndens ordförande Ole-Jörgen Persson. Daniel Helldén var tvungen att lämna diskussionen innan föreställningens avslut och kunde därför inte vara med på bild.

Presentationerna handlade om trafik, parkering och bostadsbyggande i Spånga. Det är mycket på gång i vårt område.

Från Lunda Företagsgrupp framförde vi vikten av att det förutom bostäder bereds plats för näringslivet. Stockholms befolkning skall öka med 50 % till år 2040. Det betyder att vi också behöver 50 % fler arbetsplatser. För närvarande byggs flera av Stockholms stads industriområden med bostäder. Det blir mindre och mindre plats för arbetsplatser. Moderna verksamheter består i stor utsträckning av kontor, som mycket väl kan byggas i närheten av bostäder. Gör det! Då kan fler människor bo i närheten av arbetet och spara både tid och minska negativ klimatpåverkan genom mindre arbetsresor. Lunda företagsområde är idag i stort sett fullbyggt. Inom 7-8 år kommer ett antal ytor att bli disponibla när Förbifarten är byggd. Dessa områden måste bevaras för verksamheter. Lunda är ett av Stockholms stads tio verksamhetsområden, som skall bevaras för företag, där vi i viss utsträckning får låta, lukta och hantera gods och förnödenheter till stockholmarna. År 2040 skall 50% mer gods transporteras till oss som bor i Stockholm. Mycket av godset skall transporteras i små paket direkt till våra hem. Det kräver att vi kan transportera godset på ett rationellt sätt. Gatorna måste vara framkomliga. Vi kör antagligen med elektriska bilar men vi måste komma fram.

Vi får inte glömma att företagandet är grunden för vår välfärd, utan företagande har vi ingen välfärd. Alternativet är nämligen självhushåll och då har vi ingen välfärd.

Håkan Rosander

070-577 7019

 

 

  

 

 

Go to top