https://fgs.nu/attachments/article/71/20220328%20Mornington%20Bromma%20Lunch%20Vecka%2013_.pdfFotografierna tagna av Håkan Rosander

 

Dagens lunchmeny:

 

          Jonny och Tores   

 


 

 

Trygghetspromenad i Ulvsunda 6 maj 2022.

Tillsammans med polisen och stadens tjänstemän gjordes en trygghetspromenad i Ulvsunda företagsområde den 6 maj 2022. Skrotbilar och skräp rapporterades. Staden tar hand om skräp på stadens mark, dvs gator, trottoarer och parkmark. Men det finns även skräp på fastighetsägarnas mark som dessa måste ta bort. Vi rapporterar problemen till berörda parter.  

 

Säkerhetsmöte 29 november 2021. 

Råd och tips för att öka säkerheten för företagen och dess personal.

 

Dessa råd är sammanställda efter ett säkerhetsmöte som hölls i Ulvsunda den 29 november 2021 under närvaro av fyra experter.

 • Gör en säkerhetsplan för företaget och anpassa olika säkerhetsanordningar till planen. Rapid Säkerhet och Stanley Security kan hjälpa till med detta. Det är viktigt att säkerhetsplanen innehåller en åtgärdslista vid olika typer av larm. Vem skall väktaren kontakta för att åtgärda problemen?
 • Var med i områdesbevakningen som sköts av Rapid Bevakning, få fritt abonnemang till larmcentralen, fria utryckningar, tillsyn av området kl. 20-06, hemgångseskort mm. Kontakta Rapid Bevakning.
 • Använd DNA på företagets inventarier t ex datorer, skärmar, skrivare. Då kan polisen härleda stöldgods till ägaren och man kan konstatera att det är stöldgods
 • Se till att det finns bra belysning på fastigheten och även hos grannarna.
 • Använd skyddsfilm på fönstren. Mycket effektivt.
 • Säkerställ användning av rätt säkerhetsteknik för varje unikt objekt. Exempel på säkerhetsteknik för att trygga utomhusytor är intelligenta kameror med larmfunktion kombinerat med högtalarutrop.
  För personlig säkerhet; Trygghets- och säkerhetsapplikation i mobilen med olika typer av larmfunktioner.
  Kontakta Stanley Security.
 • När bilen låses med fjärrstängningen känn efter fysiskt att dörren verkligen är stängd.
 • Håll rent och snyggt på fastigheten.
 • Personer som sover över i bilar på fastigheterna måste störas ut med ideliga påstötningar om att de inte får vara där.

 

 • Experterna:

Rapid Säkerhet, Dan Stalenhag, dan.stalenhag@rapidsakerhet.se, 070-943 9314

Stanley Security, Ove Viktor, ove.viktor@sbdinc.com, 070-234 96 86

Trygghets- och säkerhetssamordnare på stadsdelsförvaltningen, Maria Östman, maria.ostman@stockholm.se,

08-5080 7491

Kommunpolis, Tomas Gramén, tomas.gramen@polisen.se

 

 

Medlemsmöte på Bromma flygplats 23 november 2021.

 

SWEDAVIA, BRA OCH TVÄRBANAN VID BROMMA FLYGPLATS.

Bilden ovan är från det gamla flygtornet på Bromma flygplats som några av oss besökte den 23 november. Vi medlemmar som samlats, tyvärr bara åtta personer, fick information om Swedavia, flygbolaget BRA och om Tvärbanan.

 

SWEDAVIA PÅ BROMMA FLYGPLATS.

Under pandemins värsta period försvann 99% av passagerarna från Bromma flygplats. Man har nu hämtat sig något och ligger på 50 %av nivån före pandemin. Under år 2122 prognostiserar man att  nå upp till 70% vilket innebär 149 000 flygrörelser för affärsflyget och 135 000 för affärsflyget. På flygplatsen fanns före pandemin 250 personer anställda av Swedavia. Nästan alla sades upp under 2020 och nu är man 100 anställda.

Under de senaste fem åren har 1,7 mdkr investerats i flygplatsen och under de kommande åren kommer många av byggnaderna att rustas upp. Flera byggnader är kulturminnesmärkta. Bromma flygplats är en mycket modern flygplats och ligger i framkant vad det gäller teknisk utrustning, som har imponerat på utländska flygexperter. Bland annat finns det sensorer i den 1,7 km långa landningsbanan, som känner av temperatur och fuktighet, så att man kan anpassa t ex halkbekämpning på rätt ställen.  I april överraskades alla av att regeringen tillsatte en utredning angående flyttning av trafiken till Arlanda och nedläggning av Bromma. Riksdagen sade dock nej till regeringens förslag om nedläggning nu under hösten. Verksamheten vid flygplatsen går nu vidare som vanligt.

Swedavias verksamhet är idag fossilfri.

 

TVÄRBANAN.

Det är fortfarande problem med gnistbildningen på kontaktledningen. Vid frost på ledningen bildas gnistorna och de kan störa radiokommunikationen med flygplanen. Nu pågår ett arbete med att lägga en värmande kabel ovanpå kontaktledningen, som skall hålla frosten borta. Dessutom har ett sju meter högt stängsel satts upp utmed Tvärbanan för att ta bort störningarna. Nu hoppas man på en start för Tvärbanan den 13 december i år, ett år försenad.

 

BRA.

BRA har haft många namn under de 75 år som bolaget har funnits. Det startade som Braathen och under en period hette bolaget Malmö Aviation. Då pandemin bröt ut hade man 1 200 anställda. Alla utom åtta sades upp under 2020. Den 12 maj i år startade man upp flygtrafiken igen med fyra plan, som nu har blivit tolv plan och i vår skall man få ytterligare sju nya plan. Strategin är att täcka in många rutter inom Sverige under 2021, lägga till flygningar till Norden under 2022 och under 2023 öppna fler baser på andra flygplatser.

BRA satsar mycket på punktlighet och hållbarhet. Man håller tiderna vid 92% av flygningarna och planerar att vara klimatneutrala år 2030. Då skall man flyga med 100% biobränsle. Våren 2022 kommer man att testa att flyga med de nya planen, ATR 72-600, med 100% biobränsle. Idag kan resenärerna välja att åka med biobränsle genom att betala 300 kr extra per biljett. Man gör då en utsläppskompensation för extrapengarna. El-plan för 19 passagerare kommer att testas år 2024. BRA har gjort flera klimataktiviteter och fått mycket god respons - i utländsk media. Svensk media har inte skrivit om detta och visat ett mycket svalt intresse för att delta på klimatövningarna. Miljöpartiet har lyckats skrämma upp befolkningen med att flyg är skamligt och inget vi skall ägna oss åt. Hur skall vi då förflytta oss långa sträckor på rimlig tid? Det kravet kommer att finnas kvar om än kanske i mindre omfattning är tidigare. 

40% av resenärerna är idag statligt och kommunalt anställda. En verksamhet som vuxit under pandemin är charter för idrottsmän och andra organisationer.

 

Ett stort tack till Gunnar Boijsen på Swedavia, Martin Ekenborn på BRA och Christian Mattsson som informerade om Tvärbanan.

   

Håkan Rosander

070-577 7019

 

 


                                                    

 

Välkommen till Bromma-Ulvsunda Företagsgrupp!

Bromma-Ulvsunda Företagsgrupp är en intresseorganisation för företag och fastighetsägare i Bromma - Ulvsunda - Mariehäll. 

Vår uppgift är att ta vara på möjligheterna i vårt lokala område och därmed stimulera för tillväxt och ökad service inom vårt område. Medlemmarna i vår företagarförening är fastighetsbolag och företag i alla storlekar och i alla branscher. 

Du kan också vara med och påverka beslutsfattare, både lokalt och regionalt, detta för att göra Bromma - Ulvsunda - Mariehäll till en ännu bättre plats för företagen och de anställda.

 

Nyheter

Trygghetspromenad i Ulvsunda
söndag, 15 Maj 2022
Trygghetspromenad i Ulvsunda 6 maj 2022. Tillsammans med polisen och stadens tjänstemän gjordes en trygghetspromenad i Ulvsunda företagsområde den 6 maj 2022. Skrotbilar och...

Kalendarium

29aug
NCC visar Hangar 5 för våra medlemmar
måndag, 29 augusti 2022, 08:00 - 09:30
28okt
SL informerar om Tvärbanans utbyggnad
fredag, 28 oktober 2022, 11:00 - 12:30
Go to top