NÄR FÖRETAGSGRUPPEN BUF RYCKER UT HÄNDER DET SAKER!

 

DEN ÖVRE BILDEN ÄR TAGEN DEN 17 AUGUSTI OCH DEN NEDRE BILDEN DEN 31 AUGUSTI.

Vi har från företagsgruppens sida vid flera tillfällen påpekat att det är skräpigt i vårt område. Efter semestrarna i början på augusti fick vi en signal från en av de stora fastighetsägarna, Castellum, som beklagade skräpet som låg bredvid deras fastighet. Castellum hade också påtalat detta till Stockholms stad. BUF blev då mer aktiva angående just denna plats och det fick ett ganska snabbt resultat.

Men vi har fler ställen att åtgärda. Under tvärbanans bro finns det både en stor skräphög och enkla bosättningar. Dessa skall vi också få bort. Tillsammans med Bromma stadsdel har vi nu bildat en arbetsgrupp som skall se till att skräpet försvinner och att vi ökar trevnaden i Ulvsunda. Området skall leva kvar länge och företagsamheten kommer inom de närmaste åren dessutom att utvidgas med flera nya verksamheter i Riksby som vi berättade om för några dagar sedan.

Go to top