Trygghetspromenad i Ulvsunda 6 maj 2022.

Tillsammans med polisen och stadens tjänstemän gjordes en trygghetspromenad i Ulvsunda företagsområde den 6 maj 2022. Skrotbilar och skräp rapporterades. Staden tar hand om skräp på stadens mark, dvs gator, trottoarer och parkmark. Men det finns även skräp på fastighetsägarnas mark som dessa måste ta bort. Vi rapporterar problemen till berörda parter.  

 

 

Årsmöte och framtidsplaner för Ulvsunda

Fredagen den 25 mars hade vi årsmöte i vår förening. Själva årsmötet löpte på smidigt som vanligt. Protokollet skickas ut till medlemmarna och det kan också läsas på vår hemsida.

Vi hade fina gäster från Stockholms stad som informerade om stadens planer för området. Läs mer nedan om detta. De planer som presenterades finns som bilaga till denna nyhet och finns också på vår hemsida under OM OSS > Dokument> Projekt.

Bilagor:
FilBeskrivningFilstorlekSenast ändrad
Ladda ner den här filen (20220325 Pågående Planering Ulvsunda industriområde.pdf)20220325 Pågående Planering Ulvsunda industriområde.pdf 3085 kB2022-04-06 16:28

Medlemsmöte om säkerheten för företag och deras personal i Bromma-Ulvsunda Företagsgrupp.

 

Hur skall företagen skydda sig och sin personal mot brottslighet? Det var frågan som gällde på föreningens möte om säkerheten i Ulvsunda. Som experter och rådgivare hade vi Maria Östman, som är trygghets- och säkerhetssamordnare på stadsdelsförvaltningen i Bromma, kommunpolisen Tomas Gramén, Dan Stalenhag från Rapid Säkerhet och Ove Viktor från Stanley Security. De båda bolagen Rapid Säkerhet och Stanley Security är medlemmar i Bromma-Ulvsunda Företagsgrupp.

 

Det aktuella läget i Ulvsunda beskrevs av experterna som relativt lugnt jämfört med många andra delar av Stockholm. Vi har inte några kriminella gäng som härjar i vårt område. Det vanligaste brottet i Bromma är tillgreppsbrott, dvs att folk stjäl av varandra. På Bromma Blocks parkering stjäls det ur bilar varje dag. Lägenhetsinbrott och villainbrott ligger på ungefär samma nivå som på andra platser. Oroliga platser är Brommaplan och Mariehäll. Personer sover i bilar på platser där de inte får stå. Vanligt är att katalysatorer på Prius-bilar stjäls liksom Grythyttans trädgårdsmöbler.

 

Råd och tips för att öka säkerheten för företagen och dess personal:

 

 • Gör en säkerhetsplan för företaget och anpassa olika säkerhetsanordningar till planen. Rapid Säkerhet och Stanley Security kan hjälpa till med detta. Det är viktigt att säkerhetsplanen innehåller en åtgärdslista vid olika typer av larm. Vem skall väktaren kontakta för att åtgärda problemen?

 

 • Var med i områdesbevakningen som sköts av Rapid Bevakning, få fritt abonnemang till larmcentralen, fria utryckningar, tillsyn av området kl. 20-06, hemgångseskort mm. Kontakta Rapid Bevakning.

 

 • Använd DNA på företagets inventarier t ex datorer, skärmar, skrivare. Då kan polisen härleda stöldgods till ägaren och man kan konstatera att det är stöldgods

 

 • Se till att det finns bra belysning på fastigheten och även hos grannarna.

 

 • Använd skyddsfilm på fönstren. Mycket effektivt.

 

 • Säkerställ användning av rätt säkerhetsteknik för varje unikt objekt. Exempel på säkerhetsteknik för att trygga utomhusytor är intelligenta kameror med larmfunktion kombinerat med högtalarutrop.
  För personlig säkerhet; Trygghets- och säkerhetsapplikation i mobilen med olika typer av larmfunktioner.
  Kontakta Stanley Security.

 

 • När bilen låses med fjärrstängningen känn efter fysiskt att dörren verkligen är stängd.

 

 • Håll rent och snyggt på fastigheten.

 

 • Personer som sover över i bilar på fastigheterna måste störas ut med ideliga påstötningar om att de inte får vara där.

 

 • Kontakter

 

Rapid Säkerhet, Dan Stalenhag, dan.stalenhag@rapidsakerhet.se, 070-943 9314

 

Stanley Security, Ove Viktor, ove.viktor@sbdinc.com, 070-234 96 86

 

Trygghets- och säkerhetssamordnare, Maria Östman, maria.ostman@stockholm.se,

08-5080 7491

 

Kommunpolis, Tomas Gramén, tomas.gramen@polisen.se

 

 

 

Hälsningar

Håkan Rosander

070-577 7019

 

Swedavia, BRA och Tvärbanan vid Bromma flygplats.

Bilden ovan är från det gamla flygtornet på Bromma flygplats som några av oss besökte igår. Vi medlemmar som samlats, tyvärr bara åtta personer, fick information om Swedavia, flygbolaget BRA och om Tvärbanan.

 

Swedavia på Bromma flygplats.

Under pandemins värsta period försvann 99% av passagerarna från Bromma flygplats. Man har nu hämtat sig något och ligger på 50 %av nivån före pandemin. Under år 2122 prognostiserar man att  nå upp till 70% vilket innebär 149 000 flygrörelser för affärsflyget och 135 000 för affärsflyget. På flygplatsen fanns före pandemin 250 personer anställda av Swedavia. Nästan alla sades upp under 2020 och nu är man 100 anställda.

Under de senaste fem åren har 1,7 mdkr investerats i flygplatsen och under de kommande åren kommer många av byggnaderna att rustas upp. Flera byggnader är kulturminnesmärkta. Bromma flygplats är en mycket modern flygplats och ligger i framkant vad det gäller teknisk utrustning, som har imponerat på utländska flygexperter. Bland annat finns det sensorer i den 1,7 km långa landningsbanan, som känner av temperatur och fuktighet, så att man kan anpassa t ex halkbekämpning på rätt ställen.  I april överraskades alla av att regeringen tillsatte en utredning angående flyttning av trafiken till Arlanda och nedläggning av Bromma. Riksdagen sade dock nej till regeringens förslag om nedläggning nu under hösten. Verksamheten vid flygplatsen går nu vidare som vanligt.

Swedavias verksamhet är idag fossilfri.

 

Tvärbanan.

Det är fortfarande problem med gnistbildningen på kontaktledningen. Vid frost på ledningen bildas gnistorna och de kan störa radiokommunikationen med flygplanen. Nu pågår ett arbete med att lägga en värmande kabel ovanpå kontaktledningen, som skall hålla frosten borta. Dessutom har ett sju meter högt stängsel satts upp utmed Tvärbanan för att ta bort störningarna. Nu hoppas man på en start för Tvärbanan den 13 december i år, ett år försenad.

 

BRA.

BRA har haft många namn under de 75 år som bolaget har funnits. Det startade som Braathen och under en period hette bolaget Malmö Aviation. Då pandemin bröt ut hade man 1 200 anställda. Alla utom åtta sades upp under 2020. Den 12 maj i år startade man upp flygtrafiken igen med fyra plan, som nu har blivit tolv plan och i vår skall man få ytterligare sju nya plan. Strategin är att täcka in många rutter inom Sverige under 2021, lägga till flygningar till Norden under 2022 och under 2023 öppna fler baser på andra flygplatser.

BRA satsar mycket på punktlighet och hållbarhet. Man håller tiderna vid 92% av flygningarna och planerar att vara klimatneutrala år 2030. Då skall man flyga med 100% biobränsle. Våren 2022 kommer man att testa att flyga med de nya planen, ATR 72-600, med 100% biobränsle. Idag kan resenärerna välja att åka med biobränsle genom att betala 300 kr extra per biljett. Man gör då en utsläppskompensation för extrapengarna. El-plan för 19 passagerare kommer att testas år 2024. BRA har gjort flera klimataktiviteter och fått mycket god respons - i utländsk media. Svensk media har inte skrivit om detta och visat ett mycket svalt intresse för att delta på klimatövningarna. Miljöpartiet har lyckats skrämma upp befolkningen med att flyg är skamligt och inget vi skall ägna oss åt. Hur skall vi då förflytta oss långa sträckor på rimlig tid? Det kravet kommer att finnas kvar om än kanske i mindre omfattning är tidigare. 

40% av resenärerna är idag statligt och kommunalt anställda. En verksamhet som vuxit under pandemin är charter för idrottsmän och andra organisationer.

Ett stort tack till Gunnar Boijsen på Swedavia, Martin Ekenborn på BRA och Christian Mattsson som informerade om Tvärbanan.

   

Håkan Rosander

070-577 7019

                                  

 

FGS och SVN hälsar dig som företagare välkommen till Introduktion till hållbarhet och hållbar verksamhetsutveckling

 

I dag talar alla om hållbara företag och hållbar verksamhetsutveckling för att våra företag skall kunna överleva. Vad betyder det för mig och mitt företag? Det är ämnet då Företagsgrupperna Stockholm (FGS) och Social Venture Network (SVN) bjuder in till ett digitalt seminarium den 24 november klockan 16.00-17.00.

 

Anmälan via länk här. 

 

Välkomna!

 

Företagsgrupperna Stockholm (FGS) är en paraplyorganisation för företagsgrupperna i Stockholmsregionen. Se www.fgs.nu

Social Venture Network (SVN) är ett företagsnätverk som arbetar med långsiktig hållbarhet i affärer och verksamheter enligt FN:s agenda 20230. Se www.svnsweden.se

Den 19 mars 2021 hade vi årsmöte i föreningen. Förutom de stadgeenliga årsmötesförhandlingarna hade vi besök av Tua Sandberg från stadsbyggnadskontoret som redovisade de byggprojekt som är på gång i Ulvsunda. Se Tuas presentation och protokollet från årsmötesförhandlingarna nedan.

Byggprojekt i Ulvsunda.

Årsmötesprotokoll 20210319.

Kallelse till årsmöte i Företagsgrupperna Stockholm (FGS).

Till årsmötet kommer finansborgarrådet Anna König Jerlmyr och från Stockholm Business Region kommer VD Staffan Ingvarsson, Hans Aspgren tf VD för Invest Stockholm och avdelningschef Julika Lamberth.

 

Hur skall Stockholm bli bästa kommun för företagare år 2025?

Anna König Jerlmyr

 Bildresultat för anna könig jerlmyr

 

Stockholms Näringslivspolicy och ansvarsfördelningen inom staden.

Staffan IngvarssonHans Aspgren och Julika Lamberth 

 Picture of Staffan Ingvarsson, CEOPicture of Hans Aspgren, Acting CEOPicture of Julika Lamberth, Head of Business and Development

Har du frågor till talarna får du gärna skicka in dem i förväg så skall vi se till att de kan ge ordentliga svar.

Vi kommer också att ha ett stadgeenligt årsmöte.

Handlingar till mötet kommer att skickas ut inom några dagar.

 

Tidpunkt: 15 april 2021 klockan 16.00-17.00

Anmäl ditt deltagande till: info@fgs.nu

ZOOM-möte med följande länk:


https://us02web.zoom.us/j/84294608292?pwd=U2thMHBpc0F6dnNXUlIxTFdpalRSUT09

Meeting ID: 842 9460 8292
Passcode: 571174

Om du vill delta via telefon:
+46 8 4468 2488 Sweden
+46 8 5016 3827 Sweden

Meeting ID: 842 9460 8292
Passcode: 571174

Mycket välkommen till årsmötet!

Kent Andersson

ordförande

 

- Vi kommer att flyga igen, men inte lika mycket som före pandemin.

Det sade flygplatschefen Mona Glans vid vårt medlemsmöte fredagen den 19 feb 2021. Flgplatsen har tidigare haft 50% affärsresenärer och 50% privatresenärer. Efter pandemin räknar man med att de privata resorna återkommer helt och hållet men bara hälften av affärsresorna. Digitala möten är naturligtvis orsaken till det minskade affärsresandet. 

Detta fick vi lära oss: Bromma är terminal 1 i Stockholm Airport, terminal 2-5 finns på Arlanda. Bromma flygplats är en mycket modern flygplats. Man nådde 0-utsläpp av koldioxid i december 2020, man har det modernaste banljussystemet och har sensorer i landningsbanan som känner av när man skall vidta försiktighetsåtgärder.

Mona har också haft ett nära samarbete med parterna i Tvärbaneprojektet och kunde berätta att spårvägen är klar fram till flygplatsen men trafiken har inte kunnat starta än då det varit problem med att avisa ledningarna. Om det är frost på ledningarna slår blixtar ut och dessa stör radiotrafiken på flygplatsen. Förhoppningsvis är detta klart inom några veckor då också ICA öppnar sin nya butik i den nya Hangar 5.

Brommastaden är ett samarbetsprojekt mellan fastighetsägarna runt flygplatsen. 

Läs mer här.

Hälsningar

Håkan Rosander 

 

 

 

 

Till medlemmarna i Bromma-Ulvsunda Företagsgrupp!

Idag gjorde vi en trygghets- och trivselpromenad i vårt område med deltagare från polisen och stadsdelsförvaltningen. Vi såg bland annat bilvrak och båthus förutom skräp och växtlighet där den inte skall vara. Stadsdelsförvaltningen lovar att åtgärda det som finns på stadens mark och sedan måste fastighetsägare och andra berörda göra sin del. Vi återkommer med vem som skall göra vad.

Vi har fått en ny rapport om Företagsklimatet i Stockholm. I den nyligen antagna Näringslivspolicyn för Stockholm sägs att vi skall ha Sveriges bästa företagsklimat år 2025. Enligt den nya rapporten ligger Stockholm under snittet för rikets kommuner på alla de områden som undersökningen mäter. Stockholm har alltså en lång väg att gå för att bli bäst. Det sammanfattande omdömet för Stockholm blir godtagbart. Undersökningen omfattar 264 företag.

Läs hela rapporten här.

Hälsningar

Håkan Rosander

Den 6 mars hade vi ett säkerhetsmöte i föreningen. Det var i samband med att vi höll årsmötet. Polisen Matti Rönnqvist informerade om brottsutvecklingen. Annica Persson, som är trygghetssamordnare på Bromma stadsdelsförvaltning informerade om den organisation och det arbete som görs från stadsdelens sida för att skapa en trygg miljö för oss medborgare. Fredrik Molin från Rapid Säkerhet berättade om sitt säkerhetsarbete i Ulvsunda.

Matti Rönnqvist rapporterade att antalet brott har gått ner något under 2019 jämfört med 2018 men att det totala antalet brott har legat runt 1000 stycken per år under de senaste fem åren. Vilka brott som begåtts och var inom området som de har ägt rum visade Matti Rönnqvist tydligt på sina bilder. Se länk nedan.

Annica Persson visade hur trygghetsarbetet är uppbyggt i stadsdelen med koncentration på hur det brottsförebyggande arbetet går till. Stadsdelen har ett nära samarbete med polisen och även andra organisationer som finns i Bromma. Bromma-Ulvsunda Företagsgrupp är en av dessa organisationer. Se länk nedan.

Fredrik Molin berättade om det väktararbete man gör i området och framför allt den områdesbevakning vi har. Att ha väktare koncentrerade på ett mindre geografiskt område under en stor del av nätterna är den effektivaste bevakning våra medlemmar kan ha. Då det gäller områdesbevakningen samarbetar Bromma-Ulvsunda Företagsgrupp med Rapid Säkerhet. Ett medlemskap i föreningen ger vissa rabatter hos Rapid Säkerhet.

Länk till bilderna.

Håkan Rosander

Till medlemmarna i företagsgrupperna i Stockholm!

 
Råd om hur vi skall bete oss i förhållande till coronaviruset utgår vi ifrån att du får från många olika håll. Om du har synpunkter på eller frågor kring hur det skall gå för ditt företag nu och senare under året får du gärna höra av dig till oss. Vi framför gärna synpunkterna till myndigheterna både i Stockholm stad och på riksplanet.
 
Med vänlig hälsning/
Kent Andersson
ordförande i Företagsgrupperna Stockholm