I fredags den 22 mars hade vi årsmöte i föreningen. Styrelsen för år 2019 ser ut på följande sätt:

Ordförande: Håkan Rosander

Ledamöter: 

Mona Glans, Swedavia

Björn Mattsson, Maxdialog

Lasse Lehtiheimo, Best Western STHLM BROMMA

Daniel Nidsjö, BRA

Martin Björgell, Handelsbanken

Revisor: Jörgen Nilsson, Swedbank.

 

Dagens gäst var stadsdelsnämndens ordförande i Bromma, Johan Paccamonti, som också är Moderaternas budgetchef på Riksdagskansliet. Johan berörde först de allmänna tendenserna för riket där högkonjunkturen håller i sig men väl antagligen kommer att minska i styrka inom en snar framtid. Johan kom sedan in på förändringarna i vårt närområde där Alvik skall förändras från ett företagsområde till ett bostadsområde. Enligt de planer som finns nu skall nästan alla befintliga byggnader rivas och i stället skall det bli cirka 1800 lägenheter. Men vart skall de befintliga företagen ta vägen? Den frågan hänger i luften. Men det kan betyda möjligheter för fastighetsägarna i Ulvsunda.

När det gäller Ulvsundaområdet, som också är tänkt att förändras med fler bostäder har Johan Paccamonti tillsammans med finansborgarrådet Anna König Jerlmyr bildat en arbetsgrupp som skall se över hur framtiden skall gestalta sig området. Vi har redan erbjudit vår förenings kunskap om området till denna grupp.

Johan Paccamonti var mycket intresserad av synpunkter och frågor från företagarna. Han bad oss kontakta honom direkt på mailadressen: johan.paccamonti@stockholm.se

Hälsningar

Håkan Rosander

 

20181121 Vid pulpeten  

     Idag besökte ett antal av våra medlemmar i Bromma-Ulvsunda Företagsgrupp tillsammans med några deltagare från Företagsgruppen Hornsberg Centrum för Näringslivshistoria. Ett mycket intressant företag som för de flesta av oss antagligen lever i det fördolda. Men det är synd för här finns Sveriges företagsutveckling sedan 1700-talet bevarad. De flesta av de stora företagen använder sig av tjänsterna som Centrum för Näringslivshistoria erbjuder. Den huvudsakliga uppgiften är att bevara företagens arkiv. Det gäller t ex dokument, bilder, produkter och förpackningar. Vi fick se en av de 119 m långa arkivgångarna med sammanlagt 70.000 hyllmeter material. Men man börjar bli trångbodd i de befintliga lokalerna och letar nu efter nya. 

Företag kan bli medlemmar men även privatpersoner. Medlemsavgiften för en privatperson är 280 kr/år och då får man

  • Inbjudningar till evenemang och seminarier.
  • En årsprenumeration på tidskriften Företagshistoria (värd 269 kr)
  • Vårt digitala nyhetsbrev
  • Medlemspriser på böcker

Under mötet fick vi också presentationer av två av våra medlemmar. Gunilla Lundqvist från Veteranpoolen informerade om sina tjänster som erbjuds till företag och privatpersoner. Det mesta handlar om vård av hus och trädgård. Arbetskraften är yrkesmänniskor som vill fortsätta att vara aktiva efter att ha blivit pensionärer.

George Pettersson från sitt egna bolag Nordic Credit Management hjälper företag med att analysera bra kreditlösningar, förhandar med banker och tar också hand om bevakning av avtal så att de blir uppsagda i tid.

Kontaktuppgifter till alla våra medlemmar får man lätt på vår hemsida www.fgs.nu/bromma-ulvsunda

20181121 I konferensrummet

Hälsningar

Håkan Rosander

070-577 7019

20180907 IMG 2665 2 100

 

Fredagen den 7 september hade föreningen medlemsmöte på Bromma Flygplats där vi fick höra flygplatschefen Mona Glans informera om den förvandling som pågår på Bromma. Meningen var att vi skulle få se den nya avgångshallen men av byggnadstekniska orsaker fick vi ställa in den fysiska kollen av lokalerna. Mötet ägde rum i den äldsta delen av flygplatsbyggnaderna, som bland annat var avgångshall för de första charterresorna från Sverige år 1955. Förra året reste 2,5 millioner passagerare via Bromma i 60.000 starter eller landningar. Nu har säkerheten höjts och miljöförbättringar gjorts. Landningsbanan är mycket modern med en mängd sensorer som t ex talar om när och var halkbekämpning behöver sättas in. En ny ankomsthall är färdig sedan en tid och nu byggs avgångshallen ut. Det kommer att bli 13 gater, en ökning från dagens 8. Det blir en större restaurang och en större butik.

Mona Glans berättade också att nu utvecklas system för personlig identifikation genom ögats iris eller genom att känna av venerna på armarna. I stället för dagens säkerhetsbågar kommer det att sitta sensorer i väggarna på flygplatsgångarna. Våra smarta apparater, mobiler eller klockor, kommer att tala om för oss att det är dags att gå till gaten.

Under de kommande åren kommer Bromma Blocks att byggas ut kraftigt och bli dubbelt så stort som idag. Mona Glans uttryckte stor oro för att det kommer att bli trafikstörningar i samband med utbyggnaden då en infart till Bromma Blocks troligen kommer att stängas under en lång period. Det kan innebära att Flygplatsinfarten kommer att bli igenkorkad med stora problem för flygpassagerarna. Diskussioner pågår med berörda myndigheter.

Håkan Rosander

På vårt årsmöte presenterades de nya byggplanerna för Bromma handelsplats. ICA Fastigheter skall bygga ett stort hus på nio våningar utmed Ulvsundavägen och Vencom, som äger Bromma Blocks, skall bygga tre nya block och bygga ut sin galleria. Tillsammans innebär detta att byggytan i totalt blir dubbelt så stor som idag.

ICA Fastigheter.

Byggnaden kommer att bli nio våningar hög och skall rymma en ICA-butik på cirka 10.000 kvm och ett hotell med 250-420 rum. Rummen blir små och skall vara relativt billiga avsedda för långtidsboende på upp till flera månader. Det kommer också att bli ett P-hus i anslutning till butiken och hotellet. Spårvägsbrom över Ulvsundavägen börjar byggas hösten 2018. Det blir också en gång- och cykelväg parallellt med spårvägsbron. Även fly-over-bron från Ulvsundavägen in mot flygplatsen är beslutad och kommer att byggas även om det troligen dröjer ett par år. Totalt sett blir ICA-fastigheten 45.000 kvm och kommer att kosta 2 mdkr.

Vencom.

Bromma Blocks och Gallerian kommer att byggas ut med nästan 60.000 kvm till 135.000 kvm. Bland annat byggs just nu ett antal kuber för snabbmat utmed Flygplatsvägen. År 2021 räknar man med att ha 12 millioner besökare i Bromma Blocks och 7 millioner i Gallerian. Antalet butiker och andra verksamheter kommer att fördubblas från cirka 150 till 300.  Det kommer att bli mer inriktning på aktiviteter, underhållning, kultur och hälsa, skönhet och andra serviceföretag. Konkurrenter till Bromma handelsplats är Stockholms city och e-handel. Mall of Scandinavia ser man inte som en konkurrent. I upptagningsområdet bor 700.000 människor och 15.000 nya lägenheter skall byggas de närmaste sex åren.

Vi återkommer med mer information när vi har erhållit material från ICA och Vencom.

Hälsningar

Håkan Rosander 

  

Poliserna Stefan Berg och Anders Göransson besökte vår förening fredagen den 23 februari och ett 20-tal medlemmar lyssnade och ställde frågor. Stefan Berg är kommunpolis i Bromma och Anders är kommunpolis i Hässelby-Vällingby. Idag är man cirka 90 poliser totalt i Västerort men man borde vara minst 140 för att klara av uppgifterna. Västerort har cirka 175.000 innevånare. Det anmäls drygt 4.000 inbrott per år i västerort. Man hinner inte med allt utan får idag prioritera bort en mängd värdemässigt mindre brott. Just nu flyttar Brommapolisens kontor till Vällingby och detta sker efter att den stora omorganisationen av polisen precis har blivit färdig. Inbrott är det vanligaste brottet som anmäls i Bromma. Någon lösning på övernattare som vi har i Ulvsunda finns inte. Det är inget brott att vistas i Sverige om man kommer från ett EU-land. Begår man ett brott är det emellertid lätt att visa ut personer. Tiggeri skulle till exempel bli ett brott om ett förbud införs och då skulle personerna kunna utvisas. Vi kan hjälpa polisen med att anmäla saker som vi tycker att polisen bör få reda på. I och med dagens möte kommer vi att etablera ett nära och regelbundet samarbete med polisen där vi även skall involvera vår områdesbevakning, som utförs av Rapid Säkerhet. För att få denna mer effektiv vill vi se alla våra medlemmar anslutna till områdesbevakningen. Då blir den ännu effektivare.

Vi hade datastrul under denna informationsstund och några bilder kunde ej visas. Vi återkommer därför senare med kompletterande uppgifter och kontaktuppgifter.

Håkan Rosander

20171020 SBK möte IMG 1433 2

20171020 SBK möte IMG 1431 2

 

Fredagen den 20 oktober 2017 gästades BUF av Tua Sandberg från Stadsbyggnadskontoret, som redovisade en förstudie över planerade bostadsbyggen i Ulvsunda. Utmed Bällstaån planeras det för bostäder ända fram till Prippsbryggeriet. Planeringen är i ett tidigt stadium än så länge och vad som skall hända med själva Prippsbyggnaden (K-märkt) är inte klart. I kvarteren Archimedes, hörnan vid Karsbodavägen-Gårdsfogdevägen, och i kvarteret Masugnen, mitt emot Archimedes vid Bällstaån, pågår nu detaljplanearbetet för cirka 1.100 lägenheter och en förskola. Vid Solvalla travbana planeras för Solvallastaden med cirka 2.000 lägenheter. Här är detaljplanearbetet inte uppstartat ännu. Utmed Bällstaån vill staden skapa en promenadväg och öppna upp med grönytor. Övriga byggplaner i Bromma omfattar cirka 10.000 lägenheter vid Brommaplan, Alvik, och i de södra delarna av stadsdelen.

Detta var det andra informationsmötet i år av planerade tre möten. Mötet var välbesökt, men vi har plats för flera. Nästa möte skall handla om trafiken i området. Trafikplaneraren för vårt område, Victoria Herslöf, började sin tjänst nu i oktober månad, vilket innebär att vi måste ge henne en chans att sätta sig in i trafiksituationen. Planen är att vi skall ha det tredje mötet i november månad men det är möjligt att vi får skjuta på det till nästa år.

Håkan Rosander

 

 

20170929 Martin Lindah från SL

20170929 SL info

 

Idag fick vi information om Tvärbanans fortsatta utbyggnad mot Kista. Martin Lindahl från SL, ansvarig för Teknik och Design av den nya bansträckningen, förklarade hur man arbetar med olika konstruktioner för att få banan att smälta in i omgivningen. När banan går i gatumiljö eller bland gående eller på egen banvall krävs olika typer av skydd samtidigt som banan skall vara tillgänglig på ett smidigt sätt. I Bromma Blocksområdet kommer det att bli två hållplatser, en som går igenom de kommande affärsbyggnaderna vid Ulvsundavägen och en utanför Best Western Hotel. I bästa falla kan den senare hållplatsen bli klar för användning i slutet av år 2020 och hela sträckningen till Kista under år 2023.

Mer information i ärendet kommer att distribueras inom några dagar. 

Efterpresentationen bjöds deltagarna på lunch.

Du kan läsa mer om Tvärbanan HÄR.

Du kan prenumerera på SLs nyhetsbrev om Tvärbanan HÄR.

Deltagarna på dagens möte kommer att få nyhetsbrevet.

Hälsningar

Håkan Rosander

 

 

Håkan Rosander

Nu kan du läsa tidningen Västerort Vinner digitalt.

Klicka här.

Nu börjar avtalsskrivningen angående vår områdesbevakning. Ett ramavtal är tecknat mellan Rapid Bevakning AB och Bromma-Ulvsunda Företagsgrupp.

Magued Idris, från vår samarbetspartner Fairdealgroup (FDG), kommer att kontakta våra medlemmar och informera om de möjligheter som avtalet ger. Några dagar senare kommer bevakningsbolaget Rapid Bevakning AB att kontakta er för att skriva avtalen med respektive företag. Vi börjar i bokstavsordning bland våra medlemmar. Idag har de första 40 medlemmarna fått meddelande om att de kommer att kontaktas. Därefter kommer vi att fortsätta tills alla våra medlemmar är kontaktade.

Områdesbevakningen kommer att öka säkerheten i vårt område genom en mycket hög närvaro från bevakningsbolaget samtidigt som denna kollektiva lösning sker till ett mycket fördelaktigt pris.

Har ni frågor är ni välkomna att kontakta

Håkan Rosander

info@brommaforetagsgrupp.se

070-577 7019

 

Bevakningsupphandlingen för Bromma-Ulvsunda Företagsgrupp (BUF) är nu klar.

BUF har nu tecknat ett ramavtal med Rapid bevakning gällande områdets bevakning. Avtalet är på 3 år.
Tillsammans med Fairdealgroup har upphandlingen nu slutförts med Rapid bevakning och resultat är mycket bra för alla oss i området.
Upphandlingen innebär att alla företag som idag har Rapid bevakning kan skriva om sina avtal till de nya villkoren.
Alla andra är självklart välkomna att byta till Rapid och på det sättet bidra till än högre väktarnärvaro i vårt område.

Nya kunder till Rapid erbjuds även fri anslutning till områdesbevakningen under uppsägningstiden av sina gamla bevakningsavtal (max 6 månader).

Ramavtalet har ett grundpaket för områdesbevakningen som ser ut så här:

Rapid grundpaket områdesbevakning. 
• Fritt abonnemang till Rapids larmcentral
• Fria utryckningar under bevakningstiden mellan kl. 20-06
• Yttre tillsyn i bevakningsområdet mellan kl. 20-06
• Veckorapport för området med lokal omvärldsanalys ur en säkerhetsaspekt
• Daglig rapport för ev. avvikelse för ert företag
• Rapid står för Er självrisk upp till 20 % av ett prisbasbelopp vid skada mellan kl. 21.00–05.00. Max 2 skador per försäkrad och år
• Nyckelhantering
• Skyltning av objektet
• Telefonnummer för ”hemgångseskort”

Vidare så är en komplett prislista för alla bevakningstjänster upphandlade i ramavtalet med BUF.
Prislistan reglerar bl.a. rondkostnader, ryckkostnader, stationär bevakning, butikskontroller, hemgångskontroller, provköp mm.

Grundidén till upphandlingen är att få en gemensam områdesbevakning där företagen i BUF lägger alla sina ”ägg” i samma korg.
På det sättet får vi gemensamt upp det sammanlagda avtalsvärdet och en högre närvaro av områdesväktare.
Vi får även en gemensam avtalstid som möjliggör framtida gemensamma upphandlingar.
Alla avtal avslutas samma datum oavsett när anslutningen skedde.

BUF föreslår nu sina medlemmar att träffa vår samarbetspartner i denna upphandling Magued Idris från Fairdealgroup AB.
Magued kommer att hjälpa Er som är intresserade att ansluta Er till ramavtalet. Glöm inte att Fairdealgroup representerar oss i BUF.
Vår strategi är att Magued bokar möte med Er och går igenom ramavtalet och möjligheterna. 

Avtalet mellan BUF och Rapid är ett ramavtal. De individuella bevakningsavtalen för varje företag tecknas direkt mellan företaget och Rapid.
Rapid kommer att kontakta er efter det att Magued har gått igenom avtalet med er.

Kontaktuppgifter Magued Idris
Fairdeal Group AB
Konsulttjänster inom säkerhet, städ, parkering & avfall

Virkesvägen 10, 4tr
120 30  STOCKHOLM
Växel +46 8-452 04 90
Direkt +46 8-452 04 97
Mobil +46 732 009 243
www.fairdealgroup.se

Idris@fairdealgroup.se

Ni är naturligtvis, som alltid, välkomna att kontakta undertecknad också.

Hälsningar
Bromma-Ulvsunda Företagsgrupp
Håkan Rosander
070 577 7019

Den nya politiska majoriteten i Stockholm, bestående av S, Mp, V och Fi, vill lägga ner Bromma flygplats senast 2022.
Det avtal som idag finns för flygplatsen gäller till år 2038.

Samtidigt råder stor oenighet om Förbifartens vara eller inte vara. Mp vill stoppa bygget och S vill att den skall byggas.

Några kommentarer:

Affärer uppstår när människor mötas. Även i dagens digitaliserade värld är det personliga mötet nödvändigt.
Överdagenresor inom landet kan smidigt göras till och från Bromma. Det gör det personliga mötet effektivt.

När det gäller flygplatsen känns det ganska hopplöst att göra några överenskommelser över huvud taget. Hur skall man planera och investera
om inte avtal gäller?

Om vi nu skall få 50.000 nya lägenheter på Bromma flygplats någon gång under 2020-talet, betyder det att vi skall få plats med 10.000-20.000 bilar,
som skall köra och parkera i området som redan idag präglas av trafikkaos.

Förbifarten har vi väntat på under lång tid som en dellösning på trafikproblemen i vårt område i västerort. Om den nu inte blir av så kommer
trafikproblemen att bestå under lång tid.

Möjligheten att skapa ett bra samhälle börjar med företagande. Företagande innebär att vi hela tiden gör saker och ting bättre.
Då måste vi se till att de som skapar får så bra förutsättningar som möjligt.
Då skapas resurser som kan användas för att bygga vår välfärd ännu bättre.
Utvecklas inte företagandet skapas inga nya resurser och då kvittar det vad politikerna lovar.

Det är märkligt att de som skapar alla våra resurser, företagarna, inte står i centrum när det gäller att utveckla samhället.
Det verkar som om politikerna tror att det finns en självklar automatik i att skatterna kommer in till stat och kommun.
Och något, som är självklart automatiskt, behöver man ju inte tala om och vårda.

Det skall förresten bli spännande att se om vi får ett företagsborgarråd i den nya regeringen i staden. Det var ju vi i företagsgrupperna
som såg till att vi fick ett företagsborgarråd efter valet 2010, Ulla Hamilton, som vi haft mycket nytta av inte minst i Bromma-Ulvsunda.

Vid ett samtal som vi i Bromma-Ulvsunda Företagsgrupp hade med det blivande finansborgarrådet Karin Wanngård i augusti i år framförde
vi bland annat detta önskemål om ett företagsborgarråd. Karin Wanngård tyckte att det lät som en mycket god idé.
Vid detta samtal sade också Karin att Bromma flygplats skulle vara kvar.

Bromma-Ulvsunda Företagsgrupp har tidigare tagit beslut om att vi vill att Bromma Flygplats skall finnas kvar till minst 2038.

Är det någon som har kommentarer till detta får ni gärna höra av er.

Hälsningar

Håkan Rosander
Verksamhetschef i Bromma-Ulvsunda Företagsgrupp

 

Go to top