STOR PUBLIK PÅ PRISUTDELNINGEN TILL ÅRETS LOKALA FÖRETAG I BROMMA.

Fredagen den 24 november 2023 var det prisutdelning till årets företag i Bromma i fem olika kategorier. Tävlingen arrangerades i år i tre stadsdelar Hägersten-Älvsjö, Hässelby Vällingby och Bromma. Arrangör är tidningen Bättre Stadsdel i samarbete med de olika företagsgrupperna i stadsdelarna och med respektive stadsdelsförvaltning. Prisutdelningen till Brommaföretagen ägde rum i Bromma Blocks.   

Två av våra medlemmar i Bromma-Ulvsunda Företagsgrupp vann pris, Castellum och Svenska Hus.

ABRAHAMNSBERGS CAFÉ BLEV ÅRETS LOKALA NYFÖRETAG MED MOTIVERINGEN:

“Vår vinnare av Årets Nyföretagare har visat att kreativitet och vi-känsla går hand i hand. De har vuxit och utvecklats sedan start och kvalitén av yppersta klass är ständigt närvarande. De erbjuder en familjär plats, ett andra hem för lokalborna att återkomma till där vänliga leenden alltid erbjuds”

Prisutdelare var Stockholm Business Region.

VIVELS BROMMAPLAN BLEV ÅRETS LOKALA INNOVATIVA FÖRETAG MED MOTIVERINGEN:

Med hög kvalitet och flexibilitet i utbud och service, har denna entreprenör lyckats hantera både pandemi och vikande kundunderlag för att fortsatt vara en uppskattad mötesplats  Brommaplan

Prisutdelare var Almi.

 OSOFINA BLEV ÅRETS LOKALA FÖRETAGARE MED MOTIVERINGEN:

“Det som gör denna företagare extra speciell är den inkännande personalen som arbetar där. Med en dedikation till att skapa en positiv och personlig shoppingupplevelseär teamet hos denna företagare expert  att hjälpa kunder att hitta kläder som passar deras unika kroppstyper och stilar.

Det är en verklig familjekär känsla där Mamma och dotter tillsammans driver butikenvilket ger en varm och inbjudande atmosfär. Denna dynamiska duo har inte bara skapat en plats där kunderna kan hitta det senaste inom mode, utan också en plats där varje individ får personlig uppmärksamhet och hjälp

Prisutdelare var Företagarna.

 

BRIOCHE BAGERI & BISTRO BLEV ÅRETS LOKALA INKLUDERANDE FÖRETAG MED MOTIVERINGEN:

På kort tid har vinnaren lyckats skapa ett mer levande Alvik. Vinnaren främjar inkludering genom att öppna dörrar genom prao och lärlingsplatser för unga stockholmare som annars kanske skulle ha svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Förutom att leverera hantverksmässiga produkter av hög kvalitet så erbjuder man även quizkvällar och afterwork.

Prisutdelare var Arbetsmarknadsförvaltningen Integrationspakten.

CASTELLUM OCH SVENSKA HUS BLEV ÅRETS LOKALA TRYGGHETSSKAPANDE FÖRETAG MED MOTIVERINGEN:

“Har framstående samverkan med olika aktörer i stadsdelsområdet, visar vilja att hitta lösningar och inspirerar till aktivt deltagande i trygghetsarbetet. Är lyhörda och lösningsorienterade och bidrar till att ta fram och utföra trygghetsskapande åtgärder i den fysiska miljön. Enastående engagemang där företagen gemensamt under hösten startat en referensgrupp som arbetar för ökad trivsel och trygghet i Ulvsunda ”

På bilden Filip Eriksson från Svenska Hus och Gabriella Perenkrantz från Castellum.

Prisutdelare var Bromma stadsdelsförvaltning.

 

 

Fyra glada arrangörer av tävlingen Bengt Jansson från VHV Företagsgrupp i Hässelby Vällingby, Kent Andersson Liljeholmens Företagsgrupp, Håkan Rosander från Bromma-Ulvsunda Företagsgrupp och Mats Falck från Bättre stadsdel. 

Foto: Alexander Farnsworth.

HEDINS INVIGER NY BILANLÄGGNING I ULVSUNDA.

Torsdagen den 9 november invigdes en ny elegant bilanläggning i Ulvsunda med adressen Ulvsundavägen 106 A. Här låg för några år sedan Elgiganten. Åker man upp för den gamla gångbanan inne i byggnaden hamnar man idag på ett stort inomhustorg fullt med eleganta Ford-bilar. Invigningen förrättades idag under pompa och ståt inför 150 gäster som bjöds på en välsmakande lunchbuffé. 

I markplanet finns en modern topputrustad bilverkstad med elva serviceplatser och en helautomatiserad reservdelsrobot.

Nedan syns i mitten platschefen Fredrik Lindblom.

Vi önskar Fredrik och hans personal välkomna till Ulvsunda och lycka till med affärerna!

Hedins är naturligtvis medlemmar i Bromma-Ulvsunda Företagsgrupp.

 

ÅRETS LOKALA FÖRETAG 2023 I BROMMA  - NU ÖPPNAR NOMINERINGEN! 

I år deltar Bromma-Ulvsunda Företagsgrupp i tävlingen att utse årets lokala företag. Förra året testades detta arrangemang i Liljeholmen och i år deltar aven Hässelby-Vällingby och Bromma stadsdelar. Årets företagare delas ut i fem kategorier som presenteras nedan.

 

Foto: Prisutdelning 2022  i Liljeholmen.

Nu öppnar nomineringsperioden i utmärkelsen Årets lokala företag 2023!  
Företag verksamma i området kan nomineras i fem kategorier i Årets Lokala Företag. Inom varje kategori utser juryn en vinnare. 

1.     Årets lokala nyföretag (Jury: Stockholms Business Region) 

2.     Årets lokala innovativa företag (Jury: ALMI) 

3.     Årets lokala trygghetsskapande företag (Jury: Bromma stadsdelsförvaltning)    

4.     Årets lokala inkluderande företag (Jury: Arbetsmarknadsförvaltningen, Stockholms stad) 

5.     Årets lokala företagare (Jury: Företagarna Stockholm) 

För att bli nominerad ska både allmänna och särskilda kriterier uppfyllas.  Sista dagen att nominera är den 29 oktober. 
Prisutdelningen sker i samband med en mingelmässa i Bromma Blocks den 24 november. 
På webbsidan för Årets Lokala företag kan du läsa mer, skicka in nomineringar och anmäla dig till evenemanget. 

Sprid gärna inbjudan vidare!  

Årets lokala företag 2023 – Bromma (battrestadsdel.se) 

 
Årets Lokala Företag är en utmärkelse som arrangeras av Företagsgrupperna i Liljeholmen, Bromma-Ulvsunda och Vinsta-Hässelby-Vällingby, lokala nyhetssajten Bättre stadsdel och de lokala stadsdelsförvaltningarna i Hägersten-Älvsjö, Bromma och Hässelby-Vällingby. 

NÄR FÖRETAGSGRUPPEN BUF RYCKER UT HÄNDER DET SAKER!

 

DEN ÖVRE BILDEN ÄR TAGEN DEN 17 AUGUSTI OCH DEN NEDRE BILDEN DEN 31 AUGUSTI.

Vi har från företagsgruppens sida vid flera tillfällen påpekat att det är skräpigt i vårt område. Efter semestrarna i början på augusti fick vi en signal från en av de stora fastighetsägarna, Castellum, som beklagade skräpet som låg bredvid deras fastighet. Castellum hade också påtalat detta till Stockholms stad. BUF blev då mer aktiva angående just denna plats och det fick ett ganska snabbt resultat.

Men vi har fler ställen att åtgärda. Under tvärbanans bro finns det både en stor skräphög och enkla bosättningar. Dessa skall vi också få bort. Tillsammans med Bromma stadsdel har vi nu bildat en arbetsgrupp som skall se till att skräpet försvinner och att vi ökar trevnaden i Ulvsunda. Området skall leva kvar länge och företagsamheten kommer inom de närmaste åren dessutom att utvidgas med flera nya verksamheter i Riksby som vi berättade om för några dagar sedan.

150 000 KVM MARK FÖR FÖRETAG I ULVSUNDA-RIKSBY.

FANTASTISKT!

Detta är unikt i Stockholms stad. Det skapas ny mark för företag. Det vanligaste är att företagen rivs för att ge plats för bostäder. I Riksby gör företagen dubbel nytta. Företagslokalerna blir ett bullerskydd mot flyget på Bromma flygplats.

På bilden syns Lillsjön nere i högerhörnet och Ulvsunda nuvarande företagsområde i det övre högerhörnet.

Det förslag som nu är ute på granskning hittar ni här. Granskning innebär att det är sista chansen som vi har att yttra oss om planen.

Planen är mycket positiv för att utveckla företagsamheten i Ulvsunda. För att det skall fungera bra för företagen måste kommunikationerna till och från området vara smidiga. In- och utfarterna sker mot Kvarnbäcksvägen, som redan idag är överbelastad med trafik. I det förslag som stadsbyggnadskontoret har utarbetat säger man tydligt att man kommer att satsa på kollektivtrafiken och gång- och cykelvägar. Bilarna tas det ingen hänsyn till. Det får bli som det blir. Detta har vi redan tidigare varit kritiska till i vårt remissvar. Vi tycker att man skall förlänga infartsfilerna till Riksby från både väster och öster. Detta innebär att vägen måste breddas. Detta kan göras genom att man tar en del marken mot Lillsjön. Vi tycker också att man skulle skapa en gång- och cykelväg över Kvarnberget och över Ulvsundavägen för att boende och personal skall kunna nå Tvärbanan på ett smidigt sätt.

Vi kommer att inom några dagar skicka ett nytt förslag till remissvar till våra medlemmar.

Alla medlemmar är välkomna att skicka synpunkter till oss i Bromma-Ulvsunda Företagsgrupp. Skicka dem till: info@brommaforetagsgrupp.se    

Hälsningar

Håkan Rosander

ordförande

info@brommaforetagsgrupp.se

070-577 7019

DIALOGMÖTE MELLAN STOCKHOLMS STAD OCH BROMMAFÖRETAGARNA DEN 27 OKTOBER 2022.

Många företagare hade slutit upp till Stockholms stads dialogmöte med informations- och idéutbyte. Vi fick information om de bygg- och trafikprojekt som pågår i vårt område. Informationen som gavs på mötet kommer att distribueras till medlemmarna via mejl. Vi fick också tillfälle att ställa frågor och framföra våra önskemål. I början på november presenteras stadens nya budget och kan då kan vi se vad den nya majoriteten i stadshuset tycker är viktigt för företagandet. Detta återkommer vi till då.

Efter mötet följde ett livligt mingel då vi kunde ta upp våra egna problem och idéer direkt med de ansvariga tjänstemännen på exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret, trafikkontoret, stadsdelsförvaltningen i Bromma och näringslivskontoret Stockholm Business Region.

Ett högintressant projekt som visades på mötet gällde Riksby 1 som kommer att förändra området där Plantagen, Byggmax och bågskyttebanan finns idag. Ett nytt område med 145 000 kvm för företag och 1 200 nya bostäder. Vi har tidigare från föreningen i vårt remissvar om denna plan påpekat att trafikplaneringen vid infarterna till Riksby 1 måste ses över. Längre infartsfielr behövs till området för att inte stoppa upp trafiken på Kvarnbäcksvägen. I december månad får vi se om man har tagit hänsyn till detta.