På vårt årsmöte presenterades de nya byggplanerna för Bromma handelsplats. ICA Fastigheter skall bygga ett stort hus på nio våningar utmed Ulvsundavägen och Vencom, som äger Bromma Blocks, skall bygga tre nya block och bygga ut sin galleria. Tillsammans innebär detta att byggytan i totalt blir dubbelt så stor som idag.

ICA Fastigheter.

Byggnaden kommer att bli nio våningar hög och skall rymma en ICA-butik på cirka 10.000 kvm och ett hotell med 250-420 rum. Rummen blir små och skall vara relativt billiga avsedda för långtidsboende på upp till flera månader. Det kommer också att bli ett P-hus i anslutning till butiken och hotellet. Spårvägsbrom över Ulvsundavägen börjar byggas hösten 2018. Det blir också en gång- och cykelväg parallellt med spårvägsbron. Även fly-over-bron från Ulvsundavägen in mot flygplatsen är beslutad och kommer att byggas även om det troligen dröjer ett par år. Totalt sett blir ICA-fastigheten 45.000 kvm och kommer att kosta 2 mdkr.

Vencom.

Bromma Blocks och Gallerian kommer att byggas ut med nästan 60.000 kvm till 135.000 kvm. Bland annat byggs just nu ett antal kuber för snabbmat utmed Flygplatsvägen. År 2021 räknar man med att ha 12 millioner besökare i Bromma Blocks och 7 millioner i Gallerian. Antalet butiker och andra verksamheter kommer att fördubblas från cirka 150 till 300.  Det kommer att bli mer inriktning på aktiviteter, underhållning, kultur och hälsa, skönhet och andra serviceföretag. Konkurrenter till Bromma handelsplats är Stockholms city och e-handel. Mall of Scandinavia ser man inte som en konkurrent. I upptagningsområdet bor 700.000 människor och 15.000 nya lägenheter skall byggas de närmaste sex åren.

Vi återkommer med mer information när vi har erhållit material från ICA och Vencom.

Hälsningar

Håkan Rosander 

  

Go to top