Vad innebär ett medlemskap?

Du sparar tid och resurser eftersom företagsgruppen engagerar sig i viktiga frågeställningar som det enskilda företaget sällan har varken tid eller resurser till, t ex trafikfrågor, p-platser, närservice eller andra förutsättningar för ett bra fungerande näringsliv.

Ditt företag blir starkare genom samverkan vid förhandlingssituationer med olika parter, t ex staden, förvaltningar, myndigheter och andra företag. Det kan gälla utvecklingsprojekt för vår närmiljö lika väl som upphandling av gemensamma tjänster som t ex områdesbevakning.

Som medlem får du tillgång till:

Ett socialt och affärsmässigt nätverk genom medlemsmöten där aktuella och intressanta ämnen tas upp. Föredragshållare från staden, näringslivet och organisationer.

Affärsinriktade aktiviteter där du kan presentera ditt företag och dina produkter/tjänster, knyta nya kontakter i området.

Möjlighet att påverka miljö, service, kommunikationer etc i området.

Möjlighet att till förmånliga villkor ansluta företaget till ramavtal som styrelsen förhandlat fram

Förteckning över samtliga medlemmar med adress, telefonnummer och mailadresser.

Vill du ha mer information eller har du idéer om verksamheten, kontakta styrelsen eller kansliet!


Go to top