DIALOGMÖTE MELLAN STOCKHOLMS STAD OCH BROMMAFÖRETAGARNA DEN 27 OKTOBER 2022.

Många företagare hade slutit upp till Stockholms stads dialogmöte med informations- och idéutbyte. Vi fick information om de bygg- och trafikprojekt som pågår i vårt område. Informationen som gavs på mötet kommer att distribueras till medlemmarna via mejl. Vi fick också tillfälle att ställa frågor och framföra våra önskemål. I början på november presenteras stadens nya budget och kan då kan vi se vad den nya majoriteten i stadshuset tycker är viktigt för företagandet. Detta återkommer vi till då.

Efter mötet följde ett livligt mingel då vi kunde ta upp våra egna problem och idéer direkt med de ansvariga tjänstemännen på exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret, trafikkontoret, stadsdelsförvaltningen i Bromma och näringslivskontoret Stockholm Business Region.

Ett högintressant projekt som visades på mötet gällde Riksby 1 som kommer att förändra området där Plantagen, Byggmax och bågskyttebanan finns idag. Ett nytt område med 145 000 kvm för företag och 1 200 nya bostäder. Vi har tidigare från föreningen i vårt remissvar om denna plan påpekat att trafikplaneringen vid infarterna till Riksby 1 måste ses över. Längre infartsfielr behövs till området för att inte stoppa upp trafiken på Kvarnbäcksvägen. I december månad får vi se om man har tagit hänsyn till detta.    

Go to top