Trygghetspromenad i Ulvsunda 6 maj 2022.

Tillsammans med polisen och stadens tjänstemän gjordes en trygghetspromenad i Ulvsunda företagsområde den 6 maj 2022. Skrotbilar och skräp rapporterades. Staden tar hand om skräp på stadens mark, dvs gator, trottoarer och parkmark. Men det finns även skräp på fastighetsägarnas mark som dessa måste ta bort. Vi rapporterar problemen till berörda parter.  

 

Go to top