Swedavia, BRA och Tvärbanan vid Bromma flygplats.

Bilden ovan är från det gamla flygtornet på Bromma flygplats som några av oss besökte igår. Vi medlemmar som samlats, tyvärr bara åtta personer, fick information om Swedavia, flygbolaget BRA och om Tvärbanan.

 

Swedavia på Bromma flygplats.

Under pandemins värsta period försvann 99% av passagerarna från Bromma flygplats. Man har nu hämtat sig något och ligger på 50 %av nivån före pandemin. Under år 2122 prognostiserar man att  nå upp till 70% vilket innebär 149 000 flygrörelser för affärsflyget och 135 000 för affärsflyget. På flygplatsen fanns före pandemin 250 personer anställda av Swedavia. Nästan alla sades upp under 2020 och nu är man 100 anställda.

Under de senaste fem åren har 1,7 mdkr investerats i flygplatsen och under de kommande åren kommer många av byggnaderna att rustas upp. Flera byggnader är kulturminnesmärkta. Bromma flygplats är en mycket modern flygplats och ligger i framkant vad det gäller teknisk utrustning, som har imponerat på utländska flygexperter. Bland annat finns det sensorer i den 1,7 km långa landningsbanan, som känner av temperatur och fuktighet, så att man kan anpassa t ex halkbekämpning på rätt ställen.  I april överraskades alla av att regeringen tillsatte en utredning angående flyttning av trafiken till Arlanda och nedläggning av Bromma. Riksdagen sade dock nej till regeringens förslag om nedläggning nu under hösten. Verksamheten vid flygplatsen går nu vidare som vanligt.

Swedavias verksamhet är idag fossilfri.

 

Tvärbanan.

Det är fortfarande problem med gnistbildningen på kontaktledningen. Vid frost på ledningen bildas gnistorna och de kan störa radiokommunikationen med flygplanen. Nu pågår ett arbete med att lägga en värmande kabel ovanpå kontaktledningen, som skall hålla frosten borta. Dessutom har ett sju meter högt stängsel satts upp utmed Tvärbanan för att ta bort störningarna. Nu hoppas man på en start för Tvärbanan den 13 december i år, ett år försenad.

 

BRA.

BRA har haft många namn under de 75 år som bolaget har funnits. Det startade som Braathen och under en period hette bolaget Malmö Aviation. Då pandemin bröt ut hade man 1 200 anställda. Alla utom åtta sades upp under 2020. Den 12 maj i år startade man upp flygtrafiken igen med fyra plan, som nu har blivit tolv plan och i vår skall man få ytterligare sju nya plan. Strategin är att täcka in många rutter inom Sverige under 2021, lägga till flygningar till Norden under 2022 och under 2023 öppna fler baser på andra flygplatser.

BRA satsar mycket på punktlighet och hållbarhet. Man håller tiderna vid 92% av flygningarna och planerar att vara klimatneutrala år 2030. Då skall man flyga med 100% biobränsle. Våren 2022 kommer man att testa att flyga med de nya planen, ATR 72-600, med 100% biobränsle. Idag kan resenärerna välja att åka med biobränsle genom att betala 300 kr extra per biljett. Man gör då en utsläppskompensation för extrapengarna. El-plan för 19 passagerare kommer att testas år 2024. BRA har gjort flera klimataktiviteter och fått mycket god respons - i utländsk media. Svensk media har inte skrivit om detta och visat ett mycket svalt intresse för att delta på klimatövningarna. Miljöpartiet har lyckats skrämma upp befolkningen med att flyg är skamligt och inget vi skall ägna oss åt. Hur skall vi då förflytta oss långa sträckor på rimlig tid? Det kravet kommer att finnas kvar om än kanske i mindre omfattning är tidigare. 

40% av resenärerna är idag statligt och kommunalt anställda. En verksamhet som vuxit under pandemin är charter för idrottsmän och andra organisationer.

Ett stort tack till Gunnar Boijsen på Swedavia, Martin Ekenborn på BRA och Christian Mattsson som informerade om Tvärbanan.

   

Håkan Rosander

070-577 7019

Go to top