Joakim Burén från NCC, som äger Hangar 5, hälsade oss välkomna och informerade om den 50 000 kvm stora byggnaden. Det finns 5 000 kvm lediga kontorsytor bland annat i den eleganta runda byggnaden. Därifrån har man också en fin utsikt. Hyresgäster idag är bland annat ICA Maxi Storhandel, Quick Office, SATS, BIZ Apartments, Sharp, BRA och XXL. Byggherreforumet Brommastaden består i dagsläget av fastighetsägarna NCC, CBRE GI samt Swedavia. Fler fastighetsägare i Ulvsunda är välkomna att deltaga i forumet. Naturligtvis är byggnaden en grön byggnad som utnyttjar smarta lösningar för att vara så klimatsmart som det bara går.

Ett problem återstår att lösa. Det gäller infarterna till flygplatsen och hela Bromma Blocks-området. Tillsammans med Stockholms stad håller man på med olika förslag som kommer att gynna oss alla i Ulvsunda.

Nedan utsikt från runda rummet.

 

Go to top