Bevakningsupphandlingen för Bromma-Ulvsunda Företagsgrupp (BUF) är nu klar.

BUF har nu tecknat ett ramavtal med Rapid bevakning gällande områdets bevakning. Avtalet är på 3 år.
Tillsammans med Fairdealgroup har upphandlingen nu slutförts med Rapid bevakning och resultat är mycket bra för alla oss i området.
Upphandlingen innebär att alla företag som idag har Rapid bevakning kan skriva om sina avtal till de nya villkoren.
Alla andra är självklart välkomna att byta till Rapid och på det sättet bidra till än högre väktarnärvaro i vårt område.

Nya kunder till Rapid erbjuds även fri anslutning till områdesbevakningen under uppsägningstiden av sina gamla bevakningsavtal (max 6 månader).

Ramavtalet har ett grundpaket för områdesbevakningen som ser ut så här:

Rapid grundpaket områdesbevakning. 
• Fritt abonnemang till Rapids larmcentral
• Fria utryckningar under bevakningstiden mellan kl. 20-06
• Yttre tillsyn i bevakningsområdet mellan kl. 20-06
• Veckorapport för området med lokal omvärldsanalys ur en säkerhetsaspekt
• Daglig rapport för ev. avvikelse för ert företag
• Rapid står för Er självrisk upp till 20 % av ett prisbasbelopp vid skada mellan kl. 21.00–05.00. Max 2 skador per försäkrad och år
• Nyckelhantering
• Skyltning av objektet
• Telefonnummer för ”hemgångseskort”

Vidare så är en komplett prislista för alla bevakningstjänster upphandlade i ramavtalet med BUF.
Prislistan reglerar bl.a. rondkostnader, ryckkostnader, stationär bevakning, butikskontroller, hemgångskontroller, provköp mm.

Grundidén till upphandlingen är att få en gemensam områdesbevakning där företagen i BUF lägger alla sina ”ägg” i samma korg.
På det sättet får vi gemensamt upp det sammanlagda avtalsvärdet och en högre närvaro av områdesväktare.
Vi får även en gemensam avtalstid som möjliggör framtida gemensamma upphandlingar.
Alla avtal avslutas samma datum oavsett när anslutningen skedde.

BUF föreslår nu sina medlemmar att träffa vår samarbetspartner i denna upphandling Magued Idris från Fairdealgroup AB.
Magued kommer att hjälpa Er som är intresserade att ansluta Er till ramavtalet. Glöm inte att Fairdealgroup representerar oss i BUF.
Vår strategi är att Magued bokar möte med Er och går igenom ramavtalet och möjligheterna. 

Avtalet mellan BUF och Rapid är ett ramavtal. De individuella bevakningsavtalen för varje företag tecknas direkt mellan företaget och Rapid.
Rapid kommer att kontakta er efter det att Magued har gått igenom avtalet med er.

Kontaktuppgifter Magued Idris
Fairdeal Group AB
Konsulttjänster inom säkerhet, städ, parkering & avfall

Virkesvägen 10, 4tr
120 30  STOCKHOLM
Växel +46 8-452 04 90
Direkt +46 8-452 04 97
Mobil +46 732 009 243
www.fairdealgroup.se

Idris@fairdealgroup.se

Ni är naturligtvis, som alltid, välkomna att kontakta undertecknad också.

Hälsningar
Bromma-Ulvsunda Företagsgrupp
Håkan Rosander
070 577 7019

Go to top