20181121 Vid pulpeten  

     Idag besökte ett antal av våra medlemmar i Bromma-Ulvsunda Företagsgrupp tillsammans med några deltagare från Företagsgruppen Hornsberg Centrum för Näringslivshistoria. Ett mycket intressant företag som för de flesta av oss antagligen lever i det fördolda. Men det är synd för här finns Sveriges företagsutveckling sedan 1700-talet bevarad. De flesta av de stora företagen använder sig av tjänsterna som Centrum för Näringslivshistoria erbjuder. Den huvudsakliga uppgiften är att bevara företagens arkiv. Det gäller t ex dokument, bilder, produkter och förpackningar. Vi fick se en av de 119 m långa arkivgångarna med sammanlagt 70.000 hyllmeter material. Men man börjar bli trångbodd i de befintliga lokalerna och letar nu efter nya. 

Företag kan bli medlemmar men även privatpersoner. Medlemsavgiften för en privatperson är 280 kr/år och då får man

  • Inbjudningar till evenemang och seminarier.
  • En årsprenumeration på tidskriften Företagshistoria (värd 269 kr)
  • Vårt digitala nyhetsbrev
  • Medlemspriser på böcker

Under mötet fick vi också presentationer av två av våra medlemmar. Gunilla Lundqvist från Veteranpoolen informerade om sina tjänster som erbjuds till företag och privatpersoner. Det mesta handlar om vård av hus och trädgård. Arbetskraften är yrkesmänniskor som vill fortsätta att vara aktiva efter att ha blivit pensionärer.

George Pettersson från sitt egna bolag Nordic Credit Management hjälper företag med att analysera bra kreditlösningar, förhandar med banker och tar också hand om bevakning av avtal så att de blir uppsagda i tid.

Kontaktuppgifter till alla våra medlemmar får man lätt på vår hemsida www.fgs.nu/bromma-ulvsunda

20181121 I konferensrummet

Hälsningar

Håkan Rosander

070-577 7019

Go to top