20170929 Martin Lindah från SL

20170929 SL info

 

Idag fick vi information om Tvärbanans fortsatta utbyggnad mot Kista. Martin Lindahl från SL, ansvarig för Teknik och Design av den nya bansträckningen, förklarade hur man arbetar med olika konstruktioner för att få banan att smälta in i omgivningen. När banan går i gatumiljö eller bland gående eller på egen banvall krävs olika typer av skydd samtidigt som banan skall vara tillgänglig på ett smidigt sätt. I Bromma Blocksområdet kommer det att bli två hållplatser, en som går igenom de kommande affärsbyggnaderna vid Ulvsundavägen och en utanför Best Western Hotel. I bästa falla kan den senare hållplatsen bli klar för användning i slutet av år 2020 och hela sträckningen till Kista under år 2023.

Mer information i ärendet kommer att distribueras inom några dagar. 

Efterpresentationen bjöds deltagarna på lunch.

Du kan läsa mer om Tvärbanan HÄR.

Du kan prenumerera på SLs nyhetsbrev om Tvärbanan HÄR.

Deltagarna på dagens möte kommer att få nyhetsbrevet.

Hälsningar

Håkan Rosander

 

 

Håkan Rosander

Go to top