Poliserna Stefan Berg och Anders Göransson besökte vår förening fredagen den 23 februari och ett 20-tal medlemmar lyssnade och ställde frågor. Stefan Berg är kommunpolis i Bromma och Anders är kommunpolis i Hässelby-Vällingby. Idag är man cirka 90 poliser totalt i Västerort men man borde vara minst 140 för att klara av uppgifterna. Västerort har cirka 175.000 innevånare. Det anmäls drygt 4.000 inbrott per år i västerort. Man hinner inte med allt utan får idag prioritera bort en mängd värdemässigt mindre brott. Just nu flyttar Brommapolisens kontor till Vällingby och detta sker efter att den stora omorganisationen av polisen precis har blivit färdig. Inbrott är det vanligaste brottet som anmäls i Bromma. Någon lösning på övernattare som vi har i Ulvsunda finns inte. Det är inget brott att vistas i Sverige om man kommer från ett EU-land. Begår man ett brott är det emellertid lätt att visa ut personer. Tiggeri skulle till exempel bli ett brott om ett förbud införs och då skulle personerna kunna utvisas. Vi kan hjälpa polisen med att anmäla saker som vi tycker att polisen bör få reda på. I och med dagens möte kommer vi att etablera ett nära och regelbundet samarbete med polisen där vi även skall involvera vår områdesbevakning, som utförs av Rapid Säkerhet. För att få denna mer effektiv vill vi se alla våra medlemmar anslutna till områdesbevakningen. Då blir den ännu effektivare.

Vi hade datastrul under denna informationsstund och några bilder kunde ej visas. Vi återkommer därför senare med kompletterande uppgifter och kontaktuppgifter.

Håkan Rosander

Go to top