20180907 IMG 2665 2 100

 

Fredagen den 7 september hade föreningen medlemsmöte på Bromma Flygplats där vi fick höra flygplatschefen Mona Glans informera om den förvandling som pågår på Bromma. Meningen var att vi skulle få se den nya avgångshallen men av byggnadstekniska orsaker fick vi ställa in den fysiska kollen av lokalerna. Mötet ägde rum i den äldsta delen av flygplatsbyggnaderna, som bland annat var avgångshall för de första charterresorna från Sverige år 1955. Förra året reste 2,5 millioner passagerare via Bromma i 60.000 starter eller landningar. Nu har säkerheten höjts och miljöförbättringar gjorts. Landningsbanan är mycket modern med en mängd sensorer som t ex talar om när och var halkbekämpning behöver sättas in. En ny ankomsthall är färdig sedan en tid och nu byggs avgångshallen ut. Det kommer att bli 13 gater, en ökning från dagens 8. Det blir en större restaurang och en större butik.

Mona Glans berättade också att nu utvecklas system för personlig identifikation genom ögats iris eller genom att känna av venerna på armarna. I stället för dagens säkerhetsbågar kommer det att sitta sensorer i väggarna på flygplatsgångarna. Våra smarta apparater, mobiler eller klockor, kommer att tala om för oss att det är dags att gå till gaten.

Under de kommande åren kommer Bromma Blocks att byggas ut kraftigt och bli dubbelt så stort som idag. Mona Glans uttryckte stor oro för att det kommer att bli trafikstörningar i samband med utbyggnaden då en infart till Bromma Blocks troligen kommer att stängas under en lång period. Det kan innebära att Flygplatsinfarten kommer att bli igenkorkad med stora problem för flygpassagerarna. Diskussioner pågår med berörda myndigheter.

Håkan Rosander

Go to top