20171020 SBK möte IMG 1433 2

20171020 SBK möte IMG 1431 2

 

Fredagen den 20 oktober 2017 gästades BUF av Tua Sandberg från Stadsbyggnadskontoret, som redovisade en förstudie över planerade bostadsbyggen i Ulvsunda. Utmed Bällstaån planeras det för bostäder ända fram till Prippsbryggeriet. Planeringen är i ett tidigt stadium än så länge och vad som skall hända med själva Prippsbyggnaden (K-märkt) är inte klart. I kvarteren Archimedes, hörnan vid Karsbodavägen-Gårdsfogdevägen, och i kvarteret Masugnen, mitt emot Archimedes vid Bällstaån, pågår nu detaljplanearbetet för cirka 1.100 lägenheter och en förskola. Vid Solvalla travbana planeras för Solvallastaden med cirka 2.000 lägenheter. Här är detaljplanearbetet inte uppstartat ännu. Utmed Bällstaån vill staden skapa en promenadväg och öppna upp med grönytor. Övriga byggplaner i Bromma omfattar cirka 10.000 lägenheter vid Brommaplan, Alvik, och i de södra delarna av stadsdelen.

Detta var det andra informationsmötet i år av planerade tre möten. Mötet var välbesökt, men vi har plats för flera. Nästa möte skall handla om trafiken i området. Trafikplaneraren för vårt område, Victoria Herslöf, började sin tjänst nu i oktober månad, vilket innebär att vi måste ge henne en chans att sätta sig in i trafiksituationen. Planen är att vi skall ha det tredje mötet i november månad men det är möjligt att vi får skjuta på det till nästa år.

Håkan Rosander

 

 

Go to top